Superenkelt regnskap for små bedrifter

OnlyFans skatt (2024): Så mye skal du betale og slik betaler du

Usikker på OnlyFans og skatt? Les videre, så forteller vi deg alt du trenger å vite.

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

OnlyFans er det Skatteetaten definerer som «aktivitet på internett», og hovedregelen er den samme som for all annen inntektsbringende aktivitet: Du skal betale skatt på pengene du tjener.

Er OnlyFans skattefritt

Nei, OnlyFans er ikke skattefritt. All aktivitet du driver med for å tjene penger/gå i pluss, er i utgangspunktet skattepliktig. For næringsdrivende er det frustrerende nok ikke en fastsatt sum eller inntekt som gjør at du blir skattepliktig – slik det er for vanlig ansatte.

Det avgjørende er nettopp om det du driver med er egnet til å gå med overskudd. Enten med det samme, eller på sikt. Og det er utvilsomt tilfellet med OnlyFans. Det enkleste – og tryggeste – er faktisk å bare anta at du skal betale skatt på det du tjener.

Hvor mye kan man tjene skattefritt

En oppdragsgiver kan utbetale lønn på opptil 1 000 kr i løpet av ett kalenderår uten at mottakeren betaler skatt på inntekten. Og som privatperson kan du tjene opptil 6 000 kr skattefritt i løpet av et år på småjobber og hobby-inntekt – fra så mange oppdragsgivere du vil. Betingelsen er at arbeidet utføres hjemme hos den som betaler, men dette er unntakstilfeller som ikke relevant for OnlyFans.

I artikkelen Hvor mye kan man tjene skattefritt går vi mer i detalj på denne problemstillingen.

Er OnlyFans hobby eller næringsvirksomhet

Næringsvirksomhet er, kort oppsummert, salg av varer og/eller tjenester med mål om å tjene penger. Mange som driver en bedrift/et foretak er selvstendig næringsdrivende, og selvstendig næringsdrivende kjennetegnes av at:

 • Foretaket er egnet til å gå med overskudd og drives for egen regning og risiko.
 • Foretaket drives over tid – det er ikke bare et enkeltoppdrag.
 • Eieren leverer skattemelding for næringsdrivende.

I de fleste tilfeller er selvstendig næringsdrivende registrert i Brønnøysundregistrene som enkeltpersonforetak (ENK).

Hva anses som hobby-inntekt

Hobby, i motsetning til næringsvirksomhet, kan defineres som en type ikke-økonomisk aktivitet, altså noe du driver med som ikke er egnet til å gå med overskudd, og slik gi økonomiske fordeler. Skillet mellom hobby og næringsdrift er ikke definert i skatteloven, men her er et eksempel:

Dersom du maler bilder, bruker mye tid og penger på dette, og i ny og ne selger et bilde, så kan dette i teorien klassifiseres som hobby og hobby-inntekt. Men dersom målet er å tjene penger, så er det enklest, tryggest og best å anta du skal betale skatt – og betale den.

Hvor mye tar OnlyFans

OnlyFans tar 20 prosent av inntektene man får gjennom bruk av plattformen. I regnskapssammenheng kalles dette for avregning:

Den største forskjellen mellom avregninger og vanlig salg (der man fakturerer, for eksempel), er at en avregning ofte inneholder både en inntekt og en utgift. Du får inntekten i form av salget ditt, men de som lager avregningen (OnlyFans, i dette tilfellet) beholder en viss prosent eller sum av omsetningen som kompensasjon for en jobb de gjør for deg/for at du bruker plattformen. Denne avregningen/oversikten blir da typisk sendt til deg som en samlet oversikt per måned som inneholder alle salg for denne perioden.

De som selger innhold via OnlyFans kan hente ut avregning for perioden de ønsker inne på kontoen sin. Denne viser både bruttobeløpet (gross, på engelsk), altså hvor mye de har tjent før OnlyFans har tatt plattformavgiften (20 prosent). Og den viser nettobeløpet (net, på engelsk): summen etter at plattformavgiften er trukket fra.

