Superenkelt regnskap for små bedrifter

Hva er forskjellen på revisor og regnskapsfører

En revisor utfører revisjon, som er å kontrollere at et selskaps årsregnskap er ført etter gjeldende lover og regler, mens en regnskapsfører holder oversikt over et selskaps inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler. Ettersom dette er to forskjellige jobber/stillinger, er det også forskjellige krav til utdanning og praksis for å bli henholdsvis revisor og regnskapsfører.

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

Hvordan bli statsautorisert revisor

For å bli statsautorisert revisor, må man ha fullført en mastergrad i regnskap og revisjon. Etter å ha fullført denne utdannelsen, kreves det følgende for å søke om godkjenning (autorisasjon) fra Finanstilsynet, som gir tittelen Statsautorisert revisor:

  • 3 års relevant praksis
  • En praktisk prøve
  • Politiattest

Dersom bedriften din er pålagt revisjon, så vet du at disse kravene er oppfylt når du hyrer en revisor gjennom et autorisert revisjonsselskap. Det er altså ikke noe du trenger å bekymre deg for.

Finn billig, autorisert regnskapsfører

Sammenlign billige, autoriserte regnskapsførere og revisorer i Norge som kan hjelpe deg med regnskapet.

Finn en regnskapsfører

Hvordan bli autorisert regnskapsfører

Autorisert regnskapsfører er en beskyttet tittel, hvor det stilles strenge krav til utdanning og praksis. En autorisert regnskapsfører har fullført minst en bachelorgrad (i økonomi og administrasjon med regnskapsutdanning, regnskap og revisjon, eller tilsvarende), og har jobbet minst to år i et autorisert regnskapsførerselskap. Vedkommende kan da få det som kalles autorisasjon fra Finanstilsynet.

Å få autorisasjon er å bli autorisert regnskapsfører, som betyr at vedkommende oppfyller de faglige og praktiske kvalifikasjonene for å utøve yrket. En autorisert regnskapsfører kan føre regnskapet for andre (bedrifter vedkommende ikke er ansatt i), men har man ikke autorisasjon, kan man kun føre regnskapet for sin egen bedrift/bedriften man jobber i.

Et regnskapsbyrå må ha en autorisert regnskapsfører som daglig leder. I tillegg må alle regnskapsoppdrag de påtar seg ha en oppdragsansvarlig som er autorisert regnskapsfører.

Så mens autorisert regnskapsfører er en beskyttet tittel (som krever utdanning og erfaring), så er ikke regnskapsfører det. Det bety at dersom du fører regnskapet for bedriften din, og har lyst til å kalle deg regnskapsføre, så kan du det.

Forskjellen på statsautorisert regnskapsfører og autorisert regnskapsfører

Med den nye regnskapsførerloven som ble gjeldende fra 1. januar 2023, fikk alle de som var autoriserte regnskapsførere per 31. desember 2022 automatisk tittelen statsautorisert regnskapsfører.

Revisor er beskyttet tittel

En annen stor forskjell på revisor og regnskapsfører, er at regnskapsfører ikke er en beskyttet tittel – det er revisor.

Så mens autorisert regnskapsfører er en beskyttet tittel (som krever utdanning og erfaring), så er ikke regnskapsfører det.

Det betyr at dersom du fører regnskapet for bedriften din/bedriften du jobber i, og har lyst til å kalle deg regnskapsfører, så kan du det. Du kan derimot ikke kalle deg revisor og godkjenne en revisjon.

Hva er en revisor

En revisor er en fagperson som spesialiserer seg på revisjonsarbeid. Revisjon innebærer å bekrefte at en bedrifts årsregnskap er korrekt og i tråd med gjeldende lover og regler.

Typisk er revisorer ansatt i revisjonsfirmaer, og deres arbeidsoppgaver strekker seg ofte utover selve revisjonen, inkludert å gi bedrifter råd og veiledning i ulike økonomiske spørsmål.

Skrevet av

Joachim
Author image

Statsautorisert regnskapsfører og supportkonsulent i Fiken. Regnskap = Minus er pluss og pluss er minus, men uten pluss blir det ingen minus.

Finn billig, autorisert regnskapsfører

Sammenlign billige, autoriserte regnskapsførere og revisorer i Norge som kan hjelpe deg med regnskapet.

Finn en regnskapsfører

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Personvern og informasjonskapsler Bærekraftsrapport