Superenkelt regnskap for små bedrifter

Hjemmekontor skatt: Ikke gå i skattefella

Mange jobber hjemmefra iløpet av en uke, men har du et hjemmekontor etter Skatteetatens definisjon?

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

Mange tror at de kan få fradrag for hjemmekontor så lenge de arbeider hjemmefra, men slik er det ikke. Før vi ser på hva som faktisk kvalifiserer som hjemmekontor, og dermed gir rett til standardfradraget for hjemmekontor, vil vi si dette:

På generell basis anbefaler vi ingen å benytte seg av standardfradraget for hjemmekontor.

Dette er det to grunner til:

  1. Det kan få store, kostbare konsekvenser for et eventuelt salg av boligen din.
  2. Det finnes andre (og bedre) fradrag du kan benytte deg av.

Dette er naturligvis en avgjørelse du selv må ta, med utgangspunkt i ditt foretak, men vi råder våre kunder konsekvent: Ikke bruk standardfradraget.

Definisjon av hjemmekontor

Med hjemmekontor menes et eget rom i hjemmet som utelukkende benyttes til arbeid. Et gjesterom med en pult i hjørnet faller altså ikke inn under Skatteetatens regler for hjemmekontor.

Mange selvstendig næringsdrivende som jobber hjemmefra, har nettopp denne typen hjemmekontor – et rom som også brukes i andre sammenhenger. Selv om du da ikke kan få fradrag for bruk av selve rommet, kan du få fradrag for inventar og annet utstyr du bruker mer enn 50 prosent i foretaket, som for eksempel kontorstol og pult.

Hva er selvstendig næringsdrivende?

En selvstendig næringsdrivende er noen som driver en bedrift for egen regning og risiko; leverer skattemelding for næringsdrivende, og fakturerer kunder og lever av overskuddet. Du er følgelig din egen sjef, og ikke ansatt av andre i et arbeidsforhold. I de fleste tilfeller er selvstendig næringsdrivende registrert i Brønnøysundregistrene som enkeltpersonforetak (ENK).

Her må det legges til at du per definisjon er selvstendig næringsdrivende selv om du ikke lever av overskuddet, for eksempel dersom du har et lite enkeltpersonforetak ved siden av et vanlig arbeidsforhold.

Fradrag hjemmekontor: Standardfradraget

Dersom du har hjemmekontor i det som heter fritaksbehandlet bolig kan du kreve én av to typer fradrag: Standardfradrag eller Fradrag for faktiske utgifter. Fritaksbehandlet bolig er en bolig der minst 50 prosent av boligen brukes av eieren selv – utenfor næringsvirksomhet (regnet etter leieverdi).

Standardfradraget for hjemmekontor er på 2 128 kr i 2024, og fradraget er det samme selv om kontoret bare benyttes deler av året. Denne summen skal dekke alle utgifter forbundet med hjemmekontoret ditt.

Fradrag for faktiske utgifter

Velger du å kreve fradrag for faktiske utgifter, for eksempel strøm og kommunale utgifter, kan du kun kreve fradrag for hjemmekontoret – ikke privatdelen av boligen. For å kreve dette må du gi et sannsynlig anslag på hvor mye av utgiftene som hører til hjemmekontoret.

En måte å gjøre dette på, er å fordele kostnader prosentvis etter arealstørrelse: privatdel vs. hjemmekontordel. Utgjør hjemmekontoret 10 prosent av boligen din, kan du kreve fradrag for 10 prosent av utgiftene. Dette forutsetter at hjemmekontordelen har om lag samme standard som resten av boligen. Viktig å huske på: Også dette fradraget utløser skatt ved salg av boligen (se eget avsnitt lenger ned).

Mange velger dette alternativet, ettersom de faktiske utgiftene ofte overstiger 2 128 kr med god margin i løpet av ett år.

Andre utgifter du kan kreve fradrag for en andel av er for eksempel:

  • Forsikring
  • Ytre vedlikehold av bolig
  • Elektroniske tjenester (telefon og internett)

Hva betyr fradragsberettiget?

Fradragsberettiget betyr at en utgift du har hatt i selskapet ditt gir rett til skattefradrag. I praksis får du fradraget ved at du legger inn disse utgiftene i regnskapet ditt, hvor de reduserer overskuddet ditt, som igjen gjør at du betaler mindre i skatt. Dette fordi du bare betaler skatt på overskuddet ditt.

Anbefalt fradrag: Utstyr til hjemmekontor

Ja, du kan få fradrag for alle de nødvendige tingene du trenger for å jobbe hjemmefra, for eksempel pult, stol og andre kontor-rekvisitter, samt nødvendig datautstyr.

Kravet for at du skal få fradrag for dette, er at det du har kjøpt brukes mer i foretaket enn privat. For de aller fleste vil dette være en bedre løsning enn å få de 2 128 kronene fra standardfradraget, og som følge av dette måtte navigere de ganske komplekse skattereglene rundt dette.

Hjemmekontor: Skatt ved salg av bolig

Hvis du bruker en del egen bolig som hjemmekontor, og har fått standardfradraget på 2 128 kr, eller standardfradraget i form av faktiske utgifter, har dette innvirkning på et eventuelt salg av boligen din. Da vil andelen av boligen som er brukt til hjemmekontor være skattepliktig gevinst (eller fradragsberettiget tap).

