Hva er et fradrag? Det er en utgift du tjener på

Espen Stokke

De fleste har hørt ordet fradrag – gjerne skattefradrag og momsfradrag og forbinder det med noe positivt. Og det er det. Men mange er også usikre på hva som utgjør et reelt fradrag for sitt foretak. Det skal vi se på her, og tipse deg om noen du kanskje glemmer eller overser. Og fordi vi får ganske mange spørsmål om bil- og reiseutgifter, så har vi et eget avsnitt om det til slutt.

Religiøst forhold til bilkjøring, eller bare en del av jobben?

Fradrag = Utgift

Dette innlegget handler om skattefradrag, og det handler om fordelen det gir for ditt foretak (her kan du lese om mva og mva-fradrag).

Så hva er et fradrag? I denne sammenhengen er fradrag en utgift. En utgift du har hatt i forbindelse med foretaket ditt. Denne utgiften kan du trekke fra overskuddet i foretaket ditt, og dette gjør at du betaler mindre skatt. Hvorfor? Fordi du bare skatter av overskuddet ditt.

Hvor mye mindre skatt du må ut med, kommer an på hvor høy inntekt du har, dine lån, dine gjeldsrenter, etc. Men i et lite ENK, kan du i utgangspunktet regne med ca. 30 - 40% av utgiften mindre i skatt.

Den foreløpige moralen i historien? Husk å føre utgiftene dine! Det gjør du f.eks. med vår app (finnes for iOS og Android).

Enkel registrering av kjøp i appen vår.

«Hva kan jeg trekke fra? Gi meg konkrete fradrag!»

Det skal vi gjøre, men først en tommelfingerregel: Du kan trekke fra kostnader og utgifter som rett og slett hjelper bedriften din – i bred forstand: ikke bare med å utvikle seg, og holde på eksisterende kunder og skaffe nye, men også alt småtteriet som følger med arbeidshverdagen.

Det sentrale spørsmålet når det kommer til utgiftene dine er: Hvordan kan jeg si at dette kan hjelpe meg å tjene penger?

Utgiften må altså være knyttet til det bedriften din driver med, og være relevant for driften, men når dette er sagt: Det er ingen begrensning på hvor dyrt innkjøpet kan være, og det er ikke alltid like enkelt å avgjøre hva som faktisk er relevant. Hva som er relevant, varierer selvfølgelig. For eksempel:

 • Knebeskyttere er relevant for en som skor hester, men sannsynligvis ikke for en IT-konsulent.
 • En gitar er relevant for en musiker, men sannsynligvis ikke for en grafisk designer.
 • Et fotoapparat kan være relevant for både musiker, IT-konsulent og designer.

Men det finnes gråsoner, så husk: Det er ikke om å gjøre å få klemt inn fleste mulig fradrag, og redusert overskuddet ditt til et minimum. Vi vil hjelpe deg slik at du ikke skatter mer enn du må, men du skal heller ikke skatte mindre enn du bør.

Et redusert overskudd betyr også lavere pensjon og dårligere trygderettigheter. Så sørg for å kreve de fradragene du har rett på, men det er ikke hensiktsmessig å tøye strikken for langt.

Utgifter, fradrag og skatt henger sammen.

Her er en liste med fradrag for både ENK og AS:

