Regnskap, Oppstart, Starte bedrift

Å stifte AS: Hvorfor og hvordan

Å starte et aksjeselskap føles gjerne som et stort steg, men det er slett ikke en vanskelig prosess. Her går vi gjennom hvordan du gjør det, og hva det er lurt å tenke på.

Først: Hva skal du velge – enkeltpersonsforetak eller aksjeselskap?

Er du usikker, og lurer på fordeler og ulemper ved enkeltpersonsforetak, så har vi et eget innlegg om det her. Når det gjelder spørsmålet: Burde jeg velge enkeltpersonsforetak eller AS, så er det vanskelig å sette to streker under svaret på hvilken selskapsform du burde velge. Men her er det vi mener er et godt råd:

 • Dersom foretaket ditt er en ekstrainntekt på toppen av en vanlig lønn, eller dersom du ikke helt vet om dette foretaket er noe du vil satse skikkelig på, så fungerer ENK veldig bra.
 • Men dersom du er avhengig av pengene du får inn gjennom foretaket ditt, hvis det er denne inntekten du skal leve av, da mener vi at du bør vurdere å stifte et AS.

Det er mange som har fått seg en overraskelse mht. manglende rettigheter for eiere av ENK nå, og selv om det i forbindelse med koronapandemien har kommet en del forbedringer fra Stortinget, så er i utgangspunktet alle disse nye reglene kun midlertidige.

AS er muligens litt tyngre å komme i gang med, men når du først har kommet i gang, så er det ikke noe særlig mer komplisert enn ENK, og vi i Fiken hjelper deg gjerne på veien.

Sjef i eget AS – med råderett over egen tid?

Hva må til for å starte et AS?

La oss for denne artikkelens skyld si at du og en eventuell partner skal til å skyve fra land og legge ut på denne forretningsreisen: Hva kreves av dere for å starte et AS? Hva må dere vite, og hva må dere ha på plass?

Denne listen er et bra utgangspunkt:

 • Dere må vite hva dette AS skal drive med (hvilke produkter eller tjenester dere skal selge).
 • Dere må vite eierfordelingen: Starte AS alene eller sammen med noen.
 • Dere må være myndige (over atten år, med andre ord).
 • Dere må ha en fysisk adresse (ikke bare en postboks).
 • Og sist, men ikke minst: Navnet på foretaket må være unikt og innholde AS.

Og hva er så neste steg? Penger?

Ja, prosessen videre kan oppsummeres slik:

 1. Få på plass aksjekapital.
 2. Søk om å stifte AS gjennom Altinn.
 3. Registrer selskapet i Foretaksregisteret (Brønnøysundregistrene).
 4. Selskapet kan nå starte opp driften.

Aksjekapitalen

Dette må dere vite om AS og aksjekapital:

 • Minstekravet er 30 000 kr: Pengene er ikke et lån fra dere til AS-et – det er AS-et sine penger, men de kan brukes til vanlige utgifter, som f.eks. oppstartskostnader, varekjøp eller lønn.
 • Dere kan også stille med aksjekapital i form av eiendeler med en verdi av 30 000 kr, men da må en revisor bekrefte verdien på disse eiendelene før de kan godkjennes som gyldig kapital.

Når dere har pengene tilgjengelig:

 1. Åpne en aksjekapitalkonto/firmakonto i banken og sett inn pengene (dette blir en vanlig driftskonto for selskapet etter at det er registrert i Brønnøysund).
 2. Be om å få en skriftlig bekreftelse fra banken på innbetalingen.
 3. Legg ved denne bekreftelsen når dere registrerer selskapet (se neste avsnitt).

Hvordan søke og registrere at AS

Har dere kapitalen på plass, så både kan og må dere søke opp å få stifte selskapet via Altinn. Selskapet blir først en realitet når dere (alle eierne) har signerte stiftelsesdokument elektronisk (i Altinn).

Fra (1) Om Selskapet til (7) Signering av stiftelsesdokumentet

Som du ser: Det er sju steg som skal fylles inn før du signerer. (1) Om selskapet er ganske rett frem, og ber ikke om mye informasjon (Daddel AS skal forutsigbart nok drive med fruktdistribusjon).

Under (2) Stiftere og aksjetegning legger du inn folkeregistrerte opplysninger om personene eller selskapene som skal stifte AS-et, og:

 • Hvor mange aksjer de enkelte skal eie.
 • Hvor mye som er betalt pr. aksje.
Info om stiftere og aksjer.

Her har f.eks. Børge Hansen kjøpt 1500 aksjer á 10 kroner. Deretter kan han legge til sin bansdomsvenn og forretningspartner, som også kjøper 1500 aksjer á 10 kroner – 30 000 til sammen (alle stifterne må kjøpe aksjer i selskapet).

Stiftere kan altså være både personer og selskaper. For eksempel kan et AS stifte et nytt AS, men enkeltpersonforetak (og andre mindre vanlige selskapsformer) kan ikke stifte AS.

Under punkt (3) Aksjekapital fører du deretter opp den samlende aksjekapitalen, samt Aksjens pålydende (i de aller fleste tilfeller angir dette hvor mye hver aksje er verdt): Denne informasjonen henter Altinn fra forrige punkt, og du får beskjed hvis det ikke er samsvar mellom antall aksjer og innbetalt pr. aksje, og den samlede aksjekapitalen.

