Superenkelt regnskap for små bedrifter

Ny skattemelding 2024: Dette må du vite

I denne artikkelen forklarer vi deg hvorfor det er kommet endringer i skattemeldingen, og hvordan disse påvirker deg – uansett om du har enkeltpersonforetak, aksjeselskap eller en annen selskapsform.

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

Ny skattemelding for næringsdrivende

Skatteetaten begynte å rulle ut ny skattemelding til et mindre antall bedrifter allerede i 2021, og nå er de nesten kommet i mål med prosessen.

Det sentrale med hensyn til den nye skattemeldingen for næringsdrivende, er at de fleste virksomheter nå oppfordres til å levere skattemeldingen fra et regnskapsprogram. Skatteetaten oppfordrer til dette, og har lagt til rette for at det blir enklere og mer oversiktlig.

Som bruker av Fiken kan vi berolige deg: Vi følger opp og tilpasser oss de endringene Skatteetaten gjør, og dette vil ikke gi noe annet enn fordeler for deg. Før vi forklarer hvilke endringer som kommer, skal vi forklare hvorfor endringene kommer. Men aller først:

Skattemelding med næringsspesifikasjon

Skattemelding med næringsspesifikasjon er navnet på den nye skattemeldingen, og næringsspesifikasjonen erstatter det som tidligere ble kalt næringsoppgave.

Det denne speifikasjonen er, er en samlet oversikt over aktiviteten til selskapet, herunder sum av kjøp og salg som er gjennomført i løpet av året. Dette skaper grunnlag for skatten og legges ved skattemeldingen. Næringsspesifikasjon innholder all den nødvendige informasjonen som Skatteetaten skal ha, men den er organisert på en bedre måte.

Hva er annerledes i den nye skattemeldingen

Kort oppsummert – dette er endringen: De forskjellige næringsoppgavene og vedleggsskjemaene forsvinner og blir erstattet med den nevnte næringsspesifikasjon som legges ved skattemeldingen.

Illustrasjon som viser at mange RF-skjemaer forsvinner og blir erstattet med næringsspesifikasjon
Ut med RF-skjemaer – inn med næringsspesifikasjon!

Dette høres kanskje skummelt ut (forandringer gjør ofte det), men næringsspesifikasjonen er din venn: Den inneholder den nødvendige informasjonen som næringsoppgaven tidligere inneholdt, men får en ny, bedre og tydeligere struktur, hvor informasjon som naturlig hører sammen, er samlet etter tema.

Skjermbilde som viser næringsspesifikasjon i Altinn
Slik kan næringsspesifikasjonen inne i skattemeldingen: Opplysninger overført fra regnskapssystem.

Hva betyr den nye skattemeldingen for meg

Dersom du allerede leverer fra et regnskapsprogram kommer den største forskjellen til å være at det blir enklere og mer oversiktlig å levere skattemeldingen din – i hvert fall hvis du bruker Fiken (blunkefjes). Leverer du ikke fra regnskapsprogram, og har et foretak som er pliktig å gjøre det, får du gleden av å oppleve hvor enkelt det er (blunkefjes #2 – artikkelens siste).

De viktigste endringene er at skattemeldingen forenkles, mer informasjon fylles ut automatisk, samtidig som det gjennomføres kontroller før innsending, slik at du får eliminert vanlige feil. Dette vil gjøre at du kommer til å bruke mye kortere tid på skattemeldingen, og færre vil få avslag på innsendte skattemeldinger.

Hvorfor kommer det ny skattemelding

Formålet med den nye skattemeldingen er å forenkle og effektivisere innlevering av Skattemeldingen, samt å hjelpe brukere med å unngå feil ved utfyllingen. Målet er altså mindre arbeid – både for Skatteetaten og for deg eier en bedrift.

Skatteetaten har nemlig erfart at det oppstår flere feil og komplikasjoner ved manuell innlevering direkte i Altinn enn det gjør når innleveringen skjer via et regnskapsprogram, som Fiken, for eksempel.

