Skattemelding enkeltpersonforetak (2022): Enkelt med Fiken!

Andreas

Er du selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonforetak, må du forholde deg til dette faktum: Du er pliktig å levere en fullstendig skattemelding (næringsoppgave) for foretaket ditt dersom du har hatt over 50 000 kr i omsetning. Hvorfor? For å fortelle Skatteetaten hvor mye du tjente (eller tapte) på foretaket ditt i fjor, og slik betale riktig mengde skatt.

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

Hva er skattemelding for selvstendig næringsdrivende

Svaret på dette, er det samme som svaret på spørsmålet: Hva er en næringsoppgave?

Skattemelding/næringsoppgave for næringsdrivende er en samlet oversikt over aktiviteten i et foretak. Kort oppsummert: Skattemeldingen viser kjøp og salg som er gjennomført i løpet av regnskapsåret, samt oversikt over gjeld og eiendeler. Denne informasjonene sendes inn til Skatteetaten, og danner grunnlaget for beskatningen.

For deg med et enkeltpersonforetak legges denne oversikten ved som et vedlegg til din personlige skattemelding.

Greit å vite #1: Mange bruker skattemelding, næringsoppgave og selvangivelse som synonymer. Noe de langt vei også er. Da Stortinget vedtok ny Skatteforvaltningslov i 2017 døpte de om selvangivelsen til skattemelding, slik næringsoppgaven ble døpt om til næringsopplysninger i 2021, og endret til næringsspesifikasjon i 2022 (et kjært barn har mange navn). De to sistnevnte skjedde i forbindelse med lanseringen av ny skattemelding for næringsdrivende. Denne kan du lese mer om i avsnittet Ny skattemelding 2022.

Greit å vite #2: Dersom du har gått med underskudd, kan du få skattefradrag for dette. Les mer i vår artikkel Underskudd i enkeltpersonforetak.

Hva er selvstendig næringsdrivende?

Selvstendig næringsdrivende er noen som driver en bedrift på egen regning og risiko; leverer skattemelding for næringsdrivende, og fakturerer kunder og lever av overskuddet. Du er følgelig din egen sjef, og ikke ansatt av andre i et arbeidsforhold.

Her må det skytes inn at du per definisjon også er selvstendig næringsdrivende selv om du ikke lever av overskuddet – hvis du for eksempel har et enkeltpersonforetak og driver dette ved siden av en 'vanlig jobb'.

Skattemelding frist: enkeltpersonforetak

Fristen for innlevering av skattemeldingen (næringsoppgaven) for enkeltpersonforetak er 31. mai, men vi anbefaler deg på det sterkeste å levere i god tid før det.

Hvis du er tidlig ute er det enklere å hjelpe deg selv, og det er enklere å få hjelp av oss, dersom du trenger det. Vi viser deg gjerne hvordan det gjøres i Fiken:

Gratis webinar om skattemeldingen

Vi vet at skattemeldingen kan virke skummel. Derfor holder vi webinar der vi ufarliggjør den, og forklarer hvordan du kommer i mål – steg for steg. Vi svarer også på alle spørsmål du måtte ha. Meld deg på webinar

Hvem må levere skattemelding for enkeltpersonforetak

Det korte svaret er: Alle som har et ENK må levere skattemelding (næringsoppgave) for sitt enkeltpersonforetak. De som har omsetning under 50 000 kr – altså de som har salgsinntekter på under 50 000 kr før eventuelle fradrag (og skatt), kan levere en forenklet skattemelding. Se detaljer i dette avsnittet.

Illustrasjon av en Fiken-figur som gir en kakebit til en Fiken-figur som representerer Skatteetaten
Skatteetaten skal ha sin bit av kaka.

Levere skattemelding (næringsoppgave) fra Fiken

I Fiken løses innlevering av skattemeldingen ved at vi automatisk fyller ut skattemeldingen for deg – basert på de kjøp og salg du har registrert gjennom året. Du trenger med andre ord ikke å fylle den ut selv, men du lar Fiken fylle den ut.

Du ser deretter over og legger til eventuelle opplysninger som Fiken ikke har tilgang til (f.eks. fordeling av inntekt til ektefelle). Så er det bare å sende den til Skatteetaten hvor den legges ved som et vedlegg til din personlige skattemeldingen. Du logger deg deretter inn og signerer.