La oss si at du har en bolig på 100 m2, og hjemmekontoret utgjør 10 prosent av dette. Boligen ble kjøpt for 2 millioner kroner, og selges nå for 3 millioner kroner. Du har dermed hatt en gevinst på 1 million kroner. 10 prosent av denne summen på 1 million er da skattepliktig. Altså er 100 000 kr beløpet du skal beregne skatt av.

Har du derimot fått standardfradraget og vet at du skal selge boligen, kan du slippe skatt på den eventuelle gevinsten så fremt du har sluttet å bruke hjemmekontor-delen som hjemmekontor ett år i forveien (og kan dokumentere dette).

Hjemmekontor i leid bolig

Hvis du har hjemmekontor (som oppfyller kravene) i leid bolig, kan du få fradrag for deler av husleien. Kontoret må da altså være brukt utelukkende i foretaket ditt – til næring/næringsvirksomhet.

Hvor mye du får, er avhengig av hvor mye kontoret utgjør av boligen. La oss si at hjemmekontoret ditt utgjør 20 prosent av boligarealet, og du betaler 150 000 kr i husleie i året – da kan du få 30 000 kr i fradrag (20 prosent av 150 000 kr).

Viktig å huske på: Du kan ikke 'leie ut' hjemmekontoret til deg selv hvis du har et enkeltpersonforetak. I prinsippet kan du leie ut kontor til ditt eget AS, men i praksis er dette svært sjelden brukt. Grunnen til det, er at det er krav om at kontoret har en egen inngang som kun ansatte i selskapet har tilgang til; inngangsdøren skal være skiltet; kontorets adresse må være oppgitt i adresselister, og det må skrives en arbeidsavtale.

Fradrag for hjemmekontor som arbeidstaker

Som ansatt kan du få det samme standardfradrag som selvstendig næringsdrivende: 2 128 kr per år, som er skattefri inntekt, dersom kravene til hjemmekontor oppfylt, altså at det utelukkende brukes til arbeid.

Når fradrag for hjemmekontor brukes av ansatt, kan du ikke i tillegg føre godtgjørelse/regninger på strøm og internett ol. på arbeidsgiver, dette fordi fradraget skal dekke dette (som for eiere av enkeltpersonforetak).

Når det kommer til lønnsutbetaling, kan selskapet/arbeidsgiver velge å betale ut høyere godtgjørelse for bruk av hjemmekontor, men dette må arbeidstaker betale skatt av. Med andre ord: i praksis behandles dette som vanlig lønn.

Greit å vite: Dersom en arbeidstaker får ekstra lønn som kompensasjon for bruk av hjemmekontor, medfører ikke dette skatt ved salg av egen bolig, så lenge det er regnet arbeidsgiveravgift og skattetrekk på lønnen som arbeidstaker har fått.

Skatt hjemmekontor oppsummert

Først, så vi har det friskt i minnet – definisjonen av et hjemmekontor er:

  • Med hjemmekontor menes et eget rom i hjemmet som utelukkende benyttes til arbeid.

For næringsdrivende: Ettersom det er ganske strenge krav for hva som faktisk regnes som hjemmekontor, vil det for de fleste være gunstigere ikke å kreve standardfradraget på 2 128 kr, og heller:

  1. Kreve fradrag for faktiske utgifter (som for de fleste vil overstige 2 128 kr).
  2. Kreve fradrag for inventar og annet utstyr (må brukes mer enn 50 prosent i foretaket).

Noen veldig få foretak kan få fradrag for leiekostander, for eksempel en frisørkjeller, eller verksted i en garasje (som aldri brukes privat).

For ansatte: Dersom arbeidsgiver dekker elektronisk kommunikasjon (internett og mobil) råder vi deg ikke til å benytte deg av standardfradraget på 2 128 kr for hjemmekontor. Men dersom det er slik at arbeidsgiver kun dekker fri telefon, kan det være gunstig å bruke fradraget på 2128 kr.

For alle: Dersom du har et faktisk hjemmekontor (etter Skatteetatens definisjon) de siste 12 månedene før du selger boligen din, må du skatte av gevinsten fra salget. Andelen som skal fordelsbeskattes skal enten vurderes etter andel av areal eller utleieverdi i bolig som brukes til hjemmekontor.

Det kan med andre ord ble veldig kostbart for deg å ha krevd standardfradraget. En løsning på dette – hvis du vet at du skal selge – er å slutte å bruke rommet som hjemmekontor ett år i forveien.

Hjemmekontor – å jobbe hjemmefra, i hvert fall – er blitt mye vanligere de siste årene. Bruker vi derimot Skatteetatens definisjon, så arbeider de færreste av oss fra et faktisk hjemmekontor, noe som betyr at få av oss kan få fradrag for dette. Men som vi har sett her: Det finnes andre fradragsmuligheter du kan benytte deg av.

Andre nyttige artikler

Skrevet av

Kjartan Bærem
Author image

Kursansvarlig i Fiken, og daglig leder i konas lille selskap.

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Med Fiken er det superenkelt for små bedrifter å gjøre regnskapet selv! Innleveringer til Skatteetaten og Altinn er gjort på et blunk, og vi passer på at regnskapet blir riktig.

Prøv Fiken gratis

Allerede registrert? Logg inn

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Personvern og informasjonskapsler Bærekraftsrapport