Slik håndterer du skatt i aksjeselskap

Espen Stokke

For å forklare deg hvordan skatt i aksjeselskap fungerer, starter vi med fem viktige avklaringer:

 1. Selskapets skatt har ingenting med din personlige skatt å gjøre. Et aksjeselskap er et eget skattesubjekt (også kalt upersonlig skatteyter og juridisk person).
 2. Aksjeselskap betaler skatt på overskuddet sitt. Du som privatperson betaler skatt på det du tar ut i utbytte, og det du evetuelt tar ut som lønn (på samme måte som en ansatt i et hvilket som helst foretak).
 3. Aksjeselskap betaler skatt på etterskudd – året etter at overskuddet er opptjent. Altså i 2022 for regnskapsåret 2021.
 4. Selskapsskatt, bedriftsskatt og firmaskatt betyr det samme, og brukes som synonymer: Det er den skatten bedrifter betaler på sine overskudd (22 prosent i Norge er i 2020).
 5. Ansatt i AS: Dersom du er ansatt i eget AS (eller har ansatte) må du trekke skatt (settes inn på egen skattetrekkonto), betale arbeidsgiveravgift og sende inn a-melding (slik alle andre arbeidsgivere må).
Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

Hvor mye betaler aksjeselskap i skatt?

For 2020 beregnes det 22 prosent skatt av overskuddet i et aksjeselskap. Hvor stort overskuddet i selskapet ditt er, rapporterer du inn til Skatteetaten når du leverer skattemeldingen/næringsoppgaven.

Beregning av skatt på overskudd i aksjeselskap

For 2020 beregnes det 22 prosent skatt av overskuddet i et aksjeselskap. Hvor stort overskuddet i selskapet ditt er, rapporterer du inn til Skatteetaten når du leverer inn næringsoppgaven din.

Regnestykket for hvor mye skatt du må betale blir dermed seende slik ut, hvis du f.eks. hadde 300 000 i inntekter og 125 000 i utgifter:

Inntekter 300 000 kr
Utgifter 125 000 kr
Overskudd 175 000 kr
Skatt (22% av 175 000 kr) 38 500 kr

Du måtte altså betalt 38 500 kr i selskapsskatt.

Hva er overskudd?

Overskudd er inntekter minus utgifter. For aksjeselskap beregnes det regnskapsmessig overskuddet ut i fra årsregnskapet, mens det skattemessig overskuddet beregnes med utgangspunkt i næringsoppgaven.

Det kan være forskjell på disse overskuddene ettersom ikke alle utgifter er skattemessig fradragsberettiget, og det er forskjellige regnskapsmessige og skattemessige regler for avskrivninger.

Betaling av skatt på overskudd i aksjeselskap

For å forklare deg betaling av skatt for AS, må vi også svare deg på spørsmålet: «Hva er forskuddsskatt?» Vi bruker regnskapsåret 2021 som eksempel, og ser for oss at selskapet ditt er nyetablert samme år.

 • Aksjeselskap betaler forskuddsskatt. Grunnen til at skatten heter det, et at du betaler den før det endelige skatteoppgjøret er klart på høsten. For regnskapsåret 2021 er skatteoppgjøret klart høsten 2022.
 • Til forskjell fra enkeltpersonforetak, som søker om å få tilsendt faktura på forskuddsskatt basert på forventet inntekt det første året, så baserer forskuddsskatten for AS seg på skatt ved siste skattefastsetting – altså forrige års skatt.

Spørsmålet blir da: «Hva skjer med skatt for mitt AS når det er opprettet i 2021? Det har jo ingen skatt fra 2020 å basere skatten for 2021 på...»

Det som skjer i praksis, er at du betaler din skatt for 2021 som restskatt i 2022 når skatteoppgjøret er klart på høsten. Slik blir gangen i det:

 1. I 2021 oppretter du selskapet ditt og skaper overskuddet ditt (forhåpentligvis).
 2. Innen 31. mai 2022 leverer leverer du skattemeldingen (og næringsoppgaven) for selskapet ditt. Med den forteller du Skatteetaten hvor stort overskuddet ditt for 2021 ble.
 3. I oktober 2022 er skatteoppgjøret klart. Skatteetaten sender deg da faktura på restskatten du skylder (fordi du ikke har betalt forskuddsskatt). Skatteetaten bruker også dette skatteoppgjøret til å fastsette forskuddsskatten din for neste år.
 4. I januar 2023 får du en melding fra Skatteetaten om at forskuddsskatten (altså for 2023) snart skal betales. Vedlagt finner du nødvendig betalingsinformasjon.
 5. Skatten forfaller i to terminer: 15. februar og 15. april.
 6. Innen 31. mai 2023 lever du skattemeldingen din, og i oktober, når skatteoppgjøret blir tilgjengelig, blir det klart om du har betalt inn for mye eller for lite i forskuddsskatt.

