Superenkelt regnskap for små bedrifter

Når kommer skatteoppgjøret (2024), og hva er det?

Hva er skatteoppgjøret? Skatteoppgjøret er ganske nervepirrende. Baksmell eller penger til gode? Det er spørsmålet alle vil ha svar på. Vi gyver løs.

Fotografi av to under på Fiken-kontoret
«Skatteoppgjøret er kommet, sier du?!» Er du også en hund etter skatteoppgjøret?
Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

Hva er skatteoppgjøret

Skatteoppgjør er når personlige skatteytere (privatpersoner) og/eller bedrifter (enkeltpersonforetak, AS, selskaper, organisasjoner o.l.) får beskjed fra Skatteetaten om de har betalt inn for mye eller for lite skatt. Skatteoppgjøret forteller deg altså om du må betale restskatt (baksmell), eller om du får penger tilbake på skatten.

Når kommer skatteoppgjøret 2024

Skatteoppgjøret kommer mellom mars og oktober hvert år, og opplyser om du betalte for mye eller for lite skatt av inntekten forrige år. Skatteoppgjøret som kommer i 2024 er altså et resultat av det du betalte i skatt for inntektsåret 2023.

Mange privatpersoner får skatteoppgjøret mellom mars og juli en gang. De fleste får det i juni, men en del må også vente til høsten. Næringsdrivende (de med for eksempel enkeltpersonforetak eller AS) får aldri skatteoppgjøret før på høsten.

Skatteetaten oppgir disse datoene for skattemelding og skatteoppgjør for 2024:

 • 7. mars: De første forhåndsutfylte skattemeldingene sendes ut til lønnsmottagere og pensjonister.
 • 21. mars: Alle lønnsmottagere og pensjonister skal ha fått skattemeldingen sin klar til innlevering.
 • 26. juli: De siste skatteoppgjørene sendes ut før sommeren.
 • 21. august: Skatteoppgjøret starter opp igjen etter sommeren. Vanligvis har alle fått skatteoppgjøret sitt innen utgangen av oktober. 

Skatteoppgjøret er basert på skattemeldingen som både privatpersoner og næringsdrivende er pliktig å levere. For privatpersoner som får vanlig lønn fra en arbeidsgiver, er fristen for å levere skattemelding (også kalt selvangivelsen) 30. april, mens for næringsdrivende er det 31. mai – året etter det gjeldende regnskapsåret.

Hvor finner jeg skatteoppgjøret

Når skatteoppgjøret ditt er klart, får du både SMS og e-post fra Skatteetaten. Den har gjerne overskriften NORDMANN OLA har fått en ny melding frå Skatteetaten, og innholdet opplyser om at:

Du har fått en ny melding "Ditt skatteoppgjør". Logg inn på Min side via Skatteetaten sin nettside for å lese innholdet.

Med hilsen

Skatteetaten

Da logger du deg deretter inn i Altinn. De med enkeltpersonforetak vil finne skatteoppgjøret i sin personlig innboks i Altinn. Dette skyldes at et enkeltpersonsforetak er knyttet til din personlige skattemelding. Har du et AS, er selskapet en egen juridisk person, og har derfor en egen skattemelding og et eget skatteoppgjør, uavhengig fra deg som privatperson.

Når blir skatteoppgjøret utbetalt

Hvis du har skatt til gode, utbetaltes skatteoppgjøret vanligvis 1 til 2 uker etter at skatteoppgjøret er klart, men det kan også gå så raskt som et par dager. Her gir ikke Skatteetaten noen eksakte datoer.

Hva er selvangivelse?

Selvangivelse er annet ord for skattemelding, og skattemelding er en skattepliktig person eller bedrifts oversikt over inntekter og formuesforhold. Denne oversikten leveres til Skatteetaten årlig, og danner grunnlaget for skatten som må betales.

Hva er restskatt

Restskatt er helt enkelt et betalingskrav fra Skatteetaten. Når privatpersoner eller selskaper får krav om å betale restskatt, er det fordi de har betalt inn for lite skatt for et tidligere inntektsår (vanligvis året før).

Hvorvidt du som næringsdrivende (og privatperson) får restskatt eller ikke, kan du enten beregne når du avslutter et regnskapsår, eller vente på Skatteetatens beregning i forbindelse med at skatteoppgjøret er klart.

