Bilugifter i enkeltpersonforetak: Få fradragene dine

Espen Stokke

Tut og kjør er ikke løsningen på noe når det kommer til regnskapsføring – heller ikke kjøregodtgjørelse. Men når det er sagt: Kjøregodtgjørelse er ikke særlig komplisert. Hvis du har kontroll på noen få regler og definisjoner, så er det en slags søndagstur.

Hva er kjøregodtgjørelse?

Kjøregodtgjørelse (også kalt kilometergodtgjørelse) er en økonomisk kompensasjon du kan ha krav på dersom du bruker din private bil i jobbsammenheng. Kompensasjonen gis som skattefradrag.

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

Med andre ord: Bruker du din egen bil i jobben (som selvstendig næringsdrivende), da har du rett på skattefradrag, som betyr at du ender opp med å betale mindre skatt.

Du kan også kreve fradrag for andre bilutgifter som oppstår på en reise, f.eks. bompenger, parkering, ferge eller piggdekkavgift, men som hovedregel får du ikke mva-fradrag for disse utgiftene (selv om det er spesifisert mva på kvitteringen). Disse utgiftene legger du inn som vanlige kjøp/kostnader i regnskapet ditt. Du legger inn hele summen du har betalt, men velger ingen/uten mva.

Kjøregodtgjørelse eller kilometergodtgjørelse?

Kjøregodtgjørelse, kilometergodtgjørelse eller bilgodtgjørelse brukes gjerne som synonymer av folk flest. I enkeltpersonforetak er det kanskje mest korrekt å betegne det som et kilometerfradrag, men alt dette går ut på akkurat det samme: At du skal få 3,50 kr per kilometer du har kjørt. Og uansett hva du kaller det, så fører du det under Annet -> Kjørebok i Fiken.

Når har du krav på kjøregodtgjørelse?

Det som kreves for at du skal kunne føre en bilreise/reiseregning på selskapet ditt etter skattefrie satser, er som med andre utgifter: Reisen må være relevant for foretaket ditt, og det du driver med.

Og bare så det er klart: Det spiller ikke noen rolle om den private bilen du bruker i foretaket ditt ikke er registrert på deg. Eller om du låner den av en venn. Du har likevel krav på fradraget.

Det som er spesielt for utgifter i forbindelse med bil og kjøring, er at kjøringen må kunne klassifiseres som det Skattetaten definerer som yrkeskjøring for at du skal ha rett på fradrag for denne utgiften.

I praksis betyr dette at de fleste får fradrag når de bruker en privatbil til f.eks. å besøke en kunde eller en leverandør, levere eller plukke opp noe i jobbsammenheng, og generelt bruker bilen til noe som har med et betalt oppdrag å gjøre.

Du får derimot ikke fradrag for det Skatteetaten definerer som arbeidsreiser. Dette er reiser mellom ditt hjem og ditt faste arbeidssted, eller reise mellom faste arbeidssteder.

På Skatteetatens sider kan du lese om noen unntak fra disse reglene angående yrkeskjøring og arbeidsreiser.

Hva er satsen for kjøregodtgjørelse for enkeltpersonforetak?

3,50 kr er den skattefrie satsen (2021) som gjelder for deg med enkeltpersonforetak (ENK).

Kjøregodtgjørelse i regnskapet

Kjøregodtgjørelse og bilkostnader føres på to forskjellige måter i et enkeltpersonforetak. Avhengig av hvor mye du kjører, får du fradrag basert på hvor mange kilometer du har kjørt, eller faktiske utgifter.

 • Hvis du kjører under 6000 km i året, bruker du den skattefrie satsen for kjøregodtgjørelse, men kan da ikke føre faktiske kostnader (som drivstoff, årsavgift, vedlikehold og forsikringer).
 • Hvis du kjører over 6000 km i året fører du faktisk utgifter (drivstoff, årsavgift, vedlikehold, forsikringer, etc.) for bruk av bilen din, men kan ikke kreve fradrag basert på den skattefrie satsen.

I Fiken har vi en egen kjørebok som enkelt lar deg løse alt som har med kjøregodtgjørelse å gjøre. Vi ser på den litt lengre ned.