 • Kjøp av varer som du skal selge videre (som næringsdrivende, altså): Alt fra bukser, mobiltelefoner og klokker, til mat, møbler og biler.
 • Materialer til å produsere egne varer: Kanskje er du arkitekt som lager modeller, eller personlig trener som må stille med vekter? Det finnes i hele tatt mange eksempler: Alt fra maling, byggematerialer og papir, til fôr/frø/planter/såkorn (til landbruk) og servietter og bestikk (til restauranter og gatekjøkken).
 • Utgifter ved å ha ansatte: Selvfølgelig lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift, men også kurs, sertifiseringer og videreutdanning (men ikke en helt ny utdanning).
 • I samme gate: Forsikringer for bedriften – ansvarsforsikring, forsikring av eiendom, yrkesskadeforsikring, forsikring av varer/vareforsendelser, osv.
 • Mat: Vanlig lunsj får du ikke fradrag for (det spiser du uansett, om du jobber eller ikke), men overtidsmat (når arbeidsdagen er over 10 timer), og lunsj/middag med, for eksempel, potensielle kunder, er gyldig fradrag (igjen: det må bare være relevant for bedriften din; les mer om det her).
 • Husleie: F.eks. lager, butikklokaler, kontor/kontorplass/hjemmekontor. Når det gjelder hjemmekontor: De aller fleste kan ikke få noe fradrag for leiekostander, strøm eller renovasjon i eget hjem. Hverken etter faktiske kostnader eller etter en standardsats. Hvorfor? For å få fradrag for hjemmekontoret ditt, krever skatteetaten at dette kun brukes til foretaket ditt. Et kombinert soverom/kontor vil derfor ikke tilfredsstille kravene til hjemmekontor (les mer om hjemmekontor her). Dersom du, derimot, har et kombinert kontor/gjesterom, kan du få fradrag for ting du kjøper til å bruke på dette kontoret, som kontorstol, pult, PC-skjerm, hyller til å ha varer i (så lenge du bruker disse mer enn 50% i næringdriften din). Noen veldig få foretak kan få fradrag for leiekostander, f.eks. en frisørkjeller, eller verksted i en garasje (som aldri brukes privat).
 • Mer hjemmekontor: Har du fått innvilget fradrag for hjemmekontor, så har dette innvirkning på et eventuelt salg av boligen din. Du kan selge boligen din skattefritt hvis du har bodd i den/eid den ett av de to siste årene før salget, men har du derimot skilt ut en del av boligen til kontor, så har du per. definisjon ikke bodd i denne delen. Dette resulterer i at du må betale skatt på deler av inntekten fra salget.
 • Klær: Du får fradrag for arbeidsklær som hovedsakelig brukes på jobb, og som ikke egner seg til privat bruk, f.eks. vernesko og kjeldress; klær med firmanavn på; kostymer for dansere/skuespillere, etc. Det er fint å ta seg bra ut på jobben, og i møter, men du får altså ikke fradrag for vanlige skjorter, bukser eller kjoler.
 • Kjøp av alt mulig utstyr og verktøy: Fra stifte- og gravemaskiner, til blokkfløyter og hårfønere. Tommelfingerregelen her er at utstyret brukes mest i bedriften – altså mer enn 50%. Gjør det det, så får du fradrag for hele kjøpet (hvis det du har kjøpt koster over 15 000 og her en levetid på over tre år, så må utgiften skrives av, og det kan du gjøre med Fikens eiendelsmodul).
 • Kjøp fra underleverandør: F.eks. et byggefirma som leier inn et malerfirma eller andre håndverkere til å jobbe som underleverandør på et byggeprosjekt; programvareleverandør som får hjelp til utviklingen av programvare; webutvikler eller designer som kjøper bilder eller programvare som brukes til å lage nettsted, brosjyre eller lignende for en kunde.
 • Leasing/leie av ting som brukes i bedriften: F.eks. kontormøbler, butikkinventar, vanndispenser, lydutstyr, anleggsmaskiner, måleutstyr, webhotell/webhosting (og annen serverleie), leie av laptop til ansatte, kopimaskin, printer og annet AV-utstyr.
 • Programvare: Fiken, for eksempel, men også Adobe, antivirus, Office 365, Windows/operativsystem og annen spesifikk programvare som brukes i din bransje.
 • Reklame, promotering og markedsføring: Google, Facebook, Instagram, Snapchat, Linkedin, lokalavis, radio, podcast og TV (jungeltelegrafen er vanskelig å skrive av).
 • Pensjon: Det er forskjellige regler/beløpsgrenser for ENK og AS, men begge kan trekke fra innbetaling til pensjonssparing.

