Superenkelt regnskap for små bedrifter

Ny skattemelding (2021 - 2023): Dette må du vite

Vi vet: Du har ikke lyst til å tenke på skattemeldingen før du absolutt må. Vi anbefaler deg likevel å lese gjennom denne artikkelen. Dette fordi det nå kommer endringer i hvordan du skal rapportere inn tallene dine til Skatteetaten. Disse endringene påvirker deg uansett om du har enkeltpersonforetak eller aksjeselskap.

Å rapportere inn resultatet fra foretaket ditt er din plikt som næringsdrivende, for dersom du tjener penger på foretaket ditt, må du betale skatt, og for at Skatteetaten skal vite hvor mye du skal betale, må du levere skattemelding for foretaket ditt (denne ble kalt næringsoppgave tidligere).

Den nye skattemeldingen heter Skattemelding med næringsspesifikasjon, og det som er nytt på et generelt plan er:

  • Myndighetene vil at flere skal levere skattemeldingen via et regnskapsprogram, fordi de ser at det fører til færre feil.
  • Fra og med skattemeldingen for inntektsåret 2023 må alle AS levere skattemeldingen for selskapet sitt via et regnskapsprogram – slik som Fiken. Skattemeldingen for 2023 leveres i 2024, som betyr at skattmeldingen som AS skal levere i 2023, er den siste som kan leveres manuelt via Skatteetaten.
  • De fleste enkeltpersonforetak kan fortsatt levere manuelt, men Skatteetaten oppfordrer til å levere fra et regnskapsprogram.

Hvis du bruker Fiken, trenger du ikke å bekymre deg for dette. Fiken er allerede koblet opp mot den nye skattemeldingen, og sørger for at alt blir levert riktig slik Skatteetaten vil ha det. Alle tallene blir automatisk fylt ut basert på dine kjøp og salg.

For å klargjøre: Det finnes en del forskjellige ord og uttrykk som brukes som synonymer for skattemelding, f.eks. næringsoppgave og selvangivelse, og nå næringsspesifikasjon. Disse viser i de aller fleste tilfeller til det samme for næringsdrivende: En oversikt over regnskapstallene fra forrige inntektsår. Disse brukes til å beregne skatten, og danner grunnlaget for skatteoppgjøret.

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

Hva betyr den nye skattemeldingen for deg

Den store endringen som de mindre endringene springer ut av er denne:

Skatteetaten vil at flere skal levere skattemelding fra et regnskapsprogram. Dette vil de fordi de har sett at det fører til færre feil, og følgelig mindre arbeid for alle involverte. Den nye skattemeldingen er derfor tilrettelagt for innlevering fra regnskapsprogram.

Skattemeldingen forenkles, mer informasjon fylles ut automatisk, samtidig som det gjennomføres kontroller før innsending, slik at du får eliminert vanlige feil. Dette fører til at du kommer til å bruke mye kortere tid på skattemeldingen, og færre vil få avslag på innsendte skattemeldinger.

Dersom du allerede leverer fra et regnskapsprogram, blir altså den største forskjellen at det blir enklere og mer oversiktlig å levere skattemeldingen din – i hvert fall hvis du bruker Fiken (blunkefjes). Leverer du ikke fra regnskapsprogram, og har et foretak som er pliktig å gjøre det, får du gleden av å oppleve hvor enkelt det er (blunkefjes #2 – artikkelens siste).

Hvem får ny skattemelding

For enkeltpersonforetak

For inntektsåret 2022 (skattemeldingen som leveres våren 2023) skal alle enkeltpersonforetak bruke den nye skattemeldingen – uansett om de leverer fra et regnskapssystem eller fyller ut på skatteetaten.no. Dette innebærer altså at næringsoppgaven blir erstattet med en næringsspesifikasjon. Videre er dette greit å vite:

  • Forenklet innsending for de med omsetning under 50 000 kr forblir uendret.
  • Innleveringsformen som heter Næringsrapport skatt er ikke lenger tilgjengelig.
  • I utgangspunktet støtter Fiken innevering for alle enkeltpersonforetak.

Med Fiken er det enkelt

I Fiken trenger du ikke å tenke på om du skal levere på den nye eller den gamle måten: Når du starter på årsavslutningen, gir vi deg den riktige måten å levere på. Skattemeldingen blir automatisk fylt ut, og du leverer til Skatteetaten direkte fra Fiken. Prøv Fiken gratis

Den forenklede innleveringen for enkeltpersonforetak med omsetning under 50 000 kr forblir uendret. Den eneste forskjellen er at den nå gjøres fra skatteetaten.no – ikke i Altinn. De det gjelder vil som før kunne opplyse om summen av driftsinntekter og driftskostnader uten å spesifisere ytterligere. Disse fylles inn under det som kalles næringsspesifikasjon i den personlige skattemelding. For alle andre enkeltpersonforetak anbefaler Skatteetaten at du nå skal levere fra et regnskapssystem.

For aksjeselskap

Flertallet av AS vil få tilgang til den nye skattemeldingen i Fiken. Skatteetaten (og Fiken) vil tildele den nye skattemeldingen til alle som kan levere den.

Alle AS som skal levere den nye skattemeldingen må levere den fra et regnskapssystem, men gammel skattemelding kan fortsatt fylles ut på på skatteetaten.no i 2023. Etter dette skal alle over på ny løsning (skattemelding med næringsspesifikasjon). Årsregnskapet leveres som før.

