Superenkelt regnskap for små bedrifter

Starte AS steg for steg (2023)

Å starte AS føles gjerne som et stort steg, men det trenger ikke være komplisert. Her viser vi deg hvordan du starter et aksjeselskap steg for steg, og hvordan Fiken kan hjelpe deg med å gjøre prosessen enklere.

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

Hvordan starte AS steg for steg

Når du skal starte et aksjeselskap er det tre steg du må igjennom:

 1. Fyll inn selskapsinformasjon
 2. Signér dokumentene (stiftelsesdokumentene)
 3. Overfør aksjekapital (minimum 30 000 kr)

Etter dette registreres selskapet, og du kan starte opp driften.

For å gjøre prosessen enklere, har Fiken altså laget en gratistjeneste for å starte AS. Alt du trenger å gjøre er å fylle ut litt grunnleggende informasjon og klikke deg gjennom veiviseren vi har laget – steg for steg.

Her har vi forenklet det som forenkles kan. Som en bonus får du, om du vil, ferdig oppsatt og integrert regnskap i Fiken og bedriftskonto i Folio. Dette inkluderer påkrevde nødvendigheter som aksjeeierbok og åpningsbalanse på plass. Her er en visuell fremstilling av prosessen:

Illustrasjon som viser stegene i å starte AS med Fiken
Starte AS: Så enkelt er det i Fiken!

Hvis du ønsker å bruke en annen løsning for å starte ditt AS, står du selvfølgelig helt fritt til å gjøre det, men hvis du velger å bruke tjenesten vår, lager vi de knotete skjemaene for deg, og holder deg oppdatert hele veien. Tjenesten er gratis å bruke – det eneste du betaler er registreringsavgiften i Foretaksregisteret. Her ser vi nærmere på stegene:

Steg 1: Fyll inn selskapsinformasjon

Fortell oss hva bedriften din skal hete, og hva AS-et skal drive med. I tillegg fyller du inn dine egne personopplysninger, og hvem du eventuelt skal eie og drifte selskapet sammen med.

Illustrasjon som viser hvilken informasjon du må fylle inn for å starte AS
Starte AS: Denne informasjonen må du fylle inn.

Nå du har fylt inn dette, oppretter vi stiftelsesdokumentet for deg. Alt du trenger å gjøre, er å signere.

Steg 2: Signér dokumentene

Den/de som skal eie selskapet må signere i Altinn. Vi gir beskjed til alle som må signere, og sier ifra når alle har signert. Dokumentet kommer rett inn i Altinn-innboksen din.

Det som skjer etter signeringen, er at du får mulighet til å opprette bedriftskontoen du trenger til aksjekapitalen og driften av selskapet ditt. Du må ikke opprette den i Folio, men det gjør prosessen mye enklere.

Folio er bankløsningen/bedriftskonto Fiken-brukerne er mest fornøyd med, og det gratis å koble Folio til Fiken. Hvis du ikke vil bruke Folio (som kobles direkte til Fiken), har vi et eget valg som heter Opprett konto i en annen bank.

Når du har opprettet kontoen du ønsker å bruke, gjør du det siste avgjørende grepet som gjør at AS-et ditt kan stiftes: Du overfører aksjekapitalen til kontoen du har opprettet.

3. Overfør aksjekapital

Alle AS må ha minst 30 000 kr i aksjekapital. Pengene overføres til en bedriftskonto, og kan senere brukes til helt vanlige utgifter i bedriften. Du får en SMS når aksjekapitalen er registrert, og bedriften registreres i Altinn og Brønnøysundregistrene etter signering og godkjenning i Altinn.

Greit å vite: Ved bruk av Starte AS-tjenesten vår er det ikke mulig å stille med aksjekapitalen i form av tingsinnskudd.

Mens du venter på SMS-en som bekrefter at selskapet ditt er registrert og klart til drift, anbefaler vi (tro det eller ei) at du kobler Fiken til bedriftskontoen din. Da kan du nemlig begynne å legge inn utgifter, kunder og produkter med det samme.

Og som nevnt: Når du starter AS gratis gjennom Fiken og får satt opp regnskap og bedriftskonto automatisk, fikser vi også påkrevde nødvendigheter som aksjeeierbok og åpningsbalanse på plass.

Illustrasjon som viser en oppsummering av å starte AS frem til man får beskjed om at selskapet er stiftet
Starte AS: Så er det bare å vente på at selskapet blir registrert!

Organisasjonsnummer for aksjeselskap

Vi starter med det grunnleggende:

Hva er organisasjonsnummer?

Et organisasjonsnummer er et unikt ni-sifret nummer du får når du registrerer deg i Enhetsregisteret. Enhetsregisteret er et offisielt register med opplysninger om alle norske foretak, selskaper, foreninger, kommuner, sameier m.fl.

Organisasjonsnummeret brukes som identifikator for at selskapet skal slippe å melde inn de samme opplysningene til myndighetene flere steder. Informasjon (grunndata) som finnes i Enhetsregisteret, knyttet opp mot organisasjonsnummeret, er for eksempel: adresse, organisasjonsform, aktivitet/bransje og viktige roller i styre og ledelse.

