Superenkelt regnskap for små bedrifter

Mva-terminer 2023: Frister, innlevering og betaling

De aller fleste mva-pliktige foretak leverer mva-melding annenhver måned – 6 ganger i året. Den skal være levert, og skyldig mva skal være betalt, senest én måned og ti dager etter utløpet av hver termin (med unntak av fristen for mai og juni, som er 31. august).

Dette betyr for eksempel at fristen for mva-terminen januar/februar er 10. april, som er én måned og ti dager etter siste dag i februar.

Alle terminene (datoene) for innlevering av mva-melding for 2023 er:

 • 1. mva frist,  for januar/februar: 10. april
 • 2. mva frist, for mars/april: 10. juni
 • 3. mva frist, for mai/juni: 31. august
 • 4. mva frist, for juli/august: 10. oktober
 • 5. mva frist, for september/oktober: 10. desember
 • 6. mva frist, for november/desember: 10. februar
Illustrasjon av alle mva terminer i 2023
Mva-terminer 2023 illustrert ✅

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

Hva er mva

Mva og moms er forkortelser for merverdiavgift. Merverdiavgift er en statlig avgift på uttak, kjøp og salg av de aller fleste varer og tjenester. Standardsatsen er 25 prosent. Her har vi en oversikt de andre mva-satsene.

Ettersom mva-registrerte foretak i prinsippet bare er et mellomledd for mva-pengene som de krever inn og gir videre til staten, og får fradrag for mva de betaler når de gjør innkjøp til bedriften sin, så er mva er verken en inntekt eller en utgift for et foretak.

Resultatet av dette er at det som regel bare er sluttkjøperen (vi som handler som privatpersoner) som får en ekstrautgift i form av mva på det vi kjøper – som regel 25 prosent. Når det er sagt, det finnes utgifter foretak ikke får fradrag for, som når et selskap kjøper mat til ansatte, eller drivstoff til personbil.

Hva er en termin?

I regnskapssammenheng er en termin en periode med en tilhørende frist. De fleste foretak som er mva-registrerte har for eksempel seks terminer (med tilhørende frister) i løpet av ett år. Hver termin er da på to måneder. Innen fristen skal man ha levert mva-meldingen og betalt det man eventuelt skylder.

Hvem må levere mva-melding

Det er mva-pliktige foretak som må levere mva-melding. Du blir mva-pliktig og må levere mva-melding når du har solgt mva-pliktige varer eller tjenester for 50 000 kr i løpet av de siste 365 dagene.

Hovedregelen er at all omsetning teller med i grensen på 50 000 kr. Noen varer og tjenester hører til under fritatt eller unntatt fra mva, hvor reglene er noe annerledes:

Fritatt fra mva

Fritatt fra mva betyr at det du selger egentlig skal selges med mva, men at myndighetene har bestemt at mva-satsen settes til 0 (nullsats). Selv om du er fritatt, skal du registrere deg i mva-registeret når du har passert grensen på 50 000 kr; du skal levere mva-melding, og du får dermed mva-fradrag for utgiftene dine. Et eksempel på mva-fritak er bruktbiler. Et annet er bøker. Du krever ikke inn mva når du selger bøker, og som kunde betaler du ikke mva når du kjøper en bok.

Unntatt fra mva

Unntatt fra mva betyr at merverdiavgiftsloven ikke gjelder for det du selger. Du skal ikke registrere deg i mva-registeret, og skal derfor ikke levere mva-melding, og kan heller ikke få fradrag for mva på utgiftene dine. Unntatt fra beregning av merverdiavgift (unntatt fra mva) kan gjelde både en bestemt yrkesgruppe og bestemte varer eller tjenester, noen eksempler er: helse- og sosialtjenester, undervisning og kulturelle tjenester (se flere eksempler hos Skatteetaten).

Hva er mva-melding

Mva-melding er en oversikt mva-registrerte bedrifter leverer til myndighetene. I mva-meldingen opplyser bedriftene hvor mye mva de har krevd inn for staten når de har solgt sine varer/tjenester, og hvor mye mva de har betalt når de har gjort innkjøp til bedriften sin.

Kort – og litt forenklet – oppsummert er altså regnestykket som mva-meldingen viser:

Mva foretaket har krevd inn når det har solgt varer og/eller tjenester

minus

Mva foretaket har betalt når det har gjort innkjøp til bedriften

Har foretaket krevd inn mer mva enn det har betalt, må det betale mva-penger til staten når mva-meldingen leveres. Har foretaket betalt mer mva enn det har krevd inn, får det igjen mva-penger fra staten.

