Skatt i enkeltpersonforetak enkelt forklart

Espen Stokke

Skatt for selvstendig næringsdrivende er ofte forbundet med frykt for baksmell og kemneren på døra. Vi skal fjerne denne frykten ved å gjøre skatt for enkeltpersonforetak forståelig og overkommelig.

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

Vi starter med tre viktige avklaringer:

 1. Enkeltpersonforetaket ditt er en del av din privatøkonomi, og det er derfor du som privatperson som er ansvarlig for å betale skatt på overskuddet i foretaket ditt. Overskuddet i enkeltpersonforetaket ditt blir altså lønn du må skatte av – på samme måte som i hvilken som helst annen jobb.
 2. Når du er ansatt, trekkes det skatt av lønnen din før du får den utbetalt på bankkontoen din. Slik er det ikke når du har eget foretak: Du får betaling av faktura rett på konto uten at det er trukket skatt.
 3. Skatt er ikke en del av regnskapet ditt slik for eksempel mva og næringsoppgaven er det. Skatten er et resultat av regnskapet ditt. Ved hjelp av regnskapet og næringsoppgaven din forteller du Skatteetaten hva resultatet/overskuddet ditt er, og de forteller deg deretter hvor mye skatt du må betale.

Vi vil råde dere med enkeltpersonforetak til å være ekstra påpasselig med punkt 2: Forskjellen på betaling av skatt som ansatt, og betaling av skatt som eier av et enkeltpersonforetak.

For som eier av et enkeltpersonforetak må du altså sette av penger til skatt på egen hånd. Dette er ikke nødvendigvis en intuitiv handling hvis du er vant til at arbeidsgiver gjør dette for deg.

Vi anbefaler derfor: Sett av skatt for hvert salg du gjør. Skatteetaten opplyser om at for de fleste enkeltpersonforetak vil skatteprosenten ligge et sted mellom 33,4 og 49,6 prosent. Les en mer detaljert anbefaling her lengre ned i artikkelen.

Hvordan betale skatt i enkeltpersonforetak

Det finnes to måter å betale skatt for enkeltpersonforetaket på: Ved å betale den såkalte baksmellen, eller å betale forskuddsskatt. Vi skal gå gjennom begge alternativene her.

Alternativ 1: Baksmell

Det mange med små og mellomstore enkeltpersonforetak velger å gjøre i stedet for å søke om forskuddsskatt er å:

 1. Sette av skatt for hvert salg gjennom året.
 2. Levere næringsoppgaven innen 31. mai (for regnskapsåret 2021 leveres den innen 31. mai 2022).
 3. Betale baksmellen når skatteoppgjøret er klart på høsten (som regel i oktober). Dette er da ikke en baksmell, men helt enkelt skatt du ikke har betalt inn i løpet av året.

Dette er en vanlig løsning, og helt lovlig. En hake ved dette valget, er at du må betale rentekostnader på det du skylder, og du kan bare velge dette alternativet dersom:

 • Du ikke har søkt om å få tilsendt faktura på forskuddsskatt.
 • Skatteetaten ikke har sendt deg faktura på eget initiativ (noe de kan gjøre hvis du har et relativt stort overskudd).

Alternativ 2: Forskuddsskatt

Forskuddsskatt er at Skatteetaten fortløpende gjennom året sender deg fakturaer på skatten du skylder. Hvor mye du må betale, er basert på din forventende inntekt. Selv om forskuddsskatten er beregnet utifra overskuddet til foretaket ditt, regnes betalingen av skatt i enkeltpersonforetak som en personlig betaling.

Det er ingen automatikk i at du får tilsendt faktura på forskuddsskatt. Du må selv søke om å få beregnet forskuddsskatten din. For å få utskrevet forskuddsskatt, må du søke om forskuddsskatt på Skatteetatens sider. I søknadsskjemaet gjør du følgende:

 • Velger kategori Næring.
 • Velger den inntekten som passer for deg. Annen næring er vanligst.
 • Legger inn forventet overskudd både i Overskudd annen næring og Personinntekt - annen næring. Du må anslå beløpet så godt du kan. Du kan endre dette senere dersom du ser at du har anslått feil.