Når du registrerer aksjeselskapet ditt via Fikens tjeneste, registreres det automatisk i Foretaksregisteret via Samordnet registermelding. Da blir du også registrert i Enhetsregisteret, og får du organisasjonsnummer som følge av denne registreringen.

Hva er et aksjeselskap

Det som kjennetegner et aksjeselskap er:

 1. Begrenset personlig ansvar: Et AS er en egen juridisk person, skilt fra din privatøkonomi. Aksjeloven sier at selskapet selv er ansvarlig for sine forpliktelser, altså ikke du som privatperson. Satt på spissen: Går det dårlig med selskapet, kan du tape alt du har investert (inkludert aksjekapitalen som krevdes for å starte), men dette griper ikke inn i din privatøkonomi, med mindre du har garantert personlig for aksjeselskapets gjeld.
 2. Du har rettigheter som alle andre ansatte, så lenge du tar ut tilstrekkelig med lønn. Du har altså rett på sykelønn/dagpenger under sykdom/ved arbeidsledighet eller oppdragstørke, samt uføretrygd, fødselspenger og pensjonssparing.
 3. Et aksjeselskap er investeringsvennlig: Både med hensyn til personlig ansvar og det praktiske rundt det å få inn investorer.

Krav til aksjeselskap

Greit å vite innledningsvis: Vi sørger for at alle kravene som stilles til deg som skal starte AS blir riktig når du velger å starte AS gratis via Fiken:

 • Navn
 • Formål
 • Vedtekter
 • Bedriftskonto
 • Aksjekapital.

Tjenesten vår er en gratistjeneste: Du betaler kun registreringsavgiften i Brønnøysundregistrene. Velger du å starte AS med Fiken, tar det ikke mer enn ca. et kvarter å fylle ut nødvendig informasjon.

Formål og navn

På et helt grunnleggende plan må du naturligvis vite hva AS-et ditt skal drive med – formålet med selskapet: Hvilke produkter og/eller tjenester du skal selge. Og like selvfølgelig: Selskapet må ha et navn.

Dette er kravene til navnet på et AS:

 • Må inneholde minst tre bokstaver, og AS teller ikke (OK AS er altså ikke OK).
 • Kan ikke være lovstridig/krenkende (banneord er typisk vanskelig å få godkjent).
 • Skal ikke være egnet til å villede (På hengende håret er for eksempel ikke anbefalt hvis du er i forsikringsbransjen).
 • Et aksjeselskap må ha ordet «aksjeselskap» eller «AS» i navnet.

Når du har valgt navn – sjekk om det er ledig på navnesok.no. Er navnet allerede registrert i Foretaksregisteret, kan du eventuelt prøve å få tillatelse fra de som allerede eier rettighetene til navnet.

Slik ser det ut i starte AS med Fiken:

Skjermbilde som info som må fylles inn om selskapet for å starte AS
Starte AS med Fiken: Dette må du fylle ut om selskapet.

Eierskapsfordeling

Starte AS alene, eller sammen med noen? Du blir automatisk styreleder hvis du etablerer et AS alene, og hvis du styrer skuta for egen maskin, kan du også gjøre deg selv til daglig leder. I aksjeselskap med kun én eier/aksjonær, er det vanlig at samme person er både aksjonær, styreleder og daglig leder.

Med andre ord, hvis du skal starte aksjeselskap alene, så:

Slik ser det ut når du bruker vår tjeneste:

Skjermbilde som viser utfylling av info om eierskap i selskapet som skal startes
Starte AS med Fiken: Informasjon om eierskap.

Vedtekter aksjeselskap

Vedtekter er et annet ord for bestemmelser, og alle aksjeselskap har vedtekter som blant annet bestemmer navnet til selskapet, hva selskapet skal drive med, og størrelsen på aksjekapitalen.

Obligatoriske vedtekter

Før et aksjeselskap stiftes må de som stifter selskapet 'svare på vedtektene'. De vedtektene som være med når et selskap stiftes er:

 • Selskapets foretaksnavn
 • Selskapets formål
 • Aksjekapitalens størrelse
 • Aksjenes pålydende (pris pr. aksje)

Hvis selskapet ikke har som formål å gi aksjonærene økonomisk utbytte, skal vedtektene inneholde bestemmelser om hvordan selskapet skal fordele et eventuelt overskudd og formue når selskapet blir oppløst.

Alle disse tingene sørger vi for at blir riktig for deg når du velger å starte AS via Fiken:

Skjermbilde som viser en oppsummering av selskapets vedtekter
Starte AS: Slik ser oppsummeringen av vedtektene ut.

Valgfrie vedtekter

Et selskap kan også selv bestemme å ha andre vedtekter i tillegg til de obligatoriske. Eksempler på andre vedtekter for AS kan være:

 • Et skille mellom forskjellige aksjeklasser (for å skille mellom ulik stemmerett, utbytterett m.m.)
 • At et styremedlem må være aksjonær i selskapet, eller ha andre egenskaper.
 • Hvorvidt en aksjonær må være ansatt i selskapet, utøve en bestemt profesjon, eller ha andre egenskaper.
 • At produksjonen skal foregå et bestemt sted.
 • Hvilke saker som skal behandles på den ordinære generalforsamlingen.
 • Hvorvidt selskapet skal ha daglig leder.
 • At man skal ha forkjøpsrettigheter som avviker fra aksjelovens regler.

