Superenkelt regnskap for små bedrifter

Skattemelding for holdingselskap: Dette må du vite

Holdingselskap må levere skattemeldingen for 2022 innen 31. mai 2023. Her forteller vi deg det du trenger å vite.

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

Den største forskjellen på et vanlig AS og et holdingselskap når det kommer til skattemeldingen, er at de færreste holdingselskap har driftsinntekter (fordi de ikke selger varer eller tjenester), men de må likevel opplyse om hvilke investeringer de har/aksjer de eier. Selv om det er forskjell på tallene/verdiene som et vanlig AS og et holdingselskap legger inn i skattemeldingen, har ikke dette noen innvirkning på den faktiske innleveringen og reglene holdingselskapet må forholde seg til. Men før vi går videre:

Starte holdingselskap?

Dersom du har havnet her fordi du ønsker å opprette et holdingselskap: Det kan Fiken hjelpe deg med helt gratis! Du bruker vår tjeneste Starte AS med Fiken, og når du klikker deg gjennom steg-for-steg-veilederen, velger du helt enkelt at det er et holdingselskap du vil opprette.

Frist skattemelding for holdingselskap 2023

Fristen for innlevering av skattemeldingen for aksje- og holdingselskap er 31. mai 2023 for regnskapsåret 2022. Vi anbefaler deg på det sterkeste å levere i god tid før det (fristen for å levere skattemeldingen for lønnsmottagere er 31. april).

Hvem må levere skattemelding for holdingselskap

Alle holdingselskap må levere skattemelding – selv om det ikke har vært noe aktivitet i selskapet: Aksjekapital må fylles inn, og mange har eiendeler og gjeld selv om de ikke har hatt drift i det aktuelle året.

Skattekalkulator i Fiken

Vi vet at det er få ting det moderne mennesket frykter så mye som baksmell på skatten – restskatt. Derfor har vi bygd inn en skattekalkulator i årsavslutningen i Fiken (du må gjøre årsavslutningen før du kan levere skattemeldingen).

Når du gjør årsavslutning for et AS-et ditt i Fiken, er altså ett av kontrollpunktene å beregne skatt av det eventuelle overskuddet ditt. Fiken kommer da med en automatisk skatteberegning som sier hva du bør sette av til skatt basert på regnskapet ditt.

Skatten for regnskapsåret 2022 er i utgangspunkt 22 prosent, men det finnes forskjellige faktorer som kan endre dette litt – basert på regnskapet ditt tar vi høyde for dette og kommer et med estimat av skatten.

Skjermbilde som viser hvordan skattekalkulatoren i Fiken ser ut
Skattekalkulator: Slik ser skattekalkulatoren i Fiken ut

Dette kontrollpunktet for skatteberegning har to hovedpunkter.

  1. Fremførbart underskudd
  2. Opprett postering for skatt

For ordens skyld: Fremførbart underskudd er en skatteordning som gjør at hvis bedriften din går med underskudd et år, så får du trekke fra dette underskuddet i fremtidige år – når selskapet ditt går med overskudd. Det er altså en type skattefradrag. Hvis selskapet ditt for eksempel gikk med 25 000 kr i underskudd i 2021, og 125 000 kr i overskudd i 2022, blir det bare 100 000 kr å betale skatt av for 2022.

Dersom du hadde foretak i 2021, kan du i dette kontrollpunktet automatisk hente skatteoppgjøret for 2021, slik at Fiken automatisk kan ta hensyn til et eventuelt fremførbart underskudd du har. Dette er viktig siden det fremførbare underskuddet ditt fra tidligere år vil redusere hvor mye du skal skatte av årets overskudd.

Deretter kan altså Fiken gi deg et estimat på hvor mye du bør sette av til skatt. Merk at skatten som blir beregnet her ikke påvirker hvor mye du faktisk ender opp med å betale i skatt, men vil være et beregning basert på regnskapet ditt, slik at du ikke får et sjokk når skatteoppgjøret kommer.

