Superenkelt regnskap for små bedrifter

Skattemelding for AS og NUF (2023)

Er du næringsdrivende med aksjeselskap må du forholde deg til dette faktum: Du er pliktig å levere skattemelding for selskapet ditt. Hvorfor? For å fortelle Skatteetaten hvor mye foretaket tjente (eller tapte) i fjor, og følgelig hvor mye skatt selskapet ditt må betale.

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

Hva er skattemelding

Skattemelding er en skattepliktig person eller bedrifts oversikt over inntekter og formuesforhold. Denne oversikten leveres til Skatteetaten (ligningsmyndighetene) årlig, og danner grunnlaget for skatten som må betales.

Skattemeldingen for næringsdrivende er altså en samlet oversikt over aktiviteten i et foretaket foregående år. Skatttemeldingen som skal leveres innen 31. mai 2023 er en oppsummering av aktiviteten i 2022. Skattemeldingen viser kjøp og salg som er gjennomført i løpet av regnskapsåret, samt oversikt over gjeld og eiendeler.

For deg med aksjeselskap, leveres skattemelding uavhengig av din personlige skattemelding. Dette fordi et aksjeselskap teknisk sett er det som kalles en juridisk person: En instans som ikke er en fysisk person, f.eks. et selskap. Det dette betyr for deg, er at det er et offisielt skille mellom din privatøkonomi og selskapets økonomi (slik er det ikke i et enkeltpersonforetak). Juridisk person kan du lese mer om her.

Greit å vite: Dersom du har gått med underskudd, kan du få det som heter fremførbart underskudd. Det betyr at du kan ta med deg underskuddet videre til neste år, og trekke det fra når skatten skal beregnes i fremtidige år, hvor selskapet går med overskudd igjen. Les mer om fremførbart underskudd her.

Hva er næringsoppgave 2?

Næringsoppgave 2 var den næringsoppgaven alle AS, NUF og andre regnskapspliktige selskaper leverte frem til 2022.

Du lese mer om den nye skattemeldingen – som erstattet Næringsoppgave 2 – her: Ny skattemelding.

Frist skattemelding 2023

Fristen for innlevering av skattemeldingen for aksjeselskap er 31. mai 2023 for regnskapsåret 2022. Vi anbefaler deg på det sterkeste å levere i god tid før det (fristen for å levere skattemeldingen for lønnsmottagere er 31. april).

Hvis du er tidlig ute, er det enklere å hjelpe deg selv, og det er enklere å få hjelp av oss, dersom du trenger det. Vi viser deg gjerne hvordan det gjøres i Fiken:

Gratis webinar om skattemeldingen

Vi vet at skattemeldingen kan virke skummel. Derfor holder vi webinar der vi ufarliggjør den, og forklarer hvordan du kommer i mål – steg for steg. Vi svarer også på alle spørsmål du måtte ha. Meld deg på webinar

Hvem må levere skattemelding

Alle aksjeselskap må levere skattemelding – selv om det ikke har vært noe aktivitet i selskapet: Aksjekapital må fylles inn, og mange har eiendeler og gjeld selv om de ikke har hatt drift i det aktuelle året. Fristen for innlevering av skattemelding for aksjeselskap er 31. mai. Altså 31. mai 2023 for regnskapsåret 2022.

Skattekalkulator i Fiken

Vi vet at det er få ting det moderne mennesket frykter så mye som baksmell på skatten – restskatt. Derfor har vi bygd inn en skattekalkulator i årsavslutningen i Fiken (du må gjøre årsavslutningen før du kan levere skattemeldingen).

Når du gjør årsavslutning for et AS-et ditt i Fiken, er altså ett av kontrollpunktene å beregne skatt av det eventuelle overskuddet ditt. Fiken kommer da med en automatisk skatteberegning som sier hva du bør sette av til skatt basert på regnskapet ditt.

Skatten for regnskapsåret 2022 er i utgangspunkt 22 prosent, men det finnes forskjellige faktorer som kan endre dette litt – basert på regnskapet ditt tar vi høyde for dette og kommer et med estimat av skatten.

Skjermbilde som viser hvordan skattekalkulatoren i Fiken ser ut
Skattekalkulator: Slik ser skattekalkulatoren i Fiken ut

Dette kontrollpunktet for skatteberegning har to hovedpunkter.