Når alt dette er sagt, Skatteetaten opplyser også: «Det skrives ikke ut forskuddsskatt når den fastsatte skatten ventes å bli under kr 2 000.»

PS: Det ikke vente til skatteoppgjøret er klart høsten 2022 for deretter å betale restskatt for 2021. Du kan betale den før, ved å gå til Skatteetaten sine sider, lage KID-nummer for skatt for bedrift, og betale inn. Betaler du den inn før 31. mai (2022) slipper du rentene du må betale hvis du venter til kravet om restskatt kommer i oktober.

Hvor mye skatt skal du betale inn? Aksjeselskap betaler 22 prosent skatt på overskuddet sitt.

Rapportering av skatt

Et AS skal levere en skattemelding som gir Skatteetaten en oversikt over selskapets skattemessige forhold. Denne skal sendes inn via Altinn innen 31. mai 2022 (for regnskapsåret 2021).

Denne skattemeldingen har forskjellige vedleggsskjema knyttet til seg. De to vanligste, som alle AS må levere, er næringsoppgaven og avstemning av egenkapital. De aller fleste AS leverer Næringsoppgave 2 (Skjema RF-1167).

Mange foretak må også levere lønnsskjema og avskrivnignsskjema. Når du bruker Næringsoppgavemodulen i Fiken, vil Fiken automatisk lage en ferdig utfyllt skattemelding hos Altinn for deg – klar til innlevering. Vi  har da lagt ved en utfylt næringsoppgave og avstemning av egenkapital.

Vi gjør også en automatisk kontroll av regnskapet ditt, og dersom regnskapet ditt tilsier at det er nødvendig, har vi også knyttet ferdig utfylte lønnsskjema og avskrivnignsskjema til skattemeldingen din.

I tillegg finnes det en rekke skjemaer som Fiken ikke støtter, f.eks. bilskjema. Disse skjemaene endrer ikke noe i de skjemaene som Fiken automatisk har fylt ut for deg, men de inneholder ekstra informasjon som Skattetaten ønsker, f.eks. dersom foretaket har en bil, ønsker de blant annet å vite registreringsnummeret og modell. Du sender da først skattemeldingen (med vedleggsskjemaene som Fiken støtter) fra Fiken til Altinn. Så legger du til vedleggsskjemaet om bil, og signerer og leverer alt samlet i en operasjon.

Dersom du ikke leverer skattemeldingen fra Fiken (eller et annet regnskapsprogram), kan du levere manuelt fra Altinn (RF-1028: Skattemelding for formues- og inntektsskatt - aksjeselskap). Greit å vite: Muligheten for å levere manuelt utgår fra 2022/2023 – etter dette må du levere fra et regnskapsprogram.

Hva er en næringsoppgave?

En næringsoppgave er en samlet oversikt over alle kjøp og salg foretaket ditt har gjennomført i løpet av et år. Du leverer næringsoppgaven for at Skatteetaten skal vite hvor mye du skal betale i skatt. Næringsoppgaven legges ved som et vedlegg til skattmeldingen.

Selskap med det som kalles «enkle skattemessige forhold» kan i stedet for næringsoppgaven sende inn det som heter Næringsrapport skatt for aksjeselskap. Det kan du lese mer om her (tidsfristen er den samme). Noe av det som avgjør om du kan benytte deg av denne tjenesten er:

 • Næringen du driver innenfor.
 • Selskapets tilknytning til utlandet.
 • Hvordan regnskapet føres.
 • Om du anvender revisor.

Viktige å huske på: Du må levere skattemelding/næringsoppgave selv om du ikke har hatt omsetning, og selv om selskapet ble etablert mot slutten av inntektsåret, men ikke ble registrert i Foretaksregisteret før året etter.

