Superenkelt regnskap for små bedrifter

Jan Christian Vestre, Fiken og forenklinger for små bedrifter!

Ifølge NHO utgjør små og mellomstore bedrifter mer enn 99 prosent av alle bedrifter i Norge. 99 prosent! Det er nesten alle sammen, det! Det store spørsmålet: Blir de hørt av myndighetene, som legger føringene for arbeidet deres?

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

Små bedrifter

NHO definerer bedrifter med 1-20 ansatte som små, og bedrifter med 21-100 som mellomstore. Samlet står SMB (små og mellomstore bedrifter) for nesten halvparten av den årlige verdiskapingen her i landet – nær 700 milliarder kroner (kilde: NHO).

I realiteten har ca. 84 prosent av alle virksomheter i Norge (i 2023) færre enn 5 ansatte. Dette gjenspeiles i Fikens kundemasse: Vi har over 85 000 kunder, og disse består hovedsakelig av enkeltpersonforetak og AS med færre enn 5 ansatte.

Med andre ord: Fiken en god representant for det gjennomsnittlige foretaket i Norge, og, ikke minst: Fiken er til for de små foretakene. Vi skal forenkle deres arbeidshverdag, og ikke bare regnskapet, men også oppstart og den daglige driften av virksomhetene.

Hvorfor er dette viktig? Én ting er at de står for stor verdiskapning og sysselsetting, men enda viktigere: Disse bedriftene er ryggmargen i næringslivet – 99 prosent! Til tross for dette, har de få som snakker sin sak, og glemmes ofte av nettopp denne grunn.

Den gledelige nyheten er at næringsministeren går aktivt inn for å gjøre noe med dette, og det viser seg at interessen finnes der ute. Det merket vi i etterkant av ministerbesøket: Vi ble da invitert av både Skatteetaten og Finans Norge for å snakke om undersøkelsen og rapporten vi laget i forbindelse med besøket.

Næringsministerens besøk

Da vi fikk vite at næringsminister Jan Christian Vestre ønsket å komme på besøk til oss for å snakke om forenklinger for næringslivet, bestemte vi oss for sjekke hva små bedrifter i Norge synes om sin egen arbeidshverdag.

Vi stilte våre brukere disse spørsmålene:

 • Er det vanskelig å starte sin egen bedrift i Norge?
 • Er det vanskelig å drive sin egen bedrift i Norge?
 • Har det blitt enklere å drive egen bedrift de siste årene?

Og like viktig, om ikke enda viktigere:

 • Hva bør politikerne prioritere fremover?
 • Hva mener små og mellomstore bedrifter er vanskeligst med å drive egen bedrift?

Over 6 000 foretak svarte på spørreundersøkelsen vår, og vi fikk over 3000 fritekstsvar om hva politikere bør fokusere på, og hva som er mest utfordrende for små bedrifter i Norge.

Fotografi av næringsminsteren og tre Fiken-ansatte.
Si hva du vil om næringsministeren: Han har har perfeksjonert lytteposituren sin.

Resultatet av undersøkelsen

Er det vanskelig å starte sin egen bedrift i Norge?

Ifølge undersøkelsen er det få som mener det er veldig vanskelig å starte egen bedrift, men det ser også ut til at det finnes potensial for å gjøre det enda enklere.

Av 6186 personer, svarte 43 prosent at det var enkelt, 28 prosent synes det var verken enkelt eller vanskelig, mens 12 prosent synes at det var vanskelig å starte egen bedrift da de gjorde det.

At over 40 prosent synes det var enkelt å stifte eget selskap, er veldig positivt. Her vil vi jo driste oss til å foreslå at Fiken har bidratt med enkelhet – med både Starte AS- og Starte enkelpersonforetak-tjeneste.

Er det vanskelig å drive sin egen bedrift i Norge?

