Merverdiavgift for små bedrifter og enkeltpersonforetak

Espen Stokke

Når du ser på hvilken som helst kvittering du får fra en butikk, er sjansen stor for at du har sett at det står mva der. Dette er en ekstra kostnad du må betale, som selgeren betaler videre til staten. Dette kalles for merverdiavgift, eller moms (forkortet mva).

I denne artikkelen kan du lese om det viktigste du trenger å vite om MVA for små bedrifter og selvstendig næringsdrivende, forklart på en enkel måte.

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

Hva er MVA?

Merverdiavgift er en statlig avgift du: (1) Betaler når du kjøper de aller fleste varer og tjenester i Norge (2) Krever inn for staten når du selger de fleste varer og tjenester i Norge.

Eksempel på mva-regnestykke

La oss si at du strikker gensere som du selger. Da betaler du mva på kjøp av strikkepinnene og garnet du kjøper inn, og du krever inn mva når du selger de ferdige genserne.

Som selvstendig næringsdrivende (som er mva-registrert) får du mva-fradrag for mva du betaler på kjøpene/utgiftene dine (strikkepinner og garn), og denne summen trekkes fra mva du krever inn når du selger varen din (genser).

Illustrasjon som viser et mva-regnestykke for en periode
Eksempel på et mva-regnestykke.

Dette regnestykket – mva på inntekter minus mva på utgifter – avgjør altså om du må betale inn mva til staten når du leverer mva-oppgaven din, eller om du får igjen mva. Disse to typene mva kalles inngående mva (på utgiftene dine) og utgående mva (på salgene dine). Disse to variantene ser vi nærmere på litt lengre ned.

De forskjellige mva-satsene i Norge

I Norge har vi tre standardsatser for mva:

 • Generell sats (også kalt normalsats): Gjelder for de fleste varer og tjenester: 25 prosent.
 • Næringsmidler (mat og drikke, betyr det): 15 prosent.
 • Inngangsbilletter til museer, gallerier, o.l., overnatting, persontransport, etc. 12 prosent.

Disse kan endre seg fra år til år, og fastsettes av myndighetene.

Mva for nyopprettede foretak

Når du oppretter foretaket ditt er det ikke mva-registrert. Da skal du registrere alle kjøp og salg uten mva frem til du passerer grensen på 50 000 i inntekt innenfor de siste 365 dagene (unntaket fra dette er de som er fritatt eller unntatt fra mva).

Når blir du mva-pliktig?

Du er mva-pliktig når du har solgt mva-pliktige varer eller tjenester for 50 000 kroner i løpet av de siste 365 dagene. Du skal da søke om å registrere deg i mva-registeret. Hovedregelen er at all omsetning teller med i grensen på 50 000 kr.

Men ingen regel uten unntak: I tillegg til unntakene som faller inn under fritak fra mva, er det også andre inntekter som ikke teller med i grensen på 50 000 kr, f.eks:

 • Din egen kunst som du selger fra enkeltpersonforetaket ditt.
 • Helsetjenester, undervisning, finansielle tjenester, idrett og andre forhold som er definert som utenfor mva.
 • Tilskudd eller andre tildelinger du har fått fra det offentlige.

Det helt grunnleggende ved å være mva-pliktig er altså:

 1. At du krever inn mva på vegne av staten.
 2. At du får fradrag for mva på dine kjøp/utgifter.
Skjermbilde som viser påminnelse Fiken sender ut om registrering av i mva-registeret
I Fiken passer vi på deg og din mva: Vi varsler deg når du må registrere deg i mva-registeret.

Hvordan registrere deg i mva-registeret

Du søker om registrering via Skatteetatens skjema for registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Tidligere måtte du laste opp salgsdokumenter som viste at du hadde passert grensen på 50 000. Nå må du bare svare på 6 enkle spørsmål:

Skjermbilde som viser spørsmålene som stilles ved mva-registrering hos Skatteetaten
Enkel mva-registrering hos Skatteetaten

I følge Skatteetaten vil de fleste få godkjent søknaden i løpet av noen minutter, men behandlingstiden kan ta opp til noen dager. Mens du venter på denne godkjenningen kan du ikke sende fakturaer med mva.

Når skal jeg begynne å fakturere med mva?

Hele fakturaen som gjør at du passerer 50 000 kr skal faktureres med mva. Dette løser du ved først å sende den uten mva, deretter etterfakturere bare mva etter at godkjenningen er blitt godkjent.

Hvis du velger å sende ut flere fakturaer mens du venter på å bli godkjent, anbefaler vi at du skriver denne teksten i kommentarfeltet på fakturaen(e): «Foretaket er under registrering i mva-registeret hos Brønnøysund. Mva vil bli etterfakturert for hele fakturaen.»

