Superenkelt regnskap for små bedrifter

Hva menes med autorisert regnskapsfører

En autorisert regnskapsfører har fullført minst en bachelorgrad, i økonomi og administrasjon med regnskapsutdanning, regnskap og revisjon, eller tilsvarende, og har jobbet minst to år i et autorisert regnskapsførerselskap.

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

Hvordan bli autorisert regnskapsfører

For å bli autorisert regnskapsfører må man altså ha fullført minst en bachelorgrad (i økonomi og administrasjon med regnskapsutdanning, regnskap og revisjon, eller tilsvarende), og ha jobbet minst to år i et autorisert regnskapsførerselskap.

Når du har gjort det, kan du søke om det som kalles autorisasjon fra Finanstilsynet. Autorisert regnskapsfører er en beskyttet tittel, og betyr at vedkommende oppfyller de faglige og praktiske kvalifikasjonene for å utøve yrket.

Forskjellen på autorisert og ikke-autorisert regnskapsfører

En autorisert regnskapsfører kan føre regnskapet for andre (bedrifter vedkommende ikke er ansatt i), men har man ikke autorisasjon, kan man kun føre regnskapet for sin egen bedrift/bedriften man jobber i.

Et regnskapsbyrå må ha en autorisert regnskapsfører som daglig leder. I tillegg må alle regnskapsoppdrag de påtar seg ha en oppdragsansvarlig som er autorisert regnskapsfører.

Så mens autorisert regnskapsfører er en beskyttet tittel (som krever utdanning og erfaring), så er ikke regnskapsfører det. Det bety at dersom du fører regnskapet for bedriften din, og har lyst til å kalle deg regnskapsføret, så kan du det.

Finn billig, autorisert regnskapsfører

Sammenlign billige, autoriserte regnskapsførere og revisorer i Norge som kan hjelpe deg med regnskapet.

Finn en regnskapsfører

Forskjellen på statsautorisert regnskapsfører og autorisert regnskapsfører

Med den nye regnskapsførerloven som ble gjeldende fra 1. januar 2023, fikk alle de som var autoriserte regnskapsførere per 31. desember 2022 automatisk tittelen statsautorisert regnskapsfører.

Det er altså ingen forskjell på en autorisert og en statsautorisert regnskapsfører utenom selve tittelen. Alle som nå får autorisasjon fra Finanstilsynet blir statsautoriserte regnskapsførere.

Her kan du lese vår artikkel Hva er forskjellen på revisor og regnskapsfører.

Hva gjør en regnskapsfører

En regnskapsfører holder oversikt over en bedrifts utgifter, inntekter, gjeld og eiendeler, og bruker denne innsikten til å i gi et korrekt bilde av en bedrifts økonomiske situasjon, slik at styret/ledelsen kan bruke denne informasjonen til å ta de korrekte beslutningene. Denne oversikten er regnskapet.

Hovedoppgaven til en regnskapsfører er bokføring, og bokføring er nettopp å føre regnskap. Helt spesifikt er bokføring å registrere posteringer i regnskapet, og en postering er en enkelt registrering på en av kontoene i regnskapet.

De vanligste posteringene er av transaksjoner, som er en hendelse som har forbindelse til noen eksterne – som ansatte, kunder, eller leverandører. Noen vanlige eksempler er lønnsutbetaling, kjøp og salg. Andre posteringer, som avskrivninger eller andre verdijusteringer i regnskapet, er ikke transaksjoner, men føres også som posteringer.

Typiske oppgaver for en regnskapsfører

  • Bokføring av bilag for kjøp og andre transaksjoner
  • Kjøre lønn og ha kontroll på a-meldinger, AGA og pensjon/OTP
  • Stå for innrapportering til myndigheten, som årsregnskap, skattemelding og mva-oppgaver
  • Å betale innkommende fakturaer/regninger
  • Å fakturere for det bedriften selger
  • Avstemme og kontrollere regnskapet før det sendes inn/oversendes revisor

I tillegg til disse tradisjonelle regnskapsføreroppgavene, som går ut på å oppfylle lovpålagte krav, tilbyr regnskapsførere i stadig større grad økonomisk rådgivning som en tilleggstjeneste.

Kan man være sin egen regnskapsfører?

Ja, det kan man. Det er ingen lov som sier at et regnskapet må føres av en statsautorisert regnskapsfører (tidligere kalt autorisert regnskapsfører). Alle selskaper kan føre sitt eget regnskap. Det kan føres av eieren, daglig leder eller en av de andre ansatte. Det som kreves, er at inntekter og utgifter dokumenteres, og at de relevante meldinger og oppgaver leveres til myndighetene.

Når dette er sagt, så er det noen som hverken har tid eller lyst til å føre regnskap, og da er smart å benytte seg av en regnskapsfører til å føre hele eller deler av regnskapet. Her kan du lese vår artikkel Hva kan en regnskapsfører gjøre for enkeltpersonforetak.

Skrevet av

Joachim
Author image

Statsautorisert regnskapsfører og supportkonsulent i Fiken. Regnskap = Minus er pluss og pluss er minus, men uten pluss blir det ingen minus.

Finn billig, autorisert regnskapsfører

Sammenlign billige, autoriserte regnskapsførere og revisorer i Norge som kan hjelpe deg med regnskapet.

Finn en regnskapsfører

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Personvern og informasjonskapsler Bærekraftsrapport