Å føre regnskapet selv: Dette bør du passe på

Magnus Joyce

Det å føre regnskapet selv innebærer for de fleste at du får bedre oversikt over økonomien, samtidig som du selvsagt kan spare en del penger. Mange spør oss om det er noen vanlige feil du da bør være klar over. Svaret vil selvsagt variere fra selskap til selskap, men vår erfaring er at mye faller på plass med noen veldig enkle rutiner.

Glemme fradrag og inntekter

Å glemme å registrere en inntekt eller en utgift kan være fort gjort. En inntekt du har glemt å føre kan i verste fall føre til straff, mens en utgift kun går ut over deg selv i form av høyere skatt. Dette kan være fort gjort - særlig om du ikke har en egen bankkonto til selskapet. Mange, særlig med enkeltpersonforetak, kjøper ting privat som kan føres som en utgift, men glemmer å ta den med. Med en egen bankkonto vet du at alle inn- og utbetalinger på denne pr definisjon skal inn i regnskapet - da blir det langt vanskeligere å overse noe. Et av våre beste råd er derfor å opprette en egen selskapskonto om du ikke allerede har en. Hvis du i tillegg husker på å ta vare på kvitteringer (og gjerne laster de opp til et regnskapsprogram) med en gang du får de, er du kommet langt!

Trekke fra personlige utgifter

Å vurdere hva som kan og ikke kan trekkes fra som en utgift kan av og til være en vanskelig oppgave. Det å spise lunch på restaurant er ikke en utgift du kan trekke fra i seg selv, men om du har med deg en potensiell kunde eller jobber med et nytt restaurantkonsept kan du argumentere for at dette er en utgift som i fremtiden vil kunne gi inntekter. Dersom du ikke kan trekke fra utgiften, men allikevel vil ha den inn i regnskapet finnes det egne regnskapskontoer for dette som kan brukes - for eksempel 7799 Annen kostand, ikke fradragsberettiget. Du bør alltid vurdere om dette er en utgift som kan sees på som en investering for selskapet - om den er det kan den utgiftsføres.

Manglende mva-registrering

Når du i løpet av de siste 12 månedene har passert en omsetning på 50 000 for varer/tjenester som normalt skulle blitt solgt med mva, er det ditt ansvar å søke om å bli mva-registrert. Å ikke gjøre dette er en av de mer alvorlige feilene som myndighetene ser strengt på. Som nyetablert er det ditt ansvar å følge med på hvor mye du har solgt for og registrere deg når dette passerer 50 000.

Mva på mat

Selv om du er mva-registrert er det ikke lov å trekke fra mva på mat (med mindre du driver en kantine eller liknende). Istedenfor skal dette regnskapsføres med 0 % mva. Kjøp av mat med nettobeløp 100 kroner og 15 % mva skal altså føres som en utgift på 115 kroner og 0 % mva i regnskapet.

Skjermbilde fra Fiken som viser frister for Fiken AS

På alle kvitteringer med 15 % mva kan denne ikke trekkes fra.

Glemme frister

Det er fort gjort å glemme frister for offentlig innsending. Disse fristene er noe du må huske på selv (eller bruke et godt verktøy/regnskapsprogram); det offentlige ser ikke på dette som sin oppgave. I mange tilfeller risikerer du ganske raskt bøter dersom disse ikke overholdes. For de fleste selskapene er det ikke mange frister, men du bør ha oversikt over når du skal levere:

  • Mva-melding (om du er mva-registrert)
  • Skattemelding
  • A-melding (om du har ansatte)
  • Aksjonærregisteroppgaven (for AS)
  • Årsregnskap (for AS)
Skjermbilde fra Fiken som viser frister for Fiken AS

Vi har også en egen artikkel der du kan lese mer om frister.

Author image

Skrevet av

Magnus Joyce

Leder kundestøtte i Fiken. Innmari opptatt av fornøyde kunder og at vi skal klare å formidle regnskap på absolutt enklest mulig måte.

Sulten på mer?

Legg inn e-posten din nedenfor, så får du beskjed når vi legger ut nye artikler om det å drive egen bedrift.