Superenkelt regnskap for små bedrifter

TONO forklart for musikere og arrangører

TONO er et samvirke som eies og styres av sine medlemmer: Komponister og sangtekstforfattere (opphavere) og musikkforlag (som f.eks. gir ut noter). Det TONO gjør, er å forvalte de økonomiske opphavsrettighetene disse komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag har.

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

Dette gjør TONO ved å gi tillatelse (mot betaling) til bruk av beskyttet musikk, på for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino. Hvert år, fire ganger i året, overfører TONO sitt økonomiske resultat til rettighetshavere for musikken som er blitt spilt offentlig. TONO representerer både norske opphavere, men også millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig.

Forskjellen på TONO og Gramo

Som TONO er også Gramoen interesseorganisasjon for musikere. Forskjellen på TONO og Gramo er derimot (litt forenklet), at TONO er for sangtekstforfatteren og komponisten, og gir disse inntekter for alle typer offentlige fremføringer, mens Gramo er for musikeren og produsenter/plateselskaper, og disse får betalt når musikken deres blir spilt på radio. TONO gir altså honorar til de som har skrevet en sang, mens Gramo gir honorar til de som har sunget/spilt sangen og gitt den ut.

Er du komponist/tekstforfatter bør du være medlem av TONO. Har du gitt ut eller medvirket som artist/musiker på en innspilling, bør du være medlem av Gramo. Er du både komponist/tekstforfatter og musiker/artist eller gir ut musikk, bør du være medlem i begge organisasjoner.

Hva er Gramo

Gramo er en non-profit-forening for musikere, artister, mastereiere og plateselskaper. I skrivende stund har de 40 000 medlemmer, som både eier og driver organisasjonen. Gramos hovedoppgave er å hente inn vederlag (betaling, altså) basert på bruken av medlemmenes innspilte musikk, for så å utbetale disse pengene til medlemmene som har medvirket på og gitt ut musikken (musikerne og plateselskapene). TONO gjør som nevnt det samme arbeidet for sine medlemmer (komponister, tekstforfattere og musikkforlag). Forskjellen på TONO og Gramo er, litt forenklet, at TONO henter inn og gir honorar til de som har skrevet en sang, mens Gramo henter inn og gir honorar til de som har sunget/spilt sangen og gitt den ut.

Fordi TONO forvalter rettighetene til komponister, tekstforfattere og musikkforlag (som f.eks. gir noter/notehefter), så betyr det at dersom du har rettigheter til musikk som kun fremføres live, så trenger du bare å forholde seg til TONO. Mens de som har rettigheter til musikk som både spilles live og musikk som er innspilt/produsert, må forholde seg til både TONO og Gamo (som representerer artistene, plateselskapene og produsentene).

Slik fungerer TONO

TONO fungerer slik at de som ønsker å bruke TONOs verdensreptoar av musikk offentlig må ha en avtale med TONO om dette. Med unntak for frisører, hoteller, restauranter o.l. som bruker bakgrunnsmusikk, må alle brukere rapportere hvilken musikk de har brukt/planlegger å bruke til TONO, deretter får de som har brukt musikken en faktura for musikken de har brukt, og disse pengene gir TONO videre til de som har rettighetene til denne musikken.

Grunnen til man må betale komponistene og sangtekstforfatterne gjennom TONO for å bruke musikk offentlig er:

(1) De som har skrevet/skapt/arbeidet frem denne musikken har rett på betaling for at arbeidet deres brukes til allmenn forlystelse i det offentlige rom, og

(2) Fordi Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) gir skaperen enerett til å råde over verket. I denne loven står det blant annet: «Det opphavsrettslige vernet eksisterer for å beskytte og belønne åndelig kreativitet, og skal gi insentiv til kulturell produksjon [vår utheving].» Unntaket fra denne loven slår inn når kunstneren har vært død i over sytti år – da er livsverket fritt vilt («Sad but true» som de sannsigerske trubadurene i Metallica så fint sier det).

