Superenkelt regnskap for små bedrifter

Skattemelding enkeltpersonforetak (2024): Enkelt med Fiken!

Hvis du er selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonforetak, må du levere en fullstendig skattemelding for foretaket ditt dersom du har hatt over 50 000 kr i omsetning. Hvorfor? For å fortelle Skatteetaten hvor mye du tjente (eller tapte) på foretaket ditt i fjor, og slik betale riktig mengde skatt.

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

Et innledende tips: Å levere skattemeldingen tidlig kan være et helsefremmende tiltak (mindre stress, med tilhørende redusert fare for hjerte- og karsykommer), og andre fordeler inkluderer:

 • Supportavdelingen hos Fiken og Skatteetaten har bedre tid.
 • Du har bedre tid til å undersøke eventuelle feil.
 • Du får skatteoppgjør – og de eventuelle skattepengene – tidligere.
 • Derfor: Bli med på gratis webinar, så viser vi deg hvordan du gjør det:

Gratis webinar om skattemeldingen

Vi vet at skattemeldingen kan virke skummel. Derfor holder vi webinar der vi ufarliggjør den, og forklarer hvordan du kommer i mål – steg for steg. Vi svarer også på alle spørsmål du måtte ha. Meld deg på webinar

Hva er skattemelding

Skattemelding er en skattepliktig person eller bedrifts oversikt over inntekter og formuesforhold. Denne oversikten leveres til Skatteetaten årlig, og danner grunnlaget for skatten som må betales.

Skattemeldingen for næringsdrivende er altså en samlet oversikt over aktiviteten i et foretaket foregående år. Skatttemeldingen som skal leveres innen 31. mai 2024 er en oppsummering av aktiviteten i 2023. Skattemeldingen viser kjøp og salg som er gjennomført i løpet av regnskapsåret, samt oversikt over gjeld og eiendeler.

For deg med et enkeltpersonforetak legges denne oversikten ved som et vedlegg til din personlige skattemelding.

Greit å vite #1: Mange bruker skattemelding, næringsoppgave og selvangivelse som synonymer – noe de langt vei også er. Da Stortinget vedtok ny Skatteforvaltningslov i 2017, døpte de om selvangivelsen til skattemelding, slik næringsoppgaven ble døpt om til næringsopplysninger i 2021, og endret til næringsspesifikasjon i 2022 (kjært barn har mange navn). De to sistnevnte endringene skjedde i forbindelse med lanseringen av ny skattemelding for næringsdrivende (som nå er den nye standarden).

Greit å vite #2: Dersom du har gått med underskudd, kan du få skattefradrag for dette. Les mer i vår artikkel Underskudd i enkeltpersonforetak.

Frist skattemelding 2024

Fristen for innlevering av skattemeldingen for enkeltpersonforetak er 31. mai 2024 for regnskapsåret 2023. Vi anbefaler deg på det sterkeste å levere i god tid før det. Fristen for å levere skattemeldingen for lønnsmottagere er 30. april 2024).

Hvem må levere skattemelding

Det korte svaret er: Alle som har et enkeltpersonforetak må levere skattemelding. De som har omsetning under 50 000 kr – altså de som har salgsinntekter på under 50 000 kr før eventuelle fradrag (og skatt), kan derimot levere en forenklet skattemelding. Se detaljer i dette avsnittet.

Levere skattemelding fra Fiken

I Fiken løses innlevering av skattemeldingen ved at vi automatisk fyller den ut for deg – basert på de kjøp og salg du har registrert gjennom året. Du ser deretter over og legger til eventuelle opplysninger som Fiken ikke har tilgang til, for eksempel fordeling av inntekt til ektefelle. Så er det bare å sende den til Skatteetaten, hvor den legges ved som et vedlegg til din personlige skattemelding. Du logger deg deretter inn og signerer.

Innleveringen gjøres i tre steg:

 1. Avslutning av forrige regnskapsår (årsavslutning)
 2. Kontroll av tallene (næringsopplysningene) og innsending til Skatteetaten
 3. Fullføring ved signering av skattemeldingen hos Skatteetaten

1: Årsavslutning

Du begynner altså innleveringen av skattemeldingen ved å avslutte fjoråret. Fiken har et eget menyvalg for Årsavslutning. Her kontrollerer og låser du tallene, og klargjør på denne måten skattemeldingen for innsending. Før lukkingen får du opp en liste med kontrollpunkter – blant annet for å sjekke at alle bilag, kjøp og salg er regnskapsført.

Skjermbilde fra Fiken som viser kontrollpunktene som må kontrolleres for at regnskapet skal kunne lukkes
Her ser du kontrollpunktene du må klikke deg gjennom for å sjekke at regnskapet kan lukkes.