Hva blir annerledes i den nye skattemeldingen

Kort oppsummert – dette er endringen: De forskjellige næringsoppgavene og vedleggsskjemaene forsvinner og blir erstattet med en næringsspesifikasjon som legges ved skattemeldingen.

Illustrasjon som viser at mange RF-skjemaer forsvinner og blir erstattet med næringsspesifikasjon
Ut med RF-skjemaer – inn med næringsspesifikasjon!

Dette høres kanskje skummelt ut (forandringer gjør ofte det), men næringsspesifikasjonen er din venn: Den inneholder den nødvendige informasjonen som næringsoppgaven tidligere inneholdt, men får en ny, bedre og tydeligere struktur, hvor informasjon som naturlig hører sammen, er samlet etter tema.

Hva er næringsspesifikasjon?

Næringsspesifikasjon er en samlet oversikt over aktiviteten til en bedrift (f.eks. et enkeltpersonforetak eller aksjeselskap), herunder sum av kjøp og salg som er gjennomført i løpet av ett år. Dette danner grunnlag for skatten og skatteoppgjøret, og legges ved skattemeldingen.

Du som har et enkeltpersonsforetak leverer inn en skattemelding som inneholder både private forhold og forhold fra ditt selskap. For aksjeselskap leveres skattemeldingen for selskapet uavhengig av din personlige skattemelding.

Skjermbilde som viser næringsspesifikasjon i Altinn
Slik kan næringsspesifikasjonen se ut på www.skatteetaten.no: Opplysninger overført fra regnskapssystem.

Hvorfor kommer det ny skattemelding

Som vi var inne på innledningsvis: Det kommer ny skattemelding fordi Skatteetaten har erfart at det oppstår flere feil og komplikasjoner ved utfylling i Altinn enn det gjør når innleveringen skjer via et regnskapsprogram (som Fiken, for eksempel). I tillegg var den gamle skattemeldingen et resultat av at du skulle kunne levere skattemeldingen på papir. Nå når skattemeldingen for næringsdrivende kun leveres digitalt, kunne Skatteetaten endre hele oppsettet på skattemeldingen til kun å vise relevant informasjon for ditt selskap.

Resultatet av dette er at Skatteetaten har gjort innlevering fra regnskapsprogram enklere. Den nye skattemeldingen er tettere integrert mot Skatteetatens systemer, og de store fordelene med dette er, i tillegg til mindre manuelt arbeid:

  • Skjemaet viser kun relevante opplysninger for ditt selskap
  • Du får tilbakemelding med det samme ved ulogiske tall, differanser, feil eller mangler. På denne måten kan du rette feil med det samme – før innsending (i Fiken har vi allerede en liste med sjekkpunkter som vi går gjennom for deg).
  • Du får et foreløpig skatteoppgjør umiddelbart, og får dermed vite hvor mye du får til gode eller må betale i restskatt.

Flere titalls-tusen enkeltpersonforetak og AS har levert ny versjon av skattemelding gjennom Fiken tidligere år, og tilbakemeldingene vi fikk var at innsendingen gikk mye raskere, at det var enklere å forstå tallene sine, samt at man var tryggere på at skattemeldingen var korrekt.

Med hensyn til Fiken er det greit for deg å vite dette: Vi følger opp og tilpasser oss de endringene Skatteetaten gjør, og dette vil ikke gi noe annet enn fordeler for deg som Fiken-bruker.

Når kommer skattemeldingen for 2022

Skatteetaten bruker å åpne opp for innsending av skattemeldingen for næringsdrivende en gang mellom midten av mars og begynnelsen av april. Som regel blir det mulig for aksjeselskap å levere litt tidligere enn enkeltpersonforetak. Det blir mulig å levere fra Fiken et par dager etter at Skatteetaten har åpent opp for innlevering.

Selve skatteoppgjøret kommer på høsten for næringsdrivende, som regel i oktober. Da får du vite om du har betalt inn for mye eller for lite forskuddsskatt, og følgelig om du får tilbake penger, eller må betale restskatt.

Greit å vite: Jo tidligere du leverer skattemeldingen, jo større er sjansen for at du får skatteoppgjøret tidligere. Det lønner seg altså ikke å utsette innleveringen helt til 31. mai. Du kan bli med på gratis webinar allerede nå:

Ny skattemelding oppsummert

Som Fiken-bruker trenger ikke å gjøre noe spesielt – uansett om du har enkeltpersonforetak eller aksjeselskap. Du gjør årsavslutning som før. Når du så starter på innleveringen, vil Fiken automatisk sette deg over til den nye typen innlevering dersom denne er tilgjengelig/påkrevd for deg. Denne ser litt annerledes ut og vil være enklere å fylle ut. Du fullfører jobben i Fiken, og vil automatisk se om du får restskatt/penger til gode.

Andre nyttige artikler

Skrevet av

Andreas
Author image

Fagkonsulent i Fiken og statsautorisert revisor som har et mål om at Fiken-brukere ikke kjenner seg igjen i Albert Einsteins sitat: "The hardest thing in the world to understand is the Income Tax".

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Med Fiken er det superenkelt for små bedrifter å gjøre regnskapet selv! Innleveringer til Skatteetaten og Altinn er gjort på et blunk, og vi passer på at regnskapet blir riktig.

Prøv Fiken gratis

Allerede registrert? Logg inn

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Personvern og informasjonskapsler Bærekraftsrapport