Spesielt for AS:

 • Sosiale utgifter for ansatte (firmafest, julebord, workation) som øker samholdet i bedriften. Selskapet får også skattefradrag for alle kjøp av gaver til ansatte (med noen få unntak må den ansatte betale fordelsskatt av gaven).
 • Mat etter sats: Ansatte kan få utbetalt et pengebeløp skattefritt (fradrag for selskapet) for mat når de er på jobbreise.
 • Helse-/sykeforsikring for ansatte: Selskapet får fradrag for dette, men de ansatte må betale skatt av beløpet selskapet betaler, som om det var lønn.
 • Kurs (og kort utdannelse) for ansatte: Så lenge det er relevant for den konkrete stillingen de har, eller skal ha hos denne arbeidsgiveren (gjelder f.eks. ikke vanlig kjøreopplæring/førerkort).

Spesielt for ENK:

 • Telefon og internett: De fleste har ikke egne abonnement for firmaet sitt, men du fører disse utgiftene som vanlige kjøp likevel, og trekker fra den private delen ved åravslutningen (vi foreslår dette automatisk). Er du mva-pliktig, så får du mva-fradrag for firmadelen av regningen.
 • Sykepengeforsikring: Eier av ENK får ikke sykepenger de første 16 dagene, slik ansatte gjør, men kan kjøpe en forsikring fra NAV som også gir utbetaling disse dagene. NB: Føres ikke i regnskapet, men på eierens skattemelding.
Kontrollpunkter i Fikens næringsoppgave-modul.

Bil og reise i ENK

Det som kreves for at du skal kunne føre en reise på selskapet ditt, er som med andre utgifter: at reisen er relevant for foretaket ditt og det du driver med. Må et jobbmøte holdes i Berlin, av en eller annen grunn, ja, så kan du føre reisen som utgift. Men hvis du reiser til Strømstad bare for å søke inspirasjon til neste kleskolleksjon, så kan du ikke føre den på selskapet – det er ikke håndfast nok.

Når det gjelder bilutgifter: Avhengig av hvor mye du kjører, får du fradrag basert på kilometergodtgjørelse eller faktiske utgifter.

Kilometergodtgjørelse – du kjører under 6000 km. i året: Dette er den vanligste måten å regnskapsføre bilutgifter på i et ENK. Du legger bare inn et fast kronebeløp per kilometer som blir kjørt i jobbsammenheng (kun antall kilometer – ikke andre reiseutgifter). Du må kunne dokumentere antall kjørte kilometer ved f.eks en kjørebok, et Excel-ark eller en kjøre-app. Dokumentasjonen skal inneholde:

 • Dato
 • Hvor du har kjørt fra og til
 • Antall kilometer

Vi anbefaler at du fører dette for hver måned med siste dato i måneden som fakturadato. Som bilag bruker du dokumentasjonen som viser strekningene du har kjørt.

Satsen for 2020 er 3,50 kr per km. Dette betyr at dersom du for eksempel har kjørt totalt 300 kilometer én måned, så blir regnestykket: 300 kilometer x 3,50 kr = 1050 kr.

Føring av kilometergodtgjørelse i Fiken.

Noe ikke alle vet om bilgodtgjørelse:

 • Det har ingen betydning om du eier bilen selv, eller om du låner den fra ektefelle, en venn, e.l.
 • Du får 1 kr ekstra per km per passasjer, tilhenger, på skogs-/anleggsvei, og/eller hvis du kjører med tungt utstyr, eller baggasje over 150 kg/0,5 m3.
 • For eksempel blir fradraget 6,50 kr/km om du har med en ansatt, kjører på en anleggsvei, og har med tungt verktøy.

Andre utgifter til bil/reise, som for eksempel leie av bil, parkering og bompenger, legger du inn i Fiken som vanlige kjøp.

