Superenkelt regnskap for små bedrifter

Skatt på gaver: Så mye kan ansatte få

Vanligvis må ansatte betale skatt når de mottar noe av verdi fra arbeidsgiver, på samme måte som om det var lønn. Skattefrie gaver til ansatte er derimot et unntak fra denne hovedregelen. Men hvor går grensen mellom skattefrie gaver og skattepliktige gaver? Les videre, så forteller vi deg det du trenger å vite.

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

Skattefri gave

I løpet av ett kalenderår kan en ansatt motta gaver skattefritt så lenge den samlede verdien ikke overstiger 5 000 kr (i 2024).

Det samme gjelder for styremedlemmer. Man kan for eksempel gi én julegave til 5 000 kr, eller tre forskjellige gaver i løpet av året til samme, samlede verdi.

Skatteetaten opplyser om at 5 000 kr-regelen også kan brukes til å gi ansatte fri telefon og/eller internett, samt fri bolig og/eller bil, eller rentefordel (til samme verdi).

For jubileumsgaver finnes det egne regler og grenser, hvor man kan gi gaver som kommer i tillegg til 5000 kr-grensen. Hopp til avsnittet Jubileumsgaver til ansatte.

Viktig: For at fritak fra beskatning skal gjelde, må gaven(e) være noe som ikke direkte kan veksles inn i penger.

Overstiger verdien på gaven 5 000 kr, må den ansatte betale skatt på det som overstiger 5 000 kr. På samme måte må arbeidsgiveren betale arbeidsgiveravgift hvis det gis gaver til en høyere verdi enn grensen på 5 000 kr.

Viktig å huske på #1: Gaver er som hovedregel skattepliktige, men det finnes altså en del unntak fra denne regelen.

Viktig å huske på #2: Dersom du er innehaver av et enkeltpersonsforetak, har du ikke rett på skattefri gave fra

Rabatt som skattefri gave til ansatte

Ansatte kan få rabatter på varer/tjenester arbeidsgiver selger på inntil 8 000 kr uten å måtte betale skatt på denne fordelen. Det er ingen begrensning på hvor stor rabatten kan være, og det er forskjellen mellom den prisen den ansatte betaler, og den en vanlig forbruker må betale, som teller som goden (som til sammen ikke kan overstige 8 000 kr på ett år).

Smågaver med begrenset verdi

En vinflaske, en blomsterbukett, en konfekteske, eller lingende smågaver med begrenset verdi, anses ikke som skattepliktig inntekt, og teller ikke med i ‘potten’ på 5 000 kr.

Skatt på gaver

I 2023 og 2024 er gaver på mer 5 000 kr eller mer skattepliktige. Det samme gjelder om det for eksempel er en kunde eller leverandør som gir gaven til den ansatte.

Hvis du får gave fordi du er ansatt, og gaven har en høyere verdi enn 5 000 kr, må du betale skatt på det som overstiger denne summen, uansett hvem som har gitt gaven.

Fotografi av Fiken-ansatt som sitter ved siden av mange Fiken-drikkeflasker
Skattefrie Fiken-flasker til allmenn glede?

Fordelsbeskatning

Den typen beregning av skatt man i utgangspunktet skal betale på goder man får gjennom jobben, heter fordelsbeskatning.

Fordelsbeskatning er skatt på det som kalles naturalytelser, populært kalt frynsegoder. Eksempler på naturalytelser er: Forsikring, bruk av firmabil, og mobiltelefon og internett-abonnement, og altså gaver – i utgangspunktet.

Bakgrunnen for fordelsbeskatning, er at:

  1. Dersom en ansatt får betalt i form av noe annet enn penger, må det likevel trekkes skatt som om verdien hadde vært utbetalt i form av penger.
  2. At det ikke skal lønne seg å betale ansatte i form av andre ting enn penger.

Skatteloven definerer naturalytelser slik: «Enhver økonomisk fordel som ytes i annet enn kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler.»

Arbeidsgiver er pliktig å ta med verdien av (de skattepliktige) naturalytelsene i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Hvor mye skatt som skal betales på naturalytelser, avgjøres enten av prisen (omsetningsverdien) på fordelen, eller av fastsatte satser.

Som med annen beskatning, får den ansatte opplysninger om dette på lønnsslippen sin, og arbeidsgiver rapporterer altså inn beskatingen på a-meldingen.

Gave til ansatte

I tillegg til et den ansatte kan motta gaver til en samlet verdi på inntil 5 000 kr i løpet av ett år, finnes det også andre tilfeller der gaver kan gis skattefritt på toppen av 5 000 kr-grensen.

Jubileumsgaver til ansatte

Når en ansatt har vært ansatt i bedriften i 20 år – og alle runde år etter det: 30, 40, 50 etc. – kan gaver på inntil 8 000 kr gis skattefritt.

Bedriften fyller år

Når bedriften fyller 25 år, 50 år, 75 år etc., kan det gis gaver til de ansatte på inntil 4 000 kr.

Gave til ansatt som gifter seg, går av med pensjon, ellet slutter

I disse tre tilfellene kan det også gis en gave/gaver med en verdi på inntil 4 000 kr. Med hensyn til ansatt som slutter: Vedkommende må ha jobbet i bedriften i minst 10 år for å kunne motta denne gaven skattefritt.