Synes du beregningen ser riktig ut, klikker du på Opprett postering for skatt før du klikker på knappen for bokføring. For mer detaljer om dette, ta en titt på hjelpeartikkelen Skatt ved årsavslutning for AS.

Levere skattemelding for holdingselskap

I Fiken løses innlevering av skattemeldingen ved at vi automatisk fyller ut skattemeldingen for deg basert på verdier du lagt inn i regnskapet. Du trenger med andre ord ikke å fylle den ut selv, men du lar systemet fylle den ut for deg.

Innleveringen gjøres i to steg:

  1. Avslutning av forrige regnskapsår (årsavslutning).
  2. Opprett skattemelding, kontroller den, og send inn til Skatteetaten fra Fiken (du signerer i Fiken).

1: Årsavslutning

Du begynner altså innleveringen av skattemeldingen ved å avslutte fjoråret. Fiken har et eget menyvalg for Årsavslutning. Her kontrollerer og låser du tallene, og klargjør på denne måten skattemeldingen for innsending. Før lukkingen får du opp en liste med kontrollpunkter – det kan altså se litt annerledes ut for et holdingselskap, men prinsippet er det samme:

Skjermbilde fra Fiken som viser kontrollpunktene som må kontrolleres for at regnskapet skal kunne lukkes
Her ser du eksempel på kontrollpunkter du må klikke deg gjennom for å sjekke at regnskapet kan lukkes.

Fiken guider deg gjennom denne sjekklisten basert på regnskapet ditt, og hvis du må gjøre endringer, får du veiledning og forslag til hva du bør gjøre. Når alt er grønt og skjønt, er det bare å gå videre til andre del av innsendingen.

Har kan du lese en en egen artikkel om årsavslutning for aksjeselskap (holdingselskap). Vi har også en egen artikkel for eventuelle punkter du må legge til informasjon i: Feilmeldinger i årsavslutningen for AS.

2: Opprett skattemelding, signer og send til Skatteetaten

Etter at du har foretatt årsavslutningen, er tallene dine klare til å sendes fra Fiken til Skatteetaten. Fiken har en egen modul for dette, og med ett tastetrykk blir skattemeldingen opprettet og utfylt (basert på de kjøpene og salgene du har lagt inn i løpet av året).

Skjermbilde fra Fiken som viser de fem stegene i innleveringen av skattemeldingen
Klikk deg gjennom punktene og vipps, så er du ferdig!

Klikk deg gjennom punktene og vipps, så er du ferdig!

Før du sender inn får du opp tallene som Fiken fyller ut i skattemeldingen, og en oppsummering av skattegrunnlaget. Litt avhengig av størrelsen på regnskapet ditt, kan det være ganske mange poster som skal fylles ut, og Fiken sørger for at dette blir riktig utfylt for deg.

Det er her Fiken sparer deg mye tid og potensielt stress: Skattemeldingen opprettes automatisk, og du slipper det manuelle arbeidet som Skatteetaten ser at fører til unødvendig mange feil og mye merarbeid.
Skjermbilde som viser oppsummering av skattemeldingen inne i Fiken
Slik ser oppsummeringen av skattemeldingen 2022 ut inne Fiken.

Slik kan oppsummeringen av skattemeldingen se ut inne Fiken.

Før du sender inn, må du gå gjennom informasjonen og kontrollere at den er riktig. Opplysninger du må legge til, som Fiken ikke har tilgang til, kan f.eks. være informasjon om transaksjoner med nærstående, eller formuesverdien på aksjer selskapet eier.

Når alt ser riktig ut, klikker du på Signer og Send til Skatteetaten. Du trenger altså ikke å logge deg inn hos verken Altinn eller Skattetaten for å fullføre innleveringen.

Levere årsregnskapet

Årsregnskapet er en separat innlevering til Brønnøysundregistrene (skattemeldingen leveres til Skatteetaten). Fristen for å levere årsregnskapet er 31. juli. Viktig å huske på: Mens fristene for å levere årsregnskapet er 31. juli, så er fristen for å utarbeidet det (altså ha det ferdig), 30. juni (da må det være godkjent av generalforsamlingen).