Endre vedtekter aksjeselskap

Vedtektene må bestemmes når selskapet stiftes, men selskapets generalforsamling kan også endre vedtektene på et senere tidspunkt. Det kreves da alltid at minst 2/3 av stemmene på generalforsamlingen stemmer for endringen.

Fordi hver aksje gir like stor stemmerett på generalforsamlingen, vil det si at hvis du eier mer enn 2/3 av aksjene kan du endre vedtektene, og samtidig at hvis du eier under 1/3, kan vedtektene bli endret uten at du er enig i endringen.

Endringen kan for eksempel gå ut på hva selskapet skal drive med, eller hvem som skal kunne kjøpe aksjer i selskapet.

Fotografi av person som gjør seg klar til å surfe.
Sjef i eget AS – med råderett over egen tid?

Hvor lang tid tar det å starte AS

Det tar ca. én måned å starte AS. Ettersom det er behandlingstiden i Brønnøysund og hos bankene som i stor grad bestemmer hvor lang tid det tar, så tar det omtrent like lang tid å starte AS gjennom både Altinn og ved å bruke Fikens tjeneste. Her kan du se oppdaterte saksbehandlingstider hos Brønnøysundregistrene.

Forskjellen er at det kan gå raskere med Fikens tjeneste. Dette fordi kontakten med Folio (hvor bedriftskontoen din opprettes) er en del av selve tjenesten, som følge av dette blir alt som har med aksjekapitalen mye enklere.

Velger du å starte AS gratis med Fiken, tar det ikke mer enn ca. et kvarter å fylle ut den nødvendig informasjonen. Å starte AS gjennom Altinn blir fort litt mer krevende da du selv må stå for det Fiken og Folio fikser automatisk for deg.

Hva koster det å starte AS

Prisen for å stifte et aksjeselskap er i utgangspunktet 5 570 kr. Dette er stiftelsesgebyret i Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene (brreg.no), og er alt du betaler når du bruker Fikens gratistjeneste for å starte AS. 5 570 kr er prisen ved digital registrering. Bruker du papirskjema koster registreringen 6 797 kr. Når registreringen er blitt godkjent, får selskapet et organisasjonsnummer.

Du må også ha minst 30 000 kr i aksjekapital for å starte et eget AS. Disse pengene kan du bruke til å betale stiftelsesgebyret, betale ut lønn (til deg selv), kjøpe inn varer og tjenester, og hvilke som helst utgifter du måtte ha på et senere tidspunkt i bedriften.

I forbindelse med dette lurer mange på: Kan jeg ta aksjekapitalen ut av selskapet? Nei, det kan du ikke. Selskapet kan bruke opp pengene, men eierne kan ikke ta dem ut.

Starte AS uten penger eller egenkapital

Mange lurer på om det er mulig å starte aksjeselskap uten penger eller egenkapital. Det er det altså ikke, som vi har forklart i avsnittet over her: Du kan ikke starte AS uten penger.

Når det er sagt: Man kan teknisk sett starte et AS uten penger hvis man har eiendeler til verdi over 30 000 kr. Dette kalles tingsinnskudd og krever revisorbekreftelse (som bekrefter verdien av eiendelen), så det er litt mer jobb.

Hva er aksjekapital?

Aksjekapital er eiernes investering i et aksjeselskap. Investeringen kan gjøres med penger eller andre eiendeler som overføres til selskapet i bytte mot selskapets aksjer (dette kalles tingsinnskudd). Aksjekapitalen er bundet og kan ikke tas ut som utbytte, i motsetning til opptjent egenkapital (overskuddet i selskapet).

Hva koster det å drive et AS

Hva koster det å ha et AS? I tillegg til større utgifter, som lønn, strøm og husleie, har et typisk AS en del faste utgifter de sjelden kommer seg unna, for eksempel kostnader knyttet til bank og regnskap. Utgifter til bank og regnskap er som regel små i det store bildet, men mange lurer på hva de ca. må regne med at et AS koster i måneden. Her en grovt overslag:

 • Regnskapsprogram + bankintegrasjon: Bruker vi Fiken som eksempel, koster det 189 i måneden (pluss mva), og 59 kr i måneden for bankintegrasjon (bankene har også egen priser). Men husk: Velger du Folio, er koblingen til Fiken gratis.
 • Bankkort: Hos de fleste banker ligger dette på rundt 300 kroner i året.
 • Hos de fleste banker er det gratis å opprette bedriftskonto, mens det kan være gebyrer på inn- og utbetalinger, AvtaleGiro, KID-avtale o.l. – samt etableringsavgifter for disse tjenestene.

Hvis du skal sette bort regnskapet til en regnskapsfører, ligger prisen på mellom 30 og 50 000 kr for et AS med én ansatt og ca. 300 bilag i året. Prisen vil naturligvis variere avhengig av om du setter bort hele eller deler av regnskapet. Det kan lese mer om pris på regnskapsfører her, og Fiken kan du prøve gratis her.

