Superenkelt regnskap for små bedrifter

Hvor mye er 1 G i 2023 (grunnbeløpet)

Grunnbeløpet er 118 620 kr i 2023. Dette er en økning på 6,41 prosent fra forrige grunnbeløp.

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

Grunnbeløpet justeres 1. mai hvert år – neste gang 1. mai 2024. Det er Stortinget som vedtar hvor mye grunnbeløpet skal endres. Dette gjøres hvert år i trygdeoppgjøret. Det nye grunnbeløpet offentliggjøres rundt 20. mai, men gjelder fra 1. mai samme år, altså har det tilbakevirkende kraft.

Grunnbeløp er en forkortelse for Grunnbeløpet i folketrygden, og er utgangspunktet for å beregne mange av NAVs utbetalinger, deriblant trygd- og pensjon, samt uførepensjon.

Fotografi av en person som står på hendene
Når grunnbeløpet økes, hender det at de unge og spreke feirer slik som dette. 

Hva er 1 G grunnbeløp for 2023

1 G er 118 620 kr i 2023. G er en forkortelse av grunnbeløpet.

I praksis brukes også grunnbeløpet til å beregne for eksempel obligatorisk tjenestepensjon. I Lov om obligatorisk tjenestepensjon står det for eksempel: «Årlig innskudd skal minst utgjøre 2 prosent av lønn mellom 1 og 12 G som det enkelte medlem mottar fra foretaket i løpet av premieåret.»

I dette eksemplet betyr det at 2 prosent av lønnen til en person som tjener 500 000 kr skal settes av til pensjon, fordi 500 000 kr faller mellom 1 G (118 620 kr) og 12 G (1 423 440 kr). Du kan lese mer om OTP i vår artikkel Obligatorisk tjenestepensjon (OTP): Satser og krav.

NAV har en egen side som viser de ulike grunnbeløpene som har vært fastsatt siden tidenes morgen (nesten). Her er en oversikt over de siste fem års grunnbeløp:

  • Grunnbeløpet 2022: 111 477 kr
  • Grunnbeløpet 2021: 106 399 kr
  • Grunnbeløpet 2020: 101 351 kr
  • Grunnbeløpet 2019: 99 858 kr
  • Grunnbeløpet 2018: 96 883 kr

Hvor mye øker grunnbeløpet i 2023

Grunnbeløpet i 2022 var 111 477 kr, og økte til 118 620 kr i 2023. Altså økte det med 7 143 kr, noe som tilsvarer en økning på 6,41 prosent.

Hva er folketrygden

Folketrygden er statens automatiske forsikrings- og pensjonsordning. Alle som bor eller arbeider i Norge opparbeider som hovedregel rett til alderspensjon fra folketrygden (inkludert selvstendig næringsdrivende).

Hvert år blir et beløp tilsvarende 18,1 prosent av inntekten din satt inn på en konto hos NAV, og øremerket din alderspensjon. Dette holder staten styr på gjennom skattemeldingen din. Opptjening til alderspensjon i folketrygden kan skje fra du fyller 13 til du fyller 75 år.

Du trenger altså ikke å foreta deg noe for å få folketrygden, og den baserer seg på alle år du er i arbeid eller mottar annen pensjonsgivende inntekt, for eksempel syke- og dagpenger og ulønnet omsorgsarbeid.

Hvilket år du er født avgjør hvordan folketrygden spares

Hvis du er født i 1963 eller senere, tjener du opp hele alderspensjonen tilsvarende 18,1 prosent av all pensjonsgivende inntekt – du tjener altså opp til pensjon fra første krone.

For de som er født mellom 1962 og 1954, eller før 1954, gjelder andre regler. Disse kan du lese mer om på NAVs sider om alderspensjon, men noen hovedforskjeller er:

  • Født før 1954: De 20 beste inntektsårene dine avgjør hvor stor pensjonen din blir.
  • Født mellom 1962 og 1954: Pensjonen din er basert på en blanding av ny og gammel ordning, altså: (1) 20 beste inntektsår, og (2) Pensjon på all inntekt fra første krone.

Pensjonen fra folketrygden er levetidsjustert

Dette betyr at beløpet du har spart blir delt opp på det antall år det er forventet at ditt kull kommer til å leve i snitt. Du får dermed det samme beløpet livet ut uansett alder.

OTP og pensjon for selvstendig næringsdrivende

Arbeidsgivere sparer til pensjon for sine ansatte gjennom obligatorisk tjenestepensjon (OTP), og OTP kommer altså i tillegg til folketrygden. Selvstendig næringsdrivende faller derimot utenfor OTP-ordningen, og må derfor opprette egen pensjonssparing.

Trygdeoppgjøret 2023

Trygdeoppgjøret 2023 resulterte i at grunnbeløpet økte fra 111 477 kr (2022), til 118 620 kr (2023). Dette tilsvarer en økning på 6,41 prosent.

Trygdeoppgjøret er den prosessen som myndighetene hvert år gjennomfører for å komme frem til nytt grunnbeløp. Dette blir formelt vedtatt ved kongelig resolusjon. Grunnen til grunnbeløpet justeres (økes) hvert år, er for at det skal opprettholde sin verdi, for eksempel med hensyn til pris- og lønnsvekst.

Grunnbeløpet 2023 frem til 1. mai 2024

1 G i 2023 er 118 620 kr, og er det frem til 1. mai 2024 – da det igjen justeres.

Vanlige spørsmål om grunnbeløpet

Betyr G det samme på norsk som på engelsk?

Det kommer litt an på sammenhengen. I engelsk slang kan G bety gangster. Det anbefaler vi ingen å være når det kommer til regnskap eller grunnbeløp (med mindre man tolker gangster som: Gjør alt etter regelboka).

Hva menes med grunnbeløp?

Med grunnbeløp menes folketrygdens grunnbeløp. Fra 1. mai 2023 til 1. mai 2024 er det 118 620 kr. Grunnbeløp er det samme som 1 G.

Hva er folketrygdens grunnbeløp?

Folketrygdens grunnbeløp er 118 620 kr fra 1. mai 2023 til 1. mai 2024. Folketrygdens grunnbeløp er det samme som 1 G, og brukes som utgangspunkt for å beregne mange av NAVs utbetalinger, deriblant trygd- og pensjon, samt uførepensjon.

Hvor mye er 6 G?

6 G er 711 720 kr fra 1. mai 2023. 1. mai 2024 justeres grunnbeløpet igjen, da vil 6 G tilsvare mer.

Hvor mye er 7,1 G?

7,1 G er 842 202 kr frem til 1. mai 2024 (da oppdateres grunnbeløpet og 7,1 G vil være mer). Èn av grunnen til at akkurat 7,1 G er viktig, er at en arbeidsgiver maks kan spares inntil 7 prosent av de ansattes lønn opp til 7 G. Men det er mulig for bedriften å ha en tilleggssparing på lønn mellom 7,1 og 12 G.

Hvor mye er 7 G i lønn?

7 G i lønn er 830 340 kr i 2023, frem til 1. mai 2024 (da oppdateres grunnbeløpet).

Skrevet av

Magnus Joyce
Author image

Leder kundestøtte i Fiken. Innmari opptatt av fornøyde kunder og at vi skal klare å formidle regnskap på absolutt enklest mulig måte.

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Med Fiken er det superenkelt for små bedrifter å gjøre regnskapet selv! Innleveringer til Skatteetaten og Altinn er gjort på et blunk, og vi passer på at regnskapet blir riktig.

Prøv Fiken gratis

Allerede registrert? Logg inn

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Personvern og informasjonskapsler Bærekraftsrapport