Regnskap

Hva må egentlig leveres og når?

Mange blir forvirret over hva som skal leveres, og er frustrerte over en manglende oversikt fra det offentlige. Denne artikkelen skrevet for Gründerklubben gir deg oversikt over nettopp dette.

Skjermbilde fra Fiken som viser frister for Fiken AS

Eksempel fra Fiken som viser frister for et selskap

Fristene og meldingene som må leveres er i hovedsak knyttet til skatt, mva, ansatte og tilleggsmeldinger for AS.

Skatt

Denne innleveringen danner grunnlaget for skatten som beregnes og er selskapets "selvangivelse." Den blir ofte omtalt som næringsoppgave. Enkeltpersonforetak skal levere næringsoppgave 1 som et vedlegg til personlig selvangivelse, og da kun i år med aktivitet i selskapet. AS skal levere næringsoppgave 2 som en frittstående melding til Altinn hvert år, uavhengig av aktivitet.

Type Hvem Altinn Frist
Skattemelding Alle selskaper AS RF-1028

ENK RF-1175
31/5

MVA

Dersom du er mva-registrert (kan fakturere med mva og trekke fra mva på det du kjøper) må selskapet levere mva-melding. Denne inneholder mva på det du har solgt trukket fra mva på det du har kjøpt. Dersom summen er positiv skal du betale inn til det offentlige. Dersom den er negativ får du totalen refundert. Hvor ofte man skal levere varierer, men selskap med under en million i omsetning leverer som oftest én gang år, mens selskap med omsetning på over en million leverer annenhver måned.

Type Hvem Altinn Frist
Mva-melding Om mva-registrert RF-0002 Hvert år: 10/3

Annen hver måned: 10/4 (1. termin), 10/6 (2. termin), 31/8 (3. termin), 10/10 (4. termin), 10/12 (5. termin), 10/2 (6. termin)

Ansatte

Dersom selskapet har ansatte (gjelder ikke eier for enk) skal det hver måned rapporteres inn utbetalt lønn. Merk at dette også gjelder måneder der den ansatte ikke har fått lønn.

Type Hvem Altinn Frist
A-melding Om ansatte A-01 Den femte påfølgende måned

Tillegg for AS

Dersom du har et AS er det noen tilleggsoppgaver som må leveres.

Aksjonærregisteroppgaven lister selskapets aksjonærer og eventuell endring det siste året. Veldig mange kan levere denne uten endringer (kun med forhåndsutfylte tall).

Årsregnskapet er det offentlige dokumentet som viser selve regnskapet (tall som vises på tjenester som Proff) og inkluderer styres årsberetning.

Type Hvem Altinn Frist
Aksjonærregisteroppgaven AS RF-1086 31/1
Årsregnskap AS RR-0002 31/7

Eksempel - et lite enkeltpersonforetak

Et lite enkeltpersonforetak som omsetter for under en million kroner vil dermed typisk måtte levere følgende:

Oppgave Frist
Mva-melding 10/3
Skattemelding 31/5

Eksempel AS med ansatte

Et AS med tre ansatte og en omsetning på tre millioner vil måtte gjøre en del flere innleveringer:

Oppgave Frist
Aksjonærregisteroppgave 31/1
Skattemelding 31/5
Årsregnskap 31/7
A-melding Hver mnd
Mva-melding Annenhver mnd
Author image

Om Bendik Gill Bakken

Medgründer og daglig leder i Fiken. Liker enkle ting som entrepenørskap og regnskap.
  • Oslo
Du abonnerer nå på Regnskap – helt enkelt. Tanker og tips rundt enkelt regnskap rett i innboksen din!