Verdt å huske på: Hvis du har høy inntekt i selskapet ditt, men ikke søker om forskuddsskatt, kan det være at du får krav om å betale inn forskuddsskatt likevel. Det er dog ingen satt grense som avgjør hvor høy inntekten din må være før Skatteetaten sender deg krav på eget initiativ.

Forskuddsskatt terminer

Du betaler inn forskuddsskatt fire ganger i året, og terminene (fristene) er som følger:

 • Første termin: 15. mars
 • Andre termin: 15. juni
 • Tredje termin: 15. september
 • Fjerde termin: 15. desember

Eksempel på betaling av forskuddsskatt

La oss si at du opprettet enkeltpersonforetaket ditt 15. juni 2021, og sender inn søknad om få tilsendt faktura for forskuddsskatt med det samme. Da vil du (sannsynligvis) få tilsendt faktura for termin tre og fire (15. september og 15. desember) basert på det du tror du vil tjene resten av året (summen du oppga da du registrerte deg).

Innen 31. mai 2022 leverer du næringsoppgaven din for 2021. Her forteller du Skatteetaten hva det faktiske overskuddet i foretaket ditt ble i 2021. Inntekten fra ENK-et ditt er en del av ditt personlige skatteoppgjør, og det skattbare overskuddet du rapporterer inn er med på å bestemme din totale skatt.

Ble overskuddet ditt større enn forventet, kan det være at du må betale mer skatt; ble det mindre enn forventet, kan det være at du får tilbake penger (akkurat som for vanlige lønnsmottagere). Dette avhenger av din samlede lønn og andre personlige forhold, og blir klart når skatteoppgjøret er tilgjengelig. For regnskapsåret 2021, vil dette skje i oktober 2022 (for de aller fleste).

Viktig å huske på: Dersom du beregner å ha underskudd det første året du driver foretaket ditt, skal du ikke sende inn skjema for beregning av forskuddsskatt. Underskuddet skal da oppgis i skattemeldingen din.

Når du ikke betaler forskuddsskatten din i tide

Dersom du ikke betaler ved første forfall 15. mars, forfaller alle de fire fakturaene ved første forfallsdato. På toppen av dette løper renter fra forfall og frem til betaling skjer. Det er med andre ord svært viktig å betale forskuddsskatten din innen fristen. Hvis ikke kan du få en stor, uforutsett utgift.

Dersom du derimot får faktura på forskuddsskatt og mener at denne er feil, er det viktig å huske på at dette kun er et estimat, eller rettere sagt: Skatteetaten gjetter hvor mye de tror du kommer til å tjene det neste året. Ofte gjetter de feil.

Det enkelt for deg å be om mer eller mindre i forskuddsskatt ved hjelp av dette skjemaet for forskuddsskatt i enkeltpersonforetak. Men om du ikke endrer forskuddsskatten her før forfall, er det viktig å betale det som står på fakturaen.

Husk derfor på:

 • Det er enkelt å endre forskuddsskatten din.
 • Når du endrer forskuddsskatten får du automatisk et nytt krav.
 • MEN det er viktig å gjøre disse tingene før forfall på fakturaen.
 • Dersom du har fått en forskuddsskatt på feks 80 000 kr fordelt på 4 fakturaer á 20 000 kr, og ikke betaler den første fakturaen ved forfall, forfaller altså hele summen på 80 000 kr ved først forfall.
 • OG det er viktig å betale hele summen som står i fakturaen. Du kan ikke bare redusere summen du betaler på fakturaen uten først å ha endret forskuddsskatten.

