Superenkelt regnskap for små bedrifter

Dette er Samordnet registermelding og slik bruker du den

Samordnet registermelding er et skjema du kan bruke når skal registrere et nytt selskap, eller oppdatere opplysninger om et eksisterende – for eksempel gjøre en adresseendring. Du bruker også Samordnet registermelding dersom du skal avvikle/slette selskapet ditt.

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

Hva er Samordnet registermelding

Samordnet registermelding er et skjema du kan bruke når du skal registrere en ny virksomhet, eller oppdatere opplysninger om en eksisterende. Du bruker også Samordnet registermelding dersom du skal avvikle/slette selskapet ditt.

Skjemaet er i utgangspunktet helelektronisk, men i enkelte tilfeller må papir-varianten brukes (se eget avsnitt). Du finner skjemaet hos Altinn, og det heter Registrere nye og endre eksisterende virksomheter - Samordnet registermelding. Her opplyses det om at:

Her kan du registrere nye virksomheter, som for eksempel enkeltpersonforetak, foreninger, aksjeselskap, ansvarlige selskap og samvirkeforetak. De aller fleste organisasjonsformene kan bruke denne tjenesten. Du kan også endre registrerte opplysninger, eller oppløse og slette virksomheten.

Via Samordnet registermelding sender du inn opplysninger til NAV, Registerforvaltning, Virksomhets- og foretaksregisteret hos SSB, Stiftelsesregisteret og Skattedirektoratets register over upersonlige skatteytere. Samordnet registermelding bruker du også når du skal sende inn meldinger til Enhetsregisteret, Foretaksregisteret og Frivillighetsregisteret.

Den store fordelen med Samordnet registermelding, er altså at du melder fra om endringer for foretaket/selskapet ditt ett sted, og dette gjør at de relevante registre og databaser blir oppdatert.

Skjermbilde som viser startsiden for Samordnet registermelding hos Altinn.
Slik ser startsiden for Samordnet registermelding ut hos Altinn.

Som du ser i bildet over: Du kan ikke bruke Samordnet registermelding til å rapportere inn opplysninger til Merverdiavgiftsregisteret. Skatteetaten har lansert en egen digital løsning for søknader til Merverdiavgiftsregisteret. Det er denne tjenesten du skal bruke når du skal registrere deg for første gang, melde endring eller sletting i Merverdiavgiftsregisteret.

Behandlingstid Samordnet registermelding

Behandlingstid for Samordnet registermelding er i prinsippet det samme som behandlingstid i Brønnøysundregistrene, ettersom det er her registreringen blir gjort. De har en egen side som heter Når blir saken min behandlet? hvor de skriver: «Vi kan ikke si eksakt når saken din vil være ferdigbehandlet, fordi det avhenger av saksmengden.»

Under denne opplysningen finner du en meny hvor du kan sjekke hvilke saker de nå behandler, for eksempel med hensyn til nyregistrering av aksjeselskap (i Foretaksregisteret og Enhetsregisteret) og registrering av enkeltpersonforetak i Enhetsregisteret.

I store deler av året finner du her ut at de i skrivende stund behandler registreringer som kom inn for tre til fire uker siden, men dette varierer altså.

Samordnet registermelding veiledning

Dette er de vanligste grunnene til at man bruker Samordnet registermelding (her kan du hoppe rett til de relevante avsnittene):

Starte enkeltpersonforetak eller firma

Opplysningene du må oppgi for å fylle ut Samordnet registermelding når du skal registrere ny virksomhet varierer litt etter hvilken organisasjonsform du velger, men vi bruker enkeltpersonforetak som eksempel.

Greit å vite: Hvis du bruker vår tjeneste til å starte enkeltpersonforetak, passer vi på at alt blir riktig for deg.

Her følger de grunnleggende opplysninger som alle må oppgi. De punktene som ikke er selvforklarende går vi mer i detalj på.

Skjermbilde som viser oversikt over opplysningene du må fylle ut i Samordnet registermelding.
Her ser du en oversikt over opplysningene du må fylle ut i Samordnet registermelding.
 • Foretakets navn og adresse, samt eierens kontaktopplysninger.
 • Hvilken bransje foretaket skal virke innenfor, og hvilken aktivitet (videresalg av varer, for eksempel).
 • Opplysninger om hvorvidt foretak har eller kommer til å ha ansatte (eier/innehaver i enkeltpersonforetak kan ikke være ansatt i foretaket).
 • Hvilken målform du vil at Altinn skal bruke når de kontakter deg (nynorsk eller bokmål).
 • Informasjon om Daglig leder og forretningsfører, Regnskapsfører og Revisor: Majoriteten av enkeltpersonforetak har ikke forretningsfører (forretningsfører er en administrativ rolle man gjerne finner i sameier og borettslag), men en del har daglig leder. Det er derimot ikke krav om hverken daglig leder eller forretningsfører i enkeltpersonforetak. Men skal disse rollene fylles i bedriften din, legger du det inn her.

