Superenkelt regnskap for små bedrifter

Skattefri inntekt: Hvor mye kan man tjene skattefritt?

Hvem elsker ikke tanken på skattefrie penger? Ren fortjeneste uten at AS Norge skal ha en viss prosent høres kanskje forlokkende ut, men det er naturlig nok veldig strenge regler for skattefrie inntekter. Vi skal se på de vanligste eksemplene her, og beløpsgrensene.

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

Våre innledende tips når det gjelder skattefrie inntekter:

 • Før en oversikt over inntektene dine gjennom året, slik at du enkelt kan se om du krysser beløpsgrensene for skattefri inntekt.
 • Vær oppmerksom på reglene for ulike typer inntekter og hvordan de påvirker din skatteplikt (les denne artikkelen).
 • Dersom du er usikker på om en inntekt er skattefri, ta kontakt med Skatteetaten for å få veiledning.

Skattefrie inntekter: Det viktigste

Det helt sentrale når det kommer til skattefrie inntekter er dette: Det er egentlig ingen satt sum/inntekt som gjør at du blir skattepliktig. Vi forstår at dette er forvirrende, i og med at vi senere i artikkelen opplyser om nettopp satte grenser for skattefrie inntekter.

Men det som faktisk er avgjørende, er om det du driver med er egnet til å gå med overskudd (om enn ikke med det samme, så på sikt), og følgelig må klassifiseres som skattepliktig virksomhet, heller enn tilfeldig småjobb eller hobbyinntekt.

All lønn – all utbetalt lønn, i motsetning til en fakturert inntekt – fra en enkelt arbeidsgiver som overstiger 1 000 kr i løpet av et inntektsår er skattepliktig.

Og det er viktig og huske på dette: At det i hele tatt finnes en ordning for skattefrie inntekter er i første omgang tenkt som en forenkling for arbeidsgivere, ikke en ordning ment å gi skattefrie inntekter til de som utfører småjobber i ny og ne.

Forskjellen på skattepliktig næringsvirksomhet og hobby-inntekt

Enkelt forklart: Næringsinntekt er inntekt som stammer fra salg av varer og/eller tjenester fra et selskap/foretak, mens hobby-inntekt er når du for eksempel maler på fritiden, og av og til selger ett av maleriene dine.

Hobby eller næringsvirksomhet

Når du som privatperson begynner å selge varer eller tjenester med formål om å tjene penger, da driver du per definisjon ikke med en hobby, men med næringsvirksomhet.

Mange tror det finnes en nedre grense for hva som regnes som næringsvirksomhet – at man for eksempel ikke trenger å ha et foretak hvis man omsetter for mindre enn 50 000 kr. Men det er feil. Dersom du for eksempel har en omsetning på 5 000 kr, skal du skatte av dette, så lenge det er virksomhet som egner seg til å gå med overskudd – og faktisk gjør det.

Hva er skattefri inntekt – eksempler på skattefrie inntekter

Skattefri inntekt er inntekt som ikke er gjenstand for skatt – inntekt det ikke kreves av man betaler skatt på. Eksempler på dette er inntekt fra såkalte småjobber og hobbyinntekt (se eget avsnitt), gaver, og visse trygdeytelser.

 • Gaver: Gaver opp til et visst beløp er skattefrie. Dette gjelder både gaver fra privatpersoner og fra arbeidsgiver. Det er viktig å være oppmerksom på at det er en beløpsgrense for skattefrie gaver fra arbeidsgiver.
 • Arv: Arv er i utgangspunktet skattefri. Imidlertid kan det være skatt på gevinster fra arvede eiendeler når de selges.
 • Stipender: Mange stipender er skattefrie, men også her kan det være unntak. Det er viktig å sjekke reglene for det spesifikke stipendet du mottar.
 • Trygdeytelser: Enkelte trygdeytelser, som barnetrygd og kontantstøtte, er skattefrie.

Skattefritt beløp – beløpsgrenser for skattefrie inntekter (2024)

Inntektstype Skattefri beløpsgrense
Småjobber og hobby-inntekt 6 000 kr per år
Lønn fra arbeidsgivers hjem 6 000 kr per år
Lønn fra utenfor arbeidsgivers hjem 1 000 kr per år
Salg av frukt, bær og grønnsaker 6 000 kr / 1 000 kr per år*
Inntekt fra veldedige/frivillige organisasjoner 10 000 kr per år
Korttidsutleie av egen bolig 10 000 kr per år
Skattefrikortgrense 70 000 kr per år

*Se eget avsnitt.