Hva er åpningsbalanse i et aksjeselskap

Nyetablerte aksjeselskap må legge inn det som heter en inngående balanse i regnskapet – også kalt åpningsbalanse for aksjeselskap.

Den inngående balansen er startsummen i selskapet ved etablering. Hvis du starter med 30 000 i aksjekapital, er dette åpningsbalanse i et aksjeselskap ditt.

Vi anbefaler å legge inn åpningsbalanse så raskt som mulig, men det må ikke gjøres før du skal levere næringsoppgaven og årsregnskapet.

Hva er aksjeeierbok

En aksjeeierbok er en oversikt over eierne i aksjeselskapet. Alle AS er pliktig til å ha en aksjeeierbok.

I tillegg til oversikten over hvem som er eierne, viser også aksjeeierboken (i Fiken) alle hendelser som har skjedd. En hendelse kan være endring i eiere (for eksempel gjennom kjøp, gave eller arv), stiftelse, eller andre kapitalendringer.

Starte AS alene

Ja, kan man opprette AS alene? Det kan man absolutt. Stifter du et aksjeselskap alene, blir du automatisk styreleder (et AS må ha et styre), og du kan utnevne deg selv til daglig leder, selv om det ikke et krav at AS har daglig leder.

En fordel med å starte et AS alene heller enn å starte et enkeltpersonforetak, er at du får et klart skille mellom din privatøkonomi og selskapets økonomi. Du får også bedre trygderettigheter, som sykelønn, dagpenger og foreldrepermisjon (så lenge du tar ut lønn).

En av ulempene med å starte et AS på egen hånd, er at du naturligvis er alene om alt, inkludert det administrative. Vi ser nærmere på på fordeler og ulemper med aksjeselskap i et eget avsnitt litt senere i artikkelen.

Fordi det koster litt å starte et AS (registreringsavgift og egenkapital), anbefaler mange at du bør tjene mellom 100 og 150 000 kr i året for å starte AS. Dette kan definitiv være en god tommelfingerregel, spesielt med tanke på at mange velger å starte et AS nettopp for å få bedre trygderettigheter, og da må du ha utbetalt lønn/ha råd til å utbetale lønn til deg selv.

Men når dette er sagt, så er det faktisk ikke så mye dyrere å starte et AS enn et enkeltpersonforetak. Se bare her:

Innskudd av kapital: Du må betale inn minst 30 000 kr når du stifter et AS, men disse pengene er ikke tapt selv om de er betalt inn i selskapet. De kan brukes til vanlige utgifter og innkjøp, og lønn. Når man stifter et enkeltpersonforetak må man også betale inn penger til selskapet for å ha råd til investeringer. Ofte er dette innskuddet like stort som for et AS, men dette er selvfølgelig avhengig av hva man driver med i selskapet.

Stiftelseskostnader: AS betaler 5 570 kr for å opprette selskapet, mens for de fleste enkeltpersonforetak er det gratis å registrere foretaket. ENK må derimot registrere seg i Foretaksregisteret hvis: (1) Det kjøper inn ferdige varer for å selge disse videre (2) Har minst fem ansatte og/eller (3) Skal ta pant i varelageret ditt. Dette koster 2 250 kr. Det er gratis å registrere seg i Enhetsregisteret.

Administrative kostnader: Ofte er heller ikke veldig stor forskjell på administrative kostnadene. Et AS må derimot levere årsregnskap, noe enkeltpersonforetak slipper, og AS må innrapporter lønnsutbetalinger til eier, mens man i et enkeltpersonforetak rapporterer dette gjennom skattemeldingen.

Starte AS Altinn

Å stifte et eget AS kan gjøres via Altinn, og prosessen kan deles inn i tre steg:

1: Fylle ut skjemaet (se neste avsnitt)

2: Velge bank, åpne bedriftskonto og sett inn aksjekapital

3: Registrere selskapet i Foretaksregisteret

Plakat som viser hvordan starte AS(aksjeselskap) steg-for-steg.
Hvordan starte et AS kan oppsummeres i tre steg.

Steg 1: Søke om stiftelse

Hos Altinn.no gjennomføres denne prosessen via skjemaet Stiftelse av aksjeselskap. Registrering gjøres i 7 steg.

(1) Om selskapet

Skjermbilde fra Altinn som viser første steg av skjemaet stiftelse av aksjeselskap
Steg 1 i skjemaet stiftelse av aksjeselskap: Om selskapet.

Første steg er ganske rett frem, og du trenger ikke oppgi mye informasjon – bare navn og formål. Daddel AS skal forutsigbart nok drive med fruktdistribusjon.

(2) Stiftere og aksjetegning

Skjermbilde fra Altinn som viser andre steg av skjemaet stiftelse av aksjeselskap
Steg 2 i skjemaet stiftelse av aksjeselskap: Stiftere og aksjetegning.

