10 fradrag for enkeltpersonforetak: En enkel veileder

Espen Stokke

De fleste har hørt ordet fradrag, og forbinder det med noe positivt. Og det er det. Fradrag i denne sammenhengen er et skattefradrag, og et skattefradrag er helt enkelt en kostnad du har hatt i foretaket ditt.

Denne kostnaden legger du inn i regnskapet, hvor den reduserer overskuddet ditt, som resulterer i at du betaler mindre i skatt (fordi du bare skatter av overskuddet ditt).

Ettersom mange selvstendig næringsdrivende er usikre på hva som utgjør et reelt fradrag for sitt enkeltpersonforetak, skal vi se på det her, og tipse deg om noen du kanskje glemmer eller overser.

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

Hva kan jeg få fradrag for i enkeltpersonforetaket mitt?

Du kan stort sett få fradrag for alle kostnader som er relevante for foretaket ditt, alt fra kontormøbler og bruk av bil, til programvare og pensjon. Ekstremt viktig: Få å ha rett på disse fradragene, må utgiftene dokumenteres (bokføres): Du må kunne fremvise dokumentasjon av kvitteringene og fakturaene.

Dokumenter utgiftene

Det kan du for eksempel gjøre med vår app (som finnes for både iOS og Android). Du tar bilde av kvitteringen, vi tolker den og kommer med forslag til regnskapsføringen, og du registrerer og får fradrag.

Skjermbilde som viser bruk av Fikens bilagsapp
Raskt og enkelt: Med Fikens app fikser du fradragene dine.

Hvor mye mindre skatt du må betale som følge av fradragene dine kommer an på hvor høy inntekt du har, dine lån, dine gjeldsrenter, etc. Men i et enkeltpersonforetak kan du i utgangspunktet regne med ca. 30 - 40 prosent av kostnaden mindre i skatt. Skattefradraget du får er dett samme som skattesatsen, og for de fleste enkeltpersonforetak vil skatteprosenten ligge et sted mellom 33,4 og 49,6 prosent.

For eksempel: Du har kjøpt en USB-kabel til 109 kr. 40 prosent av 109 kr blir snaue 44 kr – altså 44 kr mindre i skatt. Ikke en enorm sum, men mange bekker små og-så-videre.

10 skattefradrag for enkeltpersonforetak

Du kan altså trekke fra kostnader som rett og slett hjelper bedriften din – i bred forstand: ikke bare med å utvikle seg, og holde på eksisterende kunder og skaffe nye, men også alt småtteriet som følger med arbeidshverdagen.

Det sentrale spørsmålet når det kommer til kostnadene dine er: Hvordan kan jeg si at dette hjelper meg med å tjene penger?

En enkel sjekkliste ser slik ut. Du må svare ja på begge disse spørmålene for å få fradrag:

 • Bidrar det du har kjøpt til gi foretaket ditt inntekt?
 • Brukes det du har kjøpt over 50 prosent i foretaket – alstå mer i foretaket enn privat?
Illustrasjon med ordene fradrag, utgift og skatt
Utgifter = kostnader = skattefradrag = mindre skatt.

Utgiften må altså være knyttet til det bedriften din driver med, og være relevant for driften, men når dette er sagt: Det er ingen begrensning på hvor dyrt innkjøpet kan være, og det er ikke alltid like enkelt å avgjøre hva som faktisk er relevant. For eksempel:

 • Knebeskyttere er relevant for en som skor hester, men sannsynligvis ikke for en IT-konsulent.
 • En gitar er relevant for en musiker, men sannsynligvis ikke for en grafisk designer.
 • Et fotoapparat kan være relevant for både musiker, IT-konsulent og designer.

Det finnes gråsoner, med andre ord, så husk: Det er ikke om å gjøre å få klemt inn fleste mulig fradrag, og slik redusere overskuddet ditt til et minimum. Vi vil hjelpe deg slik at du ikke skatter mer enn du må, men du skal heller ikke skatte mindre enn du bør.

Et redusert overskudd betyr også lavere pensjon og dårligere trygderettigheter. Så sørg for å kreve de fradragene du har rett på, men det er ikke hensiktsmessig å tøye strikken.