Lønn fra arbeidsgivers hjem og Lønn fra arbeid utenfor arbeidsgivers hjem er to forskjellige typer småjobber, og grensene er altså forskjellige:

 1. Lønn fra arbeidsgivers hjem: Dette er småjobber og tjenester som utføres i oppdragsgivers hjem. Eksempler på slike jobber kan være plenklipping, maling av hus, barnepass eller fjerning av avfall. For slike jobber kan man tjene opptil 6 000 kr skattefritt per år, per oppdragsgiver, så lenge man ikke er selvstendig næringsdrivende innen samme fagfelt som oppdraget gjelder.
 2. Lønn fra arbeid utenfor arbeidsgivers hjem: Dette refererer til småjobber og tjenester som utføres utenfor oppdragsgivers hjem, for eksempel småjobber på en arbeidsplass eller i et offentlig rom. For slike jobber er beløpsgrensen for skattefri lønn lavere, og man kan kun tjene opptil 1 000 kr skattefritt per år.

Det er viktig å være oppmerksom på disse forskjellige beløpsgrensene og reglene for skattefri inntekt, slik at man overholder skattereglene og unngår problemer med Skatteetaten.

Småjobber og hobby-inntekt

Du kan tjene 6 000 kr skattefritt i løpet av ett år på småjobber og hobby-inntekt, fra så mange oppdragsgiver du vil. Dette gjelder lønnsinntekt, eller betaling for småjobber, utenfor det du arbeider med profesjonelt. Det vil si tilfeldig inntekt uten et visst omfang eller varighet.

Hvis du for eksempel er snekker og jobber i snekkerfirma, kan du altså ikke gjøre en betalt snekkerjobb for svogeren din, og si at den var bare en liten jobb til 2 000 kr, og ta pengene skattefritt rett i lomma. Som Skatteetaten spesifiserer: «For at du skal kunne ta i mot lønn etter forenklet ordning, kan du ikke være selvstendig næringsdrivende innen samme fagfelt som oppdraget gjelder.»

Dersom de eventuelle småjobbene du tar på deg ikke er knyttet til oppdragsgiverens hjem – for eksempel plenklipping, maling av hus eller fjerning av avfall – så er regelen enda strenger med hensyn til fritak fra beskatning: For arbeidsoppdrag som ikke er i arbeidsgivers hjem, er grensen for skattefri lønn 1 000 kroner per år.

Viktig presisering når det gjelder lønnsinntekt: Selv om det ikke er opplysningspliktig for den ansatte, må arbeidsgiveren beregne arbeidsgiveravgift av det aktuelle beløpet.

Salg av frukt, bær og grønnsaker

Dersom salget av frukt, bær og grønnsaker skjer ved dørsalg og regnes som i arbeidsgivers hjem (altså i kjøperens hjem), er grensen for skattefri inntekt 6 000 kr per år. Hvis salget skjer hjemmefra, er grensen for skattefri inntekt 1 000 kr per år. Husk at dette kun gjelder dersom inntektene ikke anses som næringsvirksomhet.

Veldedige eller frivillige organisasjon

Institusjoner, organisasjoner, selskap, foreninger og stiftelser o.l. er fritatt fra formues- og inntektsskatt dersom de ikke har som formål å tjene penger/gå med overskudd.

Hvis du får utbetalt under 10 000 kr fra en organisasjon fritatt fra beskatning, så er disse pengene skattefrie for deg, og trenger ikke rapporteres til Skatteetaten. Får du derimot utbetalt over 10 000 kr, så er hele summen skattepliktig.

Skatteetaten spesifiserer: «Beløpsgrensen for skattefri inntekt gjelder lønn for en jobb du gjør for organisasjonen; for eksempel som profesjonell utøver, trener, dirigent, funksjonær, dommer, tillitsvalgt mv. Dersom jobben du gjør for den skattefrie organisasjonen er en del av din næringsvirksomhet, er alle inntektene skattepliktig virksomhetsinntekt.»

