Superenkelt regnskap for små bedrifter

Alt om forskuddsskatt for enkeltpersonforetak og AS (2023)

Forskuddsskatt høres ikke særlig forlokkende ut. Ingen foretrekker vel å betale noe som helst på forskudd? Faktum er at de fleste som driver for seg selv må forholde seg til forskuddsskatt. Her skal vi derfor forklare deg det grunnleggende.

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.
Grunnen til at det heter forskuddsskatt er at skatten betales før det endelige skatteoppgjøret er klart.

Hva er forskuddsskatt

Forskuddsskatt er skatt som betales før det endelige skatteoppgjøret er klart på høsten, året etter det gjeldende regnskapsåret. For eksempel vil det endelige skatteoppgjøret for regnskapsåret 2022 komme høsten 2023 (som regel innen november).

Da får næringsdrivende en oversikt fra Skatteetaten med en beregning som viser om de har betalt inn for mye eller for lite i forskuddsskatt, og følgelig om de får tilbake penger, eller får den beryktede baksmellen.

Både enkeltpersonforetak og andre selvstendig næringsdrivende, samt aksjeselskap og lignende organisasjonsformer, betaler forskuddsskatt.

Forskuddsskatt for enkeltpersonforetak

Forskuddsskatt er at Skatteetaten fortløpende gjennom året sender deg fakturaer på skatten du skylder. Hvor mye du må betale er enten basert på:

 • Din forventede inntekt (dersom foretaket ditt er nyoppstartet). Denne oppgir du når du søker om å få tilsendt faktura på forskuddsskatt (se neste avsnitt).
 • Forrige års overskudd (dersom foretaket ditt har vært i drift i over 2 år ).

Slik ville forskuddsskatt fungert for et nyoppstartet enkeltpersonforetak for regnskapsåret 2022:

 • Du søker om forskuddsskatt, og melder inn en forventet inntekt.
 • Du betaler forskuddsskatt fire ganger (15. mars/juni/september/desember).
 • Innen 31. mai 2023 leverer du skattemeldingen (næringsoppgaven) for enkeltpersonforetak ditt, hvor du opplyser om hvor stort overskuddet ditt har vært, og følgelig hvor mye skatt du faktisk skal betale.
 • På høsten 2023 (senest i løpet av oktober) er skatteoppgjøret klart. Da får du vite om du har betalt inn for lite eller mye forskuddsskatt, og dermed om du må betale restskatt (baksmell), eller om du får penger tilbake.
Illustrasjon som viser betaling av forskuddsskatt for enkeltpersonforetak
Hva er forskuddsskatt: Dette er forskuddsskatt for enkeltpersonforetak.

Hvordan betale forskuddsskatt for enkeltpersonforetak

Du må søke om om å betale forskuddsskatt. Det er ingen automatikk i at du får tilsendt faktura på forskuddsskatt de to første årene etter oppstart. Når det har gått to år, har Skatteetaten derimot fått temmelig bra peiling på hvor mye du tjener, og beregner forskuddsskatten din basert på det.

Dersom du ikke søker om å få tilsendt faktura på forskuddsskatt, og heller ikke betaler inn forskuddsskatt på egen hånd, vil du måtte betale restskatt, og renter på denne. Ser derimot Skatteetaten at du har en rimelig høy omsetning, kommer de til å sende deg faktura på eget initiativ (det er ingen satt grense for når de gjør dette av seg selv).

For å få tilsendt faktura få forskuddsskatt, må du søke om forskuddsskatt på Skatteetatens sider. I søknadsskjemaet gjør du følgende:

 • Velger kategori Næring.
 • Velger den inntekten som passer for deg. Annen næring er vanligst.
 • Legger inn forventet overskudd både i Overskudd annen næring og Personinntekt - annen næring. Her må du bare anslå beløpet så godt du kan. Du kan enkelt endre dette senere dersom du ser at du har beregnet feil, for eksempel at du tjener mer eller mindre enn du trodde.

Endre forskuddsskatt for enkeltpersonforetak

Skatteetaten bruker informasjon om inntekten din fra siste tilgjengelige skatteoppgjør for å regne ut hvor mye forskuddsskatt du skal betale. Hvis det er første gang du søker om forskuddsskatt, baserer de skatten på det du har oppgitt som forventet overskudd.

Dersom inntekten fra foretaket ditt blir lavere eller høyere enn forventet, bør du endre forskuddsskatten slik at du slipper å betale for mye eller for lite forskuddsskatt. Det gjør du på  Skatteetatens sider. Velg kategorien Næring og inntekten som passer deg best (Annen næring er vanligst). Finn frem til Forventet inntekt og juster beløpet til det du ønsker. Husk å endre i både feltet for Overskudd annen næring og Personinntekt – annen næring.

Forskuddsskatt 2023 terminer for enkeltpersonforetak

Enkeltpersonforetak betaler forskuddsskatt fire ganger i året, og terminene (fristene) er som følger:

 • Første termin forskuddsskatt for enkeltpersonforetak: 15. mars
 • Andre termin forskuddsskatt for enkeltpersonforetak: 15. juni
 • Tredje termin forskuddsskatt for enkeltpersonforetak: 15. september
 • Fjerde termin forskuddsskatt for enkeltpersonforetak: 15. desember

Eksempel på betaling av forskuddsskatt i enkeltpersonforetak

La oss si at du opprettet enkeltpersonforetaket ditt 15. juni 2023, og sender inn søknad om få tilsendt faktura for forskuddsskatt med det samme. Da vil du (sannsynligvis) få tilsendt faktura for termin tre og fire (15. september og 15. desember) basert på det du tror du vil tjene resten av året (summen du oppga da du registrerte deg).

Innen 31. mai 2024 leverer du skattemeldingen din for 2023. Her forteller du Skatteetaten hva det faktiske overskuddet i foretaket ditt ble i 2023.

Inntekten fra enkeltpersonforetaket ditt er en del av ditt personlige skatteoppgjør, og det skattbare overskuddet du rapporterer inn i skattemeldingen (næringsoppgaven) er med på å bestemme din totale skatt, f.eks. hvis du har en vanlig jobb ved siden av.

Ble overskuddet ditt større enn forventet, kan det være at du må betale mer skatt; ble det mindre enn forventet, kan det være at du får tilbake penger (akkurat som for vanlige lønnsmottagere). Dette avhenger av din samlede lønn og andre personlige forhold, og blir klart når skatteoppgjøret er tilgjengelig. For regnskapsåret 2023, vil dette skje høsten 2024 (senest i oktober).

Viktig å huske på: Dersom du beregner å ha underskudd det første året du driver foretaket ditt, skal du ikke sende inn skjema for beregning av forskuddsskatt. Underskuddet skal da oppgis i skattemeldingen din.

Her kan du lese en egen artikkel om skattefradrag og underskudd i enkeltpersonforetak.

Når du ikke betaler forskuddsskatten din i tide

Dersom du ikke betaler ved første forfall, forfaller alle de resterende fakturaene ved første forfallsdato. På toppen av dette løper renter fra forfall og frem til betaling skjer. Det er med andre ord svært viktig å betale forskuddsskatten din innen fristen. Hvis ikke kan du få en stor, uforutsett utgift.

Dersom du derimot får faktura på forskuddsskatt og mener at denne er feil, er det viktig å huske på at dette kun er et estimat, eller rettere sagt: Skatteetaten gjetter hvor mye de tror du kommer til å tjene det neste året.

Det er enkelt for deg å be om mer eller mindre i forskuddsskatt ved hjelp av dette skjemaet for forskuddsskatt i enkeltpersonforetak. Men om du ikke endrer forskuddsskatten her før forfall, er det viktig å betale det som står på fakturaen.

Husk derfor på:

 • Det er enkelt å endre forskuddsskatten din.
 • Når du endrer forskuddsskatten får du automatisk et nytt krav.
 • MEN det er viktig å gjøre disse tingene før forfall på fakturaen.
 • Dersom du har fått en forskuddsskatt på f.eks. 80 000 kr fordelt på 4 fakturaer á 20 000 kr, og ikke betaler den første fakturaen ved forfall, forfaller altså hele summen på 80 000 kr ved første forfall.

OG ikke minst: Det er viktig å betale hele summen som står i fakturaen. Du kan ikke bare redusere summen du betaler på fakturaen uten først å ha endret forskuddsskatten.

Forskuddsskatt for aksjeselskap

Slik fungerer forskuddsskatt for AS: Aksjeselskap betaler skatt på etterskudd – året etter at overskuddet er opptjent. For regnskapsåret 2022 betales skatten i februar og april 2023. Hvor mye skatt du skal betale, beregnes med utgangspunkt i overskuddet ditt for 2021. Dersom du stiftet selskapet ditt i 2022 blir gangen litt annerledes. Det kan du lese om litt lenger ned i artikkelen: Forskuddsskatt for nyetablerte aksjeselskap.

Selv om skatten betales året etter at overskuddet er opptjent, kalles den likevel forskuddsskatt. Grunnen til det, er at du betaler den før det endelige skatteoppgjøret er klart på høsten. For regnskapsåret 2022 er skatteoppgjøret klart høsten 2023.

Slik ser en oppsummering av hele gangen i skatt og skatteoppgjøret for et aksjeselskap ut:

Illustrasjon som viser betaling av forskuddsskatt for aksjeselskap
Hva er forskuddsskatt: Dette er forskuddsskatt for aksjeselskap.

Forskuddsskatt 2023 terminer for aksjeselskap

Terminene for forskuddsskatt i aksjeselskap er:

 • Første termin/første faktura på forskuddsskatt forfaller 15. februar.
 • Andre termin/andre faktura på forskuddsskatt forfaller 15. april.

Fristene for forskuddsskatt for regnskapsåret 2022 er altså 15. februar og 15. april 2023, mens fristene for regnskapsåret 2023 er 15. februar og 15. april 2024.

Endre forskuddsskatt for aksjeselskap

Du bruker skjemaet RF-1097 Søknad om endring av eller krav om forskuddsskatt om du ønsker å søke om endring av forskuddsskatten din – for eksempel på grunn av økt eller redusert overskudd. Når du endrer forskuddsskatten, får du automatisk et nytt krav. Når søknadsskjemaet er behandlet, får du en melding i innboksen i Altinn.

Forskuddsskatt for nyetablerte aksjeselskap

La si at du stifter selskapet ditt i 2023. Forskuddsskatt for nyetablerte aksjeselskap fungerer da slik at du enten betaler din skatt for 2023 som restskatt i 2024 når skatteoppgjøret er klart på høsten, eller du betaler inn skatten på eget initiativ for å slippe rente (vi anbefaler dette). Slik blir gangen i restskatt-alternativet:

 1. I 2023 oppretter du selskapet ditt og skaper overskuddet ditt (forhåpentligvis).
 2. Innen 31. mai 2024 leverer du skattemeldingen (næringsoppgaven) for selskapet ditt. Med den forteller du Skatteetaten hvor stort overskuddet ditt for 2023 ble.
 3. Innen november 2024 er skatteoppgjøret klart for de aller fleste. Skatteetaten sender deg da faktura på restskatten du skylder for 2023 (fordi du ikke betalte forskuddsskatt). Skatteetaten bruker også dette skatteoppgjøret til å fastsette forskuddsskatten din for neste år.
 4. I januar 2025 får du en melding fra Skatteetaten om at skatten (altså for 2024) snart skal betales. Vedlagt finner du nødvendig betalingsinformasjon.
 5. Skatten forfaller i to terminer: 15. februar og 15. april.
 6. Innen 31. mai 2025 leverer du skattemeldingen din, og i oktober, når skatteoppgjøret blir tilgjengelig, blir det klart om du har betalt inn for mye eller for lite i forskuddsskatt.

Men du må altså ikke vente til skatteoppgjøret er klart høsten 2024 for deretter å betale restskatt for 203. Du kan betale den før, ved å gå til Skatteetaten sine sider, lage KID-nummer for skatt for bedrift, og betale inn. Betaler du den inn før 31. mai (2024) slipper du rentene du må betale hvis du venter til kravet om en eventuell restskatt kommer i oktober.

Hvis det er forventet at skatten blir under 2 000 kr, vil ikke Skatteetaten ta seg bryet til å kreve forskuddsskatt i det hele tatt. Skatteprosenten for AS er 22 prosent. Du betaler altså til sammen 22 prosent skatt av det totale overskuddet til aksjeselskapet.

Når du ikke betaler forskuddsskatt i tide for AS

Dersom du ikke betaler ved første forfall forfaller begge fakturaene ved første forfallsdato. På toppen av dette løper renter fra forfall og frem til betaling skjer. Det er med andre ord svært viktig å betale forskuddsskatten din innen fristen. Hvis ikke kan du få en stor, uforutsett utgift.

Dersom du derimot får faktura på forskuddsskatt og mener at denne er feil, er det viktig å huske på at dette kun er et estimat, eller rettere sagt: Skatteetaten gjetter hvor mye de tror du kommer til å tjene det neste året (basert på fjoråret). Ofte gjetter de feil – fordi du har tjent mer eller mindre enn du gjorde i fjor.

Det er heldigvis enkelt for deg å endre dette – å be om mer eller mindre i forskuddsskatt. Men om du ikke går inn og endrer forskuddsskatten her før forfall, er det viktig å betale det som står på fakturaen. Husk derfor på:

 • Det er enkelt å endre forskuddsskatten din.
 • Når du endrer forskuddsskatten får du automatisk et nytt krav.
 • MEN det er viktig å gjøre disse tingene før forfall på fakturaen.
 • Dersom du har fått en forskuddsskatt på f.eks. 80 000 kr fordelt på 2 fakturaer á 40 000 kr, og ikke betaler den første fakturaen ved forfall, forfaller altså hele summen på 80 000 kr ved første forfall.

OG ikke minst: Det er viktig å betale hele summen som står i fakturaen. Du kan ikke bare redusere summen du betaler på fakturaen uten først å ha endret forskuddsskatten.

Betale forskuddsskatt manuelt før skatteoppgjøret

Dersom du med utgangspunkt i regnskapet ditt vet at du kommer til å få restskatt når skatteoppgjøret er klart på høsten, kan du velge å gå inn på Skatteetaten sine sider, lage KID-nummer for skatt for bedrift, og betale inn. Betaler du den inn før 31. mai (31. mai 2024 for regnskapsåret 2023), slipper du rentene du må betale hvis du venter til kravet om restskatt kommer på høsten.

Hva er restskatt

Restskatt er et betalingskrav fra Skatteetaten. Når privatpersoner eller selskaper får krav om å betale restskatt, er det fordi de har betalt inn for lite skatt for et tidligere inntektsår (vanligvis forrige år). For inntektsåret 2023 skjer skatteoppgjør kontinuerlig mellom slutten av mars og slutten av oktober i 2024, og når det er klart, får man vite om man må betale restskatt, eller om man får tilbake penger på skatten.

Restskatt er altså skatten som gjenstår å betale etter løpende innbetalinger av skatt gjennom året. For ansatte gjøres løpende skattebetaling via skattetrekk, mens næringsdrivende betaler forskuddsskatt.

Vi kan bruke inntektsåret 2023 som eksempel for å forklare restskatt:

 • For lønnsmottagere/personlige skatteytere: Arbeidsgivere trekker skatt etter skattekortet gjennom året. Skatteyteren leverer skattemeldingen for 2023 innen 31. april 2024. Her får Skatteetaten den fulle oversikten over skatteyterens inntekt og innbetalte skatt. Skattetrekket arbeidsgiveren gjør kalles forskuddstrekk fordi skatten trekkes i løpet av 2023, før det endelige skatteoppgjøret er klart en gang mellom mars og oktober i 2024. Når skatteoppgjøret er klart, blir det klart om skatteyteren har betalt inn for mye skatt, og får penger tilbake på skatten, eller om vedkommende har betalt inn for lite i skatt, og derfor må betale restskatt (baksmellen).
 • Gangen i dette et det samme for næringsdrivende med den forskjell at: (1) Enkeltpersonforetak betaler forskuddsskatt fire ganger i løpet av 2023 basert på overskuddet fra 2022 eller forventet inntekt i 2023, og (2) Aksjeselskap betaler skatten for 2023 i to terminer i februar og april i 2024. Både enkeltpersonforetak og og aksjeselskap leverer skattemelding (næringsoppgave) for 2023 innen 31. mai 2024, og når skatteoppgjøret er klart en gang på høsten 2024 (som regel i oktober), blir det klart om de har betalt inn for mye, for lite, eller akkurat passe skatt, og følgelig om de får penger tilbake på skatten, eller om de må betale restskatt.

Hvorvidt du som næringsdrivende får restskatt eller ikke, kan du enten beregne når du avslutter et regnskapsår, eller vente på Skatteetatens beregning i forbindelse med at skatteoppgjøret er klart. En vanlig grunn til at du får restskatt, er at du har tjent mer enn du regnet med – uten å ha bestilt et nytt, høyere krav til forskuddsskatt fra Skatteetaten.

Betale restskatt enkeltpersonforetak

Mange enkeltpersonforetak søker ikke om å få tilsendt faktura på forskuddsskatt i det hele tatt, og betaler først skatten sin når de får baksmellen. Dette er en vanlig løsning, men kan bare brukes dersom: (1) Du ikke har søkt om få tilsendt faktura på forskuddsskatt, og (2) Skatteetaten ikke har sendt deg faktura på forskuddsskatt på eget initiativ.

Ulempen med denne løsningen, er at du må betale renter på den eventuelle restskatten. Hvis du vil unngå det: Klikk deg inn på Skatteetaten sine sider, lage KID-nummer for skatt for bedrift, og betal inn. Betaler du den inn før 31. mai (altså 31. mai 2023 for regnskapsåret 2022) slipper du rentene du må betale hvis du venter til kravet om (evetuell) restskatt kommer på høsten.

I vår artikkel Skatt i enkeltpersonforetak forteller vi deg alt du trenger å vite om skatt i enkeltpersonforetak.

Betale restskatt aksjeselskap

Aksjeselskap betaler 22 prosent skatt på overskuddet sitt (i 2022 og 2023), og betaler forskuddskatt i to terminer: 15. februar og 15. april året etter at overskuddet ble opptjent. For regnskapsåret 2022 vil fristene altså være 15. februar og 17. april (pga. helg) i 2023. I januar 2023 vil du få en melding fra Skatteetaten om at skatten snart skal betales. Vedlagt vil du finne nødvendig betalingsinformasjon.

Når skatteoppgjøret er klart høsten 2023 får du vite om du har betalt inn for mye eller for lite skatt – altså om du må betale restskatt, eller får igjen penger. Du derimot ikke vente til skatteoppgjøret er klart høsten 2023 for deretter å betale restskatt for 2022.

Dersom du har sjekket regnskapet ditt om funnet ut at har betalt inn for lite kan betale restskatten før skatteoppgjøret er klart, ved å gå til Skatteetaten sine sider, lage KID-nummer for skatt for bedrift, og betale inn. Betaler du den inn før 31. mai (2023) slipper du rentene du må betale hvis du venter til kravet om restskatt (eventuelt) kommer i oktober.

For mer informasjon om skatt og restskatt i AS: Ta en titt på vår artikkel Slik håndterer du skatt i aksjeselskap.

Når kommer skatteoppgjøret

For inntektsåret 2022 er det kontinuerlig skatteoppgjør mellom slutten av mars og slutten av oktober i 2023, og når det er klart, får man vite om man må betale restskatt, eller om man får tilbake penger på skatten.

De fleste lønnsmottagere/personlige skatteytere får skatteoppgjøret en gang mellom april og august, men næringsdrivenden aldri får det før på høsten, som regel tidligst i august, og senest i slutten av oktober.

Når må restskatt betales – restskatt frist 2023

Skatteetaten opplyser om at dersom du får over 1 000 kroner i restskatt, deles summen opp i 2 fakturaer. Fristen for når du må betale avhenger av når du fikk skatteoppgjøret ditt. Fristen for den første fakturaen er 3 uker etter datoen du fikk skatteoppgjøret ditt, og den andre fakturaen forfaller 8 uker etter at skatteoppgjøret ditt ble klart.

Fikk du under 1 000 kr i restskatt, er fristen 3 uker etter datoen du fikk skatteoppgjøret ditt.

Restskatt utbetaling: Skatt til gode

Vanligvis vil skatt til gode bli utbetalt 1 til 2 uker etter at skatteoppgjøret er klart, men det kan også gå så raskt som et par dager. Her gir ikke Skatteetaten noen eksakte datoer.

Skatteoppgjør i Fiken

I Fiken har vi en egen funksjon for årsavslutning, og innlevering av skattemelding (næringsoppgave) og årsregnskapet. Innleveringen løses ved at vi automatisk fyller ut skattemeldingen for deg – basert på de kjøp og salg du har registrert gjennom året. Du trenger med andre ord ikke å fylle den ut selv, men du lar Fiken fylle den ut.

Før du sender inn, ser du over informasjonen, kontrollere at den er riktig og legger til eventuell informasjon som Fiken ikke har tilgang til.

Her kan du lese vår artikkel Skattemelding (næringsoppgave) for enkeltpersonforetak, og her kan du lese Levere skattemelding (næringsoppgave) for AS og NUF.

Skrevet av

Elisabeth Nguyen
Author image

Supportkonsulent i Fiken, tidligere revisor. Har en hund kalt IPA som vandrer rundt på kontoret

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Med Fiken er det superenkelt for små bedrifter å gjøre regnskapet selv! Innleveringer til Skatteetaten og Altinn er gjort på et blunk, og vi passer på at regnskapet blir riktig.

Prøv Fiken gratis

Allerede registrert? Logg inn

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Personvern og informasjonskapsler Bærekraftsrapport