Hvis det du har kjøpt inn koster over 15 000 kr og har en levetid på over tre år, må kostnaden avskrives – det betyr at kostnaden/fradraget fordeles over flere år. Dette har vi eget avsnitt om lengre ned, og en artikkelen om her: Eiendeler og avskrivning i regnskapet (Fiken har en egen eiendelsmodul som fikser dette for deg).

1. Telefon og internett

Enkeltpersonforetak kan føre utgifter til elektronisk kommunikasjon (mobiltelefon, internett, bredbånd, etc.) i regnskapet. Vi anbefaler deg å føre internett- og mobilabonnementer fortløpende (som med alle andre utgifter).

Du registrerer da kjøpene som vanlig (hele summen), og ved årsavslutning og innlevering av næringsoppgaven vil Fiken automatisk foreslå å trekke fra en privat andel fastsatt av staten (denne er på 4329 kr i 2021). Du får altså fradrag for alt som overstiger 4329 kr.

Er du mva-registrert, må du i tillegg dele opp mva på kjøpet slik at du skiller mellom privat og foretak.

De færreste enkeltpersonforetak kan kreve fradrag for kostnaden for den fysiske telefonen. Du kan kun registrere telefonen som et fradrag dersom telefonen brukes minst 50 prosent i næringen. Det vil si at du benytter telefonen mer i selskapet ditt enn du benytter den privat. Det er her ikke snakk om bruk som kun i å ringe, men all bruk. Dersom det faktisk er tilfelle, kan du registrere hele kjøpet på foretaket.

Her kan lese vår hjelpeartikkel om mobilabonnement og internett i enkeltpersonforetak.

2. Husleie

For eksempel leie av lager, butikklokaler, kontor og kontorplass. Alt du trenger å gjøre (som med andre kostnader) er å legge ved fakturaen når du registrerer kostnaden i regnskapet.

3. Hjemmekontor

Mange tror at de kan få statens standardfradrag for hjemmekontor (1850 kr) så lenge de arbeider hjemmefra, men slik er det ikke. Før vi ser på hva som faktisk kvalifiserer som hjemmekontor, og dermed gir rett til standardfradraget, vil vi si dette:

Vi anbefaler ingen å benytte seg av standardfradraget for hjemmekontor.

Dette er det to grunner til:

 1. Det kan få store, kostbare konsekvenser for et eventuelt salg av boligen din.
 2. Det finnes andre (og bedre) fradrag du kan benytte deg av.

Dette er naturligvis en avgjørelse du selv må ta, med utgangspunkt i ditt foretak, men vi råder altså våre kunder konsekvent: ikke søk om standardfradraget.

For å faktisk få fradrag for hjemmekontoret ditt, krever Skatteetaten at dette kun brukes til foretaket ditt. Et kombinert soverom/kontor vil derfor ikke tilfredsstille kravene. Noen veldig få foretak kan få fradrag for leiekostander, f.eks. for en frisørkjeller, eller verksted i en garasje (som aldri brukes privat).

Dersom du, derimot, har et kombinert hjemmekontor/gjesterom, kan du få fradrag for ting du kjøper til å bruke på dette kontoret, som kontorstol, pult, PC-skjerm, hyller til å ha varer i (så lenge du bruker disse mer enn 50 prosent i foretaket ditt). I denne artikkelen har vi et eget punkt som går gjennom detaljene rundt hjemmekontor.

4. Utstyr, tjenester og klær

Utstyr og verktøy: Alt fra stifte- og gravemaskiner, til blokkfløyter, datautstyr og hårfønere. Tommelfingerregelen her er (igjen) at utstyret brukes mest i bedriften – altså mer enn femti prosent. Gjør det det, får du fradrag for hele kjøpet. De samme reglene gjelder for leasing (som for kjøp).

Tjenester: F.eks. kjøp fra underleverandør: Et byggefirma som leier inn et malerfirma eller andre håndverkere til å jobbe på et prosjekt; en programvareleverandør som får hjelp til utvikling; webutvikler eller designer som kjøper bilder/fototjenester fra en fotograf.