Da slipper mottakeren å bli overrasket når det kommer en ekstra faktura senere som dekker mva-beløpet på den forrige fakturaen. Dersom mottaker er mva-registrert vil vedkommende få refundert hele denne fakturaen (siden den kun er på mva).

Hvordan etterfakturere mva

Etterfakturering er en problemstilling som oppstår når du venter på godkjenning av søknaden din om å bli mva-registrert. Siden du ikke kan fakturere med mva mens du venter (til tross for at du har passert grensen), må du etterfakturere mva-beløpet etter at du er blitt godkjent:

 • På hele den fakturaen som gjør at du bikker grensen på 50 000.
 • På andre fakturaer du eventuelt sender ut mens du venter på å få godkjent registreringen.

Ettersom de færreste kan mva-registere seg før de har passert grensen(se retningslinjer for forhåndsregistrering i mva-registeret), må de aller fleste etterfakturere minst én faktura – den som gjøre at de går over grensen.

Mva på fakturaer etter den som gjør at du passerer grensen, kan løses på to måter:

 1. Vente med å sende flere fakturaer til du har fått godkjent mva-registreringen (og da sende faktura med mva inkludert).
 2. Fortsette å sende fakturaer mens du venter på godkjenningen = etterfakturering.

Det enkleste er helt klart alternativ 1, og de fleste velger dette så lenge det er mulig (å vente på betalingen). Velger du alternativ 2 må du etterfakturere alle mva-beløpene etter godkjent registrering.

Dette gjør du ved å opprette en ny faktura for det du har solgt, men du fakturerer kun for mva-beløpet. I Fiken har vi en egen funksjon for dette: Dersom vi tror at en faktura skal etterfaktureres, viser vi en egen knapp på fakturaen etter at du har blitt mva-registrert:

Skjermbildet som viser etterfaktuerings-tknapp i Fiken
Eksempel på enkel etterfakurering i Fiken

Forhåndsregistrering i merverdiavgiftsregisteret

Hvis du forventer betydelig (avgiftspliktige) inntekter i løpet av kort tid etter at du har etablert foretaket ditt, kan du forhåndsregistrere deg i Merverdiavgiftsregisteret.

Det er Skatteetaten som bestemmer om du får forhåndsregistrere deg, og de spesifiserer at for å søke om forhåndsregistrering må du ha kjøpt varer og tjenester til virksomheten for minst 250 000 kroner, som har direkte sammenheng med senere merverdiavgiftspliktig omsetning, og enten:

 1. Må det gå mer enn fire måneder fra søknadstidspunktet til registreringsgrensen (50 000 kr) nås.
 2. Må du fakturere (avgiftspliktig inntekt) over beløpsgrensen på 50 000 senest innen tre uker etter oppstart av det nye foretaket.

Fritatt fra mva og unntatt fra mva

Fritak og unntak betyr i mva-sammenheng at du slipper å kreve inn merverdiavgift på det du selger. Det er likevel forskjeller på disse to:

Hva betyr fritatt fra mva?

Fritatt fra mva betyr at det du selger egentlig skal selges med mva, men at myndighetene har bestemt at mva-satsen settes til 0 (nullsats). Selv om du er fritatt skal du registrere deg i mva-registeret når du har passert grensen på 50 000; du skal levere mva-oppgave, og du får dermed mva-fradrag for utgiftene dine.

Et eksempel på mva-fritak er bruktbiler. Et annet er bøker. Du krever ikke inn mva når du selger bøker, og som kunde betaler du ikke mva når du kjøper en bok. Mva-fritak på bøker ble innført på 60-tallet for å gi lesere tilgang på et bredt utvalg bøker til en overkommelig pris. En slik (litteratur)politikk kan man jo fort bli i godt humør av.

Viktig å huske på: Mva på inntekt som er fritatt skal føres i en egen post i mva-meldingen (dette fikser Fiken automatisk for deg).

Hva betyr unntatt fra mva?

Unntatt fra mva betyr at merverdiavgiftsloven ikke gjelder for det du selger. Du skal ikke registrere deg i mva-registeret, og skal derfor ikke levere mva-melding, og kan heller ikke få fradrag for mva på utgiftene dine.

Unntakene for mva kan både gjelde en bestemt yrkesgruppe og bestemte varer eller tjenester, noen eksempler er: helse- og sosialtjenester, undervisning og kulturelle tjenester (se flere eksempler hos Skatteetaten).

Utgående mva og inngående mva

Utgående mva er den du krever inn for staten når du selger varer og tjenester. Dette krever du inn når du:

 • Selger varer til andre bedrifter/næringsdrivende.
 • Selger til kunder/forbrukere.
 • Som næringsdrivende tar ut varer til eget bruk.