Du kjører under 6000 km i året = Kjøregodtgjørelse per kilometer

Dette er den vanligste måten å regnskapsføre bilutgifter på i et enkeltpersonforetak. Da legger du inn satsen x antall kilometer du kjørt i jobbsammenheng.

Satsen for 2021 er 3,50 kr, og du legger inn dette som en utgift i regnskapet ditt. For eksempel: La oss si at du har kjørt totalt 300 kilometer på én måned. Da blir regnestykket: 300 kilometer x 3,50 kr = 1050 kr.

Denne satsen gjelder både i Norge og utlandet, og for el-bil, og skal dekke slitasje/reparasjon, forsikring, verditap, drivstoff og andre lignende kostnader. Når du kjører under 6000 km og skal kreve kjøregodtgjørelse, skal altså ikke disse utgiftene legges inn i regnskapet: Du får fradrag for disse gjennom kjøregodtgjørelsen.

Ekstrautgifter som du derimot kan få fradrag for utenfor kjøregodtgjørelsen er f.eks. bompenger, parkering, ferge eller piggdekkavgift, men som hovedregel får du ikke mva-fradrag på disse utgiftene (selv om det er spesifisert mva på kvitteringen). Disse utgiftene legger du inn som vanlige kjøp/kostnader i regnskapet ditt. Du legger inn hele summen du har betalt, men velger ingen/uten mva.

Du kjører over 6000 km i året = Fradrag for faktiske utgifter

Etter statens regler har du pr. definisjon det som kalles næringsbil hvis du kjører over 6000 km i året. Noen kaller dette firmabil, men det er noe annet (en bil som bedriften eier).

Næringsbilen klassifiseres som en eiendel i selskapet ditt, og du kan ikke lenger kreve kilometergodtgjørelse for dine yrkesreiser.

I dette tilfellet må du kreve fradrag for alle de faktiske utgiftene du har i forbindelse med næringsbilen din. Her er noen av de vanligste utgiftene:

 • Bensin/diesel
 • Service/verkstedsutgifter
 • Forsikringer
 • Andre kostnader (f.eks. bompenger og parkering)

Du legger inn disse kostnadene på samme måte som andre utgifter – altså som helt vanlige kjøp. Det høres kanskje flott å kunne få fradrag for alt dette, men her vil du som privatperson måtte betale en form for skatt for den fordelen du har ved å bruke denne bilen privat.

I praksis betyr dette at du reduserer en del av kostnadene for bilen i regnskapet ditt – noe som fører til at du vil måtte betale mer i skatt.

Selve regnestykket er noe komplisert, men redusksjon på grunn av privat bruk fastsettes med utgangspunkt i bilens listepris. Du vil bli skattlagt for 30 prosent av bilens listepris opp til 314 400 kroner (2020) og 20 prosent av det overskytende.

Du kan lese mer om reduksjon av bilkostnader hos Altinn.

Krav til kjørebok

Ved en eventuell kontroll av regnskapet ditt må kunne dokumentere antall kjørte kilometer med f.eks. en elektronisk kjørebok eller et Excel-ark. Dokumentasjonen/skjemaet for kjøregodtgjørelse skal inneholde:

 • Dato
 • Hvor du har kjørt fra og til
 • Antall kilometer
 • Reisens formål (grunnen til at den er relevant for foretaket)

Her ser du et eksempel på en enkel kjørebok-mal/mal for kjørebok som du kan laste ned og bruke (er du Fiken-bruker anbefaler vi deg å bruke vår kjørebok).

Skjermbilde som viser eksempel på mal for kjørebok.
Kjørebok mal: Slik kan den se ut.

Uansett om du bruker vår kjørebok eller ikke: Vi anbefaler at du noterer/dokumenterer kjøreturene fortløpende, og at disse føres i regnskapet hver måned, med siste dato i måneden som bokføringsdato. Som bilag bruker du kjøreboken, som viser strekningene du har kjørt.

Kjøregodtgjørelse eller faktiske utgifter?

I utgangspunktet har du ikke noe valg. Hvis du har kjørt under 6000 km i år, må du føre kjøregodtgjørelse, og har du kjørt over 6000 km må du føre faktiske utgifter. Så hva som lønner seg er egentlig ikke noe du skal vurdere basert på det som allerede har skjedd.