Beregne skatt i enkeltpersonforetak

Når du har et enkeltpersonforetak, beregner Skatteetaten hvor mye du skal betale i skatt samlet ut i fra:

 • Din (eventuelle) lønn som ansatt i andre selskaper (dette får du automatisk opp i skattemeldingen din).
 • Overskuddet fra foretaket ditt (inntekter minus kostnader). Dette rapporterer du inn når du leverer næringsoppgaven din.
 • Andre personlige forhold, som er ferdigutfylt i skattemeldingen, som gjeld, formue og fradrag.

Skatteetaten har en enkel og oversiktlig skattekalkulator, hvor du fyller inn lønn og overskuddet fra foretaket, samt andre forhold, og får beregnet skatten din.

I dette eksempelet har vi:

 • Lagt inn 400 000 som lønn (som ikke stammer fra enkeltpersonsforetaket).
 • 100 000 som er overskudd fra enkeltpersonsforetaket: F.eks. 120 000 i inntekter minus 20 000 i kostnader.
 • Dette blir til sammen 399 200 når minstefradraget på 100 800 er trukket fra (vi forklarer minstefradraget lengre ned i artikkelen).

Da får vi denne skatteberegningen: En samlet skatt på 131 618 kroner.

Skjermbilde av skatteetaten sin skattekalkulator.
Enkel skatteberegning til deg fra Skatteetaten.

Trinnskatt

Inne i utregningen over finnes et begrep som mange er litt usikre på: Trinnskatt.

Hva er trinnskatt?

Trinnskatt er en progressiv skatt basert på din bruttoinntekt (inntekten din før fradrag og avgifter). Progressiv skatt vil si at skatten blir høyere jo mer du tjener.

Denne skatten erstattet det som før het toppskatt, og du betaler den bare hvis du tjener over en viss sum: 184 800. De fire trinnene som bestemmer hvor mye du eventuelt må betale i trinnskatt er som følger:

Eksempel på trinnskatt (hentet fra Skatteetaten.no)
Eksempel på trinnskatt (hentet fra Skatteetaten.no)

Beregning av trinnskatt for enkeltpersonforetak beregnes med utgangspunkt i din personinntekt, som er alle inntekter du har minus kapitalinntekter (f.eks. aksjeutbytte, kapitalgevinster, rente- og leieinntekter, etc.)

Mer spesifikt: Trinnskatt for enkeltpersonforetak er basert på din brutto lønnsinntekt, og brutto inntekt av overskuddet i foretaket ditt.

Skatteprosent i enkeltpersonforetak

For de fleste enkeltpersonforetak vil skatteprosenten ligge et sted mellom 33,4 og 49,6 prosent.

Den endelige skatten/skatteprosenten avgjøres av dine samlede inntekter og kostnader. Siden du selvsagt ikke vet akkurat hvor mye du kommer til å tjene i løpet av et år, er det en god ide sette av skatt for hvert salg, og bruke skattekalkulatoren til å holde deg oppdatert på cirka hvor mye du skal betale.

Konkrete råd om skatteprosent i enkeltpersonforetak

 • Har du lav inntekt fra ditt enkeltpersonforetak (under 300 000 kr), og ingen inntekt utenom, holder det sannsynligvis å sette av ca. 30% av inntekten til skatt.
 • Har du høy inntekt utenom ditt enkeltpersonforetak, eller et stort overskudd i ditt ENK (rundt 1 million) må du sette av nærmere 40-45 prosent i skatt.

Det er nokså sjelden at enkeltpersonforetaket må betale så mye som 49,6% i skatt, men dette er marginalskattesatsen for de som tjener veldig mye.

Endre forskuddsskatt

Skatteetaten bruker informasjon om inntekten din fra siste tilgjengelige skatteoppgjør for å regne ut hvor mye forskuddsskatt du skal betale. Hvis det er første gang du søker om forskuddsskatt, baserer skatten seg på det du har oppgitt som forventet overskudd.