  Når det kommer til regnskapsfører og revisor: Hvis du velger å sette bort hele eller deler av regnskapet, må du legge inn de du benytter deg av her (dette fordi de må være autorisert av Finanstilsynet, og revisor må være registrert i Revisorregisteret). Du legger enten inn fødselsnummeret eller organisasjonsnummeret til vedkommende.
 • Prokura: Dette handler rett og slett om fullmakt – om du har gitt det til noen.
 • Opplysninger om underenheten: Dette punktet er ikke særlig godt forklart i skjemaet (og det er relevant for svært få), men spørsmålet du skal svare på, er om foretaket ditt har overtatt et annet foretak (en underenhet), og om du skal drive dette videre. Har du det, skal du krysse av for det her. Du skal også krysse av her dersom du skifter organisasjonsform – for eksempel går fra AS til enkeltpersonforetak.
 • Varsling og signering: Under Varsling og Signering oppgir du e-postadressen du vil varsles om registreringen på. Dine gode venner i Brønnøysund advarer og opplyser deg videre om følgende: Å sende inn dette skjemaet er ikke det samme som å signere det. Etter å ha sendt det inn, må du gå til innboksen din i Altinn for å signere det:
Skjermbilde som viser Samordnet registermelding til signering i innboksen i Altinn.
Samordnet registermelding til signering i innboksen i Altinn. 

Skal du starte et aksjeselskap, så inneholder Samordnet registermelding også punkter om selskapets vedtektsfestede formål, dato for stiftelse, styre, signaturrett og registreringsgebyret i Foretaksregisteret.

Skjermbilde som viser oversikt over alle organisasjonsformene du kan opprette via Samordnet registermelding.
Samordnet registermelding: Oversikt over alle organisasjonsformene du kan opprette.

Det finnes praktisk talt ingen grenser for hvilke typer selskaper, foretak, lag og foreninger du kan opprette via samordnet registermelding. De vanligste i Norge er som nevnt enkeltpersonforetak (ENK) og aksjeselskap (AS).

I vår artikkel Starte enkeltpersonforetak: Regler, tips og pris går vi gjennom prosessen med å registrere enkeltpersonforetak steg-for-steg. Skal du starte AS, så anbefaler vi deg å ta en titt på vår gratistjeneste Starte AS. Her er Samordnet registermelding en del av prosessen:

Endre eller legge til nye opplysninger om virksomheter

Skjermbilde som viser oversikt over informasjon du kan endre via samordnet registermelding
Samordnet registermelding: Oversikt over informasjon du kan endre.

Som du ser er det fire hovedkategorier du kan velge å legge til eller endre opplysninger i ved hjelp av samordnet registermelding:

Om foretaket

 • Navn på foretaket
 • Adresseendring
 • Kontaktopplysninger
 • Aktivitet/bransje
 • Målform – bokmål eller nynorsk

Opplysninger om underenheten

 • Registrere nye opplysninger
 • Overtakelse
 • Overdragelse
 • Sletting

Roller

 • Daglig leder og forretningsfører
 • Ny innehaver
 • Regnskapsfører
 • Revisor
 • Prokura

Registrering i andre registre

 • Registrere i Foretaksregisteret
 • Arbeidsgiverforhold i NAV Aa-registeret

Når du har endret de opplysningene du vil endre, klikker du deg bare videre til varsling og signering, hvor du oppgir du e-postadressen du vil varsles om endringene på (sannsynligvis den samme som du allerede har registrert). Etter dette får du et sammendrag av opplysningene, og med det er du ferdig.

Slette enkeltpersonforetak

Skjermbilde som viser valg om å melde sletting via Samordnet registermelding
Hva vil du gjøre? Melde sletting via Samordnet registermelding.

Skal du avvikle og legge ned enkeltpersonforetak ditt, gjøres dette ved å velge melde sletting i Samordnet registermelding (som du ser i bildet over her), hvorpå du blir bedt om å oppgi organisasjonsnummeret til foretaket.

I neste steg får du beskjed om: Foretaket blir slettet, og organisasjonsnummeret kan ikke lenger brukes til å identifisere foretaket.

Du henter automatisk opplysninger om den (deg selv) som skal signere for slettingen. Etter dette får du et sammendrag, og du får en egen signeringsmelding i innboksen din på Altinn.

Avvikle AS

Å avvikle og legge ned et aksjeselskap er en litt større prosess enn slettingen av enkeltpersonforetak. Dette gjøres i to steg – også via Samordnet registermelding.

Generalforsamlingen må først beslutte at selskapet skal oppløses, før det beslutter sletting. Begge deler må meldes til Foretaksregisteret via Samordnet registermelding. Tiden mellom disse to trinnene kalles avviklingsperioden. I denne perioden forbereder styret avviklingen av selskapet.

Avviklingsperioden kan ikke være kortere enn 6 uker og normalt bør den ikke være lengre enn 12 måneder.

Samordnet registermelding på papir

Det finnes en papirversjon av Samordnet registermelding, og her finner du en egen innføring i hvordan du fyller ut papirskjemaet.

Brønnøysundregistrene opplyser derimot at hvis du har mulighet til å bruke elektronisk registrering, anbefaler de at du gjør det.

Råd på tampen

Dersom det er noe du lurer på om Samordnet registermelding – eller Fiken – etter å ha lest denne artikkelen: Send oss gjerne en e-post på kontakt@fiken.no, så skal vi hjelpe deg videre – og legge til infomasjonen i artikkelen.

Andre nyttige artikler

Skrevet av

Espen
Author image

Jobber med ordlegging i Fiken. Favoritt Seinfeld-episode: The Sniffing Accountant.

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Med Fiken er det superenkelt for små bedrifter å gjøre regnskapet selv! Innleveringer til Skatteetaten og Altinn er gjort på et blunk, og vi passer på at regnskapet blir riktig.

Prøv Fiken gratis

Allerede registrert? Logg inn

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Personvern og informasjonskapsler Bærekraftsrapport