Klær: Du får fradrag for arbeidsklær som hovedsakelig brukes på jobb, og som ikke egner seg til privat bruk, f.eks. vernesko og kjeldress; klær med firmanavn på; kostymer for dansere/skuespillere, etc. Det er fint å ta seg bra ut på jobben og i møter, men du får altså ikke fradrag for vanlige skjorter, bukser eller kjoler.

5. Mat og drikke: Hverdag og reise

En lunsj til deg selv i løpet av en vanlig arbeidsdag kan du ikke føre som en kostnad i regnskapet ditt. Dette fordi hovedregelen er at måltider til deg selv er private utgifter. Satt på spissen: Du spiser lunsj som et ledd i din fortsatte overlevelse – ikke for at enkeltpersonforetaket ditt skal ha til salt i grøten.

For at du skal kunne kostnadsføre mat og drikke i et foretak må kjøpet være knyttet til driften av selskapet. Det kan for eksempel være at du tar med en kunde på kafé, eller kjøper overtidsmat på en uvanlig lang arbeidsdag.

Du kan aldri kreve matutgifter etter statens satser i et enkeltpersonforetak – du fører faktiske kostnader (dokumentert med kvittering eller faktura). Viktig å huske på: Det er aldri mva-fradrag for mat og drikke – selv om du er mva-registrert. Hvis du for eksempel får en kvittering på 100 kr pluss 15 kr mva, totalt 115 kr, skal du legge den inn med 115 kr og 0% mva

Mat på reise: Når du reiser kan du i utgangspunktet føre alle rimelige kostnader til mat og drikke i regnskapet, for eksempel måltid på kafé eller restaurant (i Fiken registreres disse matutgiftene mot konto 7160 Diettkostnad, ikke opplysningspliktig).

Drikke: Når det gjelder alkoholfri drikke fører du dette i regnskapet på samme måte som maten. Det samme gjelder øl og vin, så lenge det er en naturlig del av måltidet. Sprit/brennevin gir aldri fradrag, og dersom det finnes på kvitteringen, kan du ikke føre måltidet som en kostnad i regnskapet i det hele tatt.

6. Mat og drikke med kunder (representasjon)

Du kan kreve fradrag for mat du har kjøpt til deg selv og kunder i forbindelse med møter. Dette kan for eksempel være at du betaler lunsj for en potensiell kunde, eller spanderer en kopp kaffe på en leverandør eller samarbeidspartner i forbindelse med en avtale.

Kostnaden her kan ikke overstige 500 kr per person (2021) når maten serveres utenfor ditt arbeidssted. Dersom kjøpet overstiger 500 kr vil du ikke få fradrag for noe av kjøpet. F.eks. ved en kvittering på 700 kr vil da hele summen på 700 kr måtte settes mot konto 7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget (i Fiken). Kjøp på 500 kr eller mindre legger du inn i under Kjøp -> Nytt kjøp, mot kostnadskonto 7350 Representasjon.

Du kan kjøpe rimelige mengder øl og vin sammen med et måltid, og fortsatt få fradrag for hele kjøpet. Vær imidlertid oppmerksom på at du ikke har rett til å kreve fradrag for verken mat, vin eller øl hvis det serveres brennevin i forbindelse med måltidet. Dersom du ikke kan få fradrag og du har betalt fra en privat konto, trenger du ikke å registrere kjøpet i regnskapet.

7. Reiseutgifter

I et enkeltpersonforetak kan du få fradrag for utgifter du har på reise, så lenge reisen er knyttet til foretaket og ikke er en privatreise. Noter formålet med reisen, og navnet på personen(e) som har vært på reise, på kvitteringen eller i kommentarfeltet når du legger inn kostnaden i regnskapet.

Overnatting: Overnatting på hotell eller andre overnattingssteder gir deg rett til fradrag. Hvis frokost er inkludert, er det vanligvis 25 prosent mva på frokostdelen, mens det er 12 prosent på overnattingen (hotellene er pålagt å fakturere på to linjer her).

De to forskjellige mva-satsene gjør at kjøpet må legges inn på to linjer ved kjøpsregistreringen. Viktig å huske på: Frokostdelen registreres med «Ingen» mva selv om det står 25 prosent på kvitteringen (fordi man ikke får fradrag for mva på mat i bedriften).

