Superenkelt regnskap for små bedrifter

Aksjonærregisteroppgave (2024): Hva er det og hvordan levere

Aksjonærregisteroppgave er en oversikt som inneholder grunnleggende personlig informasjon om alle aksjonærene i et selskap, og hendelser knyttet til aksjene i selskapet for det gjeldende året.

For de fleste er innlevering av aksjonæregisteroppgaven gjort på noen få minutter i Fiken, og funksjonen er inkludert når du benytter deg av vår løsning for innlevering av skattemelding og årsregnskap.

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

Hva er en aksjonærregisteroppgave

Aksjonærregisteroppgaven, RF-1086, er en oversikt som inneholder grunnleggende personlig informasjon om alle aksjonærene i et selskap, og hendelser knyttet til aksjene i selskapet for det gjeldende året.

Eksempel på slike hendelser er stiftelse, utbetaling av utbytte, aksjer har byttet eier, kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, aksjesplitt, aksjespleis, fusjon og fisjon.

Greit å vite: Noen kaller aksjonærregisteroppgaven for aksjonæroppgave. Det er altså det samme.

Hva er en aksjonær?

En aksjonær er noen som eier aksjer i et selskap. Dersom du har stiftet/opprettet et selskap, eller har kjøpt aksjer i et selskap, er du én av aksjonærene i selskapet. Aksjonæren eier én eller flere aksjer, og kan være både en privatperson (privataksjonær), eller et annet selskapet, f.eks. et holdingselskap. I noen tilfeller kan det også være andre typer organisasjoner som er aksjonærer, som f.eks. stiftelser, kommuner eller stater.

Frist aksjonærregisteroppgave 2024

Fristen for innlevering av aksjonærregisteroppgave er 31. januar året etter det gjeldende regnskapsåret.

Fristen er 31. januar 2024 for aksjonærregisteroppgaven for 2023. Også selskap som er avviklet året før må levere oppgaven.

Hvem må levere aksjonærregisteroppgave

Alle norske aksje- og allmennaksjeselskap (samt sparebanker med egenkapitalbevis) må levere aksjonærregisteroppgave til Skatteetatens aksjonærregister hvert år. Den kan leveres manuelt via Altinn, eller direkte fra Fiken.

Greit å vite #1: Alle pliktige selskaper må levere selv om det ikke har vært endringer i noe av de relevante punktene (aksjeeiere, aksjekapital, utbytte osv.).

Greit å vite #2: NUF må ikke levere aksjonærregisteroppgave.

Hvorfor må man levere aksjonærregisteroppgaven

Opplysninger fra aksjonærregisteroppgaven brukes av Skatteetaten i ferdigutfyllingen av eiernes (aksjonærenes) personlige skattemelding (selvangivelsen). Selskapet leverer altså aksjonærregisteroppgaven for at skatten til aksjonærene skal bli riktig.

Informasjon i aksjonærregisteroppgaven om hvem som eier aksjene offentliggjøres også av Skatteetaten, fordi det er bestemt at informasjon om eierskap av selskap skal være tilgjengelig for alle.

Hva er en aksje?

En aksje er en eierandel i et aksjeselskap. Eierne av aksjene (aksjonærene) har rett til en andel av utbyttet som betales fra selskapet, og har stemmerett når det skal tas større beslutninger i selskapet. Hver aksje i et selskap har samme verdi.

Hva er aksjonærregisteret

Aksjonærregisteret er et register hos Skatteetaten. Registeret inneholder informasjon om hvem som eier aksjene i alle norske aksjeselskap, samt informasjon om utbyttebetalinger, kapitalforhøyelse og andre hendelser knyttet til aksjene i selskapene. Kilden til informasjonen i aksjonærregisteret er aksjonærregisteroppgaven, som alle aksjeselskap må levere til registeret årlig.

Formålet med aksjonærregisteret og aksjonæregisteroppgaven

Opplysninger fra aksjonærregisteret brukes av Skatteetaten i ferdigutfyllingen av aksjonærenes personlige skattemelding (selvangivelsen). Selskaper leverer altså aksjonærregisteroppgaven for at skatten skal bli riktig, og fordi aksjonærene i selskapet skal slippe manuell utfylling av informasjonen i sin personlige skattemelding. Skatt som informasjonen i aksjonærregisteret brukes til å beregne, er for eksempel utbytteskatt, skatt på gevinst ved salg av aksjer og formueskatt.

Informasjon fra aksjonærregisteret om hvem som eier aksjene i et selskap offentliggjøres av Skatteetaten fordi det er bestemt at informasjon om eierskap av selskap skal være tilgjengelig for alle/offentlig informasjon. Det samme gjelder for årsregnskapet. Når du f.eks. søker opp et firma og får treff i Proff eller Purehelp, er det tallene fra årsregnskapet og aksjonærregisteret du får tilgang til.

Begrensninger i aksjonærregisteret: Aksjonærregisteret oppdateres med informasjon om endringer i hvert selskap i løpet av kalenderåret. Det er imidlertid bare aksjeeierne i selskapet per 31.12. som blir offentlig tilgjengelig. Dette betyr at man kan vite hvem som er eiere på slutten av året, men ikke hvem som har vært eiere i løpet av året.