Fordeler med ny skattemelding

Resultatet av dette er at Skatteetaten har gjort innlevering via regnskapssystem enklere. Den nye skattemeldingen er tettere integrert mot Skatteetatens systemer – skreddersydd for innlevering fra et regnskapsprogram. De store fordelene i tillegg til mindre manuelt arbeid er:

  • Du får tilbakemelding med det samme ved ulogiske tall, differanser, feil eller mangler. På denne måten kan du rette feil med det samme – før innsending. I Fiken har vi allerede en liste med sjekkpunkter som vi går gjennom for deg.
  • Du får et foreløpig skatteoppgjør umiddelbart, og får dermed vite hvor mye du får til gode eller må betale i restskatt.

Hittil har over 70 000 skattemeldinger blitt sendt fra Fiken, og tilbakemeldingene vi har fått er at innsendingen går mye raskere, det er enklere å forstå tallene sine, og man er tryggere på at Skattemeldingen er korrekt.

Skattemeldingen 2023

Skatteetaten åpner opp for innsending av skattemeldingen 8. februar 2024. Da kan alle utenom enkeltpersonforetak levere skattemeldingen. Pre-utfylling av aksjeopplysninger og eiendom kommer derimot ikke før 4. mars. 11. mars åpnes det opp for innlevering av skattemelding for enkeltpersonforetak.

Skatteoppgjøret 2024

Selve skatteoppgjøret kommer på høsten for næringsdrivende, som regel i oktober. Da får du vite om du har betalt inn for mye eller for lite forskuddsskatt, og følgelig om du får tilbake penger, eller må betale restskatt.

Greit å vite: Jo tidligere du leverer skattemeldingen, jo større er sjansen for at du får skatteoppgjøret tidligere. Det lønner seg altså ikke å utsette innleveringen helt til 31. mai.

Levere skattemelding enkeltpersonforetak

Alle enkeltpersonforetak med omsetning over 50 000 kr anbefales å levere en skattemelding fra et regnskapssystem.

Det vil derimot fremdeles være mulig å levere manuelt via Skatteetaten sin nettportal.

I Fiken trenger du ikke å tenke på om du skal levere den nye eler den gamle skattemeldingen: Når du starter på årsavslutningen gir vi deg den riktige måten å levere på.

Ny skattemelding for enkeltpersonforetak oppsummert:

  • De fleste oppfordres til å levere fra et regnskapsprogram.
  • Den gamle typen skattemelding (med næringsoppgave) finnes ikke mer. Det gjør heller ikke inneleveringsformen som het Næringsrapport skatt.
  • Manuell innsending hos Skatteetaten.no vil fremdeles være mulig.

Den forenklede innleveringen for enkeltpersonforetak med omsetning under 50 000 kr forblir uendret. Den eneste forskjellen er at nå gjøres leveringen fra Skatteetaten.no – ikke fra Altinn.

De det gjelder vil altså kunne opplyse om summen av driftsinntekter og driftskostnader uten å spesifisere ytterligere. Disse fylles inn under det som kalles næringsspesifikasjon i den personlige skattemelding. For alle andre enkeltpersonforetak anbefaler Skatteetaten at du nå skal levere fra et regnskapssystem.

Levere skattemelding aksjeselskap

Alle AS må nå levere skattemeldingen fra et regnskapssystem i 2024. Aksjeselskap kan ikke lenger levere manuelt på AltinnÅrsregnskapet leveres derimot som før.

Fra og med skatteåret 2023 – skattemeldingen som leveres våren 2024 – er altså gammel skattemelding i Altinn ikke lenger mulig å bruke. Alle må over på ny løsning for innlevering: Skattemelding med næringsspesifikasjon.

Frist skattemelding

Fristen for å levere skattemelding for inntektsåret 2023 er 31. mai 2024, for næringsdrivende og bedrifter. For privatpersoner er fristen 30. april 2024.

Ny skattemelding: Fiken fikser dette for deg!

Som Fiken-bruker trenger ikke å gjøre noe spesielt – uansett om du har enkeltpersonforetak eller aksjeselskap. Du gjør årsavslutning som før.

Når du så starter på innleveringen, vil Fiken automatisk sette deg over til den nye typen innlevering hvis denne er tilgjengelig/påkrevd for deg. Denne ser litt annerledes ut og vil være litt enklere å fylle ut. Du fullfører jobben i Fiken, og vil automatisk se om du får restskatt/penger til gode.

Er det noe du lurer på om den nye skattemeldingen i Fiken: Send oss gjerne en e-post på kontakt@fiken.no

Vanlige spørsmål

Hvorfor bør billedkunstnere juble?