Her kommer altså aksjekapitalen på (minimum) 30 000 kr inn i bildet. Noen synes det er litt ‘skummelt’ når det blir snakk om å kjøpe aksjer og fordele eierskap. Men det du (og dine eventuelle partnere) gjør er:

 • å fordele verdien av pengene som skal investeres i selskapets oppstart, og
 • spesifisere hvordan fordelingen av fremtidig utbytte skal bli.

I skjemaet legger du inn folkeregistrerte opplysninger om personen(e) eller selskapene som skal stifte AS-et, og:

 • Hvor mange aksjer den/de enkelte skal eie.
 • Hvor mye som er betalt pr. aksje.

I eksempelet over har Børge Hansen kjøpt 1500 aksjer á 10 kroner. Deretter kan han for eksempel legge til en eventuell forretningspartner, som også kjøper 1500 aksjer á 10 kroner – 30 000 kr til sammen (minstekravet til aksjekapitalen). Alle stifterne må kjøpe aksjer i selskapet.

De som stifter et AS står helt fritt til å bestemme hva hver enkelt aksje skal koste, men det kan være smart å dele opp aksjekapitalen i mange aksjer hvis man tenker at man vil selge en del av selskapet senere. Utover dette har oppdeling i antall/pris per aksje ingen praktisk betydning

Selv om du starter AS-et sammen med noen andre, må ikke eierfordelingen være lik, selv om det ofte gjøres slik.

Greit å vite: Stiftere av AS kan være både personer og selskaper. For eksempel kan et AS stifte et nytt AS, men enkeltpersonforetak kan ikke stifte AS.

(3) Aksjekapital

Skjermbilde fra Altinn som viser tredje steg av skjemaet stiftelse av aksjeselskap
Steg 3 i skjemaet stiftelse av aksjeselskap: Aksjekapital.

Her fører du opp den samlende aksjekapitalen, samt aksjens pålydende. I de aller fleste tilfeller angir dette hvor mye hver aksje er verdt. Denne informasjonen henter Altinn fra forrige punkt, og du får beskjed hvis det ikke er samsvar mellom antall aksjer og innbetalt pr. aksje, og den samlede aksjekapitalen.

(4) Utgifter ved stiftelsen og særskilte rettigheter

Skjermbilde fra Altinn som viser fjerde steg av skjemaet stiftelse av aksjeselskap
Steg 4 i skjemaet stiftelse av aksjeselskap: Utgifter ved stiftelsen.

Her skal du helt enkelt krysse av for om utgifter ved oppstart av AS-et skal dekkes av aksjekapitalen. Vanligvis er stiftelsesutgiftene godt under 30 000 kr, så da velger du Ja her. For de fleste vil utgifter ved etablering av selve AS-et kun være kr 5 570 kr til Foretaksregisteret (prisen for digital registrering).

På de to siste spørsmålene – under Særskilte rettigheter i forbindelse med stiftelsen – skal de fleste krysse Nei. Men unntaksvis kan det være at selskapet for eksempel har inngått en avtale om å kjøpe maskiner, redskaper e.l., som skal brukes i driften. Hvis du har det, og disse maskinene ikke skal byttes mot aksjer i selskapet, skal du krysse av for Ja her.

Et eksempel på Ja i det andre spørsmålet, er hvis du har inngått leieavtale for lokaler, eller en ansettelsesavtale.

(5) Styre og revisjon

Skjermbilde fra Altinn som viser femte steg av skjemaet stiftelse av aksjeselskap
Steg 5 i skjemaet stiftelse av aksjeselskap: Styre og revisjon.

AS-et må ha et styre, som består av minst én person. Sitter det kun én person i styret, blir denne personen automatisk styreleder (Børge Hansen er styreleder for Daddel AS). Dette legger du inn i søknaden her. Her legger du også inn eventuelle andre styre- og varamedlemmer, samt nestleder.

Når det gjelder revisjon, skal du krysse av for om selskapet skal ha revisor og om årsregnskapet skal revideres eller ikke (revisjon betyr at noen eksterne ser over og kontrollerer årsregnskapet ditt).

Retningslinjene sier at du kan velge det bort hvis:

De aller fleste små selskaper kan med andre ord velge bort revisor – bortsett fra de som er i (relativt) spesielle bransjer, som regnskapsfirma, advokater og eiendomsmeglere.

(6) Vedtekter

Skjermbilde fra Altinn som viser sjette steg av skjemaet stiftelse av aksjeselskap
Steg 6 i skjemaet stiftelse av aksjeselskap: Vedtekter.

Vedtekter er annet ord for bestemmelser, og er et obligatorisk sett opplysninger som skal inngå i et selskap og stiftelsen av det. Det som være med, er det du har fylt ut i løpet av søknaden:

 • Selskapets navn
 • Selskapets formål
 • Aksjekapitalens størrelse
 • Aksjenes pålydende

Hvis selskapet ikke har som formål å gi aksjonærene økonomisk utbytte, skal vedtektene inneholde bestemmelser om hvordan selskapet skal fordele et eventuelt overskudd og formue når selskapet blir oppløst.