En vanlig grunn til at du får restskatt, er at du har tjent mer enn du regnet med – uten å ha bestilt et nytt, høyere krav til forskuddsskatt fra Skatteetaten.

Restskatt enkeltpersonforetak

Mange enkeltpersonforetak søker ikke om å få tilsendt faktura på forskuddsskatt i det hele tatt, og betaler først skatten sin når de får baksmell/restskatt. Dette er en vanlig løsning, men kan bare brukes dersom:

 1. Du ikke har søkt om få tilsendt faktura på forskuddsskatt, eller:
 2. Skatteetaten ikke har sendt deg faktura på forskuddsskatt på eget initiativ.

Ulempen med denne løsningen, er at du må betale renter på den eventuelle restskatten. Hvis du vil unngå det: Klikk deg inn på Skatteetaten sine sider hvor du kan lage KID-nummer for innbetaling av skatt for bedrifter, og betal inn.

Betaler du den inn før 31. mai (altså 31. mai 2024 for regnskapsåret 2023) slipper du rentene du må betale hvis du venter til kravet om (eventuell) restskatt kommer på høsten.

I vår artikkel Skatt i enkeltpersonforetak forteller vi deg alt du trenger å vite om skatt i enkeltpersonforetak.

Restskatt aksjeselskap

Aksjeselskap betaler 22 prosent skatt på overskuddet sitt, og betaler forskuddsskatt i to terminer: 15. februar og 15. april året etter at overskuddet ble opptjent.

For regnskapsåret 2023 vil fristene altså være 15. februar og 15. april 2024. I januar 2024 vil du få en melding fra Skatteetaten om at skatten snart skal betales. Vedlagt vil du finne nødvendig betalingsinformasjon.

Når skatteoppgjøret er klart høsten 2024, får du vite om du har betalt inn for mye eller for lite skatt – altså om du må betale restskatt, eller får igjen penger. Du derimot ikke vente til skatteoppgjøret er klart høsten 2024 for deretter å betale restskatt for 2023.

Dersom du har sjekket regnskapet ditt om funnet ut at har betalt inn for lite, kan du betale restskatten før skatteoppgjøret er klart ved å gå til Skatteetaten sine sider, lage KID-nummer for skatt for bedrift, og betale inn. Betaler du den inn før 31. mai (2024) slipper du rentene du må betale hvis du venter til kravet om restskatt (eventuelt) kommer i oktober.

For mer informasjon om skatt og restskatt i AS: Ta en titt på vår artikkel Slik håndterer du skatt i aksjeselskap.

Hvordan betale restskatt

Hvor mye du må betale i restskatt står i skatteoppgjøret ditt sammen med den nødvendige betalingsinformasjon: Kontonummeret pengene skal settes inn på og KID-nummer. Du overfører penger direkte fra nettbanken.

Dersom du får over 1 000 kroner i restskatt, deles summen opp i 2 fakturaer. Fristen for når du må betale avhenger av når du fikk skatteoppgjøret ditt. Fristen for den første fakturaen er 3 uker etter datoen du fikk skatteoppgjøret ditt, og den andre fakturaen forfaller 8 uker etter at skatteoppgjøret ditt ble klart.

Fikk du under 1 000 kr i restskatt, er fristen 3 uker etter datoen du fikk skatteoppgjøret ditt.

Betale restskatt som privatperson og selvstendig næringsdrivende

Skatteoppgjøret for selvstendig næringsdrivende (enkeltpersonforetak, for eksempel) inngår i det private skatteoppgjøret til eieren ettersom det ikke et er skille mellom enkeltpersonforetakets økonomi og foretakets økonomi.

De aller fleste betaler altså dette som en hvilken som helst regning i nettbanken ved å bruke informasjonen om beløp, og konto- og KID-nummer som finnes i skatteoppgjøret.

Betale restskatt aksjeselskap

Et aksjeselskap leverer sin egen skattemelding, og i Fiken har vi en egen funksjon for registrering og bokføring av skatteoppgjøret, hvor du kan hente skatteoppgjøret direkte fra Altinn.