Terminer for forskuddsskatt i aksjeselskap

Fristene for betaling av forskuddsskatt for AS er innen 15. februar og 15. april året etter at overskuddet ble opptjent. For regnskapsåret 2021 vil fristene altså være 15. februar og 15. april i 2022.

I januar 2022 vil du få en melding fra Skatteetaten om skatten snart skal betales. Vedlagt vil du finne nødvendig betalingsinformasjon.

Forskuddsskatt i regnskapet

Forskuddsskatten for 2021, som betales i februar og april i 2022, er beregnet av Skattetaten med utgangspunkt i resultatet ditt for 2020.

Dersom du for regnskapsåret 2020 fikk en endelig skatt på 80 000 kr, er det dette du skal betale i forskuddsskatt også for 2021 i 2022 (les om endring av forskuddsskatt i neste avsnitt).

I regnskapet ditt (i Fiken) registrerer du enkelt forskuddsskatten via Annet ⟶ Forskuddsskatt. Som bilag til hver av disse betalingene legges kravet om forskuddsskatt mottatt gjennom Altinn:

Skjermbilde som viser eksempel på bokføring av forskuddsskatt i regnskapet
Eksempel på bokføring av forskuddsskatt i regnskapet.

Nyregistrerte AS og endring av forskuddsskatt

Til forskjell fra enkeltpersonforetak, som søker om å få tilsendt faktura på forskuddsskatt basert på forventet inntekt det første året, så baserer forskuddsskatten for AS seg på skatt ved siste skattefastsetting – altså forrige års skatt.

Spørsmålet blir da: «Hva skjer med skatt for mitt AS når det er nyopprettet? Det har jo ingen skatt fra tidligere år å basere seg på...» Det som skjer i praksis, er at du betaler din skatt for 2021 som restskatt i 2022 når skatteoppgjøret er klart på høsten. Slik blir gangen i det:

 1. I 2021 oppretter du selskapet ditt og skaper overskuddet ditt (forhåpentligvis).
 2. Innen 31. mai 2022 leverer leverer du skattemeldingen (og næringsoppgaven) for selskapet ditt. Med den forteller du Skatteetaten hvor stort overskuddet ditt for 2021 ble.
 3. I oktober 2022 er skatteoppgjøret klart. Skatteetaten sender deg da faktura på restskatten du skylder (fordi du ikke har betalt forskuddsskatt).

Det heller ikke vente til skatteoppgjøret er klart høsten 2022 for deretter å betale restskatt for 2021 (selv om mange  velger denne løsningen). Du kan betale den før, ved å gå til Skatteetaten sine sider, lage KID-nummer for skatt for bedrift, og betale inn. Betaler du den inn før 31. mai (2022) slipper du rentene du må betale hvis du venter til kravet om restskatt kommer i oktober.

Når dette er sagt, Skatteetaten opplyser om at: «Det skrives ikke ut forskuddsskatt når den fastsatte skatten ventes å bli under kr 2 000.»

Viktig å huske på: Dersom du beregner å ha underskudd det første året av driften, skal du ikke sende inn skjema for beregning av forskuddsskatt. Underskuddet skal i stedet oppgis i skattemeldingen din.

Du bruker skjemaet RF-1097 Søknad om endring av eller krav om forskuddsskatt om du ønsker å søke om endring av forskuddsskatten din – for eksempel på grunn av økt eller redusert overskudd.

Skatt og underskudd i aksjeselskap

Dersom selskapet ditt går med underskudd, får du ikke utbetalt skatt til gode. Det du derimot får, er det som kalles fremførbart underskudd.

Fremførbart underskudd betyr at du kan trekke fra dette underskuddet når skatten skal beregnes i fremtidige år – hvor selskapet ditt går med overskudd. Hvis selskapet ditt for eksempel gikk med 25 000 kr i underskudd i 2020, og 125 000 kr i overskudd i 2021, blir det bare 100 000 kr å betale skatt av for 2021.

Når du lukker regnskapsåret 2021 under Annet ⟶  Årsavslutning i Fiken, fyller du inn det fremførbare underskuddet, og neste år når du leverer fra Fiken, vil dette fylles ut automatisk. Vi har en egen hjelpeartikkel om fremførbart underskudd her.