Fordi billedkunstnere før måtte levere en manuell og komplisert næringsoppgave direkte i Altinn. Nå kan Fiken fylle ut skjemaet automatisk for dere!

Hva er standardisert digitalt format?

Innleveringen av den ny skattemeldingen skjer via det på Skatteetaten kaller et standardisert digitalt format. Dette betyr bare at innleveringen må gjøres fra et regnskapsprogram som støtter innsending av skattemeldingen.

Hvilke selskapsformer støtter skattemeldingen til Fiken?

Alle – nesten! Fiken støtter skattemelding for ENK, AS, DA, ANS, PRE +++ Se neste spørsmål.

Er det noe skattemelding fra Fiken ikke støtter?

Fiken støtter skattemelding for over 99 prosent av alle foretak i Norge, men vi støtter ikke følgende: Kraftverk, olje- og gassproduksjon, ENK/DA/ANS med “full regnskapsplikt”, skogeiendom i annet selskap enn enkeltpersonforetak, rentebegrensningsregel for flernasjonale konsern, Havbruk (bla. lakseoppdrett), Rederi, Avvikende regnskapsår, Uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk område.

Når erstattes gammel skattemelding (næringsoppgaven) med ny skattemelding (næringsspesifikasjonen) for godt?

Nå! Enkeltpersonforetak: Kunne bruke gammel løsning i 2021, men ikke for 2022. AS og andre selskaper: Kunne bruke gammel løsning i 2022, men ikke for 2023.

Hvor mange har levert ny skattemelding fra Fiken?

Fiken er det regnskapsprogrammet som har sendt inn klart flest skattemeldinger gjennom ny løsning. Høsten 2023 var tallet passert 70 000 unike innsendinger fordelt på selskapsformene ENK og AS, hvorav over 40 000 stykker var for inntektsåret 2022.

Er ny skattemelding en god eller dårlig nyhet?

Det er mange som er bekymret nå som gammel skattemelding legges ned og erstattes med en ny skattemelding. Årsaken til at mange er bekymret, tror vi stammer fra at det er nytt, og fungerer på en annen måte, og gammel løsning ikke lenger kan brukes som “back-up” om man ikke får det til å fungere i ny løsning. Vi i Fiken har god erfaring med ny skattemelding ettersom vi tok løsningen i bruk allerede våren 2021, og er derfor ikke bekymret for denne “nyheten”.

Vi applauderer Skatteetatens arbeid med den nye skattemeldingen som har bidratt til mer automatisering, mye bedre kontroller, og mye bedre datakvalitet på innsendt opplysninger i skattemeldingen. Nå har Skatteetaten en kontroll av skattemeldingen også før den leveres. På den måten får man eliminert utilsiktede feil, og flere betaler riktig skatt. Det er en trygghet både for selskapet, regnskapsfører og Skatteetaten.

Hvem kan bruke skattemeldingen i Fiken?

Skattemeldingen i Fiken skal (etter planen) støtte alle selskapsformer! Det gjør at godt over 99 prosent av alle små og mellomstore foretak kan sende skattemelding fra Fiken. Send oss gjerne en e-post på hjelp@fiken.no hvis du lurer på noe.

Hvorfor er Fiken så godt forberedt på skattemeldingen?

Fiken var første regnskapsprogram som tok i bruk ny skattemelding (våren 2021), og er systemet som har hatt klart flest innsendinger i perioden 2021-2023. Det gjør at vi er godt forberedt når gammel skattemelding legges ned fra våren 2024.

Fordelen med denne erfaringen er at vi har fått luket bort mange "barnesykdommer" når gammel skattemelding fremdeles kunne brukes. Det erfarte vi våren 2023, da mange andre regnskapsprogrammer opplevde problemer med skattemeldingen. I Fiken gikk det meste sømløst.

Skrevet av

Andreas
Author image

Fagkonsulent i Fiken, statsautorisert regnskapsfører og revisor. Mål om at Fiken-brukere ikke kjenner seg igjen i Albert Einsteins sitat: The hardest thing in the world to understand is the Income Tax

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Med Fiken er det superenkelt for små bedrifter å gjøre regnskapet selv! Innleveringer til Skatteetaten og Altinn er gjort på et blunk, og vi passer på at regnskapet blir riktig.

Prøv Fiken gratis

Allerede registrert? Logg inn

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Personvern og informasjonskapsler Bærekraftsrapport