Her er respondentene splittet: 35,6 prosent sier at det er verken enkelt eller vanskelig, mens 31,5 prosent synes det er vanskelig, og 22,3 prosent synes det er enkelt.

Vi kan med andre ord ikke konkludere med annet enn at det kommer an på. Men det er vel også en konklusjon som tilser at det absolutt er rom for utbedringer og forenklinger på denne fronten?

Har det blitt enklere å drive egen bedrift de siste årene?

Ja, det kan virke sånn. 33 prosent sier seg enig eller veldig enig i denne påstanden, mens 27 prosent sier at de verken er enig eller uenig.

Det skal sies at det ofte oppleves som enklere å drive egen bedrift jo lenger man holder på. Dette er en faktor som kan påvirke hvordan respondentene har svart på dette spørsmålet.

Skal man tillate seg å tolke tallene (og myndighetens arbeid) i positivt retning, kan man påpeke at det ikke har vært noen økning i rapporteringskrav til det offentlige de siste årene, og det offentlige har hatt et solid fokus på digitalisering, validering og effektivisering.

Hva bør politikerne prioritere fremover?

Passende nok bør politikerne prioritere akkurat det næringsministeren fokuserer på: forenklinger. Hva bør forenkles? Litt flåsete kunne man svart: Alt!

Men det som spesifikt etterlyses i undersøkelsen vi har gjennomført, er forenklinger av dagens regelverk og språket det formidles på. Her er for eksempel en e-post vi så tvunget til å sende ut etter at Altinn sendte ut melding om aksjonærregisteroppgaven:

Skjermbilde av en Fiken-e-post om aksjonærregisteroppgaven.
Det er fullt mulig å snakke et språk folk forstår.

Som du ser under her, etterlyses det endring i skattetrykk og støtteordninger: Mange ønsker reduserte skatter og mer statsstøtte.

Illustrasjon som viser hva eiere av små bedrifter vil at myndighetene skal prioritere.
Lavere skatt og bedre støtteordninger står høyt på små bedrifters ønskeliste.

Hva er vanskeligst med å drive egen bedrift?

Denne troner på toppen når det kommer til vanskelighetsgrad:

Illustrasjon som viser at små bedrifter synes det er vanskelig å finne frem på nettsidene hos Altinn og Skatteetaten.
«Gi oss tydelig informasjon som er enkel å finne!»

Det de små bedriftene synes er mest utfordrende med å drive egen bedrift henger naturlig nok tett sammen med det de samme bedriftene ønsker at politkerne skal prioritere fremover:

 • Gjøre Altinn og Skatteetaten mer oversiktlig og forståelig
  • Både navigering inne på sidene og språket som brukes kan nok med fordel jobbes med.
 • Årsregnskap og skattemelding
  • Her må vi anta det er prosessen med innlevering det er snakk om. Noe vi synes det de har kommet langt med i den nye skattemeldingen, men det kan bli enda enklere!
 • Mva, moms, merverdiavgift, Myndighetens Vanskeligste Avgift
  • Inngående og utgående, tilbakebetaling og skyldig, forholdsmessig mva og forhåndsregistrering … Det er like mye å ta tak som det er å sette seg inn i. Momsunntak på kurs i grunnleggende mva?
Illustrasjon som viser at små bedrifter synes det er vanskelig å finne frem på nettsidene hos Altinn og Skatteetaten.
Grader av vanskelighet rangert fra topp til bunn.

Disse forenklingene ønsker små bedrifter seg

Det kom inn nesten 3 500 fritekstsvar fra bedriftseiere med eksempler på hva som ville gjøre det enklere for dem å drive egen bedrift. Mange av forslagene og ønskene er naturligvis overlappende, også med hensyn til hva politikerne bør fokusere på fremover, og hva som er vanlig ved å drive egen bedrift. For enkelhetens skyld har vi kokt det ned til 8 punkter.