Forsinket betaling av forskuddsskatt

Dersom du ikke betaler ved første forfall (15. februar) forfaller begge fakturaene ved første forfallsdato. På toppen av dette løper renter fra forfall og frem til betaling skjer. Det er med andre ord svært viktig å betale forskuddsskatten din innen fristen. Hvis ikke kan du få en stor, uforutsett utgift.

Dersom du derimot får faktura på forskuddsskatt og mener at denne er feil, er det viktig å huske på at dette kun er et estimat, eller rettere sagt: Skatteetaten gjetter hvor mye de tror du kommer til å tjene det neste året (basert på fjoråret). Ofte gjetter de feil.

Det er heldigvis enkelt for deg å endre dette – å be om mer eller mindre i forskuddsskatt. Men om du ikke går inn og endrer forskuddsskatten her før forfall, er det viktig å betale det som står på fakturaen.

Husk derfor på:

 • Det er enkelt å endre forskuddsskatten din.
 • Når du endrer forskuddsskatten får du automatisk et nytt krav.
 • MEN det er viktig å gjøre disse tingene før forfall på fakturaen.
 • Dersom du har fått en forskuddsskatt på f.eks. 80 000 kr fordelt på 2 fakturaer á 40 000 kr, og ikke betaler den første fakturaen ved forfall, forfaller altså hele summen på 80 000 kr ved første forfall.
 • OG det er viktig å betale hele summen som står i fakturaen. Du kan ikke bare redusere summen du betaler på fakturaen uten først å ha endret forskuddsskatten.

Skatt på utbytte og salg av aksjer

Et viktig innledende spørsmål:

Hvem skatter på utbytte og salg av aksjer?

Skatt på utbytte og salg av aksjer gjelder deg som privatperson – ikke aksjeselskapet ditt (som er en såkalt upersonlig skatteyter).

Regnestykket som avgjør hvor mye du som privatperson skal skatte av utbytte fra et AS er en smule komplisert. Du lese om detaljene hos Altinn i Skatt for personlige aksjonærer i aksjeselskap, men kort oppsummert: Skatteprosenten for utbytte og salg av aksjer er:

 • 22 prosent (skatten på overskudd) x 1.44 (oppjusteringsfaktor fastsatt av Skatteetaten).
 • For 2020 er altså skatten på utbytte/salg av aksjer: 31.68 prosent.
 • La oss si at du tar ut et utbytte på 100 000 i 2021. Da blir skatten 31680 kr (her har vi ikke tatt hensyn til den lille skattefrie prosenten du får gjennom skjermingsfradraget – se vanlige spørsmål nederst i artikkelen for forklaring på hva dette er).

Viktig: Selskapet ditt skal ikke trekke skatt av utbyttet som deles ut til deg eller andre av sine aksjonærer. Det er du som mottakeren av utbyttet som skal betale skatten, og du betaler den som privatperson.

Denne skatten betales også året etter at utbyttet er opptjent – altså i 2022 for regnskapsåret 2021. Betaler du innen 31. mai, slipper du å betale renter på skattebeløpet.

Skatt på utbytte betaler du ved å gå til Skatteetatens nettsider og lage KID-nummer og finne riktig kontonummer for innbetaling av tilleggsforskudd. Ønsker du å unngå en eventuell restskatt, kan du betale skatt på utbytte fortløpende gjennom året ved å bruke samme skjema.

Lønn eller utbytte i aksjeselskap?

Skal du velge lønn eller utbytte i aksjeselskapet ditt? Her finnes det ikke et endelig fasitsvar, og hva som er best for den enkelte er avhengig av mange faktorer som ikke lar seg generalisere. Når det er sagt – mange velger én av disse løsningene:

 • Å ta ut lønn fremfor utbytte så lenge årlig lønnsinntekt er under 750 000 kr (7,1 G). 1 G grunnbeløpet i Folketrygden: 106 399 kr i 2021/2022.
 • Hvis lønnen er over 7,1 G: Å ta ut 7,1 G i lønn (ca. 750 000 kr i 2021), og det overskytende i utbytte. På denne måten får du med deg fordelene ved å ta ut lønn (pensjon, sykepenger og uføretrygd) samtidig som du holder skattebelastningen lav.

Merk at denne anbefalingen gjelder for personer født etter 1963. Er du født før 1963, er det andre pensjonsregler som gjelder, og andre forhold bør vurderes. Disse er mer kompliserte, og er derfor ikke tatt med i denne artikkelen. Dette kan du lese mer om hos NAV.