Betale TONO-avgift

Før vi går videre er det viktig å påpeke at TONO-avgift ikke er et begrep TONO selv bruker. Og det kan man jo forstå: De gjør et livsviktige arbeid for de som lager musikk – da er det kjedelig å få sitt virke tilsmusset med noe så negativet ladet som avgift.

Grunnen til at vi bruker det her, er at det har satt seg som begrep, og det er dette mange søker på for å finne info om TONO.

Hvem må betale TONO-avgift

Alle som bruker musikk offentlig må betale TONO-avgift. Åndsverkloven §3 gir komponister/sangtekstforfatter eneretten til å råde over sine verk, og alle som bruker verkene offentlig må (1) Ha tillatelse til å bruke dem, og (2) Betale for bruken. Måten dette gjøres på i praksis, er at komponister og sangtekstforfatter gir sin tillatelse til at verkene brukes ved å bli TONO-medlem, og de som bruker musikken rapporterer inn bruken til TONO, og blir fakturert for den.

Hvordan betale TONO-avgift

TONO-avgift betales litt forskjellig avhengig av hvor musikken brukes. I radio baserer f.eks. bruken av musikken, og utbetalinger til de som har rettighetene, på at radio-stasjonen sender inn et opplysningsskjema i begynnelsen av året, hvor de opplyser om hvilken verk (sanger) de planlegger å bruke. Endelig pris for bruken av musikken (sluttavregningen) foretas året etter, når det er klart hva som faktisk er blitt spilt/brukt. Disse opplysningene danner grunnlaget for TONO-utbetalingen til rettighetshaverne.

Alle konsertarrangører som ønsker å bruke musikk TONO forvalter, må ha TONOs tillatelse i forkant. Som TONO-medlem har man i utgangspunktet kun to forpliktelser. Det er å registrere alle verk i TONO, og deretter overlate til TONO å gi samtykket til fremføring. Hvis en konsertarrangør ikke har fått tillatelse i forkant bryter arrangøren åndsverkloven og bruker musikk ulovlig.

Arrangøren skal rapportere inn alle fremføringer, og det er viktig å huske på at det ofte mange låtskrivere i en låt. En popartist har gjerne 3/4, og av og til opp til 10 låtskrivere i en låt. Prinsippet er uansett det samme: Låtskriver og musiker er to ulike yrker, med ulike pengestrømmer.

For konserter må du også ha tillatelse på forhånd. Du må sende TONO en søknad senest 7 dager før arrangementet, om tillatelse til å fremføre musikken. Dette gjør du ved å fylle ut skjemaet Søk tillatelse i forkant av arrangementet. Etter konserten sender du inn repertoarlisten du har fått bra fra bandet/musikerne, og sender den inn sammen med utfylt TONO-tillatelse. På bakgrunn av dette sender TONO deg en faktura.

For hver av disse kategorien er det lignende ordninger. Du finner du utfyllende informasjon på disse på TONOs sider:

Basert på denne infomasjonen, gir TONO penger til rettighetshaverne fire ganger i året. Det regnskapstekniske ordet for denne utbetalingen (honoraret/vederlaget) er avregning.

Hva er avregning?

Avregning en type inntekt som går via en oppdragsgiver, f.eks. om du jobber som Foodora-bud, leier ut gjennom Airbnb, er bonde som leverer melk til Tine, eller er komponist/sangtekstforfatter, og får vederlag gjennom TONO.

Den største forskjellen på en avregning og en vanlig inntekt, er at en avregning ofte inneholder både en inntekt og en utgift. Du får inntekten for jobben du har gjort (f.eks. at musikk du sitter på rettigheter til er blitt brukt), men de som lager avregningen beholder en viss prosent eller sum av omsetningen som kompensasjon for jobben de gjør for deg.

Hvordan få penger fra TONO (avregning)

Hvis du som skaper av musikk og sangtekster vil ha TONO-inntekter fra offentlig bruk av sangene eller musikkverkene dine, må du bli TONO-medlem. Du inngår da en såkalt forvaltningskontrakt med TONO, og overlater til TONO å forvalte dine rettigheter for deg (slik at du kan konsentrerer deg om å skrive mer musikk).

