Ny skattemelding (2022): Dette må du vite

Espen Stokke

Vi vet: Du har ikke lyst til å tenke på skattemelding og næringsoppgave før du absolutt må. Vi anbefaler deg likevel å lese gjennom denne artikkelen. Dette fordi det våren 2022 kommer endringer i hvordan du skal rapportere inn tallene dine til Skatteetaten. Disse endringene påvirker deg uansett om du har enkeltpersonforetak eller aksjeselskap.

Å rapportere inn resultatet fra foretaket ditt er din plikt som selvstendig næringsdrivende, for dersom du tjener penger på foretaket ditt, må du betale skatt, og for at Skatteetaten skal vite hvor mye du skal betale, må du levere det som tidligere ble kalt næringsoppgave (sammen med skattemeldingen). Her forklarer vi enkelt hva den nye skattemeldingen betyr for deg og hva som blir annerledes.

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

Hva betyr den nye skattemeldingen for deg

Den store endringen som de mindre endringene springer ut av er denne:

Skatteetaten vil at flere skal levere skattemelding og næringsoppgave fra et regnskapsprogram. Dette vil de fordi de har sett at det fører til færre feil, og følgelig mindre arbeid for alle involverte. Den nye skattemeldingen er derfor tilrettelagt for innlevering fra regnskapsprogram.

Skattemeldingen forenkles, mer informasjon fylles ut automatisk, samtidig som det gjennomføres kontroller før innsending, slik at du får eliminert vanlige feil. Dette fører til at du kommer til å bruke mye kortere tid på skattemeldingen, og færre vil få avslag på innsendte skattemeldinger.

Dersom du allerede leverer fra et regnskapsprogram, blir altså den største forskjellen at det blir enklere og mer oversiktlig å levere skattemeldingen din – i hvert fall hvis du bruker Fiken (blunkefjes). Leverer du ikke fra regnskapsprogram, og har et foretak som er pliktig å gjøre det, får du gleden av å oppleve hvor enkelt det er (blunkefjes #2 – artikkelens siste).

Gratis webinar om skattemeldingen

Vi vet at skattemeldingen kan virke skummel. Derfor holder vi webinar der vi ufarliggjør den, og forklarer hvordan du kommer i mål – steg for steg. Vi svarer også på alle spørsmål du måtte ha. Meld deg på webinar

Endringene som skjer for regnskapsåret 2021, altså skattemeldingen du skal levere våren 2022, er:

For enkeltpersonforetak

Kort oppsummert:

  • Fra inntektsår 2021 får nesten alle enkeltpersonforetak ny skattemelding. Denne skal leveres sammen med en næringsspesifikasjon. Næringsspesifikasjon erstatter alle tidligere næringsoppgaver og vedleggsskjema.
  • De fleste oppfordres til å levere fra et regnskapsprogram (men levering på skatteetaten.no vil fremdeles være mulig).
  • Forenklet innsending for de med omsetning under 50 000 kr forblir uendret.
  • Innleveringsformen som heter Næringsrapport skatt forsvinner.
  • Gammel skattemelding (med næringsoppgave) kan fortsatt leveres for 2021. For 2022 må alle ENK bruke den nye skattemeldingen.

Alle enkeltpersonforetak med omsetning over 50 000 kr anbefales å levere ny skattemelding fra et regnskapssystem, men som nevnt: Det vil fremdeles være teknisk mulig å fylle ut og levere på Skatteetaten.no. Det er dog noen unntak til dette, for eksempel må de som har regnskapsplikt, eller krever fradrag for forskning og utvikling, levere fra regnskapsprogram.

For regnskapsåret 2021 kan den gamle formen for næringsoppgave fremdeles leveres inn, men fra og med regnskapsåret 2022 skal alle ENK over på den nye løsningen – uansett om du leverer fra et regnskapssystem eller fyller ut på skatteetaten.no. Dette innebærer altså at næringsoppgaven blir erstattet med en næringsspesifikasjon.

Med Fiken er det enkelt

I Fiken trenger du ikke å tenke på om du skal levere på den nye eller den gamle måten: Når du starter på årsavslutningen gir vi deg den riktige måten å levere på. Skattemeldingen blir automatisk fylt ut, og du leverer til Altinn direkte fra Fiken. Prøv Fiken gratis

Den forenklede innleveringen for enkeltpersonforetak med omsetning under 50 000 kr forblir uendret. Den eneste forskjellen er at den nå gjøres fra skatteetaten.no – ikke i Altinn. De det gjelder vil som før kunne opplyse om summen av driftsinntekter og driftskostnader uten å spesifisere ytterligere. Disse fylles inn under det som kalles næringsspesifikasjon i den personlige skattemelding. For alle andre enkeltpersonforetak anbefaler Skatteetaten at du nå skal levere fra et regnskapssystem.

For aksjeselskap

Alle AS må levere fra et regnskapssystem. Aksjeselskap kan ikke lenger fylle ut og levere  i Altinn. Årsregnskapet leveres som før. Både for regnskapsåret 2021 og 2022 vil det være mulig å bruke den gamle næringsoppgave-innleveringen, men for 2023 skal alle over på ny løsning (skattemelding med næringsspesifikasjon).