Innleveringen gjøres i tre steg:

 1. Avslutning av forrige regnskapsår (årsavslutning)10
 2. Kontroller tallene (næringsopplysningene) og send til Skatteetaten
 3. Fullfør og signer skattemeldingen hos Skatteetaten

1: Årsavslutning

Du begynner altså innleveringen av skattemeldingen (næringsoppgaven) ved å avslutte fjoråret. Fiken har et eget menyvalg for Årsavslutning. Her kontrollerer og låser du tallene, og klargjør på denne måten skattemeldingen for innsending. Før lukkingen får du opp en liste med kontrollpunkter – blant annet for å sjekke at alle bilag, kjøp og salg er regnskapsført.

Skjermbilde fra Fiken som viser kontrollpunktene som må kontrolleres for at regnskapet skal kunne lukkes
Her ser du kontrollpunktene du må klikke deg gjennom for å sjekke at regnskapet kan lukkes.

2: Kontroller tallene, send til Skatteetaten

Etter at du har foretatt årsavslutningen, er tallene dine klare til å sendes fra Fiken til Skatteetaten. Fiken har en egen modul for dette, og med ett tastetrykk blir skattemeldingen (næringsoppgaven) opprettet og utfylt (basert på de kjøpene og salgene du har lagt inn i løpet av året).

Det er her Fiken sparer deg mye tid og potensielt stress: Skattemeldingen opprettes automatisk, og du slipper det manuelle arbeid som Skatteetaten ser at fører til unødvendig mange feil og mye merarbeid.

Før du sender inn oppgaven, får du opp tallene som Fiken fyller ut i skattemeldingen, og en oppsummering av skattegrunnlaget. Litt avhengig av størrelsen på regnskapet ditt, kan det være ganske mange poster som skal fylles ut, og Fiken sørger for at dette blir riktig utfylt for deg.

Skjermbilde som viser punktene du må klikke deg gjennom for å levere skatemeldingen fra Fiken
Punktene du må klikke deg gjennom for å levere skattemeldingen fra Fiken.

Ser det bra ut, sender du deretter næringsoppgaven til Skatteetaten.

3: Fullfør og signer skattemeldingen hos Skatteetaten

Dette gjør du inne i portalen hos Skatteetaten, som du kommer til når du klikker på den lilla knappen i skjermbildet over her.

Du er først ferdig med næringsoppgaven/skattemeldingen når du har signert den i Skatteetaten sin portal slik at informasjonen sendes til Skatteetaten. Merk at når du signerer skattemeldingen, signerer du også din private del.

Når du har levert og signert skattemeldingen får du beskjed om det inne i Fiken også.

Skjermbilde som viser oppsummering av tallene fra Fiken hos Skatteetaten: Næringsspesifikasjonen
Oppsummering av tallene fra Fiken hos Skatteetaten: Næringsspesifikasjonen.

Det er mulig å korrigere skattemeldingen etter at den er signert dersom du oppdager feil. Da sender du nye opplysninger om næring gjennom Fikens modul for næringsoppgave, og leverer inn skattemeldingen på ny på samme måte som den opprinnelig ble levert.

Privat-økonomi og foretakets regnskap

Som nevnt: Skattemeldingen for enkeltpersonforetak inneholder både opplysninger fra foretaket (se temaet «Næringsspesifikasjon») og deg privat. Vi anbefaler deg å se over skattemeldingen før du signerer.

 • Temaet «Næringsspesifikasjon» skal stemme overens med informasjonen sendt fra Fiken, mens de andre temaene er din private del.
 • Bankinnskudd, banklån og aksjer er noe som skal rapporteres inn privat, og tas derfor ikke med som inntekt, kostnad, formue eller gjeld i Skattemeldingen for foretaket. Har du dette, må du passe på at det kommer med i din private skattemelding.
 • Vi anbefaler deg også å ta en titt på Skatteetaten sin veiledning for å sikre at du får med deg de inntektene og fradragene som skal være med i skattemeldingen: Hjelp til riktig skatt. Her kan du lese vår artikkel om (skatte)fradrag i enkeltpersonforetak.

Noe du lurer på om skattemeldingen for enkeltpersonforetak i Fiken? Send oss gjerne en e-post på kontakt@fiken.no, så skal vi hjelpe deg.

Når kommer skatteoppgjøret for enkeltpersonforetak

Skatteoppgjøret kommer på høsten for selvstendig næringsdrivende, som regel en gang mellom august og oktober. Da får du vite om du har betalt inn for mye eller for lite forskuddsskatt, og følgelig om du får tilbake penger, eller må betale restskatt.

