Superenkelt regnskap for små bedrifter

Hva kan en regnskapsfører gjøre for enkeltpersonforetak

Det er ingen lov som sier at enkeltpersonforetak må ha regnskapsfører. Det er likevel noen som velger å bruke regnskapsfører for enkeltpersonforetak sitt, og her skal vi se på noen typiske spørsmål rundt dette.

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

Må enkeltpersonforetak ha regnskapsfører

Nei. Det er ingen lov som sier at du må ha regnskapsfører som fører regnskapet ditt for deg. Men dersom du velger å benytte deg av en ekstern regnskapsfører, må du sørge for at du hyrer en som er statsautorisert (frem til 2023 het dette autorisert regnskapsfører).

Hvorvidt man ønsker å gjøre regnskapet selv, vil være avhengig av økonomi, behov, tid og lyst. Uansett hva du velger, er Fiken laget for å gjøre det så enkelt som mulig for deg, og samtidig gi deg frihet til å velge den arbeidsmåten som passer din bedrift best.

For de som ikke ønsker eller har tid til å gjøre hele regnskapet selv, er en vanlig arbeidsfordeling at man selv sender ut fakturaer, gjøre inn- og utbetalinger i bank og registrerer alle bilag, mens regnskapsfører tar seg av innleveringer som mva-oppgaver og skattemelding, og kanskje kjører lønn, dersom man har ansatte.

Finn billig, autorisert regnskapsfører

Sammenlign billige, autoriserte regnskapsførere og revisorer i Norge som kan hjelpe deg med regnskapet.

Finn en regnskapsfører

Hvorfor må enkeltpersonforetak føre regnskap

Foretak må føre regnskap fordi det å tjene penger på å selge varer og/eller tjenester (å drive med næringsvirksomhet) gjør at man får en del plikter ovenfor myndighetene. For eksempel å kreve inn moms (mva), og levere skattemelding (slik at Skatteetaten beskatter deg riktig). Regnskapet danner altså grunnlaget for slike lovpålagte oppgaver.

Aksjeselskap og andre større foretak må levere det som heter årsregnskap til Brønnøysundregistrene. Forskjellen på dette regnskapet og det et lite eller mellomstort enkeltpersonforetak må levere, er at det er strengere krav til hva det må inneholde, og at denne informasjonen offentliggjøres.

For en bedriftseier er det å føre regnskap en grunnleggende nødvendighet for å vite hvordan den økonomiske situasjonen i firmaet er, for slik å kunne gjøre nødvendige endringer, for eksempel å kutte kostnader, eller å ansatte flere.

Satt på spissen, er hele målet med regnskapet å holde oversikt over inntekter og utgifter, slik at Skatteetaten vet hvor mye du skal betale i skatt (basert på skattemeldingen din). I Fiken kan du generere skattemeldingen automatisk basert på inntektene og utgiftene du eller din regnskapsfører har lagt inn i Fiken.

Er det trygt for enkeltpersonforetak å gjøre regnskapet selv

Veldig mange av Fikens brukere velger å føre regnskapet selv. Dette passer for deg som har enkle behov, og ideelt sett litt tid og interesse av å sette deg inn i det du må gjøre for foretaket ditt på denne fronten.

Målet med Fiken er å gjøre det mulig å føre regnskapet selv, også for de uten bakgrunn innen økonomi og regnskap. Vi fokuserer på kjøp og salg, dagligdagse uttrykk, og har gått vekk fra komplisert regnskapsterminologi. Vi fremhever også valgene som er aktuelle for de aller fleste små foretak, uten å overlesse med særtilfeller.

Enkelt sagt blir din jobb hovedsakelig å legge inn kjøp og salg, mens Fiken automatisk genererer de nødvendige meldingene og oppgavene basert på jobben du har gjort. Du kan derfor f.eks. sende skatte- og mva-melding direkte fra Fiken til Altinn.

Hvordan finne regnskapsfører for enkeltpersonforetak

Dersom du ønsker fast hjelp eller oppfølging fra en regnskapsfører, har vi en egen gratistjeneste som hjelper deg med finne regnskapsfører. Dere setter da gjerne opp en rollefordeling slik du ønsker, for eksempel:

  • Føre selv, men spør regnskapsfører om det oppstår noe spesielt.
  • Føre selv, men be regnskapsfører se over med jevne mellomrom.
  • Føre selv, men la regnskapsfører ta årsavslutning og skattemelding
  • Fakturere selv, men la regnskapsfører ta resten.

I vår artikkel om Opinions spørreundersøkelse om nettbaserte regnskapsprogrammer kan du lese mer om Fiken i sammenligningen med andre løsninger, og er det noe du lurer, er det bare å kontakte oss på kontakt@fiken.no.

Skrevet av

Joachim
Author image

Statsautorisert regnskapsfører og supportkonsulent i Fiken. Regnskap = Minus er pluss og pluss er minus, men uten pluss blir det ingen minus.

Finn billig, autorisert regnskapsfører

Sammenlign billige, autoriserte regnskapsførere og revisorer i Norge som kan hjelpe deg med regnskapet.

Finn en regnskapsfører

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Personvern og informasjonskapsler Bærekraftsrapport