Dersom inntekten fra foretaket ditt blir lavere eller høyere enn forventet, bør du endre forskuddsskatten slik at du slipper å betale for mye eller for lite forskuddsskatt. Det gjør du ved å logge deg inn på Skatteetatens sider.

I skjemaet finner du kategorien "Næring", og underkategorien "Annen næring" er den de fleste skal bruke, og det er her du justerer skatteprosenten din. Her vil du finne forventet næringsinntekt og du kan endre beløpet. Viktig å husk å på: Du må endre i både "Overskudd annen næring" og "Personinntekt - annen næring".

Skattefradrag i enkeltpersonforetak

Ettersom du bare betaler skatt av overskuddet ditt (ikke av samlede inntekter), betaler du mindre skatt ved å få med alle skattefradragene du har krav på. Da lurer du kanskje på: «Hva kan jeg få fradrag for?»

Du kan trekke fra alle kostnader som rett og slett hjelper bedriften din – i bred forstand: Ikke bare med å utvikle seg, og holde på eksisterende kunder og skaffe nye, men også alt småtteriet som følger med arbeidshverdagen.

Det sentrale spørsmålet når det kommer til utgiftene dine er: Hvordan kan jeg si at dette hjelper meg med å tjene penger? Utgiften må altså være knyttet til det bedriften din driver med, og rett og slett være relevant for driften. Vi har skrevet en egen artikkel om skattefradrag her.

Tips: Fiken gjør det enkelt for deg å holde styr på utgiftene dine, få med alle i regnskapet, og slik få de fradragene du har krav på. Du registrerer dine kjøp med appen vår, og den tolker kvitteringene dine og kommer med forslag til hvordan utgiftene dine skal legges inn i regnskapet.

Skjermbilde som viser bruk av Fikens bilagsapp
Fikens app hjelper deg med fradragene.

Vi har også gratistjenesten Kontohjelp, hvor du kan søke på det du har kjøpt, og få forslag til hvilken konto det skal føres på.

Skatt under 50 000

Hvis du har et enkeltpersonforetak hvor brutto driftsinntekter ikke overstiger 50 000 kroner i det gjeldende året, trenger du som regel ikke å levere næringsoppgave. Brutto er inntekt før fradrag (kostnader og avgifter), og driftsinntekter er helt enkelt et foretaks inntekter fra salg av tjenester og/eller varer.

Det finnes likevel noen unntak fra dette unntaket, der du må levere næringsoppgave selv om driftsinntektene ikke overstiger 50 000 (selv om hver av disse for seg selv ikke er så vanlige):

 • Mva-registrerte må likevel levere næringsoppgave (må ha inntekter på over 50 000 kr for å bli mva-registrert, men kan i ett år likevel komme under grense, og må da levere næringsoppgave)
 • Foretak med drosjevirksomhet
 • Diverse andre

Er du usikker på hva du må levere, og om du må levere næringsoppgave, anbefaler vi deg å kontakte Skatteetaten for å være på den sikre siden.

Slik betaler du skatt på de inntektene du har hatt når du ikke leverer næringsoppgave: Inne på Skattemeldingen din under Inntekt annen næring legger du inn dine totale inntekter og dine totale kostnader fra foretaket ditt, så blir dette med i skatteoppgjøret ditt.

Enkelte foretak som har tjent over 50 000, men har det som defineres som enkle skattemessige forhold, kan i noen tilfeller levere det som heter Næringsrapport skatt. Skatteetaten har en egen quiz som du kan ta for å avgjøre om du kan bruke Næringsrapport skatt. Dette kommer blant annet an på næringen du driver innen, og du er regnskapspliktig.

Registrere skatt i regnskapet

Hvis du har betalt forskuddsskatt eller restskatt, eller fått skatt til gode ved skatteoppgjøret på din private konto, trenger du ikke å legge dette inn i regnskapet ditt (fordi din privatøkonomi og ditt ENKs økonomi er den samme i Skatteetatens øyne).