Greit å vite: Jo tidligere du leverer skattemeldingen (næringsoppgaven), jo større er sjansen for at du får skatteoppgjøret tidligere. Det lønner seg altså ikke å utsette innleveringen helt til 31. mai.

Ny skattemelding 2022: Dette må du vite

Før vi forteller deg det grunnleggende om den nye skattemeldingen, er det på sin plass å berolige deg: Fiken velger automatisk om du skal levere ny eller gammel skattemelding (næringsoppgave).

Om den nye skattemeldingen

I løpet av de neste årene skal alle næringsdrivende levere den nye skattemeldingen: Skattemelding med næringsspesifikasjon. Her skal vi kort svare på tre spørsmål om den, som er relevante for innleveringen.

#1: Hvorfor kommer det ny skattemelding?

Det kommer ny skattemelding fordi Skatteetaten har erfart at det oppstår flere feil og komplikasjoner ved utfylling i Altinn enn det gjør når innleveringen skjer via et regnskapsprogram. Resultatet av dette, er at Skatteetaten har gjort innlevering fra regnskapsprogram enklere – fordi de vil at flere skal levere på denne måten. Den nye skattemeldingen er tettere integrert mot Skatteetatens systemer, og de store fordelene med dette er, i tillegg til mindre manuelt arbeid:

 • Du får tilbakemelding med det samme ved ulogiske tall, differanser, feil eller mangler. På denne måten kan du rette feil med det samme – før innsending (i Fiken har vi allerede en liste med sjekkpunkter som vi går gjennom for deg).
 • Du får en foreløpig skatteberegning umiddelbart, og får dermed vite ca. hvor mye du får til gode eller må betale i restskatt.

#2: Hva er forskjellen på den ny og gamle skattemeldingen?

Den største forskjellen på den nye og den gamle skattemeldingen, er at de forskjellige næringsoppgavene og vedleggsskjemaene (RF-skjemaene) forsvinner og blir erstattet med det som heter næringsspesifikasjon. Som med næringsoppgaven: Denne spesifikasjonen legges ved som et vedlegg til den personlige skattemeldingen din.

Næringsspesifikasjonen inneholder all den nødvendige informasjonen som næringsoppgaven tidligere inneholdt, men har fått en ny, bedre og tydeligere struktur, hvor informasjon som naturlig hører sammen, er samlet etter tema. Kort oppsummert: Det blir enklere og mer oversiktlig for deg å levere skattemeldingen for næringsdrivende.

#3: Hva betyr den ny skattemeldingen for meg som Fiken-bruker

Som Fiken-bruker trenger ikke å gjøre noe spesielt med hensyn til den nye skattemeldingen. Du gjør årsavslutning som før. Når du så starter på innleveringen, vil Fiken automatisk sette deg over til den nye typen innlevering hvis denne er tilgjengelig/påkrevd for deg. Denne ser litt annerledes ut og vil være enklere å fylle ut. Du fullfører jobben i Fiken, og vil automatisk se om du får restskatt/penger til gode.

Hva er en næringsoppgave?

En næringsoppgave er en samlet oversikt over alle kjøp og salg foretaket ditt har gjennomført i løpet av et år – rett og slett en oppsummering av regnskapet ditt. For deg med enkeltpersonforetak legges denne oversikten ved som et vedlegg til din personlige skattemelding.

Skattemelding og selvangivelse brukes som nevnt som synonym for næringsoppgave, og fra og med 2022 kaller altså Skatteetaten næringsoppgaven for næringsspesifikasjon.

Næringsoppgave 1 og næringsoppgave 2

Tidligere har enkeltpersonforetak levert næringsoppgave 1 og aksjeselskap og NUF har levert næringsoppgave 2. Dette er det nå slutt på. Både næringsoppgave 1 og næringsoppgave 2 erstattes av næringsspesifikasjonen, som inneholder den samme informasjonen som næringsoppgavene inneholdt.

En del andre foretaksformer hadde sine egne næringsoppgaveskjema. Blant annet leverte små ANS/DA næringsoppgave 5, mens større foretak, som forsikringsselskap og banker, leverte henholdsvis næringsoppgave 3 og næringsoppgave 4.

Skattemelding enkeltpersonforetak under 50 000 kr

Den forenklede innleveringen for enkeltpersonforetak med omsetning under 50 000 kr forblir uendret. Du velge om du vil levere via et regnskapsprogram, eller om du vil bruke Skatteetatens egen løsning. Tidligere leverte du manuelt via Altinn, nå gjøres det fra Skatteetaten.no.