Punkter man bør ta med i vurderingen med hensyn til å ta ut lønn:

 1. Skatt: Skattemessig er det gunstig å ta ut maks (ca.) 650 000 kr i 2021, og ta resten ut som utbytte. Grunnen til dette er at trinnskatt nivå 3 slår inn på lønnsinntekt som overstiger 652 250 kr.
 2. Sykepenger og uføretrygd: For sykepenger og uføretrygd er det gunstig å ha minst 6G (ca. 620 000 i 2021) i lønnsinntekter. Inntekt over dette bidrar ikke til å øke potensielle sykepenger/uføretrygd.
 3. Pensjon: Pensjonsgivende inntekt til folketrygden er begrenset til 7,1 G (ca. 750 000 kr i 2021) for personer født etter 1963. Det vil si at lønnsinntekter som overstiger dette ikke påvirker opptjent offentlig pensjon, men du kan selvsagt spare pensjon privat også.

Merk at av hver krone man tar ut i lønn spares 18,1 prosent til pensjon i folketrygden. Det vil si at en litt høyere skatt på inntekten kan forsvares med en høyere utbetalt pensjon.

Skattefradrag = mindre skatt

Ettersom du bare betaler skatt av overskuddet ditt (ikke samlede inntekter), betaler du mindre skatt ved å få med alle skattefradragene du har krav på, fordi dette reduserer overskuddet ditt. Da lurer du kanskje på: «Hva kan jeg få fradrag for?»

Svaret er: Du kan trekke fra alle kostnader og utgifter som rett og slett hjelper bedriften din – i bred forstand: Ikke bare med å utvikle seg, og holde på eksisterende kunder og skaffe nye, men også alt småtteriet som følger med arbeidshverdagen.

Det sentrale spørsmålet når det kommer til utgiftene dine er: Hvordan kan jeg si at dette hjelper meg med å tjene penger? Utgiften må altså være knyttet til det bedriften din driver med, og rett og slett være relevant for driften.

Tips: Fiken gjør det enkelt for deg å holde styr på utgiftene dine, få med alle i regnskapet, og slik få de fradragene du har krav på. Du registrerer dine kjøp med appen vår, og den tolker kvitteringene dine og kommer med forslag til hvordan utgiftene skal legges inn i regnskapet (tilgjengelig for både iOS og Android).

Skjermbilde som viser bruk av Fikens bilagsapp
Legg utgiftene inn i regnskapet – få fradrag!

Vi har også gratistjenesten Kontohjelp, hvor du kan søke på det du har kjøpt, og få forslag til hvilken konto det skal føres på.

Skatteoppgjør for AS i Fiken

På høsten når skatteoppgjøret er klart må det registreres i Fiken. Dette har vi egen funksjon for, og registreringen er gjort på 1-2-3.

Skjermbilde fra Fiken som viser registrering av skatteoppgjøret
Enkel registrering av skatteoppgjøret.

Slik gjør du:

 1. Gå til Annet  ⟶ Forskuddsskatt og skatteoppgjør.
 2. Last opp skatteoppgjøret, eller hent det direkte fra Altinn.
 3. Velg om selskapet har fått restskatt eller skatt til gode.
 4. Legg inn skatten som skal betales/tilbakebetales, og eventuelle renter og gebyrer.
 5. Ferdig!

Har du fått EHF fra Skatteetaten i forbindelse med skatteoppgjøret, så er fremgangsmåten litt annerledes, men like enkel. Slik gjør du:

 1. Gå til innboksen din i Fiken, og finn EHF-en.
 2. Velg Registrer skatt og deretter Registrer skatteoppgjør.
 3. Hent skatteoppgjøret fra Altinn (du trenger det fordi renter og gebyrer ikke står i EHF-en).
 4. Se over Fikens forslag, gjør eventuelle endringer – registrer.
 5. Ferdig!

Forskuddsskatt for AS

Som du ser fra menyvalget Forskuddsskatt og skatteoppgjør: Det er også her du registrerer innbetaling av forskuddsskatt.

Skjermbilde som viser registrering av forskuddsskatt for AS i Fiken
Registrering av forskuddsskatt for AS i Fiken.