Slik gjør du det:

 • Gå til Annet → Forskuddsskatt og skatteoppgjør.
 • Last opp skatteoppgjøret, eller hent det direkte fra Altinn.
 • Velg om selskapet har fått restskatt eller skatt til gode.
 • Legg inn skatten som skal betales/tilbakebetales, og eventuelle renter og gebyrer.
 • Ferdig!

Her forklarer vi deg mer inngående hvordan du gjør det: Skatteoppgjør for AS.

Utregning av skatteoppgjør

Skatteoppgjør for lønnsmottagere

Arbeidsgivere trekker skatt på lønn etter den ansattes skattekort gjennom det gjeldende inntektsåret. Den ansatte leverer skattemeldingen for 2023 innen 30. april 2024. Her får Skatteetaten den fulle oversikten over den ansattes inntekt og innbetalte skatt.

Skattetrekket arbeidsgiveren gjør kalles forskuddstrekk fordi skatten trekkes i løpet av 2023, før det endelige skatteoppgjøret er klart en gang mellom mars og oktober i 2024.

Når skatteoppgjøret er klart, blir det klart om den ansatte har betalt inn for mye skatt, og får penger tilbake på skatten, eller om vedkommende har betalt inn for lite i skatt, og derfor må betale restskatt (baksmell).

Hva er skattemelding?

Skattemelding er en skattepliktig person eller bedrifts oversikt over inntekter og formuesforhold. Denne oversikten leveres til Skatteetaten (ligningsmyndighetene) årlig, og danner grunnlaget for skatten som må betales. Skattemelding kalles også selvangivelse.

Skatteoppgjør for næringsdrivende

Enkeltpersonforetak betaler forskuddsskatt fire ganger i løpet av 2023 basert på overskuddet fra 2022 eller forventet inntekt i 2023.

Aksjeselskap betaler skatten for 2023 i to terminer i februar og april i 2024. Dette gjelder dog ikke de to første årene selskapet er i drift – da betales vanligvis skatten som restskatt. Her kan du lese vår artikkel om skatt i AS.

Både enkeltpersonforetak og aksjeselskap leverer skattemelding for 2023 innen 31. mai 2024, og når skatteoppgjøret er klart en gang på høsten 2024 (som regel i oktober), blir det klart om de har betalt inn for mye, for lite, eller akkurat passe skatt, og om de får penger tilbake på skatten, eller om de må betale restskatt.

Hva er skattefradrag

Skattefradrag er et beløp som du kan trekke fra i forbindelse med beregningen av skatten din. De vanligste skattefradragene for næringsdrivende, er utgifter de har hatt i forbindelse med driften av foretaket.

I praksis får du fradraget ved at du legger inn disse kostnadene i regnskapet ditt, hvor de reduserer overskuddet ditt, som igjen gjør at du betaler mindre skatt (fordi du bare betaler skatt på overskuddet i selskapet ditt). Her kan du lese våre artikler om fradrag for enkeltpersonforetak og fradrag for aksjeselskap.

For privatpersoner finnes det to allmenne fradrag som mange har hørt om: minstefradraget og personfradraget. Disse kommer automatisk inn i skattemeldingen din.

Hva er personfradrag

Personfradraget er et bunnfradrag i inntekt, og innebærer at størrelsen på fradraget er en sum du slipper å betale skatt av. Personfradraget for 2024 er 88 250 kr.

Når skatten beregnes for privatpersoner, legges alle inntekter inn før en trekker fra personfradraget, og eventuelle andre fradrag. Personfradraget er altså ett av skattefradragene man får før det beregnes skatt på det som kalles alminnelig inntekt.

Alminnelig inntekt er samlede inntekter minus samlede fradrag, altså en nettoinntekt før skatt. Alminnelig inntekt inkluderer – i tillegg til ordinær lønn – også næringsinntekt og kapitalinntekter, som aksjeutbytte og rente- og leieinntekter.

Personfradraget blir trukket helt automatisk, og du ser ikke dette i skattemeldingen din.

Hva er minstefradrag

Minstefradraget er et standardisert skattefradrag i lønn, pensjon og lignende inntekter. Det er et alternativ til faktiske utgifter du har hatt som ansatt. Eksempler på slike kostnader er mat på tjenestereiser, hjemmekontor, faglitteratur, videreutdannelse, verktøy, arbeidsklær og frivillig ulykkes- og sykeforsikring.