For ENK og AS

Innleveringsformen som heter Næringsrapport skatt kan ikke brukes for regnskapsåret 2021 – denne fjernes fullstendig. Næringsrapport skatt var/er en innleveringsform for næringsdrivende med enkle skatteforhold – typisk de med mer enn 50 000 kr i omsetning, men fremdeles relativt enkle regnskap.

Hva blir annerledes i den nye skattemeldingen

Kort oppsummert – dette er endringen: De forskjellige næringsoppgavene og vedleggsskjemaene forsvinner og blir erstattet med en næringsspesifikasjon som legges ved skattemeldingen.

Illustrasjon som viser at mange RF-skjemaer forsvinner og blir erstattet med næringsspesifikasjon
Ut med RF-skjemaer – inn med næringsspesifikasjon!

Dette høres kanskje skummelt ut (forandringer gjør ofte det), men næringsspesifikasjonen er din venn: Den inneholder den nødvendige informasjonen som næringsoppgaven tidligere inneholdt, men får en ny, bedre og tydeligere struktur, hvor informasjon som naturlig hører sammen, er samlet etter tema.

Hva er næringsspesifikasjon?

Næringsspesifikasjon er en samlet oversikt over aktiviteten til en bedrift (f.eks. et enkeltpersonforetak eller aksjeselskap), herunder sum av kjøp og salg som er gjennomført i løpet av ett år. Dette skaper grunnlag for skatten og legges ved skattemeldingen.

Du som har et enkeltpersonsforetak leverer inn en skattemelding som inneholder både private forhold og forhold fra ditt selskap. For aksjeselskap leveres skattemeldingen for selskapet uavhengig av din personlige skattemelding.

Fiken kommer foreløpig til å fortsette å kalle vedlegget som legges ved skattemeldingen for næringsoppgave, mens Skatteetaten på sikt kommer til å gå helt bort fra begrepet næringsoppgave og bruke termen Skattemelding med næringsspesifikasjon.

Skjermbilde som viser næringsspesifikasjon i Altinn
Slik kan næringsspesifikasjonen se ut i Altinn: Opplysninger overført fra regnskapssystem.

Hvorfor kommer det ny skattemelding

Som vi var inne på innledningsvis: Det kommer ny skattemelding fordi Skatteetaten har erfart at det oppstår flere feil og komplikasjoner ved utfylling i Altinn enn det gjør når innleveringen skjer via et regnskapsprogram (som Fiken, for eksempel).

Resultatet av dette er at Skatteetaten har gjort innlevering fra regnskapsprogram enklere. Den nye skattemeldingen er tettere integrert mot Skatteetatens systemer, og de store fordelene med dette er, i tillegg til mindre manuelt arbeid:

  • Du får tilbakemelding med det samme ved ulogiske tall, differanser, feil eller mangler. På denne måten kan du rette feil med det samme – før innsending (i Fiken har vi allerede en liste med sjekkpunkter som vi går gjennom for deg).
  • Du får et foreløpig skatteoppgjør umiddelbart, og får dermed vite hvor mye du får til gode eller må betale i restskatt.

I fjor fikk flere tusen enkeltpersonforetak testet den nye løsningen i Fiken, og tilbakemeldingene vi fikk var at innsendingen gikk mye raskere, det var enklere å forstå tallene sine, og man var mer trygg på at skattemeldingen var korrekt.

Med hensyn til Fiken er det greit for deg å vite dette: Vi følger opp og tilpasser oss de endringene Skatteetaten gjør, og dette vil ikke gi noe annet enn fordeler for deg som Fiken-bruker.

Illustrasjon av to Fiken-figurer som jubler over den ny skattemeldingen
Sammen fikser vi skattemeldingen slik vi alltid har gjort: Raskt og enkelt!

Ny skattemelding oppsummert

Som Fiken-bruker trenger ikke å gjøre noe spesielt – uansett om du har enkeltpersonforetak eller aksjeselskap. Du gjør årsavslutning som før. Når du så starter på innleveringen, vil Fiken automatisk sette deg over til den nye typen innlevering hvis denne er tilgjengelig/påkrevd for deg. Denne ser litt annerledes ut og vil være enklere å fylle ut. Du fullfører jobben i Fiken, og vil automatisk se om du får restskatt/penger til gode.

Ett spørsmål og ett svar

Minn meg på det igjen: Hva er en næringsoppgave?

En næringsoppgaven er en samlet oversikt over aktiviteten til en bedrift, herunder alle kjøp og salg som er gjennomført i løpet av året. Denne oversikten skaper grunnlag for skatten og legges ved skattemeldingen. Som vi forteller deg i artikkelen over her: De forskjellige næringsoppgavene fases nå ut, og blir erstattet med det som kalles næringsspesifikasjon.

Andre nyttige artikler

Author image

Skrevet av

Espen Stokke

Jobber med ordlegging i Fiken. Favoritt Seinfeld-episode: The Sniffing Accountant.

Sulten på mer?

Legg inn e-posten din nedenfor, så får du beskjed når vi legger ut nye artikler om det å drive egen bedrift.