Timeføring i Fiken: Sabla enkelt!

Espen Stokke

Sier du ordet timeføring til noen, får du sjelden et smil tilbake. Tungvint, uforståelig og byråkratisk er noen av glosene som ofte kommer i retur.

Vårt mål er derimot dette: Enkelt – enklere – Fiken!

Alt fra kjøp og salg, via moms og lønn, til næringsoppgave og årsavslutning skal være enkelt i Fiken. Og når vi nå har laget vår egen Timeføringsmodul, er det nettopp dette vi har fokusert på: Enkel timeføring i et enkelt timeføringssystem.

Før din første time i Fiken.

Enkel timeføring: Rett i Fiken

Det første du lurer på, er sannsynligvis: «Så hvordan fører jeg timer?» Dette kan enten gjøres på nett, som en del av 'vanlige' Fiken, eller rett i egen app.

For å ta nettløsningen først: Fiken gir deg automatisk en oversikt over de prosjektene du jobber med i øyeblikket – de ligger klare. Tenk deretter Excel: Du bruker piltastene, og skriver inn antall timer i riktig felt.

Enkel og oversiktelig timeføring.

Om som du ser over her: Hvis du har behov for å legge til detaljer til den nye timeregistreringen (som f.eks. en kommentar til timene, eller tidspunktet du har jobbet), så bruker du bare plusstegnet i hjørnet. Du får da opp en dialogboks med mulighet til å gjøre flere spesifikasjoner enn dersom du kun fyller inn timer i oversikten.

Enkel timeføring: I appen

Her i Fiken har vi stor tro på (og god erfaring med) apper som er veldig gode på én enkelt ting – ikke litt gode på mye forskjellig. Akkurat som vår bilags-app, så er Timeføringsappen vår utviklet med ett mål for øye: Rask timeføring!

La oss si at du har jobbet 3 timer med budsjett, onsdag 17. juli. Du lager en ny registrering på den dagen, og vi sparer deg for klikk ved å foreslå prosjekter og aktiviteter du bruker mest, samt hurtigvalg for de hyppigst brukte time-alternativene.

Timeføring i appen.

Når du har lagret de 3 timene, får du en totaloversikt over timene som er ført denne dagen, og hvor mange timer som er ført på de individuelle prosjektene hver dag. Dette gjør det enkelt å se hvilken dag du sist førte timer.

Oversikt over førte timer.

Og som du muligens har gjettet deg til ut i fra bildet over: i ikonet til høyre ligger en stoppeklokke  – fint hvis du vil være veldig nøyaktig. Start ved oppstart, stopp når arbeidet er unnagjort, og med det er timeføringen i boks:

Du har mulighet til å bruke stoppeklokke for å føre timer.

Og nå: La oss fakturere

Vi vet at når timene er ført, så er dette bare halvparten av jobben for mange. Om timene dine er produktet ditt, så må de faktureres. Derfor har vi også forenklet denne delen av prosessen. Det du trenger er en oversikt over prosjektene, og hvor mange timer som er ufakturert pr. prosjekt. Og det er akkurat det vi gir deg:

Oversikt over fakturagrunnlag.

Fakturering skjer rett og slett gjennom å trykke på det aktuelle prosjektet. Her kan du velge hvor mye informasjon som skal med på fakturaen (beskrivelse og notat), og du kan spesifisere periode, velge hvordan timene grupperes og eventuelt gå tilbake å korrigere hvis nødvendig – før du oppretter selve fakturautkastet:

Detaljer i fakturautkast.

Rapporter og Tilgang

Enkle løsninger gir deg god oversikt: Timeføringsmodulen har uke- og månedsoversikt som viser hvor mange timer hver enkelt har arbeidet, og med hvilken aktivitet:

Uke- og måndesoversikt for de som har ført timer.

En annen fordel: Har du flere ansatte, kan du her enkelt se hvilke perioder som er ført for – så slipper du å bruke tid på å finne ut av det. En vanlig utfordring med timeføring, er jo det klassiske spørsmålet: Hva betyr det når det ikke er ført timer en dag i en periode? At det ikke er blitt arbeidet på prosjektet, eller at timene ennå ikke er ført?

I Fiken slipper du dette problemet: Hver ansatt markerer uken hen er ferdig med å føre, og dette dukker da opp i oversikten:

Hva har Per jobbet med? Utvikling.

Mens disse to oversiktene gir deg en lettfattelig og grafisk fremstilling over førte timer, så gir Rapporter deg en mer detaljert fremstilling.

Her kan du filtrere på det du ønsker (prosjekt, aktivitet, person, fakturerbar/ikke fakturerbar og tidsrom), og bruke informasjonen til akkurat hva du vil. Som f.eks. eksport til Excel/PDF, eller som grunnlag for å kjøre lønn:

Rapporter gir deg en detaljert oversikt.

Og til slutt: Har du ansatte i bedriften som du kun vil gi tilgang til timeføring, og ikke resten av regnskapet? Det fikser vi – du kan enkelt gi en bruker tilgang til kun timeføring:

Inviter ny timeføringsbruker.

Og hva skjer nå?

Nysgjerrig? Lyst til å vite mer? Prøve, kanskje?

  • Meld deg på et gratis webinar om timeføring!
  • Om du bruker Fiken i dag, kan du opprette et testforetak gjennom Foretak -> Opprett nytt foretak. Her kan du teste timeføring før du eventuelt aktiverer det i det reelle foretaket ditt. Har du ikke Fiken? Prøv gratis i 30 dager.
  • Etter at du har aktivert modulen for timeføring under Foretak -> Abonnement, kan appene for Android og iOS lastes ned. Vi har også en egen hjelpeartikkel som går gjennom funksjonaliteten mer i detalj.

God timeføring!

Author image

Skrevet av

Espen Stokke

Jobber med ordlegging i Fiken. Favoritt Seinfeld-episode: The Sniffing Accountant.

Sulten på mer?

Legg inn e-posten din nedenfor, så får du beskjed når vi legger ut nye artikler om det å drive egen bedrift.