Inngående mva er den mva som er inkludert i prisen når du kjøper en vare eller tjeneste. Dersom du er mva-registrert får du fradrag for denne utgiften når du leverer inn mva-oppgaven din (så lenge utgiften er relevant for bedriften din).

Mva-fradrag for kjøp/utgifter

Når du er blitt mva-registrert får du mva-fradrag for de aller fleste utgifter du har som er relevante for bedriften din. For at du skal kunne kreve fradrag for disse, krever myndighetene at du kan dokumentere disse med bildet av kvitteringen eller fakturaen.

Den enkleste måten å gjøre dette på, er å bruke en bilagsapp: Du tar bilde av kvitteringen eller fakturaen, og appen tolker den og kommer med forslag til hvordan de skal legges inn i regnskapet. På denne måten er det enkelt for deg å holde styr på utgiftene dine, og slik få de fradragene du har krav på.

Tilbakegående mva-oppgjør

Du kan også søke om å få fradrag for mva på utgifter du hadde før du ble mva-registrert. Dette heter tilbakegående mva-oppgjør. Det betyr at du ved registrering i mva-registeret kan kreve fradrag for mva-utgifter du har hatt inntil tre år tilbake i tid (forutsetningen er at varen ikke er videresolgt uten mva, og at den var til bruk i den avgiftspliktige virksomheten). Vi har en egen hjelpeartikkel om tilbakegående mva-oppgjør her.

Hvordan levere mva-melding

Hvis du skal levere mva-meldingen manuelt gjør du det via Skatteetaten, og skjemaet RF-0002: Mva-melding for alminnelig næring. Når du logger deg inn velger du organisasjonsnummer og virksomhetens navn under «Den jeg representerer nå.» I din meldingsboks under «Til min behandling» vil mva-meldingen din ligge klar til utfylling. Her fyller du inn grunnlaget og merverdiavgiftsbeløpene i de aktuelle postene før du kontrollerer, signerer og sender den inn.

I Fiken har vi valgt å løse innlevering av mva-melding ved å la brukerne levere direkte fra programmet til Altinn. Dette gjøres i tre enkle steg: Opprettelse – innsending – registrere betaling.

Fiken legger automatisk sammen mva på alle kjøpene og salgene du har registrert i en periode, og legger disse på riktige steder i mva-meldingen din. Inne på menyvalget Oversikt → MVA får du detaljert oversikt over de forskjellige postene, kategoriene, grunnlaget og avgiftene. Disse tallene trenger du egentlig ikke å bry deg om – det er bare en oppsummering av det du har lagt inn.

Skjermbilde som viser skattemelding for mva i Fiken
Eksempel på skattemelding for mva i Fiken

Alt du trenger å gjøre for å levere din mva-melding er å gå inn på mva-oversikten din, klikke deg gjennom veiviseren, og sende meldingen direkte til Altinn og signere. Du får da beskjed med det samme hvor mye du skylder, sammen med KID og kontonummer pengene skal inn på. Deretter betaler du i nettbanken, og registrerer betalingen i Fiken – ferdig.

Vær oppmerksom på at frist for å betale inn er samme dato som frist for selve innsendingen. Dersom du har penger til gode vil Skatteetaten overføre disse til deg. Du venter da med å registrere innbetalingen til du faktisk ser hvilken dato du får tilbakebetalingen/refusjonen inn konto.

Må jeg ha en egen mva-konto for foretaket mitt?

Nei, det er ikke påkrevd for hverken enkeltpersonforetak eller aksjeselskap at du setter mva-pengene du krever inn for staten på en egen (mva)konto.

Betalingsutsettelse

Som skattepliktig foretak kan du søke om en betalingsutsettelse eller en betalingsavtale for mva. En betalingsavtale kan være avtale om betalingsutsettelse, avdrag eller en kombinasjon av disse.

Kravene for å få utsettelse er:

 • Du har ikke mulighet til å betale ved forfall.
 • Du må komme med et betalingstilbud som er det beste du kan gi.
 • Tilbudet må gi raskere nedbetaling enn hva Skatteetaten kan oppnå ved tvangsinnfordring.

Svaret på søknaden din sendes til foretakets meldingsboks i Altinn.

Frister for innlevering av mva-melding

De aller fleste leverer inn mva-meldingen sin annenhver måned – 6. ganger i året. Den skal være levert, og skyldig mva skal være betalt senest én måned og ti dager etter utløpet av hver termin.