Hva er årsregnskap?

Et årsregnskap er en regnskapsrapport som er obligatorisk for flere foretaksformer å levere. Rapporten er en oversikt over det økonomiske resultatet av driften i et gitt år (resultatregnskap), den økonomiske stillingen på slutten av året (balanserapport), samt noter med tilleggsinformasjon. Årsregnskapet offentliggjøres av myndighetene etter innlevering/godkjenning.

Modulen for skattemelding i Fiken inkluderer opprettelse og innsending av årsregnskap. På samme måten som med skattemeldingen gir Fiken deg veiledning og et ferdig forslag til hvordan årsregnskapet skal se ut.

Skjermbilde som viser eksempel på årsregnskap i Fiken.
Eksempel på årsregnskap i Fiken.

Fiken gir deg også forslag til noter basert på regnskapet ditt. Noter er forklaringer til ulike poster i regnskapet. Noen av disse er lovpålagte, mens andre kan du legge ved dersom tallene i resultat- og balanserapportene alene ikke gir et godt bilde av driften. Vi lager forslag til notene for deg og sender disse sammen med årsregnskapet.

Vi har en egen artikkel om årsregnskap hvis du trenger mer informasjon. Den kan du lese her: Årsregnskap: Hvem må levere, når og hvordan.

Andre innleveringer for holdingselskap

Når det gjelder andre innleveringer til myndighetene, er det samme krav til et holdingselskap som til et vanlig aksjeselskap. I tillegg til skattemeldingen og årsregnskapet kommer også aksjonærregisteroppgave: Aksjonærregisteroppgave: Hva er det og hvordan levere. Og er selskapet mva-registrert, må man også levere mva-meldinger (få rene holdingselskaper er det).

Holdingselskap og revisjonsplikt

Revisjonsplikt er et krav om å kontrollere at regnskapet er ført i henhold til gjeldende lover og regler. Revisjonen skal utføres eller verifiseres av en statsautorisert revisor som er ansvarlig for revisjonsoppdraget. Fordi årsregnskapet leveres hvert år, utføres også lovpålagt revisjon årlig, etter at årsregnskapet er utarbeidet.

Etter gjennomgangen lager revisoren en revisjonsberetning som sendes inn sammen med årsregnskapet til Regnskapsregisteret. Holdingselskap (og andre AS) har i utgangspunktet revisjonsplikt, men kan velge bort revisjon dersom de har verdier under følgende terskelverdier (2023) – noe de aller fleste gjør dersom de kan:

OBS: Holdingselskapet ditt må altså aktivt velge bort revisjon for å være fritatt. Dette kan gjøres i forbindelse med registreringen av selskapet, eller ved en generalforsamling (vanlig eller ekstraordinær generalforsamling), dersom selskapet har verdier under terskelverdiene nevnt ovenfor.

Dersom selskapet har verdier over alle tre terskelverdiene over, slår revisjonsplikt inn året etter. Viktig å huske på: For konsern gjelder disse verdiene for konsernet som helhet. Har man et holdingselskap med fire datterselskaper, må man passe på at alle fire samlet sett er under disse terskelverdiene.

Hvis du lurer på noe om denne artikkelen, eller Fiken generelt: Send oss gjerne en e-post på kontakt@fiken.no.

Skrevet av

Elisabeth Nguyen
Author image

Supportkonsulent i Fiken, tidligere revisor. Har en hund kalt IPA som vandrer rundt på kontoret

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Med Fiken er det superenkelt for små bedrifter å gjøre regnskapet selv! Innleveringer til Skatteetaten og Altinn er gjort på et blunk, og vi passer på at regnskapet blir riktig.

Prøv Fiken gratis

Allerede registrert? Logg inn

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Personvern og informasjonskapsler Bærekraftsrapport