De fleste aksjeselskap får krav om å betale forskuddsskatt. Dersom Skatteetaten forventer at du går i overskudd på mindre enn 2.000 kr vil de derimot ikke kreve forskuddsskatt. Forskuddsskatten betales i to omganger.

 • 15. februar 2022 betales den ene halvparten av forskuddsskatten for 2021.
 • 15. april 2022 betales halvparten av forskuddsskatten for 2021.

Grunnen til at det heter forskuddsskatt, er at den betales før det endelige skatteoppgjøret er klart på høsten. Som bilag til hver av disse betalingene legger du ved kravet om forskuddsskatt som du har mottatt i Altinn. I begynnelsen av denne artikkelen kan du lese litt mer om forskuddsskatt i regnskapet.

Skatt for AS oppsummert

Skatt i et aksjeselskap kan deles inn i to bolker:

 1. Skatt på overskudd (gjelder selve aksjeselskapet/deg som eier).
 2. Skatt på lønn og skatt på utbytte (gjeldet deg som privat lønnsmottager i aksjeselskapet).

Skatt på overskudd i AS har en flat sats (22 prosent for 2021), og du betaler den året etter du har tjent pengene – i 2022 for regnskapsåret 2021.

Er du ansatt i et AS og mottar lønn, betaler arbeidsgiver arbeidsgiveravgift og foretar skattetrekk for deg på lik linje med eventuelt andre ansatte.

Skatt på utbytte i AS, er 31,68 prosent (i 2020). Her kan du lese mer om hvordan denne skatten beregnes. Du betaler skatten året etter at utbyttet er opptjent (2022 for regnskapsåret 2021) ved å logge deg inn på Skatteetatens sider.

Er det noe du lurer på angående denne artikkelen – send oss gjerne en e-post på kontak@fiken.no.


Andre nyttige artikler

Vanlige spørsmål

Hva er skjermingsfradrag, skjermingsgrunnlag og skjermingsrente?

Skjermingsfradraget er et fradrag som reduserer din skatt på aksjeinntekter. Det fastsettes hvert år av Skatteetaten. Hvor mange prosent dette er for deg, avgjøres blant annet av hvor mye du betalte for aksjene, og når du kjøpte dem. Skatteetaten har en egen kalkulator for dette.

Oppsummert er dette formelen som bestemmer skjermingsfradraget ditt: Skjermingsgrunnlag x skjermingsrente = skjermingsfradrag.

Skjermingsgrunnlaget beregnes per aksje og vil i utgangspunkt være den opprinnelige kostanden for aksjen (anskaffelsesverdien), pluss tilhørende utgifter, for eksempel meglerutgifter.

Skjermingsrenten fastsettes i januar i året etter inntektsåret av Skattedirektoratet (0,29 prosent for 2020).

Hva er aksjonærmodellen?

Aksjonærmodellen er tett forbundet skjermingsfradraget: Aksjonærmodellen er en skattemetode som bestemmer at en personlige aksjonærs aksjeinntekter, som er innenfor skjermingsfradraget, er fritatt fra skatteplikt.

Hva er et holdningselskap?

Et holdingselskap er et aksjeselskap. Forskjellen på et holdingselskap og andre aksjeselskap er at et holdingselskap ikke selger noen varer eller tjenester selv, men eier andeler av andre selskaper som gjør det. Holdingselskap kan også eie mindre aksjeposter, eiendom eller andre verdipapirer.

En av hovedgrunnene til at mange oppretter holdingselskaper, er en skattefordel som heter fritaksmetoden.

Hva er fritaksmetoden?

Når et aksjeselskap eier aksjer i et annet aksjeselskap gjelder i utgangspunktet fritaksmetoden. Fritaksmetoden går ut på at inntektene selskapet får fra investeringen er helt eller nesten helt skattefri.

Dette er annerledes fra når du som privatperson eier aksjer, fordi inntektene fra investeringen da i utgangspunktet må betales skatt av.

De mest vanlige typer inntekt det er snakk om her er utbytte (selskapet du investerte i betaler ut en del av overskuddet til eierne), og gevinst ved salg (du selger aksjene til mer enn du kjøpte de for).

Author image

Skrevet av

Espen Stokke

Jobber med ordlegging i Fiken. Favoritt Seinfeld-episode: The Sniffing Accountant.

Sulten på mer?

Legg inn e-posten din nedenfor, så får du beskjed når vi legger ut nye artikler om det å drive egen bedrift.