Dersom du har utgifter i forbindelse med arbeidet du gjør for organisasjonen, har du også rett til å få dekket disse på inntil 10 000 kroner årlig, skattefritt. Det samme gjelder for reiseutgifter. Overstiger summen 10 000 kr får du disse fremdeles dekket, men organisasjonen må da rapportere inn dette til Skatteetaten, og utgiftene må dokumenteres med bilag/reiseregning.

Utleie av bolig skattefritt

Ved korttidsutleie av egen bolig (under 30 dager) er hovedreglen i utgangspunktet den samme som ved inntekter fra veldedige og frivillige organisasjoner: Utleieinntekter inntil 10 000 kroner årlig er skattefri, mens av alt over dette regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt (15 prosent er med andre ord skattefritt).

Dersom du som utleier også får ekstrainntekter for for eksempel utvask, strøm, ved til fyring osv., regnes dette også som leieinntekt. Leier du ut boligen gjennom en tredjepart (utleiebyrå eller bookingfirma) som tar en provisjon, så er det leieinntekten før provisjonen er fratrukket som er skattepliktig.

Når det gjelder utleie av bolig/fritidseiendom som du ikke selv bruker eller bor i, for eksempel gjennom Airbnb, gjelder de samme skattereglene som for tradisjonell langtidsutleie av bolig/eiendom.

Skattefri inntekter ved langtidsutleie av bolig

Hvis du leier ut en del av din egen bolig – for eksempel sokkelleiligheten – og fremdeles benytter minst halvparten av boligen selv, så er leieinntektene helt skattefrie.

Skatteetaten spesifiserer at: «’Minst halvparten’ avgjøres ut fra boligens utleieverdi på det frie markedet. Arealet er ikke avgjørende i denne sammenheng, men ofte henger selvsagt areal og utleieverdi sammen.»

Dette dette betyr i praksis, er at for at leieinntekten skal være skattefrie må:

 1. Boligen leies ut i mer enn 30 dager, og
 2. Inntekten fra den utleide delen må være lavere enn antatt leieverdi fra den delen du selv bor i.

Skattefri inntekt for barn og unge

For barn og unge under 18 år gjelder de samme reglene for skattefri inntekt som for voksne. Det er viktig for unge arbeidstakere og deres foreldre å være oppmerksomme på disse reglene og beløpsgrensene for å unngå å betale unødvendig skatt og for å overholde skattereglene. Barn og unge bør også huske å bestille skattefrikort dersom deres inntekt er under 70 000 kr per år (2023).

Skattefrikort (2024)

Hvis det finnes en klassisk skattefri inntekt, så må det være den som faller inn under skattefrikort-grensen:

Dersom du tjener 70 000 kroner eller mindre i løpet av året (2024), trenger du ikke betale skatt. Da bestiller du skattefrikort i stedet. Det gjør du fra Skatteetattens sine sider. Her kan du også endre skattekortet ditt, dersom du ser at kommer til å tjene mindre enn Skattetaten har beregnet.

Skattefri inntekt: Spørsmål?

Noe du lurer på om skattefrie inntekter som du ikke fant svar på her? Send oss en e-post på kontakt@fiken.no, så skal vi hjelpe deg videre.

Dette er kanskje ikke et vanlig spørsmål om skatt, men det er i hvert fall et spørsmål om skatt.

Jeg elsker å betale skatt, men jeg får ikke til å sette fingeren helt på hvorfor. Kan dere hjelpe meg?

Ja, vi kan i hvert fall prøve. Kan det være fordi skattepengene vi betaler er med på å jevne ut (de økonomiske og sosiale) forskjellene i samfunnet, og finansierer fellesgoder som veier og helsetjenester, utdanning og forsvaret, pensjon og en rekke støtteordninger for de som trenger det?

Skrevet av

Joachim
Author image

Statsautorisert regnskapsfører og supportkonsulent i Fiken. Regnskap = Minus er pluss og pluss er minus, men uten pluss blir det ingen minus.

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Med Fiken er det superenkelt for små bedrifter å gjøre regnskapet selv! Innleveringer til Skatteetaten og Altinn er gjort på et blunk, og vi passer på at regnskapet blir riktig.

Prøv Fiken gratis

Allerede registrert? Logg inn

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Personvern og informasjonskapsler Bærekraftsrapport