De det gjelder, som leverer fra Skatteetaten.no, vil som før kunne opplyse om summen av driftsinntekter og driftskostnader uten å spesifisere ytterligere. Disse fylles inn under det som kalles næringsspesifikasjon i den personlige skattemelding. For alle andre enkeltpersonforetak anbefaler Skatteetaten at du nå leverer fra et regnskapsprogram.

Tanken bak denne grensen på 50 000 kr er at de som har en relativt lavt inntekt ved siden av en annen jobb skal slippe å levere inn et komplisert skjema. De skal da bare oppgi inntekter og kostnader/utgifter.

Unntak fra 50 000-grensen

Hvis du har et enkeltpersonforetak hvor omsetningen ikke overstiger 50 000 kroner i det gjeldende året, trenger du i de fleste tilfeller ikke å levere næringsoppgave. Omsetning er det samme som bruttoinntekt/driftsinntekter, altså inntekt før fradrag for kostnader og andre skattefradrag.

Det finnes likevel noen unntak fra dette, der du må levere næringsoppgave selv om driftsinntektene ikke overstiger 50 000 kr (selv om hver av disse for seg selv ikke er så vanlige):

 • Mva-registrerte må likevel levere næringsoppgave (må ha inntekter på over 50 000 kr for å bli mva-registrert, men kan i ett år likevel komme under grensen, og må da levere næringsoppgave)
 • Foretak med drosjevirksomhet
 • Diverse andre

Er du usikker på hva du må levere, og om du må levere næringsoppgave, anbefaler vi deg å kontakte Skatteetaten for å være på den sikre siden.

Utsettelse næringsoppgave

Enkeltpersonforetak og andre selvstendig næringsdrivende kan søke om 30 dager utsettelse av innlevering av skattemeldingen/næringsoppgaven. Fristen for å søke er 31. mai. Søke om utsatt frist gjør du hos Skatteetaten.

Godt, gratis råd

Vi gjentar, for det kan virkelig ikke sies mange nok ganger: Kommer du i gang i god tid, så er det både enklere for deg å hjelpe deg selv, og det er enklere for oss å hjelpe deg.

Og er det noe du lurer på om skattemeldingen, denne artikkelen, eller Fiken generelt, send oss gjerne en e-post på kontakt@fiken.no. Dette fikser vi sammen! Enkelt – enklere – Fiken!

En siste påminnelse: Bli gjerne med på gratis webinar om skattemeldingen for enkeltpersonforetak. Vi har også en egen hjelpeartikkel om årsavslutning og skattemelding for enkeltpersonforetak.

Vanlige spørsmål

Enkeltpersonforetak skatt, hvor mye må jeg betale?

For de fleste enkeltpersonforetak vil skatteprosenten ligge et sted mellom 20 og 40 prosent. Desto høyere inntekt, desto høyere skattesats. Den endelige skatten/skatteprosenten avgjøres av dine samlede inntekter og utgifter.

Hva er forskjellen på selvangivelse og skattemelding?

Det er ingen forskjell på selvangivelse og skattemelding: Skattemeldingen ble kalt selvangivelse frem til 2017. For ordens skyld: Skattemelding er en skattepliktig person eller bedrifts oversikt over inntekter og formuesforhold. Denne oversikten leveres til Skatteetaten (ligningsmyndighetene), og danner grunnlaget for skatten som må betales.

Hvordan føre forskuddsskatt i enkeltpersonforetak?

Hvis du har betalt forskuddsskatt eller restskatt, eller fått skatt til gode ved skatteoppgjøret på din private konto, trenger du ikke å legge dette inn i regnskapet ditt (fordi din privatøkonomi og ditt enkeltpersonforetak økonomi er den samme i Skatteetatens øyne).

Har du derimot betalt noe av dette fra foretakets driftskonto, registrerer du dette i regnskapet (i Fiken) under Annet → Personlig uttak. Og motsatt dersom du har fått utbetalt skatt til gode på driftskontoen, fører du det under Annet → Personlig innskudd.

Siden skatt for enkeltpersonforetak er en del av eiers private økonomi/skattemelding, påvirker ikke selskapets resultat.

Andre nyttige artikler

Author image

Skrevet av

Andreas

Fagkonsulent i Fiken og statsautorisert revisor som har et mål om at Fiken-brukere ikke kjenner seg igjen i Albert Einsteins sitat: "The hardest thing in the world to understand is the Income Tax".

Sulten på mer?

Legg inn e-posten din nedenfor, så får du beskjed når vi legger ut nye artikler om det å drive egen bedrift.