For å bli medlem av TONO må du kunne vise til minst ett originalskrevet verk, eller godkjent arrangement, som er enten er:

  1. Fremført offentlig (live, TV, radio m.m.), og som dermed kan generere TONO-avregning.
  2. Innspilt og utgitt for distribusjon og salg. Det må ikke være på et etablert plateselskap. Egne digitale utgivelser, f.eks på iTunes, Apple Music, Spotify m.m. oppfyller også betingelsene.

TONO justerer sine tariffer/priser årlig, og baseres på forventet gjennomsnittlig prisøkning i Norge.

Hvordan registrere verk i TONO

TONO-medlemmer – både vordende og eksisterende – registrerer enkelt nye verk og låter ved å logge seg inn på tjenesten Mitt TONO, som man finner link til øverst til høyre på tono.no.

Slik blir du TONO-medlem

For å bli medlem i TONO må du kunne vise til minst ett originalskrevet verk, eller godkjent arrangement, som enten er:

  1. Fremført offentlig (live, TV, radio m.m.), og som dermed kan generere TONO-avregning.
  2. Innspilt og utgitt for distribusjon og salg. Egne digitale utgivelser, f.eks på iTunes, TIDAL, Spotify m.m. oppfyller også betingelsene.

Dette er en del av din innledende søknad om forvaltningskontakt med TONO. Du fyller inn grunnleggende personalia og bankkontonummer, og fyller inn informasjon om verket du har rettighet til:

Skjermbilde som viser hva som må fylles ut for å få forvaltningskontrakt med TONO
Utfylling av forvaltningskontrakt med TONO.

Når din søknad blir godkjent, få du din egen side/konto i TONO, hvor du legger til nye verk.

Når kommer TONO-pengene

TONO gjør avregninger og betaler ut penger fire ganger i året: I mars, juni, september og desember. TONO har en egen oversikt over hva de forskjellige utbetalingen er basert på.

Sannsynligvis er det utbetalingen i september du (som musikkskaper) gleder deg mest til – denne inneholder nemlig hovedavregningen for konserter i Norge foregående år. Med de pengene på bok kan du (hvis du ønsker det) skåle for Lemmys liv og virke med shot whiskey, eller hedre Kygo med ekstra halvliter vitaminrikt kokosvann.

TONO i regnskapet

Skal TONO-betalinger inn i regnskapet ditt? Som regel skal de det, men pass på at det ikke blir dobbeltbeskatning.

I utgangspunktet skal TONO-betalinger havne i den personlige skattemeldingen din (selvangivelsen) automatisk. Hvis TONO-inntektene dine ligger der, ligger de under temaet Næring i skattemelding din. Står det Innrapportert næringsinntekt som må oppgis i næringsspesifikasjonen under Tono SA, betyr dette at du må legge det inn i Fiken for at inntekten skal komme med i skattegrunnlaget.

Føre TONO-inntekter i Fiken

Dersom du har et enkeltpersonforetak, er TONO-inntekter i utgangspunktet uten mva.

Du registrerer inntektene ved å gå til Salg → Registrer annet salg, og registrerer det på konto 3220 (Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet).

Sjekk på avreningen du har fått om det er spesifisert mva. Dersom det er det, så må du endre til konto 3020 og legge til 25 prosent mva på salget.

Skrevet av

Bjørnar Ekse Brandseth
Author image

Gitarist og ansatt på kundestøtte i Fiken. Busatt på Voss med sambuar, son og puddel. Kan høyrast (litt for godt) på diverse webinar i Fikens regi og i bandene The Northern Belle og Silver Lining.

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Med Fiken er det superenkelt for små bedrifter å gjøre regnskapet selv! Innleveringer til Skatteetaten og Altinn er gjort på et blunk, og vi passer på at regnskapet blir riktig.

Prøv Fiken gratis

Allerede registrert? Logg inn

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Personvern og informasjonskapsler Bærekraftsrapport