OnlyFans skatt: Hvor mye?

Det korte svaret: De fleste må betale mellom 20 og 40 prosent skatt på inntekter fra OnlyFans. Et mer utfyllende svar:

De fleste som driver med OnlyFans regnes som næringsdrivende, og skal derfor ha et enkeltpersonforetak (hopp til avsnittet om enkeltpersonforetak) og føre regnskap.

Skatten på inntekt fra enkeltpersonforetak vil for de fleste ligge et sted mellom 20 og 40 prosent, men skatteprosenten kan bli både høyere og lavere. Jo mer du tjener, jo mer skatt må du betale (dette kalles progressiv skatt).

Dersom du har lønnsinntekter i tillegg til inntekten fra enkeltpersonforetak ditt, vil dette påvirke skatten du betaler for inntekter fra enkeltpersonforetaket. Grafen under viser skattesatsen for enkeltpersonsforetak dersom du ikke har andre inntekter ved siden av:

Illustrasjon som viser skattesatsen for enkeltpersonsforetak dersom du ikke har andre inntekter ved siden av
Slik øker skatteprosenten i enkeltpersonforetaket ditt.

Driver du derimot med OnlyFans og har et AS, betaler du det som heter selskapsskatt, og dette er en flat sats. I 2023 og 2024 er selskapsskatten på 22 prosent. Når dette er sagt: Det er nok veldig sjelden at noen driver sitt OnlyFans-virke som AS, dette fordi langt mer informasjon om aksjeselskaper er offentlig tilgjengelig (enn for enkeltpersonforetak).

Hvordan betale skatt OnlyFans

Du skatter av inntekter fra OnlyFans ved å søke å om få tilsendt faktura på forskuddsskatt. Når du først har begynt å få faktura på forskuddsskatt, går det av seg selv (du får det fire ganger i året).

Grunnen til at det heter forskuddsskatt, er at du betaler skatten før det endelige skatteoppgjøret er klart på høsten, året etter det gjeldende regnskapsåret. Skatteoppgjøret for 2023 kommer for eksempel på høsten i 2024. Forskuddsskatt betales altså fortløpende gjennom året, men etter at du faktisk har tjent pengene.

Søke om forskuddsskatt for enkeltpersonforetak

Som næringsdrivende er det altså ditt ansvar å søke om forskuddsskatt. Det gjør du hos Skatteetaten på siden Forskuddsskatt for enkeltpersonforetak. I søknadsskjemaet gjør du følgende:

 • Velger kategori Næring.
 • Velger den inntekten som passer for deg. Annen næring er vanligst (og gjelder nok for alle som driver med OnlyFans).
 • Legger inn forventet overskudd både i Overskudd annen næring og Personinntekt - annen næring. Du må anslå beløpet så godt du kan. Du kan endre dette senere dersom du ser at du har anslått feil.

Greit å vite: Du skal ikke søke om forskuddsskatt før du regner med å gå med overskudd. Du må altså bruke skjønn både for anslå om du kommer til å gå med overskudd, og hvor stort overskuddet kommer til å bli.

Betale forskuddsskatt

Hvor mye du må betale i skatt, er basert på din forventende inntekt. Denne oppgir du når du søker om å få tilsendt faktura på forskuddsskatt.

Slik blir gangen i det for regnskapsåret 2024:

 • Du betaler forskuddsskatt fire ganger i løpet av året (15. mars/juni/september og desember).
 • Innen 31. mai 2025 leverer du skattemeldingen din (med den forteller du Skatteetaten hva overskuddet ditt i 2024 ble).
 • På høsten 2025 (senest i løpet av oktober) er skatteoppgjøret klart.

Da får du vite om du har betalt inn for lite eller mye forskuddsskatt, og dermed om du må betale restskatt (baksmell), eller om du får penger tilbake.

