Levere skattemelding (næringsoppgave) for AS og NUF (2022)

Andreas

Er du næringsdrivende med aksjeselskap må du forholde deg til dette faktum: Du er pliktig å levere skattemelding (næringsoppgave) for foretaket ditt. Hvorfor? For å fortelle Skatteetaten hvor mye foretaket tjente (eller tapte) i fjor, og følgelig hvor mye skatt selskapet ditt må betale.

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

Hva er skattemelding (næringsoppgave) for næringsdrivende

Skattemelding for næringsdrivende er en samlet oversikt over aktiviteten i et foretak. Kort oppsummert: Skattemeldingen viser kjøp og salg som er gjennomført i løpet av regnskapsåret, samt oversikt over gjeld og eiendeler. Denne informasjonene sendes inn til Skatteetaten, og danner grunnlaget for hvor mye skatt du skal betale.

For deg med aksjeselskap leveres skattemelding uavhengig av din personlige skattemelding. Dette fordi et aksjeselskap teknisk sett er det som kalles en juridisk person: En instans som ikke er en fysisk person, f.eks. et selskap. Det dette betyr for deg, er at det er et offisielt skille mellom din privatøkonomi og selskapets økonomi (slik er det ikke i et enkeltpersonforetak). Juridisk person kan du lese mer om her.

Greit å vite: Dersom du har gått med underskudd, kan du få det som heter fremførbart underskudd. Det betyr at du kan ta med deg underskuddet videre til neste år, og trekke det fra når skatten skal beregnes i fremtidige år, hvor selskapet går med overskudd igjen. Les mer om fremførbart underskudd her.

Hva er næringsoppgave 2?

Næringsoppgave 2 var den næringsoppgaven alle AS, NUF og andre regnskapspliktige selskaper leverte frem til 2022. Fra og med 2022 fases Næringsoppgave 2 ut, og alle aksjeselskap skal fra og med inntektsåret 2023 levere den nye skattemeldingen: Skattemelding med næringsspesifikasjon.

Du kan se mer om den nye skattemeldingen – som erstatter Næringsoppgave 2 – her: Ny skattemelding våren 2022.

Frist for skattemeldingen

Fristen for innlevering av skattemeldingen er 31. mai året etter det gjeldende regnskapsåret – altså er fristen for regnskapsåret 2021 31. mai 2022.

Innledende supertips: Selv om den endelige fristen for å levere skattemeldingen er 31. mai, anbefaler vi deg på det sterkeste å levere i god tid før det. Hvis du er tidlig ute, er det enklere å hjelpe deg selv, og det er enklere å få hjelp av oss hvis du skulle trenge det. Vi har en egen funksjon som gjør jobben for deg (basert på dine kjøp og salg), og her viser vi deg hvordan du gjør det:

Gratis webinar om skattemeldingen

Vi vet at skattemeldingen kan virke skummel. Derfor holder vi webinar der vi ufarliggjør den, og forklarer hvordan du kommer i mål – steg for steg. Vi svarer også på alle spørsmål du måtte ha. Meld deg på webinar

Ny skattemelding 2022: Dette må du vite

Før vi forteller deg det grunnleggende om den nye skattemeldingen, er det på sin plass å berolige deg: Fiken velger automatisk om du skal levere ny eller gammel skattemelding (næringsoppgave).

Om den nye skattemeldingen (næringsoppgaven)

I løpet av de neste årene skal alle næringsdrivende levere den nye skattemeldingen: Skattemelding med næringsspesifikasjon. Denne kan du lese mer om i vår artikkel: Ny skattemelding våren 2022.

Her skal vi kort svare på tre spørsmål:

  1. Hvorfor kommer det ny skattemelding?
  2. Hva er forskjellen på den nye og gamle skattemeldingen?
  3. Hva betyr den nye skattemeldingen for deg som Fiken-bruker?

Hvorfor kommer det ny skattemelding? Det kommer ny skattemelding fordi Skatteetaten har erfart at det oppstår flere feil og komplikasjoner ved utfylling i Altinn enn det gjør når innleveringen skjer via et regnskapsprogram (som Fiken, for eksempel). Resultatet av dette, er at Skatteetaten har gjort innlevering fra regnskapsprogram enklere – fordi de vil at flere skal levere på denne måten. Den nye skattemeldingen er tettere integrert mot Skatteetatens systemer, og de store fordelene med dette er, i tillegg til mindre manuelt arbeid:

  • Du får tilbakemelding med det samme ved ulogiske tall, differanser, feil eller mangler. På denne måten kan du rette feil med det samme – før innsending (i Fiken har vi allerede en liste med sjekkpunkter som vi ber deg gå gjennom).
  • Du får en foreløpig skatteberegning umiddelbart, og får dermed vite hvor mye du får til gode eller må betale i restskatt. Det endelige skatteoppgjør får du mye senere, men desto tidligere du leverer skattemeldingen, desto raskere får du endelig skatteoppgjør.