Eksempler på andre vedtekter for AS er (altså bestemmelser som spesifiserer):

 • Skille mellom forskjellige aksjeklasser (for å skille mellom ulik stemmerett, utbytterett, m.m.)
 • Et styremedlem må være aksjonær i selskapet, eller ha andre egenskaper.
 • En aksjonær må være ansatt i selskapet, utøve en bestemt profesjon, eller ha andre egenskaper.
 • Produksjonen skal foregå et bestemt sted.
 • Hvilke saker som skal behandles på den ordinære generalforsamlingen.
 • Hvorvidt selskapet skal ha daglig leder.
 • Skal for eksempel forkjøpsrettigheter som avviker fra aksjelovens regler avtales, må dette gjøres i vedtektene.

Hvis du ikke har flere punkter du ønsker å legge til, går du videre til:

(7) Signering

Skjermbilde fra Altinn som viser sjuende steg av skjemaet stiftelse av aksjeselskap
Steg 7 i skjemaet stiftelse av aksjeselskap: Signering.

Når du er ferdig med dette, da er du helt ferdig med utfylling. Hvis AS-et har mer enn én eier/stifter/aksjonær, må alle nå godkjenne oppgaven hos seg (kommer i innboksen i Altinn) før den blir sendt til Brønnøysund for behandling.

Når selskapet er blitt registrert, får du beskjed også om dette i innboksen din i Altinn. Vanligvis i løpet av to til tre uker.

Steg 2: Åpne bedriftskonto og betale inn aksjekapital

Nå lurer du kanskje på:

Hva er en bedriftskonto?

En bedriftskonto er en bankkonto som kun brukes i selskapet ditt. Med en bedriftskonto vet du at alle inn- og utbetalinger hører til bedriften, og du blander ikke inn din privatøkonomi.

Med en bedriftskonto blir det altså enklere å ha oversikt over økonomien, og det blir enklere å føre regnskapet. Andre fordeler med å ha bedriftskonto, er at den ofte kan kobles med regnskapsprogrammet ditt, og at den kan kobles til kassakreditt, som er en type åpent lån mellom en bedrift og en bank.

Bedriftsbanker tilbyr også vanlig bedriftslån, og forskjellige typer investeringsprodukter, som aksje- og fondshandel, for eksempel. For å starte et AS, du ha bedriftskonto.

Opprette bedriftskonto

Får å opprette en bedriftskonto i en bank, må du bli bedriftskunde. Som regel opprettes kundeforholdet ved at du bruker Bank-ID.

De aller fleste norske banker tilbyr både privat- og bedriftsbank. For enkelhets skyld kan det være praktisk å være bedrift- og privatkunde i samme bank, men det er ikke sikkert at akkurat din bank har de beste betingelsene for bedriftskunder. Her anbefaler vi deg å sjekke prisen i banken hvor du allerede er kunde, for så å hente inn tilbud fra to eller tre andre banker for å ha noe å sammenligne med.

Hos mange banker et det gratis å etablerer bedriftskonto, så kommer det gebyrer for bruk av tjenestene, som bankkort og nettbank, inn- og utbetalinger, KID-avtale og integrasjoner med regnskapet, Vipps og betalingsterminal etc.

Fiken er for øvrig integrert med disse bedriftsbankene, og det koster 59 kr i måneden fra vår side å koble Fiken med banken (bankene har egne priser).

Sett inn aksjekapitalen på bedriftskontoen

Minstekravet for aksjekapital/egenkapital i et aksjeselskap er 30 000 kr. Disse pengene er ikke et lån fra eieren(e) til AS-et – det er AS-et sine penger, men de kan brukes til vanlige utgifter, som for eksempel oppstartskostnader, varekjøp og lønn.

Det er også mulig å stille med aksjekapital i form av eiendeler med en verdi av 30 000 kr. Dette kalles tingsinnskudd, og er at eiendeler (ting selskapet eier) står for hele eller deler aksjekapitalen. Hvis du velger denne løsningen, må du ta kontakt med en autorisert revisor som kan bekrefte verdien på disse eiendelene, før de kan godkjennes som gyldig kapital.

Når du har pengene tilgjengelig:

 1. Åpne en aksjekapitalkonto/bedriftskonto i banken og sett inn pengene. Dette blir en vanlig driftskonto for selskapet etter at det er registrert i Brønnøysund, men det må altså være en firmakonto/bedriftskonto – ikke en privat konto.
 2. Be om å få en skriftlig bekreftelse fra banken på innbetalingen (aksjekapitalbekreftelse).
 3. Legg denne ved når du registrerer aksjeselskapet i Foretaksregisteret.

Steg 3: Registrere aksjeselskapet i Foretaksregisteret

I meldingen du får fra Altinn om at selskapet ditt er godkjent og stiftet, finner du en link til «Gå til registrering i Foretaksregisteret». Skjemaet du bruker til dette heter Samordnet registermelding. Fristen for å gjøre dette er tre måneder fra stiftelsesdokumentet er underskrevet.

Hva er samordnet registermelding?

Samordnet registermelding er et skjema du bruker når skal registrere et nytt selskap, eller oppdaterer opplysninger om et eksisterende. Du bruker også samordnet registermelding hvis du skal avvikle/slette selskapet ditt.