Illustrasjon som viser gangen i betalingen av forskuddsskatt for enkeltpersonforetak.
Her ser du gangen i betalingen av forskuddsskatt for enkeltpersonforetak.

Enkeltpersonforetak skatt under 50 000

Skatteetaten anbefaler at du leverer skattemeldingen din fra et regnskapsprogram, men du kan rapportere inn dine inntekter og utgifter direkte i den personlige skattemeldingen hos Skatteetaten.no. Da fyller du inn summen av inntekter og utgifter i den delen av skattemeldingen som heter næringsspsifikasjon.

Denne muligheten har du dersom du har det Skatteetaten kaller enkle forhold, som regel betyr dette under 50 000 kr i omsetning. Men dette kan du bare gjøre dersom du ikke har søkt om å få tilsendt faktura på forskuddsskatt, og Skatteetaten ikke har sendt deg det på eget initiativ.

Greit å vite: Du trenger faktisk ikke å ha et registrert foretak for å fylle inn dine utgifter og inntekter i skattemeldingen (selv om det fleste er pålagt å ha det), så det finnes ingen unnskyldning for ikke å rapportere inn tallene og betale riktig skatt.

Regnskap OnlyFans

Du er pliktig å føre regnskap når du du selger varer eller tjenester for å tjene penger. For de fleste enkeltpersonforetak er regnskapet, enkelt forklart, en oversikt over inntekter og utgifter (men det inneholder mye annen informasjon også).

Fordi OnlyFans er utenlandsk, sender de ikke sine norske brukere en årsoppgave på slutten av året, som viser hvor mye de har tjent. At de fleste som driver med OnlyFans må føre regnskap (fordi de har bokføringsplikt) er derfor en stor fordel. Dette fordi det gjør at man holder oversikt over inntektene og utgiftene sine, og slik sørger for at skatten ikke blir for høy.

Har du ikke kontroll på regnskapet og ikke betaler skatten din, står du i fare for å havne i avisen under overskrifter som Slo til mot 26 norske OnlyFans-profiler – 22 millioner kroner ikke oppgitt i skatt.

Mva for OnlyFans

Det er faktisk selskapet OnlyFans (registrert som Fenix International Limited) som har ansvaret for å kreve inn mva/merverdiavgift og betale den videre til skattemyndighetene i det aktuelle landet. Det er altså ikke den som arbeider som creator/modell som har ansvaret for mva i dette tilfellet. Hvor mye mva en fan må betale når hen kjøper OnlyFans-tjenester kommer an på hvor vedkommende bor – i Norge er det 25 prosent.

Det dette betyr i praksis, er at når en fan for eksempel betaler 125 inkl. mva, tar OnlyFans 25 kr og sender til Skatteetaten om kjøperen bor i Norge. Resten sendes til creator/modellen – etter at OnlyFans har tatt sin provisjon.

Enkeltpersonforetak eller AS for OnlyFans

Organisasjonsform beskriver den juridiske organiseringen av en virksomhet. Valg av organisasjonsform bestemmer blant annet hvilke plikter og rettigheter man har ovenfor myndighetene, hvor mye risiko som er involvert, og om man kan være ansatt i egen bedrift eller ikke.

Den vanligste og mest fornuftige organisasjonsformen for de som bruker OnlyFans, er enkeltpersonforetak.

Et enkeltpersonforetak kjennetegnes av at foretaket eies, styres og drives av én person, som har hele det økonomiske ansvaret, og dermed tar all risikoen. Som eier av et enkeltpersonforetak kan du ikke være ansatt i ditt eget foretak, men du kan ha andre ansatte.

Et enkeltpersonforetak er en del av eierens privatøkonomi, og du rapporterer inn resultatet når du leverer din personlige skattemelding (selvangivelse). Skatten din regnes ut på bakgrunn av overskuddet ditt, og andre inntekter, som for eksempel lønn fra et eventuelt ansettelsesforhold.