Levere mva-melding én gang i året

I stedet for å levere seks ganger i året, kan du også søke om å levere mva-melding bare én gang i året (årsterminoppgave). Da er fristen 10. mars året etter inntekståret (10. mars 2023 for regnskapsåret 2022).

For å kunne søke om dette kreves det at:

 • Omsetningen din har vært under 1 million kroner de siste 12 måneder.
 • Du har vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret i minimum 1 år.
 • Du må ha levert mva-meldingen på rett måte og til riktig tid annen hver måned i minimum 1 år.

For å søke om dette benytter du av Samordnet registermelding. Søknadsfristen for årlig mva er 1. februar i inntektsåret. For å levere årsterminoppgave for 2023 må da altså ha søkt før 1. februar 2023.

Dersom du leverer årlig mva-melding, men vil gå over til å levere annenhver måned, må søknaden være inne hos skattekontoret 1. desember om du skal kunne bytte det følgende året.

Når dette er sagt: Selv om du kan søke om årlig innlevering, så vil jeg generelt ikke anbefale det. Det er mye enklere for deg selv å føre regnskapet ditt fortløpende enn å føre alt samlet et år etter at det skjedde.

Det årlig mva-innlevering gjør i praksis, er å la deg utsette å føre regnskap, mens å levere mva-melding annenhver måned tvinger deg til å komme á jour. Og litt tvang er jo ofte det som skal til for å komme i gang med regnskapet (du kommer til å sette stor pris på å ha kommet á jour annenhver måned når skattemeldingen skal leveres neste år).

Det er også en fordel å kunne betale mva fortløpende annenhver måned, og da slippe en stor betaling lenge på etterskudd.

Hva er Merverdiavgiftsloven?

Merverdiavgiftsloven regulerer alt som har med merverdiavgift å gjøre. Merverdiavgiftsloven kalles også Lov om merverdiavgift og mva-loven.

Hvordan levere inn mva-melding

Hvis du skal levere mva-meldingen manuelt gjør du det via Skatteetaten. Når du logger deg inn velger du organisasjonsnummer og virksomhetens navn under «Den jeg representerer nå.» I din meldingsboks under «Til min behandling» vil mva- meldingen din ligge klar til utfylling. Her fyller du inn grunnlaget og merverdiavgiftsbeløpene i de aktuelle postene før du kontrollerer, signerer og sender den inn.

I Fiken har vi valgt å løse innlevering av mva-melding ved å la brukerne levere direkte fra programmet til Altinn. Dette gjøres i tre enkle steg: Opprettelse – innsending – registrere betaling.

Fiken legger automatisk sammen mva på alle kjøpene og salgene du har registrert i en periode, og legger disse på riktige steder i mva-meldingen din. Inne på menyvalget Oversikt → MVA får du detaljert oversikt over de forskjellige postene, kategoriene, grunnlaget og avgiftene. Disse tallene trenger du egentlig ikke å bry deg om – det er bare en oppsummering av det du har lagt inn.

Skjermbilde som viser de tre stegene i innlevering av mva melding fra Fiken
Enkel innlevering av mva-melding fra Fiken.

Alt du trenger å gjøre for å levere din mva-melding er å gå inn på mva-oversikten din, klikke deg gjennom veiviseren, og sende meldingen direkte til Altinn og signere.

Hvordan betale mva

Når du har levert mva-meldingen din, får du beskjed med det samme hvor mye du skylder, sammen med KID og kontonummer pengene skal inn på. Deretter betaler du i nettbanken, og registrerer betalingen (i Fiken) – ferdig.

Vær oppmerksom på at frist for å betale inn er samme dato som frist for selve innsendingen. Dersom du har penger til gode vil Skatteetaten overføre disse til deg. Du venter da med å registrere innbetalingen til du faktisk ser hvilken dato du får tilbakebetalingen/refusjonen inn konto.

Betalingsutsettelse mva

Som skattepliktig foretak kan du søke om en betalingsutsettelse eller en betalingsavtale for mva. En betalingsavtale kan være avtale om betalingsutsettelse, avdrag eller en kombinasjon av disse.

Viktig å huske på: Det er ikke mulig å få utsettelse på fristen for selve innlevering av mva-meldingen, kun for betalingen.

Kravene for å få utsettelse er:

 • Du har ikke mulighet til å betale ved forfall.
 • Du må komme med et betalingstilbud som er det beste du kan gi.
 • Tilbudet må gi raskere nedbetaling enn hva Skatteetaten kan oppnå ved tvangsinnfordring.