Faktiske utgifter – du kjører over 6000 km. i året: I dette tilfellet må du kreve fradrag for alle de faktiske utgiftene du har i forbindelse med firmabil din. Du legger inn kostnadene på samme måte som andre utgifter. Dette høres jo kjempeflott ut, men her vil du som privatperson måtte skatte for den fordelen du har ved å bruke denne bilen privat. Og denne beskatningen blir dessverre fort ganske høy.

Men her er i hvert fall noen av de vanligste utgiftene og tilhørende kontoer:

Når det gjelder leasing av bil, så har vi egen hjelpeartikkel for det her.

Bil i AS

Bilutgifter kan føres på tre forskjellige måter i aksjeselskap:

 1. Bilgodtgjørelse/kilometergodtgjørelse for den ansatte. I dette tilfelle bruker den ansatte sin egen bil i oppdrag for foretaket.
 2. Fri bil: Den ansatte har tilgang til privat bruk av foretakets bil.
 3. Dokumentasjon og fradrag for faktiske utgifter for foretaket. Foretakets bil brukes i foretaket.

(1) Bilgodtgjørelse/kilometergodtgjørelse: Dette betyr altså at den ansatte får utbetalt en kompensasjon fra arbeidsgiveren for å bruke sin private bil i jobben. Det utbetales da et skattefritt beløp per kjørte kilometer som også skal dekke drivstoff, vedlikehold av bilen, osv.

Det er også mulig å avtale (mellom arbeidsgiveren og den ansatte) at det skal betales ut mer enn den skattefrie satsen, men det må da trekkes skatt av en del av beløpet. Sjekk her for mer informasjon om satsene.

Hvis den skattefrie satsen på 3,50 kr er brukt, og en andel ikke skal beskattes, så legger du godtgjørelsen inn som en egen lønnslinje for den ansatte under Lønn -> Lønnsutbetaling:

Bilgodtgjørelsen som egen lønnslinje for den ansatte.

Etter du har lagt til bilgodtgjørelsen, fullfører du lønnsutbetalingen som vanlig.

Har den ansatte hatt utgifter til parkering, bompenger og/eller ferge i sammenheng med slik kjøring, kan dette registreres som et vanlig ansattutlegg.

(2) Fri bil: Fri bil går ut på at en ansatt bruker en bil som arbeidsgiveren eier til privat kjøring. Den ansatte må trekkes skatt for verdien av denne fordelen. Dette legges inn som en ny lønnslinje på den aktuelle ansatte under en lønnsutbetaling.

Sporadisk bruk av bil er skattefritt og tas derfor ikke med på lønnsutbetalingen. Hvordan du regner ut verdien av denne goden (fri bil) har vi spesifisert i denne hjelpeartikkelen.

(3) Dokumentasjon og fradrag for faktiske utgifter for foretaket: Individuelle reise/bil/kjøreutgifter kan du føre som faktiske kostnader – uavhengig av om du fører kilometergodtgjørelse eller ikke, fordi de regnes som nettopp det: reiseutgifter. Eksempler på dette er utgifter til bompenger og parkering.

Klar til å registrere utgifter og få fradrag?

Noe som kan være litt utfordrende når det kommer til registrere utgiftene dine, er å vite hvilken konto de skal settes på. For å hjelpe deg med dette, har vi opprettet gratistjenesten Kontohjelp. Her søker du på kategori, eller på akkurat det du har kjøpt, og får konto-forslag:

Med vår kontohjelp finner du riktig konto.

Og er det noe du ikke finner, eller noe du lurer på angående fradrag, eller Fiken generelt, så når du oss på kontakt@fiken.no.

Author image

Skrevet av

Espen Stokke

Gjør komplisert ord og uttrykk om til enkle, forståelige tekster for enkeltpersonforetak og små bedrifter.


Lær mer om å drive egen bedrift ved å abonnere på oppdateringer via e-post:

Vent...
Takk! Bekreft E-posten din gjennom å trykke på linken i tilsendt E-post.
E-posten din er ikke gyldig!