Når det kommer til valget mellom enkeltpersonforetak og AS er dette en grei tommelfingerregel: Dersom du er avhengig av pengene du får inn gjennom foretaket ditt, hvis det er denne inntekten du skal leve av, da mener vi at du bør vurdere å stifte et AS. Har du et AS, kan du være ansatt i foretaket ditt, ta ut lønn og få bedre trygderettigheter.

Enkeltpersonforetak skatt: Beregne

Når du har et enkeltpersonforetak, beregner Skatteetaten hvor mye du skal betale i skatt samlet ut i fra:

 • Din (eventuelle) lønn som ansatt i andre selskaper (dette får du automatisk opp i skattemeldingen din).
 • Overskuddet fra foretaket ditt (inntekter minus kostnader). Dette rapporterer du inn når du leverer skattemeldingen din.
 • Andre personlige forhold, som er ferdigutfylt i skattemeldingen, som gjeld, formue og fradrag.

Skatteetaten har en enkel og oversiktlig skattekalkulator, hvor du fyller inn lønn og overskuddet fra foretaket, samt andre forhold, og får beregnet skatten din.

Hva er næringskode og bransje for OnlyFans

Virksomheter blir tildelt næringskode basert på det de angir som sin hovedaktivitet/bransje når virksomheten registreres i Enhetsregisteret. Mange som arbeider med OnlyFans bruker næringskoden 74.902 Modellbyråvirksomhet. Usikker på hva næringskode er?

En næringskode er en femsifret kode som angir en virksomhets hovedaktivitet, for eksempel 90.031 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst. Grupperingen i næringskoder hjelper blant annet Statistisk sentralbyrå (SSB) å utarbeide sine statistikker og oversikter.

Hvis du lurer på noe om skatt i enkeltpersonforetaket ditt: Ikke nøl med å sende oss en e-post på kontakt@fiken.no.

Vanlige spørsmål om OnlyFans og skatt

Er det skatt på OnlyFans?

Ja, det er skatt på OnlyFans. De fleste må betale mellom 20 og 40 prosent skatt på inntekter fra OnlyFans. Les avsnittet Hvor mye skatt på OnlyFans? for mer informasjon.

Når må man skatte på hobby?

Du må skatte på hobby når hobbyen ikke lenger er noe du tjener litt penger på av og til, uten å gå i pluss, men noe du gjør regelmessig, der inntektene er større enn utgiftene.

Hobby, i motsetning til næringsdrift, kan defineres som en type ikke-økonomisk aktivitet, altså noe du driver med som ikke er egnet til å gå med overskudd, og slik gi økonomiske fordeler. Skillet mellom hobby og næringsdrift er ikke definert i skatteloven, men her er et eksempel:

Dersom du maler bilder, bruker mye tid og penger på dette, og i ny og ne selger et bilde, så kan dette i teorien klassifiseres som hobby og hobby-inntekt. Men dersom målet er å tjene penger, så er det enklest, tryggest og best å anta du skal betale skatt – og betale den.

Hvor mye er vanlig å betale i skatt?

Skatten på inntekt fra enkeltpersonforetak vil for de fleste ligge et sted mellom 20 og 40 prosent, men skatteprosenten kan bli både høyere og lavere. Jo mer du tjener, jo mer skatt må du betale (dette kalles progressiv skatt).

Dersom du har lønnsinntekter i tillegg til inntekten fra enkeltpersonforetak ditt, vil dette påvirke skatten du betaler for inntekter fra enkeltpersonforetaket.

Skrevet av

Espen
Author image

Jobber med ordlegging i Fiken. Favoritt Seinfeld-episode: The Sniffing Accountant.

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Med Fiken er det superenkelt for små bedrifter å gjøre regnskapet selv! Innleveringer til Skatteetaten og Altinn er gjort på et blunk, og vi passer på at regnskapet blir riktig.

Prøv Fiken gratis

Allerede registrert? Logg inn

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Personvern og informasjonskapsler Bærekraftsrapport