Tjenesten er helelektronisk, og du finner den hos Altinn: Registrere nye og endre eksisterende virksomheter - Samordnet registermelding.

Her fyller du i prinsippet inn akkurat det samme som du gjorde da du søkte om å stifte AS-et ditt.

Skjermbilde som viser skjemaet Samordnet registermelding – brukes til registrering i foretaksregisteret.
Eksempel på skjemaet samordnet registermelding – brukes til registrering i Foretaksregisteret.

Foretaksregisteret registrerer alle norske og utenlandske foretak i Norge; skal sikre rettsvern og økonomisk oversikt, og er en viktig kilde for alle som trenger korrekte opplysninger om aktørene i norsk næringsliv.

Registrering i Foretaksregisteret skal altså sikre klare ansvarsforhold: Det skal ikke være tvil om hvem som har forskjellige former for ansvar i et foretak.

Som næringsdrivende er man pliktig å melde inn endringer i ansvarsforholdene, og Foretaksregisteret er derfor alltid oppdatert med informasjon om for eksempel endringer i aksjekapital, om et foretak er sendt til tingretten for tvangsoppløsning, eller er under konkursbehandling.

Fordeler og ulemper med aksjeselskap

Det finnes gode grunner til å velge å starte et aksjeselskap, men det er også noen som kan oppleves som ulemper. Her er de viktigste fordelene og ulempene du bør vite om.

Plakat som oppsummerer fordelene og ulempene med aksjeselskap(AS).
Fordelene og ulempene med aksjeselskap oppsummert.

Fordeler med AS

Du har begrenset personlig ansvar: Driften av et enkeltpersonsforetak er knyttet til deg og din personlige økonomi, slik er det ikke i et AS. Aksjeloven sier at selskapet selv er ansvarlig for sine forpliktelser, altså ikke du som privatperson. Satt på spissen: Går det dårlig med selskapet, så kan du tape alt du har investert, inkludert aksjekapitalen som krevdes for å starte, men dette griper ikke inn i din privatøkonomi, med mindre du har garantert personlig for aksjeselskapets gjeld.

Du har rettigheter som alle andre ansatte (så lenge du tar ut lønn): Du har rett på sykelønn/dagpenger under sykdom/ved arbeidsledighet eller oppdragstørke, samt uføretrygd, fødselspenger og pensjonssparing. Skal du kompensere for dette i et enkeltpersonsforetak, må du kjøpe tilleggsforsikring/sette av penger på egen hånd. NB: I begynnelsen jobber mange uten å være formelt ansatt i aksjeselskapet sitt, og har da ikke disse rettighetene ennå. Du må altså ha tatt ut lønn for å ha krav på disse godene. Inntektskravet for å kunne benytte deg av disse ordningene, er at du har tjent minst et halvt grunnbeløp (ca. 60 000 kr) i perioden som utgjør sykepengegrunnlaget. Dette er de tre månedene forut for sykemeldingen. Trygdeloven spesifiserer: «I et arbeidsforhold som har vart så kort tid at det ikke er rapportert inntekt til a-ordningen for tre hele kalendermåneder, skal dette kortere tidsrommet legges til grunn.»

Lavere skattesats: AS betaler 22 prosent skatt på overskuddet sitt (i 2023/2024), og som privatperson betaler du skatt på det tar ut i utbytte, og det du tar ut som lønn (på samme måte som en ansatt i et hvilket som helst foretak). Skatteetaten opplyser om at for de fleste enkeltpersonforetak vil skatteprosenten ligge et sted mellom 33,1 og 50,6 prosent.

I et AS kan du redusere skatten ved at du ikke tar ut hele overskuddet: Det gjør du ved å la penger bli stående i selskapet. Da betaler du bare 22 prosent skatt på pengene som du lar stå igjen, mens i et enkeltpersonforetak må du betale en høyere sats på hele overskuddet uavhengig av om det tas ut eller ikke. Så om du tjener mer enn en trenger til forbruk, er det derfor bedre med AS.

Investeringsvennlig: Både med hensyn til personlig ansvar og det praktiske rundt det å få inn investorer, er AS i de fleste tilfeller bedre egnet enn et enkeltpersonsforetak.

Ulemper med AS

Hvis du lurer på potensielle ulemper ved aksjeselskap som organisasjonsform, finnes det noe punkter som kan nevnes:

 • En del formaliteter, blant annet regnskapsplikt og krav om generalforsamling og et styre. Regnskapsplikt betyr at du må utarbeide et årsregnskap, som minst består av resultat, balanse og noter. Dette må du gjøre dette selv om du ikke har hatt noen aktivitet i selskapet.
 • Trekke og sette av skatt på en egen konto og betale arbeidsgiveravgift hvis du har ansatte/tar ut lønn.
 • Krav om aksjekapital (en sikkerhet for aksjeselskapets kreditorer).

Mange vil nok også se på det som en ulempe at skattemeldingen må leveres hvert år – men det gjør du enkelt i Fiken.

Lykke til med AS-et ditt – vi heier på deg!

Vanlige spørsmål

Jeg føler meg som en hovedaksjonær. Er det en beskyttet tittel, eller kan jeg la den bli stående på Tinder-profilen min?