Terminene for innlevering av mva-melding for 2021 er:

 • 1. termin januar/februar- 10.april
 • 2. termin mars/april- 10. juni
 • 3. termin mai/juni - 31. august
 • 4. termin juli/august- 10. oktober
 • 5. termin september/oktober - 10. desember
 • 6. termin november/desember- 10. februar

Hva er en null-oppgave?

Mva-meldingen skal sendes inn selv om det ikke har vært omsetning i den aktuelle terminen. Dette kalles en null-oppgave.

Du kan også søke om å levere mva-melding bare én gang i året (årsterminoppgave). Da er fristen 10. mars året etter inntekståret (10. mars 2022 for regnskapsåret 2021).

For å kunne søke om dette kreves det at:

 • Omsetningen din har vært under 1 million kroner de siste 12 måneder.
 • Du har vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret i minimum 1 år.
 • Du må ha levert mva-meldingen på rett måte og til riktig tid annen hver måned i minimum 1 år.

For å søke om dette bruker du skjemaet for Samordnet registermelding hos Altinn. Søknadsfristen for årlig mva er 1. februar i inntektsåret.

Dersom du leverer årlig mva-melding, men vil gå over til å levere annenhver måned, må søknaden være inne hos skattekontoret 1. desember om du skal kunne bytte det følgende året.

Mva på utenlandske kjøp og salg

Mva på kjøp av varer og tjenester fra utlandet kan være litt komplisert, og det er dessverre endel unntaksregler her. Hovedreglene er derimot ganske enkle. Det er bare to ting du trenger å vite for å forstå hvorfor det finnes så mange spesialregler for mva fra utlandet:

 1. Du som kjøper skal ikke tjene eller tape noe på å kjøpe en vare i utlandet i forhold til å kjøpe den i Norge.
 2. En leverandør i Norge skal ha like vilkår som en leverandør i utlandet (altså at en leverandør i utlandet ikke skal ha et konkurransefortrinn foran leverandøren i Norge).

Hvis du trenger en beskrivelse av hvordan dette løses rent teknisk i regnskapet, så har vi to grundige hjelpeartikler om dette:

Tips og anbefalinger

Hvis du husker på disse tre mva-punktene, kommer ikke mva-reglene til å gi deg noen problemer:

 1. Du skal mva-registrere deg når du har fakturert for 50 000 kr i løpet av de siste 365 dagene (hvis du ikke selger noe som er fritatt fra mva).
 2. Mens du venter på at søknaden skal bli godkjent, kan du ikke sende ut fakturerer med mva. Du må enten vente med å sende flere fakturaer, eller etterfakturere kun mva-beløpet.
 3. Mva du har krevd inn for staten betaler du inn etter at du har levert mva-meldingen din for en gitt periode. De fleste leverer annnenhver måned.

Hørtes dette krevende og skummelt ut? Fortvil ikke: I Fiken passer vi på deg slik at du får levert det som skal leveres, og sørger for at du gjør det riktig – på raskeste og enkleste måte.

Skjermbilde fra Fiken som viser en advarsel om at det ikke er mva på mat
Vi advarer deg hvis tror en mva-feil kan oppstå.

Avslutningsvis gir vi deg her tre tips og forhåndsregler som vil gjøre mva så enkelt som mulig for deg:

 1. Sett av penger: Det kan ikke sies for mange ganger: Sett av mva for hvert eneste salg du gjør – med en gang. Det kan være fristende å låne av mva-pengene du passer på for staten, men AS Norge er ikke en veldig tålmodige instans: Det vanker gebyrer for sen innbetaling av skyldig mva.
 2. Unntak: Selv om du er mva-registrert, er det ikke lov å trekke fra mva på mat (med mindre du driver en kantine eller lignende). Du får heller ikke fradrag for mva på utgifter for sosiale sammenkomster for ansatte, eller representasjon for kunder (selv om det kan stå mva på kvitteringen/fakturaen).
 3. Gode løsninger: Hvis du fører regnskapet selv, eller skal gjøre det, undersøk hvilke programmer som har gode mva-løsninger som passer dine regnskapsbehov. Opinions spørreundersøkelse om nettbasert regnskapsprogrammer er et godt sted å starte.

Mva er kanskje ikke det morsomste å sysle med i regnskapet, men vi er ganske sikre på at hvis noen hadde forsket på det, ville de funnet ut at levert mva-melding fører til et dugelig utslipp av dopamin i hjernen. God moms!


Andre nyttige artikler

Author image

Skrevet av

Espen Stokke

Jobber med ordlegging i Fiken. Favoritt Seinfeld-episode: The Sniffing Accountant.

Sulten på mer?

Legg inn e-posten din nedenfor, så får du beskjed når vi legger ut nye artikler om det å drive egen bedrift.