Hva er forskjellen på den nye og gamle skattemeldingen? Den største forskjellen på den nye og den gamle skattemeldingen er at de forskjellige næringsoppgavene og vedleggsskjemaene (RF-skjemaene) forsvinner og blir erstattet med det som heter næringsspesifikasjon.

Næringsspesifikasjonen inneholder all den nødvendige informasjonen som næringsoppgaven tidligere inneholdt, men har fått en ny, bedre og tydeligere struktur, hvor informasjon som naturlig hører sammen, er samlet etter tema. Kort oppsummert: Det blir enklere og mer oversiktlig for deg å levere skattemeldingen for næringsdrivende.

Hva betyr den nye skattemeldingen for deg som Fiken-bruker? Som Fiken-bruker trenger du ikke å gjøre noe spesielt med hensyn til den nye skattemeldingen. Du gjør årsavslutning som før. Når du så starter på innleveringen, vil Fiken automatisk sette deg over til den nye typen innlevering hvis denne er tilgjengelig/påkrevd for deg. Denne ser litt annerledes ut og vil være enklere å fylle ut. Du fullfører jobben i Fiken, og når du logger deg inn hos skatteetaten.no vil du automatisk se om du får restskatt/penger til gode.

Hvem må levere skattemelding for aksjeselskap

Alle aksjeselskap må levere skattemelding (næringsoppgave) – selv om det ikke har vært noe aktivitet i selskapet: Aksjekapital må fylles inn, og mange har eiendeler og gjeld selv om de ikke har hatt drift i det aktuelle året. Fristen for innlevering av skattemelding for aksjeselskap er 31. mai. Altså 31. mai 2022 for regnskapsåret 2021.

Illustrasjon hvor en figur gir en kakebit til en annen. Kakebiten representerer skatten som skal betales.
Når du leverer skattemeldingen, forteller du Skatteeaten hvor stor del av kaka de kommer til å få.

Levere skattemelding (næringsoppgave) fra Fiken

I Fiken løses innlevering av skattemeldingen ved at vi automatisk fyller ut skattemeldingen for deg basert på de kjøp og salg du har registrert gjennom året. Du trenger med andre ord ikke å fylle den ut selv, men du lar systemet fylle den ut for deg.

Innleveringen gjøres i to steg:

  1. Avslutning av forrige regnskapsår (årsavslutning).
  2. Opprett skattemelding, kontroller den, og send inn til Skatteetaten fra Fiken (du signerer i Fiken).

1: Årsavslutning

Du begynner altså innleveringen av skattemeldingen ved å avslutte fjoråret. Fiken har et eget menyvalg for Årsavslutning. Her kontrollerer og låser du tallene, og klargjør på denne måten skattemeldingen for innsending. Før lukkingen får du opp en liste med kontrollpunkter – blant annet for å sjekke at alle bilag, kjøp og salg er regnskapsført.

Skjermbilde fra Fiken som viser kontrollpunktene som må kontrolleres for at regnskapet skal kunne lukkes
Her ser du kontrollpunktene du må klikke deg gjennom for å sjekke at regnskapet kan lukkes.

Fiken guider deg gjennom denne sjekklisten basert på regnskapet ditt, og hvis du må gjøre endringer, får du veiledning og forslag til hva du bør gjøre. Når alt er grønt og skjønt, er det bare å gå videre til andre del av innsendingen.

Har kan du lese en en egen artikkel om årsavslutning for aksjeselskap og NUF. Vi har også en egen artikkel for eventuelle punkter du må legge til informasjon i: Feilmeldinger i årsavslutningen for AS.

2: Opprett skattemelding, signer og send til Skatteetaten

Etter at du har foretatt årsavslutningen, er tallene dine klare til å sendes fra Fiken til Skatteetaten. Fiken har en egen modul for dette, og med ett tastetrykk blir skattemeldingen (næringsoppgaven) opprettet og utfylt (basert på de kjøpene og salgene du har lagt inn i løpet av året).

Skjermbilde fra Fiken som viser de fem stegene i innleveringen av skattemeldingen
Klikk deg gjennom punktene og vipps, så er du ferdig!

Før du sender inn får du opp tallene som Fiken fyller ut i skattemeldingen, og en oppsummering av skattegrunnlaget. Litt avhengig av størrelsen på regnskapet ditt, kan det være ganske mange poster som skal fylles ut, og Fiken sørger for at dette blir riktig utfylt for deg.