Har du derimot betalt noe av dette fra foretakets driftskonto, registrerer du dette i regnskapet (i Fiken) under Annet -> Personlig uttak. Og motsatt dersom du har fått utbetalt skatt til gode på driftskontoen fører du det under Annet -> Personlig innskudd.

Siden skatt i enkeltpersonforetak er en del av eiers private økonomi/skattemelding, påvirker den ikke selskapets resultat.

Minstefradrag i enkeltpersonforetak

Før vi gi deg definisjonen av hva minstefradraget er, starter vi med det viktigste. Nemlig at:

Som eier av enkeltpersonforetak har du ikke har krav på minstefradraget. Dette fordi du ikke kan være ansatt i ditt eget enkeltpersonforetak, og minstefradraget gjelder bare for lønnsmottagere.

Siden du ikke kan være ansatt i ditt eget enkeltpersonforetak, er ikke det eventuelle overskuddet du tar ut definert som lønn. Det du tar ut er pr. definisjon næringsinntekt, og det gir deg ikke rett på minstefradraget. Det viktige og gjeldene for deg med enkeltpersonforetak er følgelig dette:

Som eier av et enkeltpersonforetak må legge inn og dokumentere alle dine utgifter, og få fradrag basert på disse i stedet for minstefradraget.

Hvis du likevel vil vite hva minstefradraget er og hvordan det fungerer:‌

Hva er minstefradrag?

Minstefradraget er et standardisert fradrag i lønn, pensjon og likestilte inntekter. Det er et alternativ til faktiske utgifter du har hatt som ansatt.

Eksempler på slike kostnader er kost på tjenestereiser uten overnatting, hjemmekontor, faglitteratur, videreutdannelse, verktøy, arbeidsklær og frivillig ulykkes- og sykeforsikring.

Minstefradraget beregnes automatisk. For 2021 er den øvre grensen for minstefradraget 106 750 kr. Dette er altså maks du kan bli trukket. Den nedre grensen er 31 800 kr – tjener du 31 800 kr eller lavere, settes minstefradraget til det samme som lønnen.

Hvis du som skattebetaler har større utgifter enn det som faller inn under minstefradraget (106 750 kr), kan du kreve fradrag for faktiske kostnader i stedet for. Flere detaljer om minstefradraget finner du på Skatteetatens sider.

Skatt oppsummert

Her er fem punkter vi anbefaler deg huske på og vurdere for å gjøre skatt så smertefritt som mulig i enkeltpersonforetaket ditt:

 1. Det er du som privatperson som betaler skatt for enkeltpersonforetaket ditt.
 2. Det er overskuddet du skatter av i enkeltpersonforetaket: Inntekter minus kostnader. Pass derfor på å få med alle kostnadene dine i regnskapet. Da får du alle fradragene du har krav på, og betaler slik ikke mer skatt enn nødvendig.
 3. Vurder nøye om du skal søke om forskuddsskatt, eller betale alt i en 'smell' når skatteoppgjøret er klart. Som en hovedregel vil vi anbefale deg å søke om forskuddsskatt.
 4. Uansett hva du velger: Sett av skattepenger for hvert salg du gjør.
 5. Lån ikke av skattepengene du setter til side. Man tenker gjerne: «Jeg har god tid – det er lenge til skatten skal inn.» Men plutselig er fristen der, og da er det veldig kjedelig ikke å ha pengene du skylder.

Holder du styr på disse fem punktene, er skatt og enkeltpersonforetak en frydens legering: Den gir deg en sterk følelse av å være dyktig, pliktoppfyllende og ansvarsfull.

Og selv om det ikke er klinisk bevist: Mange Fiken-brukere rapporterer at de synes det er (tilnærmet) gøy å registrere utgifter med appen vår.‌

Hvis du vil prøve: Den er tilgjengelig for både iOS og Android.‌


Vanlige spørsmål

Hvordan skal jeg få skatten min til å elske meg?

Du må jobbe for det, så klart!

Hva er foretaksmodellen?