Persontransport: Gir også rett til fradrag, f.eks. reise med fly, tog, taxi og båt. Dette er også kjøp som typisk har 12 prosent mva på kvitteringen, som betyr at mva-registrerte foretak kan registrere kjøpene med “Kjøp, lav sats” (i Fiken velges dette riktig automatisk).

8. Kjøregodtgjørelse

Hva er kjøregodtgjørelse?

Kjøregodtgjørelse er en økonomisk kompensasjon du kan ha krav på dersom du bruker din private bil i jobbsammenheng.

Et betimelig, innledende spørsmål: Heter det kjøregodtgjørelse eller kilometergodtgjørelse? Kjøregodtgjørelse, kilometergodtgjørelse eller bilgodtgjørelse brukes gjerne som synonymer av folk flest. I enkeltpersonforetak er det kanskje mest korrekt å betegne det som et kilometerfradrag, men alt dette går ut på akkurat det samme: At du skal få 3,50 kr per kilometer du har kjørt. Og uansett hva du kaller det, så fører du det under Annet -> Kjørebok i Fiken.

Det som kreves for at du skal kunne føre en bilreise/reiseregning på selskapet ditt etter statens satser, er som med andre utgifter: Reisen må være relevant for foretaket ditt, og det du driver med.

Bare så det er klart: Det spiller ikke noen rolle om den private bilen du bruker i foretaket ditt ikke er registrert på deg. Eller om du låner den av en venn. Du har likevel krav på fradraget – det er fremdeles bruk av privatbil i næring.

Det som er spesielt for utgifter i forbindelse med bil og kjøring, er at kjøringen må kunne klassifiseres som det Skattetaten definerer som yrkeskjøring.

I praksis betyr dette at de fleste får fradrag når de bruker sin privatbil til f.eks. å besøke en kunde eller en leverandør, levere eller plukke opp noe i jobbsammenheng, og generelt bruker bilen til noe som har med et betalt oppdrag å gjøre.

Du får derimot ikke fradrag for det Skatteetaten definerer som arbeidsreiser. Dette er reiser mellom ditt hjem og ditt faste arbeidssted, eller reise mellom faste arbeidssteder.

Sats for (skattefri) kjøregodtgjørelse: Det er Statens særavtaler (Statens reiseregulativ innland) som bestemmer hvor mye du får i fradrag for bilbruken din. Denne er på 3,50 kr pr. kilometer (2021).

Kjøregodtgjørelse i regnskapet: Kjøregodtgjørelse og bilutgifter føres på to forskjellige måter i et enkeltpersonforetak. Avhengig av hvor mye du kjører, får du fradrag basert på kilometergodtgjørelse eller faktiske utgifter.

Hvis du kjører under 6000 km i året bruker du statens satser for kjøregodtgjørelse. Satsen for 2021 er altså 3,50 kr, og du legger inn dette som en kostnad i regnskapet ditt. For eksempel: La oss si at du har kjørt totalt 300 kilometer på én måned. Da blir regnestykket: 300 kilometer x 3,5 kr = 1050 kr.

Denne satsen gjelder både i Norge og utlandet, og for el-bil, og skal dekke slitasje/reparasjon, forsikring, verditap, drivstoff, og andre kostnader du måtte ha i forbindelse med selve bilen. Når du kjører under 6000 km og skal kreve kjøregodtgjørelse, skal altså ikke disse kostnadene legges inn i regnskapet: Du får fradrag for disse gjennom kjøregodtgjørelsen.

Hvis du kjører over 6000 km i året fører du faktisk utgifter (drivstoff, vedlikehold, forsikring, etc.) for bruk av bilen din. Her har vi en egen artikkel som tar for seg kjøregodtgjørelse. Når det gjelder leasing av bil, så har vi egen hjelpeartikkel for det.

Andre bilutgifter: Du kan også kreve fradrag for bompenger, parkering, ferge eller piggdekkavgift som oppstår på en reise, men som hovedregel får du ikke mva-fradrag for disse utgiftene (selv om det er spesifisert mva på kvitteringen). Disse legger du inn som vanlige kostnader i regnskapet ditt. Du legger inn hele summen du har betalt, men velger ingen/uten mva.

