Superenkelt regnskap for små bedrifter

Må alle bedrifter ha regnskapsfører

Det er ingen lov som sier at regnskapet må føres av en statsautorisert regnskapsfører – tidligere kalt autorisert regnskapsfører. Alle selskaper kan føre sitt eget regnskap. Det kan føres av eieren, daglig leder eller en av de andre ansatte.

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

Det myndighetene krever, er at inntekter og utgifter dokumenteres, og at de relevante meldinger og oppgaver leveres til riktig tid.

For større selskaper kan revisjonsplikt slå inn, og da stilles andre (strengere) krav til hvem som har kontrollert regnskapet. Hopp til Hvem har revisjonsplikt for å lese mer om det.

Hva er autorisert regnskapsfører

Autorisert regnskapsfører er en beskyttet tittel, hvor det stilles strenge krav til utdanning og praksis. En autorisert regnskapsfører har fullført minst en bachelorgrad (i økonomi og administrasjon, regnskap og revisjon, eller tilsvarende), og har jobbet minst to år i et autorisert regnskapsførerselskap. Vedkommende kan da få det som kalles autorisasjon fra Finanstilsynet.

Å få autorisasjon er å bli autorisert regnskapsfører, som betyr at vedkommende oppfyller de faglige og praktiske kvalifikasjonene for å utøve yrket. En autorisert regnskapsfører kan føre regnskapet for andre (bedrifter vedkommende ikke er ansatt i), men har man ikke autorisasjon, kan man kun føre regnskapet for sin egen bedrift/bedriften man jobber i.

Et regnskapsbyrå må ha en autorisert regnskapsfører som daglig leder. I tillegg må alle regnskapsoppdrag de påtar seg ha en oppdragsansvarlig som er autorisert regnskapsfører.

Så mens autorisert regnskapsfører er en beskyttet tittel (som krever utdanning og erfaring), så er ikke regnskapsfører det. Det bety at dersom du fører regnskapet for bedriften din, og har lyst til å kalle deg regnskapsføre, så kan du det.

Finn billig, autorisert regnskapsfører

Sammenlign billige, autoriserte regnskapsførere og revisorer i Norge som kan hjelpe deg med regnskapet.

Finn en regnskapsfører

Forskjellen på statsautorisert regnskapsfører og autorisert regnskapsfører

Med den nye regnskapsførerloven som ble gjeldende fra 1. januar 2023, fikk alle de som var autoriserte regnskapsførere per 31. desember 2022 automatisk tittelen statsautorisert regnskapsfører. Her kan du lese vår artikkel Hva er forskjellen på revisor og regnskapsfører.

Hva er revisjonsplikt

Revisjonsplikt er et krav om at årsregnskapet må revideres. Revisjon innebærer å kontrollere at regnskapet er ført i henhold til lover og regler. Fordi årsregnskapet leveres hvert år, utføres også lovpålagt revisjon årlig, etter at årsregnskapet er utarbeidet.

Her kan du lese en egen artikkel om emnet: Hva vil det si å ha revisjonsplikt.

Hvem har revisjonsplikt

Alle stiftelser, ASA og finansforetak (banker, forsikringselskaper o.l.) har revisjonsplikt – uavhengig av størrelse.

Små selskaper, med organisasjonsformen aksjeselskap, enkeltpersonforetak, NUF, ansvarlig selskap (ANS/DA) og Samvirkeforetak (SA) kan velge selv om de vil gjøre revisjon dersom de har verdier under følgende terskelverdier for regnskapsåret 2023:

Revisjon må aktivt velges bort

De nevnte regnskapspliktige organisasjonsformene (som AS og NUF) må aktivt velge bort revisjon for å være fritatt.

Dette kan de for eksempel gjøre i forbindelse med registreringen av selskapet eller ved en ekstraordinær generalforsamling, dersom selskapet har verdier under terskelverdiene nevnt ovenfor.

Du endrer på om selskapet har revisor eller ei i skjemaet samordnet registermelding.

Hva er en revisor

En revisor er en fagperson som utfører revisjon. Revisjon er å kontrollere at bedrifters årsregnskap er ført etter gjeldende lover og regler. En revisor er ansatt i et revisjonsselskap, og mange har også andre arbeidsoppgaver, for eksempel rådgiving og veiledning for bedrifter.

Hvordan bli statsautorisert revisor

For å bli statsautorisert revisor, må man ha fullført en mastergrad i regnskap og revisjon. Etter å ha fullført denne utdannelsen, kreves det følgende for å søke om godkjenning fra Finanstilsynet, som gir tittelen Statsautorisert revisor:

  • 3 års relevant praksis
  • En praktisk prøve
  • Politiattest

Dersom bedriften din er pålagt revisjon, så vet du at disse kravene er oppfylt når du hyrer en revisor gjennom et autorisert revisjonsselskap. Det er altså ikke noe du trenger å bekymre deg for.