Foretaksmodellen (også kalt skjermingsmetoden) er et ord som brukes for å beskrive måten personlige næringsdrivende skattlegges på. I foretaksmodellen skal enkeltpersonforetakets inntekt, etter fradrag, skattlegges som personinntekt (uavhengig av om overskuddet tas ut av virksomheten eller ikke). Foretaksmodellen betyr altså at overskuddet fra foretaket ditt legges til annen eventuell inntekt du har, og du betaler skatt med utgangspunkt i summen av disse inntektene.

Hvor mye skatt må jeg betale i et enkeltpersonforetak?

For de fleste enkeltpersonforetak vil skatteprosenten ligge et sted mellom 33,4 og 49,6 prosent. Den endelige skatten/skatteprosenten avgjøres av dine samlede inntekter og utgifter (se eget avsnitt i artikkelen).

Kan jeg betale inn ekstra forskuddsskatt? For å være på den sikre siden.

Ja, det kan du. På Skatteetaten sine sider kan du lage KID for innbetaling.

Hva kan jeg skrive av på skatten i enkeltpersonforetaket mitt?

Du kan trekke fra alle kostnader og utgifter som rett og slett hjelper bedriften din – i bred forstand: Ikke bare med å utvikle seg, og holde på eksisterende kunder og skaffe nye, men også alt småtteriet som følger med arbeidshverdagen.

Det sentrale spørsmålet når det kommer til utgiftene dine er: Hvordan kan jeg si at dette hjelper meg med å tjene penger? Utgiften må altså være knyttet til det bedriften din driver med, og rett og slett være relevant for driften. Vi har skrevet en egen artikkel om skattefradrag her.

Hva er forskjellen på alminnelig inntekt og næringsinntekt?

Både alminnelig inntekt og næringsinntekt er inntekter minus kostnader/utgifter/fradrag. Altså nettoinntekt.

Forskjellen på alminnelig inntekt og næringsinntekt er: Mens næringsinntekt er inntekt som kun stammer fra virksomhet til selvstendig næringsdrivende, så kan alminnelig inntekt være en kombinasjon av lønn og næringsinntekt.

Hva er tilleggsskatt?

Tilleggsskatt er en bot du kan få hvis du ikke leverer riktige og fullstendige opplysninger i skattemeldingen din. Tilleggsskatten er på 20 prosent av den skattemessige fordelen du eventuelt har ervervet deg.

Hva er et enkeltmannsforetak?

Et enkeltmannsforetak er det vi i dag kaller enkeltpersonsforetak (forkortet ENK). Noen bruker også betegnelsen enmannsforetak. Samme om du kaller det enkeltmannsforetak, enkeltpersonsforetak eller enmannsforetak: Definisjonen er:

Et enkeltpersonforetak er en organisasjonsform for selvstendig næringsdrivende. Det kjennetegnes ved at firmaet eies, styres og drives av én person, som har hele det økonomiske ansvaret, og dermed tar all risikoen. Som eier av et enkeltpersonsforetak kan du ikke være ansatt i ditt eget foretak, men du kan ha andre ansatte.

Må jeg ha bedriftskonto til enkeltpersonforetak mitt?

Nei, det må du ikke. Det er ikke et krav at du oppretter en egen bankkonto eller bedriftsavtale for ENK-et ditt. Du kan samle din privatøkonomi og ditt foretaks økonomi i privat bank, på én konto. Men mange velger likevel å opprette egen konto for bedriften sin – dette for å få et klart skille mellom privatøkonomien og bedriftsøkonomien.

Andre nyttige artikler

Author image

Skrevet av

Espen Stokke

Jobber med ordlegging i Fiken. Favoritt Seinfeld-episode: The Sniffing Accountant.

Med hjelp fra

Author image

Simen Schikulski

Sulten på mer?

Legg inn e-posten din nedenfor, så får du beskjed når vi legger ut nye artikler om det å drive egen bedrift.