Det er her Fiken sparer deg mye tid og potensielt stress: Skattemeldingen opprettes automatisk, og du slipper det manuelle arbeid som Skatteetaten ser at fører til unødvendig mange feil og mye merarbeid.
Skjermbilde som viser oppsummering av skattemeldingen inne i Fiken
Slik ser oppsummeringen av skattemeldingen ut inne Fiken.

Før du sender inn, må du gå gjennom informasjonen og kontrollere at den er riktig. Opplysninger du må legge til, som Fiken ikke har tilgang til, det kan f.eks. være transaksjoner med nærstående, eller formuesverdi på aksjer.

Når alt ser riktig ut, klikker du på Signer og Send til Skatteetaten. Du trenger altså ikke å logge deg inn hos verken Altinn eller Skattetaten for å fullføre innleveringen.

Levere årsregnskapet

Årsregnskapet er en separat innlevering til Brønnøysundregistrene/Regnskapsregisteret. Fristen for å levere årsregnskapet 31. juli.

Hva er årsregnskap?

Et årsregnskap er en regnskapsrapport som er obligatorisk for flere foretaksformer å levere. Rapporten er en oversikt over det økonomiske resultatet av driften i et gitt år (resultatregnskap), samt den økonomiske stillingen på slutten av året (balanserapport). Årsregnskapet offentliggjøres av myndighetene etter innlevering/godkjenning.

Modulen for skattemelding (næringsoppgave) i Fiken inkluderer opprettelse og innsending av årsregnskap. På samme måten som med skattemeldingen gir Fiken deg veiledning og et ferdig forslag til hvordan årsregnskapet skal se ut.

Skjermbilde som viser eksempel på årsregnskap i Fiken: Balanse- og resultatregnskap
Eksempel på årsregnskap: Balanse- og resultatregnskap.

Fiken gir deg også forslag til noter basert på regnskapet ditt. Noter er forklaringer til ulike poster i regnskapet. Noen av disse er lovpålagte, mens andre kan du legge ved om du ønsker det/synes at tallene trenger en forklaring. Vi lager forslag til notene for deg og sender disse sammen med årsregnskapet.

Vi har en egen artikkel om årsregnskap hvis du trenger mer informasjon. Den kan du lese her: Årsregnskap: Hvem må levere, når og hvordan.

Godt, gratis råd

Vi gjentar, for det kan virkelig ikke sies mange nok ganger: Kommer du i gang i god tid, så er det både enklere for deg å hjelpe deg selv, og det er enklere for oss å hjelpe deg.

Og er det noe du lurer på på om skattemeldingen, denne artikkelen, eller Fiken generelt, send oss gjerne en e-post på kontakt@fiken.no. Dette fikser vi sammen! Enkelt – enklere – Fiken!

En siste påminnelse: Bli gjerne med på gratis webinar om innlevering av skattemeldingen. Vi har også en egen hjelpeartikkel om årsavslutning og skattemelding for AS.

Vanlige spørsmål

Skatt i aksjeselskap, hvor mye?

I 2021/2022 beregnes det 22 prosent skatt av overskuddet i et aksjeselskap. Hvor stort overskuddet i selskapet ditt er, rapporterer du inn til Skatteetaten når du leverer inn skattemeldingen (næringsoppgaven) din. Skatten kalles både selskapsskatt, bedriftsskatt og firmaskatt.

Hva er forskjellen på selvangivelse og skattemelding?

Det er ingen forskjell på selvangivelse og skattemelding: Skattemeldingen ble kalt selvangivelse frem til 2017. For ordens skyld: Skattemelding er en skattepliktig person eller bedrifts oversikt over inntekter og formuesforhold. Denne oversikten leveres til Skatteetaten (ligningsmyndighetene), og danner grunnlaget for skatten som må betales.

Når skal skattemeldingen for aksjeselskap leveres?

Fristen for å levere selvangivelsen/skattemeldingen/næringsoppgaven for næringsdrivende er 31. mai etter det gjeldende regnskapsåret (altså 31. mai 2022 for 2021).

Andre nyttige artikler

Author image

Skrevet av

Andreas

Fagkonsulent i Fiken og statsautorisert revisor som har et mål om at Fiken-brukere ikke kjenner seg igjen i Albert Einsteins sitat: "The hardest thing in the world to understand is the Income Tax".

Sulten på mer?

Legg inn e-posten din nedenfor, så får du beskjed når vi legger ut nye artikler om det å drive egen bedrift.