2: Kontroller tallene, send til Skatteetaten

Etter at du har foretatt årsavslutningen, er tallene dine klare til å sendes fra Fiken til Skatteetaten. Fiken har en egen modul for dette, og med ett tastetrykk blir skattemeldingen opprettet og utfylt (basert på de kjøpene og salgene du har lagt inn i løpet av året).

Det er her Fiken sparer deg mye tid og potensielt stress: Skattemeldingen opprettes automatisk, og du slipper det manuelle arbeidet som Skatteetaten ser at fører til unødvendig mange feil og mye merarbeid.

Før du sender inn oppgaven, får du opp tallene som Fiken legger inn i skattemeldingen, og en oppsummering av skattegrunnlaget. Litt avhengig av størrelsen på regnskapet ditt, kan det være ganske mange poster som skal fylles ut, og Fiken sørger for at dette blir riktig utfylt for deg.

Skjermbilde som viser punktene du må klikke deg gjennom for å levere skatemeldingen fra Fiken
Punktene du må klikke deg gjennom for å levere skattemeldingen fra Fiken.

Ser det bra ut, sender du deretter opplysningene til Skatteetaten.

3: Fullfør og signer skattemeldingen hos Skatteetaten

Dette gjør du inne i portalen hos Skatteetaten, som du kommer til når du klikker på den lilla knappen i skjermbildet over her.

Du er først ferdig med skattemeldingen når du har signert den i Skatteetaten sin portal slik at informasjonen sendes til Skatteetaten. Merk at når du signerer skattemeldingen, signerer du også din private del.

Når du har levert og signert skattemeldingen får du beskjed om det inne i Fiken også.

Skjermbilde som viser oppsummering av tallene fra Fiken hos Skatteetaten: Næringsspesifikasjonen
Oppsummering av tallene fra Fiken hos Skatteetaten: Næringsspesifikasjonen.

Det er mulig å korrigere skattemeldingen etter at den er signert dersom du oppdager feil. Da sender du nye opplysningene om næringen gjennom Fikens modul for skattemelding, og leverer inn skattemeldingen på nytt, på samme måte som den opprinnelig ble levert.

Privat-økonomi og foretakets regnskap

Skattemeldingen for enkeltpersonforetak inneholder både opplysninger fra foretaket og deg privatperson. Vi anbefaler deg å se over skattemeldingen før du signerer.

 • Temaet «Næringsspesifikasjon» skal stemme overens med informasjonen sendt fra Fiken, mens de andre temaene er din private del.
 • Bankinnskudd, banklån og aksjer er noe som skal rapporteres inn privat, og tas derfor ikke med som inntekt, kostnad, formue eller gjeld i Skattemeldingen for foretaket. Har du dette, må du passe på at det kommer med i din private skattemelding.
 • Vi anbefaler deg også å ta en titt på Skatteetaten sin veiledning for å sikre at du får med deg de inntektene og fradragene som skal være med i skattemeldingen: Hjelp til riktig skatt. Her kan du lese vår artikkel om (skatte)fradrag i enkeltpersonforetak.

Noe du lurer på om skattemeldingen for enkeltpersonforetak i Fiken? Send oss gjerne en e-post på kontakt@fiken.no, så skal vi hjelpe deg.

Næringsoppgave 1 og næringsoppgave 2

Tidligere leverte enkeltpersonforetak det som het Næringsoppgave 1 og aksjeselskap og NUF leverte levert Næringsoppgave 2. Dette er det nå slutt på. Både Næringsoppgave 1 og Næringsoppgave 2 er erstattet av Skattemelding med næringsspesifikasjon, som inneholder den samme informasjonen som næringsoppgavene inneholdt.

En del andre foretaksformer hadde sine egne næringsoppgaveskjema. Blant annet leverte små ANS/DA næringsoppgave 5, mens større foretak, som forsikringsselskap og banker, leverte henholdsvis Næringsoppgave 3 og Næringsoppgave 4.

Skatteoppgjøret

Skatteoppgjøret kommer på høsten for selvstendig næringsdrivende, som regel en gang mellom august og oktober. Da får du vite om du har betalt inn for mye eller for lite forskuddsskatt, og følgelig om du får tilbake penger, eller må betale restskatt.

Greit å vite: Jo tidligere du leverer skattemeldingen, jo større er sjansen for at du får skatteoppgjøret tidligere. Det lønner seg altså ikke å utsette innleveringen helt til 31. mai.

Inntekter under 50 000 kr

Dersom omsetningen din er under 50 000 kr, kan du velge å levere din personlige skattemelding (selvangivelsen) direkte hos Skatteetaten, hvor du fyller inn dine inntekter og utgifter fra foretaket under Næring – direkte i din personlige skattemelding.