  1. Fremførbart underskudd
  2. Opprett postering for skatt

For ordens skyld: Fremførbart underskudd er en skatteordning som gjør at hvis bedriften din går med underskudd et år, så får du trekke fra dette underskuddet i fremtidige år – når selskapet ditt går med overskudd. Det er altså en type skattefradrag. Hvis selskapet ditt for eksempel gikk med 25 000 kr i underskudd i 2021, og 125 000 kr i overskudd i 2022, blir det bare 100 000 kr å betale skatt av for 2022.

Dersom du hadde foretak i 2021, kan du i dette kontrollpunktet automatisk hente skatteoppgjøret for 2021, slik at Fiken automatisk kan ta hensyn til et eventuelt fremførbart underskudd du har. Dette er viktig siden det fremførbare underskuddet ditt fra tidligere år vil redusere hvor mye du skal skatte av årets overskudd.

Deretter kan altså Fiken gi deg et estimat på hvor mye du bør sette av til skatt. Merk at skatten som blir beregnet her ikke påvirker hvor mye du faktisk ender opp med å betale i skatt, men vil være et beregning basert på regnskapet ditt, slik at du ikke får et sjokk når skatteoppgjøret kommer.

Synes du beregningen ser riktig ut, klikker du på Opprett postering for skatt før du klikker på knappen for bokføring. For mer detaljer om dette, ta en titt på hjelpeartikkelen Skatt ved årsavslutning for AS.

Levere skattemelding fra Fiken

I Fiken løses innlevering av skattemeldingen ved at vi automatisk fyller ut skattemeldingen for deg basert på de kjøp og salg du har registrert gjennom året. Du trenger med andre ord ikke å fylle den ut selv, men du lar systemet fylle den ut for deg.

Innleveringen gjøres i to steg:

  1. Avslutning av forrige regnskapsår (årsavslutning).
  2. Opprett skattemelding, kontroller den, og send inn til Skatteetaten fra Fiken (du signerer i Fiken).

1: Årsavslutning

Du begynner altså innleveringen av skattemeldingen ved å avslutte fjoråret. Fiken har et eget menyvalg for Årsavslutning. Her kontrollerer og låser du tallene, og klargjør på denne måten skattemeldingen for innsending. Før lukkingen får du opp en liste med kontrollpunkter – blant annet for å sjekke at alle bilag, kjøp og salg er regnskapsført.

Skjermbilde fra Fiken som viser kontrollpunktene som må kontrolleres for at regnskapet skal kunne lukkes
Her ser du kontrollpunktene du må klikke deg gjennom for å sjekke at regnskapet kan lukkes.

Fiken guider deg gjennom denne sjekklisten basert på regnskapet ditt, og hvis du må gjøre endringer, får du veiledning og forslag til hva du bør gjøre. Når alt er grønt og skjønt, er det bare å gå videre til andre del av innsendingen.

Har kan du lese en en egen artikkel om årsavslutning for aksjeselskap og NUF. Vi har også en egen artikkel for eventuelle punkter du må legge til informasjon i: Feilmeldinger i årsavslutningen for AS.

2: Opprett skattemelding, signer og send til Skatteetaten

Etter at du har foretatt årsavslutningen, er tallene dine klare til å sendes fra Fiken til Skatteetaten. Fiken har en egen modul for dette, og med ett tastetrykk blir skattemeldingen opprettet og utfylt (basert på de kjøpene og salgene du har lagt inn i løpet av året).

Skjermbilde fra Fiken som viser de fem stegene i innleveringen av skattemeldingen
Klikk deg gjennom punktene og vipps, så er du ferdig!

Før du sender inn får du opp tallene som Fiken fyller ut i skattemeldingen, og en oppsummering av skattegrunnlaget. Litt avhengig av størrelsen på regnskapet ditt, kan det være ganske mange poster som skal fylles ut, og Fiken sørger for at dette blir riktig utfylt for deg.

Det er her Fiken sparer deg mye tid og potensielt stress: Skattemeldingen opprettes automatisk, og du slipper det manuelle arbeid som Skatteetaten ser at fører til unødvendig mange feil og mye merarbeid.
Skjermbilde som viser oppsummering av skattemeldingen inne i Fiken
Slik ser oppsummeringen av skattemeldingen 2022 ut inne Fiken.