Men om du ser framover til neste år og vurderer hvor mye du skal bruke bilen i foretaket, kan dette være nyttig å tenke på dette. Noe av det som spiller inn på hva som lønner seg er:

 • Bilens pris og verdi, og hvor mye den koster i drift
 • Hvor mye du kjører – både privat og i arbeid
 • Din inntekt og ditt skattenivå

Men hvis vi tillater oss å generalisere, kan vi likevel si dette – kjøregodtgjørelse vil sannsynligvis lønne seg dersom du:

 • Kjører en billig bil, som er ikke er dyr i drift
 • Hovedsakelig kjører i jobbsammenheng
 • Har en relativt høy inntekt

Smarte Penger har en nyttig kalkulator dersom du vil undersøke spesifikt hva som vil lønne seg for deg – du kan teste kalkulatoren her.

En problemstilling som gjelder noen av dere: Dersom du har to biler, og den ene bilen kun brukes i foretaket og aldri privat, så kan du legge inn denne etter faktiske utgifter og slipper dermed privat beskatning på den.

Hva om jeg ikke vet hvor langt jeg kommer til å kjøre?

Ja, hva gjør du dersom du fører kilometer frem til november, og så plutselig bikker 6000 km, og da egentlig skal føre kjøregodtgjørelse på en annen måte?

Vi anbefaler føre-var-prinsippet. Dersom du har grunn til å tro at du passerer 6000 km, anbefaler vi deg å:

 1. Ta vare på alle fakturaer og kvitteringer som er knyttet til bilen (og send dem til innboksen din i Fiken), men før dem ikke før du faktisk passerer 6000 km.
 2. Samtidig føre alle km i en kjørebok i tilfelle du faktisk ikke passerer grensen.

Dersom du derimot ikke har gjort dette, og ser sent på høsten at du har passert 6000 km, har du to mulige løsninger:

 1. Du prøver å skaffe til veie dokumentasjon på bilkostnadene dine, og fører kostnader og får fradrag for faktiske utgifter som forklart tidligere i artikkelen.
 2. Dersom det ikke lar seg gjøre, må du kreve fradrag for de utgiftene du har (og kan dokumentere) resten av året.

Bilutgifter og kjørebok i Fiken

I Fiken har vi gjort det enkelt og oversiktlig for deg å beregne, dokumentere og regnskapsføre kilometergodtgjørelsen (og andre bilutgifter) etter den skattefrie satsen, og slik få fradragene du har krav på. Du finner funksjonen under Annet ⟶ Kjørebok. Eller du kan gå rett til Registrere kjøretur.

Som du ser kan du enkelt legge inn ruten og eventuelle bompenger, og Fiken gir deg det totale antall kilometer. Du kan velge å registrere og viderefakturere, eller bare registrere.

Skjermbilde som det du må fylle ut for å registrere en kjøretur i Fiken
Elektronisk kjørebok: Slik ser det ut i Fiken når du skal registrere en kjøretur.

Når turen er registreret får du opp en oppsummering av det du har lagt inn. Herfra kan du også redigere og slette kjøreturen. Du kan også laste ned rapporten/kjøreboken din i PDF og Excel-format.

Skjermbilde fra Fiken som viser oppsummering av kjøreturen du har lagt inn
Oppsummering av kjøreturen du har lagt inn i Fiken.

Her har vi en egen artikkel som går i mer detalj på denne funksjonen i fiken: Kjørebok for enkeltpersonforetak.

Bonus: Vi passer på deg. Noe av det viktigste du må huske på når gjelder å føre bilutgifter i enkeltpersonforetak, er de to forskjellige måtene å føre utgiftene på – avhengig av om du har kjørt under eller over 6000 km. Hvis du passerer grensen, gir vi deg an advarsel:

Skjermbilde fra Fiken som viser advarsel som kommer opp dersom du passerer grensen på 6000 km
Fiken passer på deg og kjøreturene dine.

Statens satser for kjøregodtgjørelse

Det er Statens særavtaler (Statens reiseregulativ innland) som bestemmer hvor mye som gis i fradrag for bruk av privat bil i jobbsammenheng. Når du skal regne ut hvor mye du har krav på, bruker du satsen 3,50 kr pr. km.

Hvis du for eksempel har kjørt totalt 100 kilometer én måned, regner du ut kjøregodtgjørelsen slik: 100 kilometer x 3,50 kr = 350 kr. 350 kroner er fradrag du får.