Krav til kjørebok: Ved en eventuell kontroll av regnskapet ditt må kunne dokumentere antall kjørte kilometer med f.eks. en elektronisk kjørebok eller et Excel-ark. Dokumentasjonen/skjemaet for kjøregodtgjørelse skal inneholde:

 • Dato
 • Hvor du har kjørt fra og til
 • Antall kilometer
 • Reisens formål (grunnen til at den er relevant for foretaket)

Tips: I Fiken har vi en egen elektronisk kjørebok som enkelt lar deg løse alt som har med kjøregodtgjørelse å gjøre. Vi har også en egen mal for kjørebok.

Førerkort/sertifikat: Dette kan du ikke legge inn som en kostnad i foretaket ditt, siden dette betraktes som en grunnutdannelse. Det vil si at verken kostnader til anskaffelse av nytt, eller utvidelse av eksisterende førerkort, kan føres i foretaket ditt.

Det eneste unntaket fra denne regelen, er utgifter du har i forbindelse med å fornye førerkortet ditt der dette er helt nødvendig for å kunne fortsette å gjøre jobben din.

Her kan du lese mer om bilutgifter og elektronisk kjørebok i Fiken.

9. Programvare og markedsføring

Programvare som Fiken, for eksempel, men også Adobe, antivirus, Office 365, Windows/operativsystem og annen spesifikk programvare som brukes i din bransje.

Utgifter til alt av reklame, promotering og markedsføring legger du også inn i regnskapet: Google, Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn, lokalavis, radio, podcast og TV (jungeltelegrafen er vanskelig å skrive av).

10. Utgifter knyttet til ansatte

Du får fradrag for lønn til eventuelle ansatte – også feriepenger og arbeidsgiveravgift. Samme med forsikringer og pensjon, f.eks. ansvarsforsikring, forsikring av eiendom, forsikring av varer/vareforsendelser, osv. Frivillig yrkesskadeforsikring (uføre- og ulykkesforsikring) hos NAV er fradragsberettiget med inntil 700 kr i skattemeldingen din.

Du kan også trekke fra innbetaling til pensjonssparing. Hvis du for eksempel har frivillig pensjonssparing (etter innskuddspensjonsloven §2-3 2. ledd) har du krav på fradrag for denne kostnaden.

Dersom du er usikker etter å ha lest om disse fradragene, anbefaler vi deg å ringe Skatteetaten på 800 80 000 for å få en avklaring på akkurat ditt tilfelle.

Eiendeler og avskrivning

De fleste kostnader du legger inn regnskapet ditt fører til skattefradrag med en gang/for det gjeldende regnskapsåret. Andre, større kjøp, må derimot avskrives – disse utgiftene/kjøpene klassifiseres da som eiendeler.

Hva er en eiendel?

En eiendel er et innkjøp som koster over 15 000 kr, har en levetid på mer enn tre år, og er noe som skal bruke i foretaket (altså ikke selges videre). Et slikt kjøp må aktiveres/avskrives/balanseføres i regnskapet – det betyr at kostnaden/fradraget fordeles over flere år.

Eksempel på avskrivning: Du kjøper et fotoapparat for 20 000 kr i 2021 og avskriver dette over fem år (den forventede levetiden for eiendelen i foretaket ditt).

Når du er mva-registrert (og derfor får mva-fradrag for kjøpet) avskrives eiendelen uten mva. Det er altså 16 000 kr som skrives av.

Det vil si at dette kjøpet reduserer overskuddet ditt i 2021 med 3200 kr (1/5 av 16 000) og du får et tilsvarende fradrag de neste fire årene. Totalt sett får du det samme fradraget, men fordelt over fem år i stedet for ett år.

I Fiken fikser vi dette automatisk for deg i vår eiendelsmodul (vi fikser også det som går på regnskapsmessige og skattemessige verdier, og forskjellsskjema):

Skjermbilde som viser registrering av eiendel i Fikens eiendelsmodul
Enkel registrering av eiendel i Fikens eiendelsmodul.