Hva er aksjeeierbok

Aksjeeierbok er en oversikt over hvem som eier aksjene i et selskap. Det er aksjeloven som bestemmer at alle aksjeselskaper er pliktige å ha/opprette en aksjeeierbok.

Her navngis alle aksjeeierne alfabetisk og det spesifiseres hvor mange aksjer hver enkelt eier, nummeret på aksjene, samt hvilke typer aksjer de eier – dersom selskapet har flere aksjeklasser.

Det er styret i selskapet som er ansvarlig for at aksjeeierboken føres og er oppdatert, og selskapet skal oppbevare opplysninger om tidligere aksjeeiere i minst ti år.

Hvordan levere aksjonærregisteroppgave

Hvis du fyller ut aksjeeierboken i Fiken (alle AS er pliktig til å ha en aksjeeierbok), kan du sende inn aksjonærregisteroppgaven fra Fiken med et par tastetrykk.

I aksjeeierboken fyller du inn informasjon om hvem som er eier(e) av selskapet, og om det har vært endringer blant eierne, eller endringer i aksjekapitalen eller eierskap av aksjene. Når du sender aksjonærregisteroppgaven fra Fiken, vil du også kunne fylle inn informasjon om det er utbetalt utbytte.

Både innsending til Altinn og signering av aksjonærregisteroppgaven gjør du direkte fra Fiken. Du slipper altså å logge deg inn i Altinn. Her kan du lese an artikkel som gir en steg for steg rettledning i hvordan du leverer aksjonærregisteroppgaven.

Kort oppsummert:

  1. Du fyller ut aksjeeierboken.
  2. Klikker på Lever aksjonærregisteroppgave.
  3. Ser gjennom noen få kontrollpunkter.
  4. Klikker på Opprett aksjonærregisteroppgave og deretter Start innsending til Altinn.
  5. Klikker Signer – ferdig!
Skjermbilde fra Fiken som viser innlevering av aksjsonærregisteroppgave
Levere aksjonærregisteroppgave fra Fiken: Trykk på den grønne knappen!

Manuell utfylling og levering av aksjonærregisteroppgave

Her er forklaringen på hvordan du leverer aksjonærregisteroppgaven manuelt gjennom Altinn i de tre vanligste scenarioene:

Du har levert aksjonærregisteroppgave tidligere

Dersom du har gjort det, og det er verken tatt ut utbytte eller vært endringer i eierforhold det siste året, kan du bare godkjenne utkastet Skattetaten har laget for deg.

Du har et nytt aksjeselskap

I dette tilfellet må du selv fylle ut en del informasjon om aksjene og aksjonærene i selskapet. Informasjonen om aksjene kan du finne på stiftelsesdokumentene som ble sendt som en del av registreringen av selskapet til Brønnøysundregistrene.

Her er et eksempel på hvordan aksjonærregisteroppgaven fylles ut for et nystartet selskap med 30 000 aksjer som har kr 1 som pålydende, slik at aksjekapitalen er på kr 30 000:

Skjermbilde fra Altinn som viser utfylling av informasjon om aksjekapitalen i aksjonærregisteroppgaven
Utfylling av informasjon om aksjekapitalen i aksjonærregisteroppgaven.
Skjermbilde fra Altinn som viser utfylling av informasjon om nyutstedte aksjer i aksjonærregisteroppgaven
Utfylling av informasjon om nyutstedte aksjer i aksjonærregisteroppgaven.
Skjermbilde fra Altinn som viser utfylling av informasjon om selskapsidentifikasjon i aksjonærregisteroppgaven
Utfylling av informasjon om selskapsindetifikasjon i aksjonærregisteroppgaven.
Skjermbilde fra Altinn som viser utfylling av informasjon om antall aksjer i aksjonærregisteroppgaven
Utfylling av informasjon om antall aksjer i aksjonærregisteroppgaven.
Skjermbilde fra Altinn som viser utfylling av informasjon om kjøp og arv i aksjonærregisteroppgaven.
Utfylling av informasjon om kjøp og arv i aksjonærregisteroppgaven.

Du har betalt ut utbytte eller det har vært endringer i eierforhold

Utbetaling av utbytte eller endringer med hensyn til hvem som eier aksjer (salg mellom eiere, emisjoner osv.) er de to vanligste grunnen til at du må endre på den ferdigutfylte oppgaven. Skatteetaten har satt opp en del eksempeler på utfyllingen i disse og andre vanlige tilfeller på denne siden.

Dersom det er noe du lurer på angående levering av aksjonærregisteroppgaven fra Fiken, send oss gjerne en e-post på kontakt@fiken.no.

Skrevet av

Elisabeth Nguyen
Author image

Supportkonsulent i Fiken, tidligere revisor. Har en hund kalt IPA som vandrer rundt på kontoret

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Med Fiken er det superenkelt for små bedrifter å gjøre regnskapet selv! Innleveringer til Skatteetaten og Altinn er gjort på et blunk, og vi passer på at regnskapet blir riktig.

Prøv Fiken gratis

Allerede registrert? Logg inn

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Personvern og informasjonskapsler Bærekraftsrapport