Forskjellen på statsautoriserte og registrerte revisorer

Frem til 1.1.2021 fantes det to forskjellige typer revisorer: Statsautoriserte og registrerte revisorer. Slik er det ikke lenger.

Fra 1.1.2021 finnes det bare statsautoriserte revisorer. De som tidligere var registrerte revisorer kvalifiserte automatisk til tittelen statsautorisert revisor etter den nye ordningen.

Forskjellen på disse var hvor lang utdanning de hadde, og hvem de følgelig kunne påta seg oppdrag for.

Hva menes med bokføringsplikt

Bokføringsplikt betyr at du må føre et regnskap, altså dokumentere foretakets inntekter og utgifter. De aller fleste foretak har bokføringsplikt.

Hvordan føre regnskapet

Regnskapet må føres etter Bokføringsloven, som beskriver en standardisert metode for dokumentasjon og presentasjon av dine inntekter og utgifter.

Hensikten med bokføringsplikt er at regnskapet skal være ført på en måte som gjør at Skatteetaten lett skal kunne kontrollere regnskapet.

Blant annet har alle som leverer skattemelding og/eller mva-melding til myndighetene bokføringsplikt. Skattemeldingen er standardisert og lik for alle, og er slik lett å kontrollere på tvers av ulike bransjer.

Hvem har bokføringsplikt

I utgangspunktet har alle som driver med næringsvirksomhet (salg av varer og/eller tjenester med mål om å tjene penger) bokføringsplikt, men dersom du har et lite enkeltpersonforetak, kan du i noen tilfeller være fritatt.

Dette gjelder i hovedsak de som har under 50 000 kroner i omsetning i året (før skatt og fradrag), og som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Gjelder dette for deg, må du likevel ta vare på og kunne fremvise alle fakturaer du har sendt ut, og kvitteringene for dine innkjøp til bedriften.

Gjøre hele regnskapet selv, eller få hjelp av en regnskapsfører

Det er som nevnt ingen lov som sier at du må ha regnskapsfører som fører regnskapet ditt for deg. Men dersom du velger du å benytte en ekstern regnskapsfører, må du sørge for at du hyrer en som er statsautorisert (frem til 2023 het dette autorisert regnskapsfører).

Hvorvidt man skal gjøre regnskapet selv vil derfor være avhengig av økonomi, behov, tid og lyst.

Fiken er uansett laget for å gi deg frihet til å velge den arbeidsmåten som passer din virksomhet best – enten du ønsker å bruke regnskapsfører eller ikke.

Hvorfor gjøre regnskapet selv

Veldig mange av Fikens brukere velger å føre regnskapet selv. Dette passer for deg som har relativt enkle behov, har litt kjennskap til regnskap, eller har tid og interesse for å sette deg inn i det som trengs.

Målet med Fiken er å gjøre det mulig å føre regnskapet selv også for de uten bakgrunn innen økonomi og regnskap. Vi fokuserer på kjøp og salg, dagligdagse uttrykk, og har gått vekk fra komplisert regnskapsterminologi. Vi fremhever også valgene som er aktuelle for de aller fleste små foretak, uten å overlesse med særtilfeller.

Enkelt sagt blir din jobb hovedsakelig å legge inn kjøp og salg, mens Fiken automatisk genererer regnskapet med de nødvendige oppgavene basert på den jobben du har gjort. Du kan derfor for eksempel sende skatte- og mva-melding direkte fra Fiken til Skatteetaten/Altinn.

Regnskapsfører som konsulent eller fast regnskapsfører

Dersom du ønsker fast hjelp eller oppfølging fra en regnskapsfører, har vi en egen gratistjeneste som hjelper deg med finne regnskapsfører. Dere setter da opp en rollefordeling slik du ønsker, for eksempel:

  • Føre selv, men spør regnskapsfører om det oppstår noe spesielt.
  • Føre selv, men be regnskapsfører se over med jevne mellomrom.
  • Føre selv, men la regnskapsfører ta årsavslutning.
  • Fakturere selv, men la regnskapsfører ta resten.

Her kan du lese vår artikkel Hva kan en regnskapsfører gjøre for enkeltpersonforetak.

Kontakt oss gjerne på kontakt@fiken.no dersom det er noen du lurer på om Fiken.

Skrevet av

Joachim
Author image

Statsautorisert regnskapsfører og supportkonsulent i Fiken. Regnskap = Minus er pluss og pluss er minus, men uten pluss blir det ingen minus.

Finn billig, autorisert regnskapsfører

Sammenlign billige, autoriserte regnskapsførere og revisorer i Norge som kan hjelpe deg med regnskapet.

Finn en regnskapsfører

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Personvern og informasjonskapsler Bærekraftsrapport