Du havner nok ikke i trøbbel med hverken Brønnøysund, Altinn eller Skatteetaten ved å smykke deg med den tittelen, men vi anbefaler ærlighet – både i regnskap og kjærlighet.

Hvor mye skatt betaler aksjeselskap?

Aksjeselskap betaler 22 prosent skatt. Skatten betales på overskuddet, ikke på den samlede inntekten.

Hva vil det si å være et aksjeselskap?

Aksjeselskap er en organisasjonsform for bedrifter. For å starte AS må du ha 30 000 kr i aksjeskapital, og betale 5 570 kr for registrere AS-et i Foretaksregisteret.

Hvor lang tid tar det å opprette AS?

Etter vår erfaring må du regne med ca. en måned for hele prosessen med stifting, registrering og etablering av et aksjeselskap. Grunnen til at det er vanskelig å gi et endelig svar på hvor lang tid det tar, er skiftende behandlingstider hos Brønnøysundregistrene, og hos de forskjellige bankene (du må opprette bedriftskonto, sette inn aksjekapital og få aksjekapitalbekreftelse/aksjekapitalbevis).

Hva er aksjeselskap på engelsk?

Det finnes fire forskjellige oversettinger av aksjeselskap på engelsk: cooperation, joint-stock company, limited company og stock-based company.

Er det gratis å starte AS?

Nei, det er ikke gratis å starte AS. Det koster 5 570 kr å registrere selskapet i Foretaksregisteret, og du må ha minst 30 000 kr i aksjekapital for å starte et AS.

Er det lurt å starte AS?

Hvis du er avhengig av pengene du får inn gjennom selskapet ditt, hvis det er denne inntekten du skal leve av, da mener vi at det er lurt å starte AS. Hvis selskapet ditt er en ekstrainntekt på toppen av en vanlig lønn, eller dersom du ikke helt vet om dette foretaket er noe du vil satse skikkelig på, så fungerer enkeltpersonforetak veldig bra.

Hva er et holdingselskap?

Et holdingselskap er et aksjeselskap uten vanlig drift. I stedet for å selge varer eller tjenester, er formålet med et holdingselskap å eie andeler i andre selskaper.

Hvis holdingselskapet eier over halvparten av et annet aksjeselskap, er det andre selskapet i de fleste tilfeller et datterselskap, og holdingselskapet et morselskap. De to selskapene er til sammen et konsern. For små selskap betyr ikke det så mye i praksis, men husk at selskapene er separate fra hverandre, med egne regnskap og vanligvis også egne bankkontoer.

Vi har en egen artikkel om holdingselskap.

Hva er tingsinnskudd?

Tingsinnskudd er måte å stille med aksjekapital på. Minstekravet til aksjekapital i et AS er 30 000 kr. Det er mulig å stille med aksjekapital i form av eiendeler med en verdi av 30 000 kr, og det er dette som kalles tingsinnskudd.

Hvis du velger denne løsningen, må du ta kontakt med en autorisert revisor som kan bekrefte verdien av disse eiendelene, før de kan godkjennes som gyldig kapital.

Kravene til eiendelen som skal brukes til tingsinnskudd, er:

 • De/den er relevante for driften av foretaket (f.eks. en bil, eller en kappsag hvis du er snekker).
 • At du har fått revisorbekreftelse på verdien, og legger ved denne når du søker om å bli registrert i Foretaksregisteret.
 • At du kan bekrefte eierskap av eiendelen(e). Dette kan du få fra autorisert revisor, regnskapsfører eller takstmann, eller fra politiet. Med signatur fra tre uavhengige vitner kan du også bekrefte eierskap.
 • Angående verdien på eiendeler som skal brukes til aksjekapital, så sier loven at: «Eiendeler som ikke kan balanseføres etter regnskapsloven, kan ikke brukes som aksjeinnskudd.»

  Det vil si at utstyr med lav verdi ikke kan brukes, altså typisk sånt som kostnadsføres, men ikke avskrives. Som igjen betyr at utstyr med en verdi på over 15 000 kr og levetid på over tre år er det som kan brukes til tinginnskudd.

  Hva er et aksjebevis?

  Aksjeloven § 4-10 sier: "Når en aksjeeier er innført i aksjeeierboken, skal selskapet gi aksjeeieren melding om dette." Et aksjebevis er altså en bekreftelse fra styret til en aksjonær på at vedkommende er ført opp i selskapets aksjeeierbok.

  Andre nyttige artikler

  Skrevet av

  Magnus Joyce
  Author image

  Leder kundestøtte i Fiken. Innmari opptatt av fornøyde kunder og at vi skal klare å formidle regnskap på absolutt enklest mulig måte.

  Superenkelt regnskap for små bedrifter

  Med Fiken er det superenkelt for små bedrifter å gjøre regnskapet selv! Innleveringer til Skatteetaten og Altinn er gjort på et blunk, og vi passer på at regnskapet blir riktig.

  Prøv Fiken gratis

  Allerede registrert? Logg inn

  Superenkelt regnskap for små bedrifter

  Personvern og informasjonskapsler Bærekraftsrapport