Nå lurer du kanskje på: Hva er forskjellen på regnskapsmessige og skattemessige verdier? Enkelt forklart: Den regnskapsmessige avskrivingen går på bedriftens resultat – og er det som vises i Fiken.

Den skattemessige avskrivingen går på hvor mye du skal betale i skatt, og er det som vises i skjemaene på Altinn. Og forskjellsskjemaet? Det brukes til å holde styr på forskjellene mellom disse to. Men alt dette fikser Fiken altså for deg.

I eksempelet over må dette spesifiseres: Det regnskapsmessig fradraget blir 3200 kr i fem år fra kjøpsmåneden, mens det skattemessige fradraget blir 3200 kr første året (uavhengig av kjøpsmåneden), deretter resten av summen det andre år (siden summen da har kommet under 15 000 kr).

Litt komplisert? Ja, men som sagt: Fiken fikser dette for deg.

Registrer utgifter – få fradrag!

Noe som kan være litt utfordrende når det kommer til registrere utgiftene dine, er å vite hvilken konto de skal settes på. For å hjelpe deg med dette, har vi opprettet gratistjenesten Kontohjelp. Her søker du på kategori, eller på akkurat det du har kjøpt, og får konto-forslag:

Skjermbilde som viser bruk av gratistjenesten kontohjelp
Myttji lys og myttji varme, enkelt regnskap, det ska du få med.

Med vår kontohjelp finner du riktig konto, og er det noe du ikke finner, eller noe du lurer på angående fradrag, eller Fiken generelt, så når du oss på kontakt@fiken.no.


Andre nyttige artikler


Vanlige spørsmål

Uten søvn og hvile kan jeg ikke smile (eller drive mitt enkeltpersonforetak). Derfor: Kan jeg skrive av sengen min på skatten?

Nei, dessverre. Du sover som privatperson – ikke som eier av et enkeltpersonforetak. Den gode nyheten: Du får fradrag for alt som er relevant for driften av foretaket ditt. For eksempel en god kontorstol å være våken i.

Kan man skrive av kurs på skatten?

Ja, det kan du. Du får fradrag for kurs, sertifiseringer og videreutdanning, men ikke en helt ny utdanning.

Når skal selvangivelsen leveres for selvstendig næringsdrivende?

Fristen for å levere selvangivelsen/skattemeldingen/næringsoppgaven for selvstendig næringsdrivende er 31. mai etter det gjeldende regnskapsåret (altså 31. mai 2022 for regnskapsåret 2021).

Enkeltpersonforetak leverer som regel næringsoppgave 1, og aksjeselskap leverer som regel næringsoppgave 2. AS må også levere årsregnskap. Fristen for dette er 31. juli (i 2021 er fristen utsatt til 31. august).

Hvordan føre forskuddsskatt i enkeltpersonforetak?

Hvis du har betalt forskuddsskatt eller restskatt, eller fått skatt til gode ved skatteoppgjøret på din private konto, trenger du ikke å legge dette inn i regnskapet ditt (fordi din privatøkonomi og ditt ENKs økonomi er den samme i Skatteetatens øyne).

Har du derimot betalt noe av dette fra foretakets driftskonto, registrerer du dette i regnskapet (i Fiken) under Annet -> Personlig uttak. Og motsatt dersom du har fått utbetalt skatt til gode på driftskontoen, fører du det under Annet -> Personlig innskudd.

Siden skatt for enkeltpersonforetak er en del av eiers private økonomi/skattemelding, påvirker ikke selskapets resultat.

Hvor mye skatt må jeg betale i et enkeltpersonforetak?

For de fleste enkeltpersonforetak vil skatteprosenten ligge et sted mellom 33,4 og 49,6 prosent. Den endelige skatten/skatteprosenten avgjøres av dine samlede inntekter og utgifter.

Author image

Skrevet av

Espen Stokke

Jobber med ordlegging i Fiken. Favoritt Seinfeld-episode: The Sniffing Accountant.

Sulten på mer?

Legg inn e-posten din nedenfor, så får du beskjed når vi legger ut nye artikler om det å drive egen bedrift.