Det som kan være litt forvirrende her, er at det finnes en god del tilleggssatser, men disse har Skatteetaten bestemt at enkeltpersonforetak ikke skal bruke.

Siden det kan være andre grunner til at du lurer på dette, så tar vi det likevel med her.

Dette er de gjeldende satsene for kjøregodtgodtgjørelse i 2021:

 • Egen bil (inkl. elbil og uansett kjørelengde): 3,50 kr pr. km
 • Tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei: 1 kr pr. km
 • Tillegg for bruk av henger: 1 kr pr. km
 • Tillegg for passasjerer: 1 kr pr. km
 • Moped og motorsykkel under 125 ccm: 2 kr pr. km
 • Motorsykkel over 125 ccm: 2,95 kr pr. km

For ordens skyld (og for spesielt interesserte): Statens sats for kjøregodtgjørelse/reisegodtgjørelse er egentlig 4,03 kr. Skatt på kjøregodtgjørelse (for statsansatte) er med andre ord 53 øre, men disse 53 ørene trenger ikke du med enkeltpersonforetak å tenke på.

En kjapp oppsummering

Har du et enkeltpersonforetak kan du kreve kjøregodtgjørelse for kjøreturene du gjør i forbindelse med oppdrag, og du kan få denne godtgjørelsen på to måter:

 • Hvis du kjører under 6000 km i året: Du krever fradrag etter hvor mange km du har kjørt. Den skattefrie kilometersatsen for 2021 er 3,50 kr.
 • Hvis du kjører over 6000 km i året: Da har du per definisjon er næringsbil, og må kreve godtgjørelse for faktiske utgifter, som drivstoff, årsavgift, reperasjoner og forsikring.

I tilfelle du blir kontrollert, må du kunne dokumetere kjøreturene og utgiftene du krever fradrag for. Her er det du må dokumentere med hensyn til kjøregodtgjørelse (kilomterfradrag):

 • Dato
 • Hvor du har kjørt fra og til
 • Antall kilometer
 • Hva som var hensikten med reisen

Når du har kontroll på dette, er det bare å kjøre pent og tute når situasjonen krever det. God tur!

Vanlige spørsmål

Hvor fort kan jeg kjøre og fremdeles få kjøregodtgjørelse?

Vi anbefaler at du alltid holder deg innenfor både farts- og regnskapsreglene.

Hva er sjablongmetoden?

Sjablongmetoden et betegnelsen på hvordan du skal fordelsbeskattes for fordelen ved å bruke firmabil privat. Kort oppsummert: Den trekkpliktig fordelen ved privat bruk av firmabil er 30 prosent av bilens listepris som ny (inntil kr 325 400) og 20 prosent av overskytende listepris. Her kan du lese mer om satser for firmabil hos Skatteetaten.

Hva er forskjellen på yrkeskjøring og jobbreiser?

Yrkeskjøring er kjøring som er relevant for foretaket ditt. I praksis betyr dette at de fleste får fradrag når de bruker en privatbil til f.eks. å besøke en kunde eller en leverandør, levere eller plukke opp noe i jobbsammenheng, og generelt bruker bilen til noe som har med et betalt oppdrag å gjøre.

Du får derimot ikke fradrag for det Skatteetaten definerer som arbeidsreiser. Dette er reiser mellom ditt hjem og ditt faste arbeidssted, eller reise mellom faste arbeidssteder.

Det finnes noen unntak fra disse reglene – de kan du lese om på Skatteetatens sine sider.

Hva med kjøregodtgjørelse og leasning av bil?

Leasingavtaler kan i noen tilfeller settes på foretaket ditt. Du kan kreve mva-fradrag for biler som har grønne skilter, mens biler på hvite skilter registreres uten mva. Ta en titt på denne hjelpeartikkelen for hvordan du regnskapsfører leasing av bil i Fiken.

Andre nyttige artikler

Author image

Skrevet av

Espen Stokke

Jobber med ordlegging i Fiken. Favoritt Seinfeld-episode: The Sniffing Accountant.

Sulten på mer?

Legg inn e-posten din nedenfor, så får du beskjed når vi legger ut nye artikler om det å drive egen bedrift.