Før du sender inn, må du gå gjennom informasjonen og kontrollere at den er riktig. Opplysninger du må legge til, som Fiken ikke har tilgang til, det kan f.eks. være transaksjoner med nærstående, eller formuesverdi på aksjer.

Når alt ser riktig ut, klikker du på Signer og Send til Skatteetaten. Du trenger altså ikke å logge deg inn hos verken Altinn eller Skattetaten for å fullføre innleveringen.

Levere årsregnskapet

Årsregnskapet er en separat innlevering til Brønnøysundregistrene. Fristen for å levere årsregnskapet 31. juli.

Hva er årsregnskap?

Et årsregnskap er en regnskapsrapport som er obligatorisk for flere foretaksformer å levere. Rapporten er en oversikt over det økonomiske resultatet av driften i et gitt år (resultatregnskap), samt den økonomiske stillingen på slutten av året (balanserapport). Årsregnskapet offentliggjøres av myndighetene etter innlevering/godkjenning.

Modulen for skattemelding i Fiken inkluderer opprettelse og innsending av årsregnskap. På samme måten som med skattemeldingen gir Fiken deg veiledning og et ferdig forslag til hvordan årsregnskapet skal se ut.

Skjermbilde som viser eksempel på årsregnskap i Fiken
Eksempel på årsregnskap i Fiken.

Fiken gir deg også forslag til noter basert på regnskapet ditt. Noter er forklaringer til ulike poster i regnskapet. Noen av disse er lovpålagte, mens andre kan du legge ved om du ønsker det/synes at tallene trenger en forklaring. Vi lager forslag til notene for deg og sender disse sammen med årsregnskapet.

Vi har en egen artikkel om årsregnskap hvis du trenger mer informasjon. Den kan du lese her: Årsregnskap: Hvem må levere, når og hvordan.

Godt, gratis råd

Vi gjentar, for det kan virkelig ikke sies mange nok ganger: Kommer du i gang i god tid, så er det både enklere for deg å hjelpe deg selv, og det er enklere for oss å hjelpe deg. Bli gjerne med på gratis webinar om skattemeldingen for AS. Vi har også en egen hjelpeartikkel om årsavslutning og skattemelding for AS.

Og er det noe du lurer på om skattemeldingen, denne artikkelen, eller Fiken generelt, send oss gjerne en e-post på kontakt@fiken.no.

Vanlige spørsmål

Selskapsskatt 2023 – hvor mye?

I 2022 og 2023 beregnes det 22 prosent skatt av overskuddet i et aksjeselskap. Hvor stort overskuddet i selskapet ditt er, rapporterer du inn til Skatteetaten når du leverer inn skattemeldingen din. Skatten kalles både selskapsskatt, bedriftsskatt og firmaskatt.

Hva er forskjellen på selvangivelse og skattemelding?

Det er ingen forskjell på selvangivelse og skattemelding: Skattemeldingen ble kalt selvangivelse frem til 2017. For ordens skyld: Skattemelding er en skattepliktig person eller bedrifts oversikt over inntekter og formuesforhold. Denne oversikten leveres til Skatteetaten (ligningsmyndighetene), og danner grunnlaget for skatten som må betales.

Når skal skattemeldingen for aksjeselskap leveres?

Fristen for å levere skattemeldingen for AS og andre næringsdrivende er 31. mai etter det gjeldende regnskapsåret (altså 31. mai 2023 for 2022).

Andre nyttige artikler

Skrevet av

Andreas
Author image

Fagkonsulent i Fiken og statsautorisert revisor som har et mål om at Fiken-brukere ikke kjenner seg igjen i Albert Einsteins sitat: "The hardest thing in the world to understand is the Income Tax".

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Med Fiken er det superenkelt for små bedrifter å gjøre regnskapet selv! Innleveringer til Skatteetaten og Altinn er gjort på et blunk, og vi passer på at regnskapet blir riktig.

Prøv Fiken gratis

Allerede registrert? Logg inn

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Personvern og informasjonskapsler Bærekraftsrapport