Funksjonalitet

Ny funksjonalitet i Fiken: Intelligens

Kunstig intelligens. Big data. Ord det er gått inflasjon i, og som er obligatorisk på konferanser og produktpresentasjoner. I Fiken har vi alltid hatt et pragmatisk forhold til teknologi – den har ikke verdi før den er til reell nytte for deg som bruker. For oss er nytte forenkling av regnskap: Hvordan kan vi bruke slike verktøy for å gjøre verden enklere for akkurat din bedrift?

Motoren

Frem til nå har regnskap i bunn og grunn vært en manuell prosess. Dersom man har gjort et kjøp, så finnes det imidlertid en rekke kilder (eller "signaler") som alle inneholder relevant informasjon et regnskapsprogram kunne brukt:

  • Selve kvitteringen.
  • Data fra banken for akkurat dette kjøpet.
  • Det andre har gjort/registrert i Fiken i "samme" situasjon.

Utfordringen er at ingen av disse er gode nok i seg selv:

  • Kvitteringen kan være et uskarpt bilde av et krøllete papir.
  • Det finnes ingen standard/struktur på det regnskapsprogrammet får fra banken.
  • Hvordan skal man vite at det andre har gjort var riktig og vil hjelpe meg i min situasjon?

Vår innfallsvinkel har vært at disse ikke kan betraktes som en fasit hver for seg, men heller som signaler som skal vektes og kombineres for å komme frem til rett svar. Det krøllete papiret gir litt informasjon, banken litt mer, og kombinerer vi dette med det andre brukere har gjort, får vi et helhetlig bilde. I Fiken har vi derfor laget en egen motor for dette. Her tar vi inn ulike kilder som hver for seg sier noe om hvordan regnskapet bør bli, kombinerer og vekter de, og gir et forslag til regnskapsføring tilbake.

Mye av grunnlaget ble lagt under Workation 2017 - da hele Fiken dro en uke til Malta for å tenke utenfor den berømte boksen.

Skjermbilde fra Fiken som viser automatisk valg av inntekskonto

Vi har brukt mye tid på å teste denne motoren på ulike datasett der vi "vet" fasiten. Selv om vi selvsagt ikke treffer på alt, synes vi resultatet er blitt veldig bra. Så bra at vi nå har tatt denne motoren i bruk for Fiken.

Forslag til regnskapsføring

I Fiken kan man laste opp en kvittering i innboksen via epost eller bruk av egen app som vist under:

Skjermbilde fra Fiken som viser automatisk valg av inntekskonto

Basert på dette kommer Fiken med et forslag til hvordan kvitteringen skal regnskapsføres:

Skjermbilde fra Fiken som viser automatisk valg av inntekskonto

Forslaget inneholder selvfølgelig beløp, men også hvilken leverandør, dato og kostnadskonto som brukes ved regnskapsføring av selve kjøpet.

Skjermbilde fra Fiken som viser automatisk valg av inntekskonto

Verdiene vises som forslag i applikasjonen du som bruker kan trykke på for å regnskapsføre.

One feature to rule them all

Jo flere kilder et kjøp har, desto bedre vil motoren vår fungere. Dersom vi kombinerer bilaget i innboksen med data vi får fra banken, begynner ting virkelig å bli bra. Vi har derfor tatt i bruk denne funksjonen også ved import fra nettbank. Her importeres linjene fra banken inn i Fiken (enten manuelt vha fil fra bank eller automatisk fra DNB / Sparebanken Vest).

Skjermbilde fra Fiken som viser automatisk valg av inntekskonto

Fiken vil her tolke hver linje og automatisk gjøre en kobling mot kvitteringer som er lastet opp i innboksen din (markert med en binders på hver linje).

Skjermbilde fra Fiken som viser automatisk valg av inntekskonto

I eksempelet over er det gjort et kjøp fra Adroll på 1712,12 USD. Fiken finner dette beløpet i informasjonen fra banken, samt på en kvittering i innboksen, og markerer dette som en grønn hake ved siden av beløpet. Når dato på kvitteringen i tillegg er en dag før trekk fra bank, er det overveiende sansynlig at det er rett bilag. Alt du trenger å gjøre er å trykke på "Opprett nytt kjøp fra Adroll" – og regnskapsføringen ble nettopp veldig mye lettere!

Dette, og mye annet, ble tilgjengelig i Fiken 27.10.2017. Les mer om hva vi jobber med her og engasjer deg gjerne. Fiken er til for deg!

Author image

Om Bendik Gill Bakken

Medgründer og daglig leder i Fiken. Liker enkle ting som entrepenørskap og regnskap.
  • Oslo
Du abonnerer nå på Regnskap – helt enkelt. Tanker og tips rundt enkelt regnskap rett i innboksen din!