Superenkelt regnskap for små bedrifter

Slik beregnes formuesskatt og disse må betale den (2024)

Formuesskatten beregnes ved å legge sammen verdien av det du eier, og deretter trekke fra gjelden din. Summen man da kommer frem til er din nettoformue. Hvis den er større enn 1,7 millioner (i 2024), må du betale 0,7 prosent i formuesskatt til kommunen du bor i, og 0,3 prosent til staten. Hvis formuen din er mindre enn 1,7 millioner slipper du å betale formuesskatt i 2024.

Innhold blir injisert her. Denne skal ikke vises.

Greit å vite om formuesskatt:

  1. Formuesskatt gjelder hovedsaklig for privatpersoner, men det finnes noen unntak. For eksempel gjelder også formuesskatten for samvirkeforetak og sparebanker.
  2. Formuesskatt har ingenting med selve inntekten din å gjøre. Om du ikke eier noe av verdi, tjener 5 millioner i året og bruker opp alt, så slipper du å betale formuesskatt – fordi du ikke har noen formue.
  3. Formuen til folk flest består av penger på konto, verdipapirer, som aksjer og obligasjoner, og bolig, hytte og annen eiendom. En samlebetegnelse for dette er formuesobjekter.
  4. Du betaler ikke formuesskatt på hele formuen din, men på den summen som er over bunnfradraget på 1,7 millioner.

Hva er formue

Bruttoformue er verdien av det du eier, uten at man trekker fra gjelden. For eksempel sparepengene dine, bilen din og leiligheten, uten at man trekker fra det eventuelle forbrukslånet, billånet og boliglånet. Nettoformue er verdien av alle eiendelene dine minus gjelden.

Formuesskatt grense

Grensen for formuesskatt går på 1,7 millioner. Hvis din nettoformue er under 1,7 millioner, slipper du å betale formuesskatt. Dette kalles bunnfradrag. Bunnfradraget for formuesskatten er på 1,7 millioner i 2024.

Hvordan beregnes formuesskatt

Formuesskatten beregnes ved å legge sammen verdien av en persons eiendeler, og deretter trekke fra det vedkommende har i gjeld. I 2024 må man betale formuesskatt hvis summen av dette regnestykket er større enn 1,7 millioner.

Eksempel på beregning av formuesskatt

La oss si at din nettoformue er 2 200 000 kroner, og bunnfradraget er 1 700 000 kroner. Differansen mellom nettoformuen og bunnfradraget er 500 000 kroner. Når satsen for kommunal formuesskatt er 0,7 prosent og satsen for statlig formuesskatt er 0,3 prosent, vil formuesskatten bli beregnet slik:

  • 500 000 kr * 0,7 prosent = 3 500 kr i kommunal formuesskatt
  • 500 000 kr * 0,3 prosent = 1 500 kr i statlig formuesskatt

Total formuesskatt: 3 500 kr + 1500 kr = 5 000 kr

I dette eksemplet vil du altså betale 5 000 kr i formuesskatt.

Formuesskatten 2024

For 2024 er formuesskatten på 0,7 prosent til kommunen du bor i, og 0,3 prosent til staten. 0,3 prosent er på nettoformuer mellom 1,7 millioner og 20 millioner.

På formuer over 20 millioner er den statlige formuesskatten på 0,4 prosent. Den kommunale formuesskatten er den samme uansett hvor stor formuen er.

Formuesskatten 2023

For 2023 er formuesskatten på 0,7 prosent til kommunen du bor i, og 0,3 prosent til staten. 0,3 prosent er på nettoformuer mellom 1,7 millioner og 20 millioner.

På formuer over 20 millioner er den statlige formuesskatten på 0,4 prosent. Den kommunale formuesskatten er den samme uansett hvor stor formuen er.

Dette betyr altså formuesskatten forble uforandret fra 2023 til 2024.

Hvor mye formue må man ha for å betale formuesskatt

De som har en nettoformue på over 1,7 millioner må betale formuesskatt.

Hvor mye penger kan man ha på konto uten å skatte

Når det gjelder formuesskatt, er det ikke bare hvor mye penger du har på konto som avgjør om du må betale skatten. Hvor mye penger du har på konto, og ting du eier av høy verdi, avgjør sammen med gjelden din om du må betale formuesskatt. Grunnen til dette, er at du betaler formuesskatt basert på nettoformuen din. Dette er verdien av det du eier minus gjelden din.

Nettoformue og verdsettelsesrabatter

For de fleste eiendeler, som aksjer, og bolig- og næringseiendom, er det innført noe som kalles verdsettelsesrabatter. Verdsettelsesrabatter reduserer verdien av eiendeler før de regnes med i nettoformuen. Dette betyr at formuesskatten kan bli beregnet av et tall som er mye lavere enn din faktiske formue. Målet med disse rabattene er å lette skattebyrden for bedriftseiere, og oppmuntre til investeringer.

For eksempel medfører dette at verdien av boligen som du bor i settes til 25 prosent av markedsverdien (75 prosent rabatt), og aksjer setts til 80 prosent av markedsverdien (20 prosent rabatt).

Les mer om dette hos Skatteetaten: Verdsettingsrabatt ved fastsetting av formue.

Hvor mange nordmenn betaler formuesskatt i Norge

I 2022 betalte ca. 11 prosent av Norges befolkning formuesskatt. I snitt betalte de 41 500 kr i formuesskatt. Dette er basert på tall fra Statistisk sentralbyrå. Hvor mange som betalte formuesskatt i 2023 får vi vite når SSB oppdaterer tallene 6. mai 2024.

Ganske vanlige spørsmål om formuesskatt

Er for mye opprinnelsen til formue, som i for mye penger?

Bra spørsmål, men nei. Ifølge Det Norske Akademis Ordbok kommer formue fra middelnedertysk vormoge/vormogen, som betyr å formå. Som igjen betyr å ha kraft til, greie og/eller kunne. Men når du først nevner for mye penger: I sin kunstanmeldelse «Du må tåle en spøk, selv når den har gått ut på dato» skriver Espen Hauglid (i Morgenbladet): «[E]n del mennesker har altfor mye penger og burde beskattes så de merker det.» Det finnes nok en del formuende mennesker i Norge som ikke heiser flagget på Espen Hauglids bursdag.

Er formuesskatt lovlig, egentlig?

Absolutt. Du kan lese mer om den i Skattelovens 4. kapittel. Her defineres formue slik: «Skattepliktig formue fastsettes til omsetningsverdien pr. 1. januar i skattefastsettingsåret av skattyterens eiendeler med økonomisk verdi, med fradrag for gjeld som skattyteren hefter for.» Som skattyteren hefter for. Kunne Skatteetaten sagt dette på en enklere måte? Uten tvil, men klartekst er ikke Skatteetatens gebet.

Jeg har lyst på en fomue. Kan jeg starte egen bedrift med Fiken?

Det kan du. Du kan starte enkeltpersonforetak med Fiken, og du starte AS med Fiken. Lurer du på noe: Send oss en e-post på kontakt@fiken.no.

Skrevet av

Joachim
Author image

Statsautorisert regnskapsfører og supportkonsulent i Fiken. Regnskap = Minus er pluss og pluss er minus, men uten pluss blir det ingen minus.

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Med Fiken er det superenkelt for små bedrifter å gjøre regnskapet selv! Innleveringer til Skatteetaten og Altinn er gjort på et blunk, og vi passer på at regnskapet blir riktig.

Prøv Fiken gratis

Allerede registrert? Logg inn

Superenkelt regnskap for små bedrifter

Personvern og informasjonskapsler Bærekraftsrapport