Opplysninger om aksjekapital.

Under (4) Utgifter ved stiftelsen og særskilte rettigheter skal du helt enkelt krysse av for om utgifter ved oppstart av selskapet skal dekkes av aksjekapitalen. For de aller fleste vil stiftelsesutgiftene være godt under 30.000 kr, så da velger du Ja her.

De to siste punktene skal de fleste krysse Nei på. Men unntaksvis kan det være at selskapet f.eks. har inngått en avtale om å kjøpe maskiner, redskaper, e.l. som skal brukes i driften. Hvis du har det, og disse maskinene ikke skal byttes mot aksjer i selskapet, så skal du krysse av for Ja her.

Et eksempel på det andre, er hvis du (f.eks.) har inngått leieavtale for lokaler, eller en ansettelsesavtale.

Utgifter i forbindelse med oppstarten.

For de fleste Fiken-brukere vil utgifter ved oppstart kun være kr 5 570 kr til Brønnøysundregistrene.

Videre: AS-et må ha et styre (som består av minst én person). Sitter det kun én person i styret, blir denne personen automatisk styreleder (Børge Hansen er styreleder for Daddel AS). Dette legger du inn i søknaden under (5) Styre og revisjon. Her legger du også inn eventuelle andre styre- og varamedlemmer, samt nestleder.

Informasjon om styre og revisjon.

Når det gjelder revisjon, så skal du krysse av for om selskapet skal ha revisor og om årsregnskapet skal revideres eller ikke. De aller fleste små selskaper kan velge bort revisor – foruten de som er i (relativt) spesielle bransjer, som regnskapsfirma, advokater og eiendomsmeglere.

Under (6) Vedtekter får du en oppsummering:

Vedtekter og oppsummering.

Hvis du ikke har flere punkter du vil legge til, så går du videre til (7) Signering:

Signering og innsending.

Når du er ferdig med dette, da er du helt ferdig med utfylling. Hver av stifterne må nå godkjenne oppgaven hos seg, før den blir sendt til Brønnøysund til vurdering.

Mens du venter, kan du jo planlegge evntyret videre. Kanskje har du et definert mål? Utbytte til neste år skal betale for sommerferien? Eller en ny parasoll, i det minste?

Det du eventuelt mangler på inntjeningen, kan du jo alltids spare på å gjøre regnskapet selv. Frukt er sunt for alle ledd i næringskjeden – året rundt!

Og helt til slutt: Fordeler, ulemper og nyttige kilder

Når dere får bekreftet at registreringen er godkjent, kan dere altså begynne å drive det nye AS-et deres. Forhåpentligvis vil dere oppleve de samme positive sidene ved denne selskapsformen som andre viser til:

 • Du har begrenset personlig ansvar: Driften av et enkeltpersonsforetak er knyttet til deg og din personlige økonomi, slik er det ikke i et AS. Aksjeloven sier at selskapet selv er ansvarlig for sine forpliktelser, altså ikke du som privatperson. Satt på spissen: Går det dårlig med selskapet, så kan du tape alt du har investert (inkludert aksjekapitalen som krevdes for å starte), men dette griper ikke inn i din privatøkonomi.
 • Du har rettigheter som alle andre ansatte: Rett på sykepenger/dagpenger under sykdom/ved arbeidsledighet eller oppdragstørke, samt uføretrygd, fødselspenger og pensjonssparing. Skal du kompensere for dette i et enkeltpersonsforetak, må du kjøpe tilleggsforsikring/sette av penger på egenhånd. NB: I begynnelsen jobber mange uten å være formelt ansatt i selskapet sitt, og har da ikke disse rettighetene ennå. Du må altså ha tatt ut lønn for å få disse rettighetene (ulønnet arbeid gir ikke grunnlag for dette).
 • Investeringsvennlig: Både med hensyn til personlig ansvar og det praktiske rundt det å få inn investorer, så er AS i de fleste tilfeller bedre egnet enn et enkeltpersonsforetak.

Lurer dere på potensielle ulemper – sider av det å drive et AS som gjør det litt mer tungrodd enn å drive et enkeltpersonsforetak, så kan dette nevnes:

 • En del formaliteter, blant annet regnskapsplikt og krav om Generalforsamling og et styre. Regnskapsplikt betyr at du må utarbeide et årsregnskap, som minst består av resultat, balanse og noter (du må gjøre dette selv om du ikke har hatt noen aktivitet i selskapet; har du et ENK trenger du bare føre de årene du har aktivitet).
 • Trekke og sette av skatt på en egen konto og betale arbeidsgiveravgift dersom du har ansatte/tar ut lønn.
 • Krav om aksjekapital (en sikkerhet for aksjeselskapets kreditorer).
 • Og mange vil nok se på det som en ulempe at næringsoppgaven må leveres hvert år, men det gjør du enkelt i Fiken.

Avslutningsvis legger vi her ved en liste med nyttige linker:

Og har du noen spørsmål vi kan hjelpe deg med, send oss gjerne en epost på kontakt@fiken.no

Author image

Om Espen Stokke

Historieforteller.
Du abonnerer nå på Regnskap – helt enkelt. Tanker og tips rundt enkelt regnskap rett i innboksen din!