Regnskap

Kan jeg føre regnskapet mitt selv? Bør jeg? Tør jeg?

Dette er et av de vanligste spørsmålene vi får – og det korte svaret er: JA. Den lille parantesen er: Om du ikke driver med noe veldig spesielt.

Å føre regnskap handler i bunn og grunn om inntekter og utgifter. De aller fleste små og nystartede firma kjøper og selger stort sett det samme flere ganger - dermed blir det mye repetisjon. Det er stort sett samme type regninger som kommer inn, og fakturaer som sendes ut. Programmer som Fiken er laget for å gjøre nettopp dette så enkelt som mulig. Alt fra et klart og tydelig språk (vi kaller det "kjøp" og "salg", fordi det er dét det er), til å kunne ta bilde av en kvittering med en app og få den automatisk inn som et bilag i regnskapet. Det viktigste rundt det å føre regnskap selv handler om:

  • Hvordan en inntekt skal registreres
  • Hvordan en utgift skal registreres
  • Hvordan man starter / går over til å føre regnskapet selv
  • Hva og når ting må leveres

Selv om det er enkelt, slipper du ikke unna å gjøre en viss innsats selv. Dette gjelder uansett hvilket system du skulle velge - også om du har regnskapsfører. Vår erfaring er at mye handler om å få på plass noen gode, men enkle, rutiner. Ofte er det derfor lurt å få litt hjelp i begynnelsen, for eksempel ved å delta på gratis webinarer som aktører som Fiken arrangerer. Det finnes selvsagt problemstillinger som er vanskelige eller komplekse, og som intet system kan hjelpe deg med. Men, for de aller, aller fleste er denne kompleksiteten unntaket og ikke regelen.

Å føre regnskapet gir deg innsikt og økt sjanse til å lykkes

For gründere er manglende fokus på hva som faktisk generer inntekter (og utgifter) en av de vanligste årsakene til at man ikke overlever. Ha et aktivt forhold til regnskapet, og hvordan tallene ser ut og utvikler seg! Det vil føre til en god forståelse for hvordan det hele henger sammen. Sett av tid til regnskapet. Se på hvilke penger som bare "forsvinner" og hvilke som fører til inntekter "der fremme". Det er et av de klokeste valgene du kan gjøre. Risikoen ved å ikke forstå egen økonomi er den største risikoen en gründer kan ta.


Jeg har kjøpt noe - alle kontoene gjør meg svimmel!

Du har kjøpt en drill. Skal den registreres på 6500 Motordrevet verktøy, 6510 Håndverktøy, 6520 Hjelpeverktøy, eller kanskje 6530 Spesialverktøy? Mange lar seg forvirre (og stresse) av alle regnskapskontoene man kan benytte. Ta det med ro – skillet mellom slike kontoer er ikke det viktigste i et regnskap. Det sentrale er at du vurderer om dette er noe som kan trekkes fra eller ikke, og deretter setter på rett mva-kode. Da blir skatt og mva som skal betales korrekt. Det spiller mindre rolle hvilken konto for verktøy drillen settes på.

Det viktigste er ikke hvilken konto som brukes, men at utgiften er reell

Rådet vårt er derfor å ta en ekstra kikk på om det du fører som utgifter er reelt, om du har tatt med alle inntektene, og at du ikke lar deg stresse av alle kontoene. Da er du på god vei til eget regnskap!


Trenger jeg spare på papirkvitteringene?

NEI. Loven er teknologinøytral. Det vesentlige er at kvitteringene er tydelige og lesbare. Du kan derfor skanne og lagre alle papirkvitteringer digitalt, og så kaste de. Dette gjelder også reiseregninger.


Hva da med inntektene?

På samme måte som utgifter skal inntekter knyttes til en konto i regnskapet. Her er det imildertid mye færre å velge mellom, og mange systemer har egne veivisere som automatisk velger rett konto for deg. Dette blir da regnskapsført rett i det du sender ut en faktura.

Skjermbilde fra Fiken som viser automatisk valg av inntekskonto

Automatisk valg av rett inntekskonto i Fiken

OK - jeg prøver! Er det komplisert å gå over til nytt regnskapsprogram?

Overgang til et nytt program, eller fra regnskapsfører, er ganske mye enklere enn mange tror. Det eneste som må overføres til det nye systemet er en såkalt inngående balanse. Dette blir en startsaldo på alle regnskapskontoer som skal settes lik den avsluttende saldo i det gamle systemet. Dette følger samme prinsipp som det å flytte en konto fra en bank til en annen. Startsaldo i den nye banken blir den samme som utgående saldo i den gamle. Den inngående balansen blir dermed en liste med regnskapskontoer og beløp som settes som startsaldo på de samme regnskapskontoene i det nye systemet.

Dersom du f.eks. skal begynne med nytt system fra 1.1.2017, så tar du ut en saldobalanse i det gamle systemet på samme dato. Denne vil inneholde en liste med kontoer og beløp som i eksempelet under:

Konto Beløp
2000 - Aksjekapital 30 000
2050 - Annen egenkapital 113 253
... ...

Fremgangsmåten blir dermed:

  1. Ta ut en rapport fra det gamle systemet. Dette ligger typisk som saldo/saldorapport/saldobalanse i det gamle systemet der en velger dato for overgang til nytt system. Selve rapporten inneholder en liste over kontoer og beløp/saldo.
  2. Det vil typisk være et sted mellom 20 og 40 slike kontoer med beløp. Disse "kopieres" rett og slett inn i det nye systemet. Det er som oftest en egen funksjon som heter Inngående balanse. Her legges tilsvarende konto og beløp inn. Det kan være at konto i det nye og gamle systemet ikke har nøyaktig samme navn/nummer, men da velger du en konto som ligner / ligger nært i nummer.

Verre er det ikke!

Ellers er det greit å være klar over:

  • Det er viktig å være obs på at overgang til nytt system bør gjøres i start av ny mva-periode dersom du er mva-registrert. Du bør derfor enten føre "tilbake i tid" for hele perioden, eller bruke det gamle systemet til mva-perioden er ferdig.
  • