Superenkelt regnskap for små bedrifter

Alt om forskuddsskatt for enkeltpersonforetak og AS (2024)

Alle som driver egen bedrift må forholde seg til forskuddsskatt. Her skal vi derfor fortelle deg det du trenger å vite.

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.
Grunnen til at det heter forskuddsskatt, er at skatten betales før det endelige skatteoppgjøret er klart.

Hva er forskuddsskatt

Forskuddsskatt er skatt som betales før det endelige skatteoppgjøret er klart på høsten, året etter det gjeldende regnskapsåret.

For eksempel vil det endelige skatteoppgjøret for regnskapsåret 2023 komme høsten 2024. Da får næringsdrivende en oversikt fra Skatteetaten med en beregning som viser om de har betalt inn for mye eller for lite i forskuddsskatt, og følgelig om de får tilbake penger, eller får den beryktede baksmellen.

Både enkeltpersonforetak og andre selvstendig næringsdrivende, samt aksjeselskap og lignende organisasjonsformer, betaler forskuddsskatt.

Inntekten fra enkeltpersonforetaket ditt er en del av ditt personlige skatteoppgjør, og det skattbare overskuddet du rapporterer inn i skattemeldingen er med på å bestemme din totale skatt, for eksempel hvis du har en vanlig jobb ved siden av.

Forskuddsskatt enkeltpersonforetak

Hvor mye forskuddsskatt et enkeltpersonforetak betaler er basert på:

 • Den forventede inntekten, dersom foretaket ditt er nyoppstartet. Denne oppgir du når du søker om å få tilsendt faktura på forskuddsskatt (se neste avsnitt).
 • Forrige års overskudd, dersom foretaket ditt har vært i drift i over 2 år.

For å få tilsendt faktura få forskuddsskatt, må du søke om forskuddsskatt på Skatteetatens sider. I søknadsskjemaet gjør du følgende:

 • Velger kategori Næring.
 • Velger den inntekten som passer for deg. Annen næring er vanligst.
 • Legger inn forventet overskudd både i Overskudd annen næring og Personinntekt - annen næring. Her må du bare anslå beløpet så godt du kan. Du kan enkelt endre dette senere dersom du ser at du har beregnet feil, for eksempel at du tjener mer eller mindre enn du trodde.

Slik ville forskuddsskatt fungert for et nyoppstartet enkeltpersonforetak for regnskapsåret 2024:

 • Du søker om forskuddsskatt, og melder inn en forventet inntekt.
 • Enkeltpersonforetak betaler forskuddsskatt fire ganger i året: 15. mars, 15. juni, 15. september, 15. desember).
 • Innen 31. mai 2025 leverer du skattemeldingen for enkeltpersonforetak ditt, hvor du opplyser om hvor stort overskuddet ditt har vært, og følgelig hvor mye skatt du faktisk skal betale.
 • På høsten 2025 (senest i løpet av oktober) er skatteoppgjøret klart. Da får du vite om du har betalt inn for lite eller mye forskuddsskatt, og dermed om du må betale restskatt (baksmell), eller om du får penger tilbake.
Illustrasjon som viser betaling av forskuddsskatt for enkeltpersonforetak
Forskuddsskatt terminer: Dette er terminene for forskuddsskatt for enkeltpersonforetak.

Ble overskuddet ditt større enn forventet, kan det være at du må betale mer skatt; ble det mindre enn forventet, kan det være at du får tilbake penger – akkurat som for vanlige lønnsmottagere. Dette avhenger av din samlede lønn og andre personlige forhold, og blir klart når skatteoppgjøret er tilgjengelig. For regnskapsåret 2024, vil dette skje høsten 2025 (senest i oktober).

Viktig å huske på: Dersom du beregner å ha underskudd det første året du driver foretaket ditt, skal du ikke sende inn skjema for beregning av forskuddsskatt. Underskuddet skal da oppgis i skattemeldingen din. Her kan du lese en egen artikkel om skattefradrag og underskudd i enkeltpersonforetak.

Betale forskuddsskatt enkeltpersonforetak

Enkeltpersonforetak må søke om om å betale forskuddsskatt. Det er ingen automatikk i at du får tilsendt faktura på forskuddsskatt de to første årene etter oppstart. Når det har gått to år, har Skatteetaten derimot fått temmelig bra peiling på hvor mye du tjener, og beregner forskuddsskatten din basert på det.

Dersom du ikke søker om å få tilsendt faktura på forskuddsskatt, og heller ikke betaler inn forskuddsskatt på egen hånd, vil du måtte betale restskatt, og renter på denne. Så lenge du har gått med overskudd, naturligvis.

Ser derimot Skatteetaten at du har en rimelig høy omsetning, kommer de til å sende deg faktura på eget initiativ. Det er ingen satt grense for når de gjør dette av seg selv.

Forskuddsskatt terminer enkeltpersonforetak

Enkeltpersonforetak betaler forskuddsskatt fire ganger i året og terminene er 15. mars, 15. juni, 15. september og 15. desember.

Hvis noen av disse datoene er lørdag eller søndag, flyttes fristen til førstkommende hverdag.

Endre forskuddsskatt enkeltpersonforetak

Det endrer forskuddsskatten din inne Skatteetatens sider:

 1. Velg kategorien Næring og inntekten som passer deg best (Annen næring er vanligst).
 2. Gå til Forventet inntekt og juster beløpet til det du ønsker. Husk å endre i både feltet for Overskudd annen næring og Personinntekt – annen næring.

Dersom inntekten fra foretaket ditt blir lavere eller høyere enn forventet, bør du endre forskuddsskatten slik at du slipper å betale for mye eller for lite forskuddsskatt.

Skatteetaten bruker informasjon om inntekten din fra siste tilgjengelige skatteoppgjør for å regne ut hvor mye forskuddsskatt du skal betale. Hvis det er første gang du søker om forskuddsskatt, baserer de skatten på det du har oppgitt som forventet overskudd.

Forskuddsskatt aksjeselskap

Aksjeselskap betaler skatt på etterskudd – året etter at overskuddet er opptjent. For regnskapsåret 2024 betales skatten i februar og april 2025.

Hvor mye skatt du skal betale, beregnes med utgangspunkt i overskuddet ditt for 2023. Overskuddet ditt melder du inn til Skatteetaten når du leverer skattemeldingen for 2023 innen 31. mai 2024.

Dersom du stiftet selskapet ditt i 2024 blir gangen litt annerledes. Det kan du lese om litt lenger ned i artikkelen: Forskuddsskatt for nyetablerte aksjeselskap.

Selv om skatten betales året etter at overskuddet er opptjent, kalles den likevel forskuddsskatt. Grunnen til det, er at du betaler den før det endelige skatteoppgjøret er klart på høsten. For regnskapsåret 2024 er skatteoppgjøret klart høsten 2025.

Slik ser en oppsummering av hele gangen i skatt og skatteoppgjøret for et aksjeselskap ut (her er 2023 brukt som eksempel på inntektsår):

Illustrasjon som viser betaling av forskuddsskatt for aksjeselskap
Hva er forskuddsskatt: Dette er forskuddsskatt for aksjeselskap.

Forskuddsskatt terminer aksjeselskap

Terminene for forskuddsskatt i aksjeselskap er 15. februar og 15. april – året etter inntekståret. Din samlede forskuddsskatt fordeles i to summer og to fakturerer, og skal betales innen disse datoene.

Fristene for forskuddsskatt for 2024 er 15. februar og 15. april 2025. Hvis disse datoene er på helg eller helligdager, flyttes de til første hverdag.

Endre forskuddsskatt aksjeselskap

Det er enkelt for deg å endre forskuddsskatten for AS. Du bruker skjemaet Søknad om endring av eller krav om forskuddsskatt - upersonlig skattepliktig (RF-1097).

Når du endrer forskuddsskatten, får du automatisk et nytt krav. Når søknadsskjemaet er behandlet, får du en melding i innboksen i Altinn.

Viktig å huske på: Om du ikke går inn og endrer forskuddsskatten her før forfall, er det viktig å betale det som står på fakturaen. Du kan ikke bare redusere summen du betaler på fakturaen uten først å ha endret forskuddsskatten. Husk derfor på:

 • Det er enkelt å endre forskuddsskatten din.
 • Når du endrer forskuddsskatten får du automatisk et nytt krav.
 • MEN det er viktig å gjøre disse tingene før forfall på fakturaen.

Skatteetaten opplyser: Det skrives ikke ut forskuddsskatt når den fastsatte skatten ventes å bli under 2 000 kr.

Hvis du betaler forskuddsskatten for sent

Dersom du ikke betaler forskuddsskatten ved første forfall forfaller begge fakturaene ved første forfallsdato. På toppen av dette løper renter fra forfall og frem til betaling skjer. Det er med andre ord svært viktig å betale forskuddsskatten din innen fristen. Hvis ikke kan du få en stor, uforutsett utgift.

Dersom du derimot får faktura på forskuddsskatt og mener at denne er feil, er det viktig å huske på at dette kun er et estimat, eller rettere sagt: Skatteetaten gjetter hvor mye de tror du kommer til å tjene det neste året (basert på fjoråret). Ofte gjetter de feil – fordi du har tjent mer eller mindre enn du gjorde i fjor.

Betale ekstra skatt: Tilleggsforskudd

Dersom du med utgangspunkt i regnskapet ditt vet at AS-et kommer til å få restskatt når skatteoppgjøret er klart på høsten, kan du velge å gå inn på Skatteetaten sine sider, lage KID-nummer for skatt for bedrift, og betale inn.

Betaler du den inn før 31. mai (31. mai 2025 for regnskapsåret 2024), slipper du rentene du må betale hvis du venter til kravet om restskatt kommer på høsten.

Forskuddsskatt for nyetablerte aksjeselskap

La si at du stifter selskapet ditt i 2024. Forskuddsskatt for nyetablerte aksjeselskap fungerer da slik at du enten betaler din skatt for 2024 som restskatt i 2025 når skatteoppgjøret er klart på høsten, eller du betaler inn skatten på eget initiativ for å slippe rente (vi anbefaler dette). Slik blir gangen i restskatt-alternativet:

 1. I 2024 oppretter du selskapet ditt og skaper overskuddet ditt (forhåpentligvis).
 2. Innen 31. mai 2025 leverer du skattemeldingen for selskapet ditt. Med den forteller du Skatteetaten hvor stort overskuddet ditt for 2024 ble.
 3. Innen november 2025 er skatteoppgjøret klart for de aller fleste. Skatteetaten sender deg da faktura på restskatten du skylder for 2024 (fordi du ikke betalte forskuddsskatt). Skatteetaten bruker også dette skatteoppgjøret til å fastsette forskuddsskatten din for neste år.
 4. I januar 2026 får du en melding fra Skatteetaten om at skatten for 2025 snart skal betales. Vedlagt finner du nødvendig betalingsinformasjon.
 5. Skatten forfaller i to terminer: 15. februar og 15. april.

Men du må altså ikke vente til skatteoppgjøret er klart høsten 2025 for deretter å betale restskatt for 2024.

Du kan betale den før, ved å gå til Skatteetaten sine sider, lage KID-nummer for skatt for bedrift, og betale inn. Betaler du den inn før 31. mai (2025) slipper du rentene du må betale hvis du venter til kravet om en eventuell restskatt kommer i oktober.

Hvis det er forventet at skatten blir under 2 000 kr, vil ikke Skatteetaten ta seg bryet til å kreve forskuddsskatt i det hele tatt. Skatteprosenten for AS er 22 prosent. Du betaler altså til sammen 22 prosent skatt av det totale overskuddet til aksjeselskapet.

Spørsmål?

Noe du lurer på om forskuddsskatt for enkeltpersonforetak eller AS? Send oss gjerne en e-post på kontakt@fiken.no, så skal vi hjelpe deg videre.

Når skal forskuddsskatt betales 2024?

Enkeltpersonforetak betaler forskuddsskatt 4 ganger i løpet av 2024: 15. mars, 15. juni, 15. september og 15. desember.

AS betaler forskuddsskatten for 2023 i februar og april 2024, mens de betaler forskuddsskatten for 2024 i februar og april i 2025.

Hvor finner jeg min forskuddsskatt?

AS får faktura på sin forskuddskatt i februar og april året etter det aktuelle året. Faktura på forskuddsskatt for 2024 kommer for eksempel 15. februar og 15. april 2025.

Enkeltpersonforetak får faktura på sin forskuddskatt fire ganger i året: 15. mars, 15. juni, 15. september og 15. desember. Forskuddsksatten er enten basert på det du oppga som foventet overskudd da du søkte om forskuddsskatt, eller basert på overskuddet ditt året før, hvis foretaket har eksistert over 2 år.

Greit å vite: De fleste enkeltpersonforetak betaler mellom 30 og 50 prosent i skatt/forskuddsskatt. Den endelige skatten kommer an på om man har inntekter ved siden av enketpersonforetaket.

Skrevet av

Elisabeth Nguyen
Author image

Supportkonsulent i Fiken, tidligere revisor. Har en hund kalt IPA som vandrer rundt på kontoret

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Med Fiken er det superenkelt for små bedrifter å gjøre regnskapet selv! Innleveringer til Skatteetaten og Altinn er gjort på et blunk, og vi passer på at regnskapet blir riktig.

Prøv Fiken gratis

Allerede registrert? Logg inn

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Personvern og informasjonskapsler Bærekraftsrapport