Regnskap, Moms, Merverdiavgift

Vanlige spørsmål rundt MVA

Når og hvordan blir jeg mva-registrert?

Har du akkurat etablert firma og lurer på når du må begynne å tenke på mva? Det er du ikke alene om! Svaret er heldigvis ganske greit: Du kan og skal søke om å bli mva-registrert når du har solgt/fakturert for over 50.000 i løpet av en periode på 12 måneder.

Merk at dette er varer/tjenester som "egentlig" skal selges med mva, så salg av for eksempel helsetjenester teller ikke inn i dette beløpet.

Søk om mva-registrering når ditt samlede salg har passert 50 000.

Når du har passert denne grensen, søker du om mva-registrering ved hjelp av samordnet registermelding. Selve skjemaet er ganske greit og tar omtrent 15 minutter å fylle ut. Det viktigste å være klar over er:

 • Du må laste opp fakturaer som viser at du har passert grensen.
 • Oppgi et kontonummer som eventuell mva til gode utbetales til.
 • Det vanlige er at du må rapportere annenhver måned, men du kan i noen tilfeller søke om annen innlevering (for eksempel årlig).

Når du har søkt kan det ta litt tid før du er godkjent. Mens du venter på denne godkjenningen kan du ikke sende fakturaer med mva. For å gjøre det ekstra hyggelig er det imidlertid slik at for alle fakturaer fra og med den som gjør at du passerer grensen for mva-registrering, skal du etterfakturere kunde mva når du har blitt godkjent. Dette gjør du i praksis på en av to måter:

 • Send en ny faktura (etter godkjenning) med kun mva-beløpet.
 • Krediter opprinnelig faktura (etter godkjenning) og send en ny faktura med mva inkludert.

Det kan også være greit å være klar over at:

 • Du kan søke om forhåndsregistrering før du når grensen hvis du kan dokumentere at du når grensen ganske snart, eller at du har veldig store utgifter før du får inntekter.
 • Det er vanlig å få såkalt tilbakevirkende mva-registrering. Det betyr at du ved registrering kan kreve fradrag på mva-utgifter du har hatt også før registrering.

Mva ved kjøp av varer fra utlandet

Dersom du ikke får regning på mva fra speditør (som DHL) er det du (som firma) som er ansvarlig for å innrapportere mva på varer fra utlandet. Dette gjøres i to omganger:

 1. Først registrerer du selve fakturaen / kjøpet av varen (uten mva)
 2. Deretter få du en egen oversikt i Altinn på mva ved import av varer
 3. Denne rapporterer du så inn som en del av selskapets vanlige mva-oppgave

1. Faktura fra leverandør

Du får som oftest først selve fakturaen for kjøpet fra en leverandør. Dette kjøpet skal ikke inn på mva-meldingen i det hele tatt, og det er derfor vanlig å ha en egen mva-type for dette. I Fiken registrerer du dette slik:

Kj-p-vare-utlandet-faktura

2. Oversikt i Altinn

I de månedene du har importert varer får du automatisk en egen melding i Altinn som viser beløpet du skal rapportre inn med mva. Dette beløpet kan avvike fra det du faktisk har betalt (på grunn av valutakurser og liknende), men du skal bruke summen som ligger under statistisk verdi:

Altinn

3. Innsending av mva-oppgave

I eksempelet under vises en utfylt melding for import av varer der Altinn har beregnet verdien til 5500 kroner:

Kj-p-vare-utlandet-faktura-Altinn

I post 9 legges mva til, men siden foretaket er mva-registrert har man også fradrag for mva. Denne trekkes derfor fra i post 17 slik at netto effekt blir null (dette gjelder bare hvis man er mva-registrert).


Mva ved kjøp av tjenester fra utlandet

Ved kjøp av tjenester fra utlandet er det samme prinsipp som varer. Det er du som firma er ansvarlig for å innrapportere og eventuelt betale mva på disse. Merk at de spesielle mva-reglene ikke gjelder alle tjenester, men kun de som er:

 • Slik at de ville hatt mva om de hadde blitt solgt i Norge.
 • Fjernleverbare - som vil si at de utføres et sted og leveres et annet.

Eksempler på dette er programvare og innleie av konsulenter (programvareutivkling, regnskap osv) som sitter i utlandet. En tjeneste som du kjøper og "bruker" mens du er i utlandet omfattes derimot ikke. Tjenester som omfattes av disse reglene registrerer du med en egen mva-kode. I Fiken velger du mva-type "Tjeneste fra utlandet" så ordner systemet resten.

Skjermbilde fra Fiken som viser automatisk valg av inntekskonto

Som for import av varer går totalen i null hvis du er mva-registrert - mva blir først lagt til, så trekkes den fra. Dersom du ikke er mva-registrert, får du ikke trukket fra og totalen blir ikke null. Du må da fylle inn et eget skjema.


Author image

Om Magnus Joyce

Leder kundestøtte i Fiken. Innmari opptatt av fornøyde kunder og at vi skal klare å formidle regnskap på absolutt enklest mulig måte.
Du abonnerer nå på Regnskap – helt enkelt. Tanker og tips rundt enkelt regnskap rett i innboksen din!