Gaver til ansatte fradragsberettiget

Arbeidsgiver får fradrag for kostnader for gaver til de ansatte, men det gis ikke mva-fradrag. Grunnen til det er at at mva-reglene er strengere enn skattereglene på fradrag for utgifter.

Gave til forretningsforbindelse

Dersom du kjøper inn noe for å gi i gave til en forretningsforbindelse, til for eksempel én kunde eller en leverandør, er dette i utgangspunktet ikke fradragsberettiget, og kjøpet av gaven skal (i Fiken) settes på konto 7430 - Gave, ikke fradragsberettiget.

Men også her finnes unntak for små og rimelige gaver, som for eksempel en vinflaske, blomster, konfekt eller gaver med firmanavn/-logo. Disse gavene kan koste opp til 308 kr pr. gave i 2024 (297 kr i 2023). For kranser ved dødsfall får man fradrag uavhengig av pris.

Man får altså skattefradrag denne typen gaver, men vanligvis ikke mva-fradrag. Dersom gaven derimot har en verdi under 100 kr (2023/2024), kan bedriften også få fradrag for mva.

Fotografi av en Fiken-ansatt som sitter å jobber ved en basseng
Dette fotografiet viser en (avslappet) revisor med stålkontroll på skattefrie gaver.

Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner

For enkeltpersonforetak: Når du gir en pengegave til en frivillig organisasjon, kan du få skattefradrag for beløp fra 500 kr til 25 000 kr (i 2024). Organisasjonen rapporterer inn din gave via Altinn, og informasjonen om gaven blir da automatisk ført inn i din private skattemelding. Som følge av dette skal ikke pengegaven føres som en kostnad i ditt eget regnskap, ettersom det kan resultere i at fradraget blir gjort dobbelt.

Dersom gaven ikke automatisk vises i skattemeldingen din, bør du unngå å føre beløpet selv. I stedet bør du kontakte organisasjonen og be dem om å rapportere gavebeløpet under ditt fødselsnummer.

For AS: Når du skal vurdere om en gave kan gi AS-et ditt skattefradrag, bør du først sjekke om organisasjonen står på listen over godkjente organisasjoner for gavefradrag. Dersom de står på denne listen, vil gaver på minimum 500 kr og maksimalt 25 000 kr (2024) være fradragsberettiget for det gjeldende regnskapsåret.

Dersom de ikke står på listen, kan du kun få skattemessig fradrag dersom gaven har nær nok tilknytning til foretakets drift og ikke er av primært personlig karakter. Det finnes glidende overganger her, men et hovedpunkt er å vurdere om denne gaven kun gis ‘for å være snill’, eller om foretaket i tillegg også har grunn til å tro at den kan generere høyere omsetning.

Representasjon

Representasjon er en fellesbetegnelse for utgifter til å forhandle og inngå nye avtaler, eller å knytte eller bevare forretningsforbindelser. Representasjon er ofte hendelser eller arrangement hvor daglig leder, eller en ansatt i bedriften per definisjon representerer bedriften utad.

Ofte innebærer representasjon gaver eller servering av mat og drikke, for eksempel i forbindelse med møter med forretningsforbindelser, offentlige etater eller pressefolk. Ofte er også utgifter til reise en del av kostnaden for representasjon.

Greit å vite: Gaver, reiser eller mat og drikke til ansatte faller ikke innunder representasjon – her er det lover og regler for naturalytelser som gjelder.

Representasjon fradragsberettiget

Representasjon er fradragsberettiget i noen tilfeller. Nærmere bestemt er det Skatteetaten kaller beskjeden representasjonfradragsberettiget. Typiske eksempler på dette er mat og drikke, for eksempel være at du betaler lunsj for en potensiell kunde, eller spanderer en kopp kaffe eller lunsj på en leverandør eller samarbeidspartner i forbindelse med en avtale. Måltidet må finne sted på arbeidsplassen, i dens kantine, eller på et serveringssted i nærheten.

Kostnaden kan ikke overstige 562 kr per person (2024) når måltidet serveres utenfor ditt arbeidssted. Dersom utgiften overstiger 562 kr, vil du ikke få fradrag for noe av utgiften. For eksempel ved en kvittering på 700 kr vil da hele summen på 700 kr derfor måtte settes mot konto (i Fiken) 7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget. Når måltidet serveres på arbeidsstedet, gjelder det ikke noen beløpsgrense for når du kan få skattefradrag.

Du kan kjøpe rimelige mengder øl og vin sammen med et måltid, og fortsatt få fradrag for hele kjøpet. Vær imidlertid oppmerksom på at du ikke har rett til å kreve fradrag for verken mat, vin eller øl hvis det serveres brennevin i forbindelse med måltidet.

Lurer du på noe om skattefrie gaver som du ikke fant svar på her? Send oss en e-post på kontakt@fiken.no, så skal vi hjelpe deg videre.

Skrevet av

Anette Marie Haugestad
Author image

Hundegal og supportmedarbeider i Fiken. Motiveres av å forenkle hverdagen til norske bedrifter som hver dag jobber hardt for å få komme opp og frem!

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Med Fiken er det superenkelt for små bedrifter å gjøre regnskapet selv! Innleveringer til Skatteetaten og Altinn er gjort på et blunk, og vi passer på at regnskapet blir riktig.

Prøv Fiken gratis

Allerede registrert? Logg inn

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Personvern og informasjonskapsler Bærekraftsrapport