Superenkelt regnskap for små bedrifter

Hva vil det si å ha regnskapsplikt

Å ha regnskapsplikt betyr at du må levere inn et årsregnskap til Brønnøysundregistrene. Årsregnskapet er en oversikt over et gitt års hendelser i selskapet ditt, og den økonomiske statusen på slutten av året.

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

Finn billig, autorisert regnskapsfører

Sammenlign billige, autoriserte regnskapsførere og revisorer i Norge som kan hjelpe deg med regnskapet.

Finn en regnskapsfører

Disse selskapsformene har regnskapsplikt

Hovedregelen er at aksjeselskap (AS), ASA, NUF, stiftelser, borettslag, boligbyggelag, statsforetak, verdipapirfond og partrederi har regnskapsplikt og derfor må levere årsregnskap til Brønnøysund/Regnskapsregisteret.

Enkeltpersonforetak, DA/ANS, og andre typer selskaper kan også ha regnskapsplikt, men kun dersom de oppfyller enkelte kriterier (for eksempel høy omsetning – over 20 millioner). Alle bedrifter har derimot som hovedregel bokføringsplikt.

Hva er et årsregnskap

Et årsregnskap er en regnskapsrapport som er obligatorisk for flere selskaper med regnskapsplikt. Rapporten er en oversikt over den økonomiske resultatet av driften i et gitt år (resultatregnskap), samt den økonomiske stillingen på slutten av året (balanserapport).

Sagt på en annen måte: Årsregnskapet er en oversikt som ned til den minste detalj viser hvordan det gikk med selskapet dette året.

Årsregnskapet er offentlig

Årsregnskapet offentliggjøres av myndighetene etter innlevering/godkjenning. Dette fordi det er bestemt at denne informasjonen skal være offentlig tilgjengelig, slik at for eksempel en investor som vurderer å samarbeide med deg skal kunne se hvordan det går med selskapet ditt.

Andre 'brukere' av årsregnskapet ditt kan være kredittinstitusjoner, kunder, leverandører og konkurrenter. Når du for eksempel søker opp et firma og får treff i Proff eller Purehelp, er det tallene fra årsregnskapet du får tilgang til.

Dette skal årsregnskapet inneholde

Et årsregnskap skal minst inneholde:

  • Resultatregnskap (driftsinntekter, driftskostnader, finansinntekter og finanskostnader).
  • Balanse (eiendeler, gjeld og egenkapital).
  • Noter (forklaring til ulike poster i regnskapet). Noen av disse er lovpålagte, mens andre kan du legge ved om du ønsker det/synes at tallene trenger en forklaring.

Noen må også rapportere inn kontantstrømoppstilling. Dette er en oversikt over innbetalinger og utbetalinger i foretaket i den gitte perioden. Men små foretak trenger ikke å legge ved dette.

Ifølge regnskapsloven er små foretak regnskapspliktige foretak som oppfyller to av disse tre kriteriene:

  1. Salgsinntekter under 70 millioner kroner
  2. Eiendeler til en samlet verdi under 35 millioner
  3. Færre en 50 ansatte (målt i årsverk)

Frist for å levere årsregnskap

Fristen for å levere årsregnskapet er 31. juli etter det relevante regnskapsåret, men fristen for å være ferdig med årsregnskapet er 30. juni – da skal det være ferdig laget, revidert og generalforsamlingen skal da ha vedtatt det.

Altså er fristen for å levere årsregnskapet for 2023, 31. juli 2024.

Hva er generalforsamling?

Generalforsamlingen er det viktigste møtet i en selskap, organisasjon eller forening. Her samles alle aksjeeiere og/eller medlemmer. Alle aksjeselskap er pliktig å avholde minst én generalforsamling i året. Normalt gir hver aksje én stemme under generalforsamlingen.

Selskapets aksjonærer har møte- og stemmerett på generalforsamlingen, og kan selv velge om de ønsker å delta fysisk eller digitalt.

Den årlige, lovpålagte generalforsamlingen – kalt ordinær generalforsamling – må gjennomføres innen seks måneder etter forrige regnskapsår ble avsluttet, altså innen 30. juni 2024 for regnskapsåret 2023.

Hva betyr bokføringsplikt

I motsetning til regnskapsplikt, som betyr at du må levere et årsregnskap, er bokføringsplikt at du må føre et regnskap, altså dokumentere dine inntekter og utgifter.

Regnskapet må føres etter Bokføringsloven, som beskriver en standardisert metode for dokumentasjon og presentasjon av dine inntekter og utgifter.

Hensikten med bokføringsplikt er at regnskapet skal være ført på en måte som gjør at Skatteetaten lett skal kunne kontrollere regnskapet. Blant annet har alle som leverer skattemelding og/eller mva-melding til myndighetene bokføringsplikt. Skattemeldingen er standardisert og lik for alle, og er slik lett å kontrollere på tvers av ulike bransjer.

I utgangspunktet har alle som driver med næringsvirksomhet (salg av varer og/eller tjenester med mål om å tjene penger) bokføringsplikt, men dersom du har et lite enkeltpersonforetak, kan du i noen tilfeller være fritatt.

Hvem er fritatt bokføringsplikt

De som er fritatt bokføringsplikt er i hovedsak de som har under 50 000 kroner i omsetning i året (før skatt og fradrag), og som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Gjelder dette for deg, må du likevel ta vare på og kunne fremvise alle fakturaer du har sendt ut, og kvitteringene for dine innkjøp til bedriften.

Noe du lurer på om Fiken? Send oss gjerne en e-post på kontakt@fiken.no.

Skrevet av

Joachim
Author image

Statsautorisert regnskapsfører og supportkonsulent i Fiken. Regnskap = Minus er pluss og pluss er minus, men uten pluss blir det ingen minus.

Finn billig, autorisert regnskapsfører

Sammenlign billige, autoriserte regnskapsførere og revisorer i Norge som kan hjelpe deg med regnskapet.

Finn en regnskapsfører

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Personvern og informasjonskapsler Bærekraftsrapport