Svaret på søknaden din sendes til foretakets meldingsboks i Altinn.

Tilbakebetaling av moms

Etter at du har levert mva-meldingen din, får du vite om du har moms til gode, eller om du er skyldig moms.

Når blir mva tilbakebetalt

Dersom du har moms til gode, vil disse pengene vanligvis bli utbetalt innen tre uker.

Mva-meldingen må alltid leveres

Mva-meldingen skal leveres inn selv om det ikke har vært kjøp eller salg i den aktuelle terminen. Det er dette som kalles null-oppgave.

Oppsummert: Plikter for deg som er mva-registrert

I tillegg til å legge mva på salgene dine (fakturaene du sender ut), og slik kreve inn mva for staten, er du også pliktig å:

 • Finne ut hvor mye mva du må betale for eventuelle varer du importerer fra utlandet. Kjøp fra utlandet er som regel uten mva, så det må beregnes.
 • Levere inn mva-melding, og slik rapportere inn til Skatteetaten hvor mye mva du har betalt og krevd inn.
 • Betale det du eventuelt skylder i mva, altså forskjellen mellom merverdiavgiften du tar inn på dine salg (utgående merverdiavgift) og den merverdiavgiften du betaler for innkjøpene dine (inngående merverdiavgift)

Hørtes dette krevende og skummelt ut? Fortvil ikke: I Fiken passer vi på deg slik at du får levert det som skal leves, og sørger for at du gjør det riktig – på raskeste og enkleste måte.

Mer om moms

I vår artikkel Merverdiavgift: Mva og moms: Terminer, satser og regler går vi i mer i detalj på alt du må vite om moms.

Vanlige spørsmål

Må jeg ha en egen mva-konto for foretaket mitt?

Nei, det er ikke påkrevd for verken enkeltpersonforetak eller aksjeselskap at du setter mva-pengene du krever inn for staten på en egen (mva)konto. Men ettersom det for de aller fleste er gratis og opprette flere kontoer, er det bra måte å ha full kontroll på mva-pengene på (så vet du akkurat hvor mye du har).

Hva er mva-kontroll?

Mva-kontroll er en form for bokettersyn, altså at Skatteetaten sjekker at du har betalt inn riktig mengde mva. Når Skatteetaten utfører en slik kontroll sender de deg et brev via Altinn hvor de etterspør diverse dokumentasjon, f.eks. SAF-T-fil, kopi av de største bilagene, hovedbok og mva pr. transaksjon. Vi har en egen artikkel om mva-kontroll her.

Hva er forholdsmessig fordeling av mva?

Når du selger varer eller tjenester med mva kan du få fullt mva-fradrag på de fleste av kjøpene dine. Det vil i praksis si at om du kjøper noe for 500 kr hvor 100 kr er mva, betaler du inn 100 kr mindre i mva til Skatteetaten for den perioden.

Men når du kjøper noe som også brukes privat, eller du også selger noe som er unntatt mva-plikt, kan du ikke få fradrag for hele mva-beløpet på det du kjøpte.

Om du for eksempel både selger kurs (unntatt fra mva-plikt) og konsulenttjenester (25 % mva), bruker du forholdsmessig fordeling av mva når du fører kjøp som gjelder hele bedriften, for eksempel husleie.

Kjøp som bare brukes i forbindelse med kursene (for eksempel kursmateriell) føres uten mva-fradrag. Kjøp som brukes i forbindelse med konsulenttjenestene kan med en del unntak føres med fullt mva-fradrag, altså som et vanlig kjøp med den vanlig mva-satsen.

Kjøp av noe som helt eller delvis brukes privat føres etter samme prinsipp. Du får altså ikke mva-fradrag for den private andelen, og må derfor føre kjøpet enten helt uten mva-fradrag eller med forholdsmessig fordeling.

Måten du gjør dette på i regnskapet, er at du deler kjøpet over flere linjer, og legger mva på den delen som hører bedriften til, og legger inn 0 prosent mva på den delen som er privat. Her må du altså bruke skjønn når du vurdere hvor stor del av kjøpet som brukes privat, og hvor mye som brukes av bedriften.

Skrevet av

Kjartan Bærem
Author image

Kursansvarlig i Fiken, og daglig leder i konas lille selskap.

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Med Fiken er det superenkelt for små bedrifter å gjøre regnskapet selv! Innleveringer til Skatteetaten og Altinn er gjort på et blunk, og vi passer på at regnskapet blir riktig.

Prøv Fiken gratis

Allerede registrert? Logg inn

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Personvern og informasjonskapsler Bærekraftsrapport