 • Det må bli enklere å finne relevant informasjon på et forståelig språk.
 • Vi ønsker en spesifikk rådgiver vi kan ringe til for å få veiledning og tips.
 • Risikoen med å drive egen virksomhet er stor, og sikkerhetsnettet er begrenset, spesielt for selvstendig næringsdrivende (utbedring av denne situasjonen).
 • Bokføringsregler for små foretak bør forenkles mye.
 • Skatteetaten og NAV bør i større grad fungere som en samarbeidspartner, og ikke en part som mange næringsdrivende frykter.
 • Skatter og avgifter engasjerer: Mange ønsker å få reduserte skatter og avgifter (tro det eller ei!), spesielt i en oppstartsfase for å stimulere til at flere starter egen virksomhet.
 • Det er enighet om at det bør bli enklere å søke om støtteordninger, men det er uenighet om statssubsidier bør økes eller reduseres.
Fotografi av næringsministeren og to Fiken-ansatte
«Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra næringsministeren om at hele næringslivet skulle forenkles.»

Fikens forslag til forenklinger for næringslivet

Rapporten (se neste avsnitt) forklarer mer, men dette er de 20 forenklingspunktene som Fiken har inkludert i rapporten:

 • Bedre privat-offentlig samarbeid for å få til mer forenkling
 • Bedre informasjonssider, med et folkelig språk, og samarbeid på tvers av etater
 • Veiledning fremfor “truende meldinger” fra det offentlige
 • Reduser antall organisasjonsformer
 • Få inn kontonummer i mva-melding og skattemelding
 • Bærekraft og reelle rettighetshavere kan skape en stor administrativ byrde for små foretak
 • Få aktivert REST-API i TUL på alle skjemaer i Altinn 2 (innlogging med Bank-ID)
 • Fakturagebyr: Sett en standardsats
 • Enklere avvikling av passive foretak
 • Fjern skattetrekk på feriepenger for de over 62 år
 • Tillat at salgskostnader kan registreres i utgående fakturaer
 • Enklere mva-regler ved viderefakturering av kostnader
 • Fjern 6000 km-grense for km-godtgjørelse for innehavere av ENK
 • Økt bruk av elektronisk fakturering (EHF, efaktura og avtalegiro)
 • Reiseregninger bør forenkles betydelig
 • Øk bruken av “begrenset regnskapsplikt” gjennom automatisk generering av årsregnskap
 • Åpne for mva-registrering ved stiftelse av foretaket
 • Fjern skjermingsfradraget
 • Fjern skattetrekkskonto
 • PSD2: Ønsker bedre datakvalitet for å kunne bruke banktransaksjonene, noe som vil spare næringslivet for betydelige summer

Hele rapporten

Ønsker du å lese mer? Ta gjerne en titt på rapporten vi har laget. Denne oppsummerer resultatene fra undersøkelsen, innspill fra næringslivet og innspill fra Fiken.

I tillegg til denne rapporten, har vi sendt en detaljert gjennomgang av fritekstsvarene til næringsministeren og næringsdepartementet, hvor vi går grundig gjennom det rapporten oppsummerer.

Hvis du til slutt lurer på hva næringsministeren synes om Fiken? Vel … Vi håper det er det han uttrykker her.

Fotografi av daglig leder i Fiken sammen med Fikens maskott og næringsministeren
«Enkelt, enklere, Fiken!»

Skrevet av

Andreas
Author image

Fagkonsulent i Fiken, statsautorisert regnskapsfører og revisor. Mål om at Fiken-brukere ikke kjenner seg igjen i Albert Einsteins sitat: The hardest thing in the world to understand is the Income Tax

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Med Fiken er det superenkelt for små bedrifter å gjøre regnskapet selv! Innleveringer til Skatteetaten og Altinn er gjort på et blunk, og vi passer på at regnskapet blir riktig.

Prøv Fiken gratis

Allerede registrert? Logg inn

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Personvern og informasjonskapsler Bærekraftsrapport