Superenkelt regnskap for små bedrifter

Hva gjør en regnskapsfører

Hovedoppgaven til en regnskapsfører er bokføring, som er å føre regnskap, og ved hjelp av dette gi et oppdatert bilde av en bedrifts økonomiske situasjon, slik at styret/ledelsen kan bruke denne informasjonen til å ta de beste beslutningene.

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

Vanlige oppgaver for en regnskapsfører

Kjerneoppgaven for en regnskapsfører er bokføring, som er registrering av bilag for utgifter og andre transaksjoner i regnskapet. I tillegg til dette har en regnskapsfører gjerne ansvar for disse oppgavene:

I tillegg til disse tradisjonelle regnskapsføreroppgavene, som går ut på å oppfylle lovpålagte krav, tilbyr regnskapsførere i stadig større grad økonomisk rådgivning som en tilleggstjeneste.

Finn billig, autorisert regnskapsfører

Sammenlign billige, autoriserte regnskapsførere og revisorer i Norge som kan hjelpe deg med regnskapet.

Finn en regnskapsfører

Hva er autorisert regnskapsfører

Autorisert regnskapsfører er en beskyttet tittel, hvor det stilles strenge krav til utdanning og praksis. En autorisert regnskapsfører har fullført minst en bachelorgrad (i økonomi og administrasjon, regnskap og revisjon, eller tilsvarende), og har jobbet minst to år i et autorisert regnskapsførerselskap. Vedkommende kan da få det som kalles autorisasjon fra Finanstilsynet.

Å få autorisasjon, er å bli autorisert regnskapsfører, som betyr at vedkommende oppfyller de faglige og praktiske kvalifikasjonene for å utøve yrket. En autorisert regnskapsfører kan føre regnskapet for andre (bedrifter vedkommende ikke er ansatt i), men har man ikke autorisasjon, kan man kun føre regnskapet for sin egen bedrift/bedriften man jobber i.

Et regnskapsbyrå må ha en autorisert regnskapsfører som daglig leder. I tillegg må alle regnskapsoppdrag de påtar seg ha en oppdragsansvarlig som er autorisert regnskapsfører.

Så mens autorisert regnskapsfører er en beskyttet tittel som krever utdanning og erfaring, så er ikke regnskapsfører det. Det bety at dersom du fører regnskapet for bedriften din, og har lyst til å kalle deg regnskapsføre, så kan du det.

Forskjellen på statsautorisert regnskapsfører og autorisert regnskapsfører

Med den nye regnskapsførerloven som ble gjeldende fra 1. januar 2023, fikk alle de som var autoriserte regnskapsførere per 31. desember 2022 automatisk tittelen statsautorisert regnskapsfører.

Her kan du lese vår artikkel Hva er forskjellen på revisor og regnskapsfører.

Hva er bokføring

Bokføring er å føre regnskap. Bokføring er å registrere posteringer i regnskapet, og en postering er en enkelt registrering på en av regnskapskontoene i regnskapet.

De vanligste posteringene er av transaksjoner, som er en hendelse som har forbindelse til noen eksterne – som ansatte, kunder, eller leverandører. Noen vanlige eksempler er lønnsutbetaling, kjøp og salg. Andre posteringer, som avskrivninger eller andre verdijusteringer i regnskapet, er ikke transaksjoner, men føres også som posteringer.

Et av hovedprinsippene bak bokføring, er at en registrering i regnskapet ikke skal kunne endres/slettes når den er lagt inn i regnskapet. Slik at man for eksempel ikke har mulighet til å endre regnskapet sitt etter at en oppgave er levert til kontroll – f.eks. mva-melding eller skattemelding.

Dersom man ønsker å endre noe i regnskapet, så blir ikke det man har ført borte, men man får en føring med motsatt fortegn for å annullere det man har ført, deretter føres det på nytt, men nå på den måten man ønsket å endre det til. Slik at man alltid vil se historikken i hva som er blitt gjort.

Hva er bokføringsplikt

Bokføringsplikt betyr at man må føre et regnskap, altså dokumentere foretakets inntekter og utgifter.

Regnskapet må føres etter Bokføringsloven, som beskriver en standardisert metode for dokumentasjon og presentasjon av inntekter og utgifter. Hensikten med bokføringsplikt er at regnskapet skal være ført på en måte som gjør at Skatteetaten lett skal kunne kontrollere regnskapet.

Blant annet har alle som leverer skattemelding og/eller mva-melding til myndighetene bokføringsplikt. Skattemeldingen er standardisert og lik for alle, og er slik lett å kontrollere på tvers av ulike bransjer.

Hvem har bokføringsplikt

De aller fleste foretak har bokføringsplikt – alle som driver med næringsvirksomhet, som er salg av varer og/eller tjenester med mål om å tjene penger.

Hvis du har et lite enkeltpersonforetak, kan du i noen tilfeller være fritatt. Dette gjelder i hovedsak de som har under 50 000 kroner i omsetning i året (før skatt og fradrag), og som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Gjelder dette for deg, må du likevel ta vare på og kunne fremvise alle fakturaer du har sendt ut, og kvitteringene for dine innkjøp til bedriften.

Skrevet av

Joachim
Author image

Statsautorisert regnskapsfører og supportkonsulent i Fiken. Regnskap = Minus er pluss og pluss er minus, men uten pluss blir det ingen minus.

Finn billig, autorisert regnskapsfører

Sammenlign billige, autoriserte regnskapsførere og revisorer i Norge som kan hjelpe deg med regnskapet.

Finn en regnskapsfører

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Personvern og informasjonskapsler Bærekraftsrapport