Ulempen med denne måten å levere på, er at dersom du har avskrivninger og litt kompliserte ting i regnskapet, er det ikke alltid like lett og finne tallene, og finne ut hvor du skal legge dem inn hos Skatteetaten. Vi anbefaler naturlig nok å levere gjennom Fiken (blunkefjes). Fristen for å levere skattemeldingen er 31. mai. Altså 31. mai 2024 for regnskapsåret 2023.

Tanken bak denne grensen på 50 000 kr er at de som har en relativt lavt inntekt ved siden av en annen jobb skal slippe å levere inn et komplisert skjema. De skal da bare oppgi inntekter og utgifter.

Unntak fra 50 000-grensen

Hvis du har et enkeltpersonforetak hvor omsetningen ikke overstiger 50 000 kroner i det gjeldende året, trenger du i de fleste tilfeller ikke å levere en fullstendig skattemelding for foretaket.

Det finnes likevel noen unntak fra dette, der du må levere skattemelding selv om driftsinntektene ikke overstiger 50 000 kr (selv om hver av disse for seg selv ikke er så vanlige):

 • Mva-registrerte må likevel levere skattemelding (man må ha inntekter på over 50 000 kr for å bli mva-registrert, men kan i ett år likevel komme under grensen, og må da levere skattemelding)
 • Foretak med drosjevirksomhet
 • Diverse andre

Er du usikker på hva du må levere, og om du må levere skattemelding, anbefaler vi deg å kontakte Skatteetaten for å være på den sikre siden.

Utsettelse skattemelding

Enkeltpersonforetak og andre selvstendig næringsdrivende kan søke om 30 dager utsettelse av innlevering av skattemeldingen/næringsoppgaven. Fristen for å søke er 31. mai. Søke om utsatt frist gjør du hos Skatteetaten.

Godt, gratis råd

Vi gjentar, for det kan virkelig ikke sies mange nok ganger: Kommer du i gang i god tid, er det både enklere for deg å hjelpe deg selv, og det er enklere for oss å hjelpe deg.

Bli gjerne med på gratis webinar om skattemeldingen for enkeltpersonforetak. Vi har også en egen hjelpeartikkel om årsavslutning og skattemelding for enkeltpersonforetak.

Og er det noe du lurer på om skattemeldingen, denne artikkelen, eller Fiken generelt, send oss gjerne en e-post på kontakt@fiken.no.

Vanlige spørsmål

Enkeltpersonforetak skatt, hvor mye må jeg betale?

For de fleste enkeltpersonforetak vil skatteprosenten ligge et sted mellom 30 og 50 prosent. Jo høyere inntekt, jo høyere skattesats. Den endelige skatten/skatteprosenten avgjøres av dine samlede inntekter og utgifter.

Hva er forskjellen på selvangivelse og skattemelding?

Det er ingen forskjell på selvangivelse og skattemelding: Skattemeldingen ble kalt selvangivelse frem til 2017. For ordens skyld: Skattemelding er en skattepliktig person eller bedrifts oversikt over inntekter og formuesforhold. Denne oversikten leveres til Skatteetaten (ligningsmyndighetene), og danner grunnlaget for skatten som må betales.

Hvordan føre forskuddsskatt i enkeltpersonforetak?

Hvis du har betalt forskuddsskatt eller restskatt, eller fått skatt til gode ved skatteoppgjøret på din private konto, trenger du ikke å legge dette inn i regnskapet ditt (fordi din privatøkonomi og ditt enkeltpersonforetak økonomi er den samme i Skatteetatens øyne).

Har du derimot betalt noe av dette fra foretakets driftskonto, registrerer du dette i regnskapet (i Fiken) under Annet → Personlig uttak. Og motsatt dersom du har fått utbetalt skatt til gode på driftskontoen, fører du det under Annet → Personlig innskudd.

Siden skatt for enkeltpersonforetak er en del av eiers private økonomi/skattemelding, påvirker ikke selskapets resultat.

Andre nyttige artikler

Skrevet av

Andreas
Author image

Fagkonsulent i Fiken, statsautorisert regnskapsfører og revisor. Mål om at Fiken-brukere ikke kjenner seg igjen i Albert Einsteins sitat: The hardest thing in the world to understand is the Income Tax

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Med Fiken er det superenkelt for små bedrifter å gjøre regnskapet selv! Innleveringer til Skatteetaten og Altinn er gjort på et blunk, og vi passer på at regnskapet blir riktig.

Prøv Fiken gratis

Allerede registrert? Logg inn

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Personvern og informasjonskapsler Bærekraftsrapport