Minstefradraget er 46 prosent av lønnsinntekt i 2024, men begrenset opp til en øvre grense på 104 450 kr. Dersom du har utgifter som er høyere enn fradraget, kan du imidlertid kreve fradrag for faktiske utgifter i din personlige skattemelding (selvangivelsen).

For pensjonsinntekt er satsen 40 prosent, begrenset til en øvre grense på 86 250 kr.

Fordi du skal slippe å holde oversikt over mindre utgifter du har hatt som er relatert til jobben, har du rett til å kreve et standardbeløp som fradrag i inntekten din. Du slipper da å dokumentere eller holde oversikt over hver av disse utgiftene.

104 450 kr er altså maks du kan kreve fradrag for uten at du holder oversikt over de faktiske utgiftene du har hatt. Eksempler på andre fradrag for privatpersoner er:

 • Foreldrefradrag
 • Reisefradrag
 • Fagforeningsfradrag
 • Fradrag for utdanning
 • Fradrag for kostnader ifbm. bolig i boligselskap eller -sameie
 • Fradrag for lån (gjeldsrenter og forsinkelsesrenter)
 • Fradrag for BSU
 • Fradrag for tap ved salg av aksjer eller andre verdipapirer
 • Pendlerfradrag

I Skatteetatens fradragveileder finner du mer informasjon om disse fradragene.

Hva er skatt

Skatt er penger som betales til stat og kommune fra privatpersoner, selskaper og andre skattepliktige. Når det snakkes om skatt, tenker man gjerne på en viss prosent skatt på lønn og overskudd fra næringsvirksomhet (direkte skatt), men det finnes også indirekte skatt, som for eksempel mva (merverdiavgift).

Skattepengene brukes til å finansiere samfunnets fellesgoder, for eksempel veier, helsetjenester, utdanning, pensjon og forsvaret.

To generelle, viktige prinsipper med hensyn til skatt og beskatning er:

 1. Privatpersoner (personlige skatteytere) betaler mer skatt jo mer de tjener og har evne til å betale.
 2. Skatt skal være med på å jevne ut (de økonomiske) forskjellene i samfunnet.

Skatt for privatperson og skatt for selskaper

Både lønnsmottagere/ansatte og bedrifter betaler per definisjon inntektsskatt, men for førstnevnte kalles den inntektsskatt, mens skatt for bedrifter ofte kalles selskapsskatt (22 prosent i 2023/2024).

Privatpersoner betaler som nevnt mer skatt jo høyere inntekt de har (en såkalt progressiv skatt), mens selskapsskatten har en flat sats/skatteprosent: Uansett hvor stor omsetning bedriften har, er skattesatsen den samme.

Privatpersoner/personlige skatteytere kan også være selvstendig næringsdrivende. Siden et enkeltpersonforetak er en del av eierens privatøkonomi, beskattes overskuddet sammen med eventuell annen personinntekt (fra ordinært ansattforhold).

Enkeltpersonforetak og andre selvstendig næringsdrivende betaler ofte et sted mellom 30 og 37 prosent i skatt, avhengig av hvor store inntekter de har. Grunnen til at enkeltpersonforetak har en høyere skatteprosent enn AS, er fordi det må betales trygdeavgift og trinnskatt på inntekten fra enkeltpersonforetaket (trygdeavgiften trekkes fra lønnen i et vanlig arbeidsforhold). AS har i tillegg arbeidsgiveravgift, noe enkeltpersonsforetak ikke har til eieren av selskapet.

Noe du lurer på om skatteoppgjøret for næringsdrivende som du ikke fant svar på her? Send oss en e-post på kontakt@fiken.no, så skal vi hjelpe deg videre.

Skrevet av

Andreas
Author image

Fagkonsulent i Fiken, statsautorisert regnskapsfører og revisor. Mål om at Fiken-brukere ikke kjenner seg igjen i Albert Einsteins sitat: The hardest thing in the world to understand is the Income Tax

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Med Fiken er det superenkelt for små bedrifter å gjøre regnskapet selv! Innleveringer til Skatteetaten og Altinn er gjort på et blunk, og vi passer på at regnskapet blir riktig.

Prøv Fiken gratis

Allerede registrert? Logg inn

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Personvern og informasjonskapsler Bærekraftsrapport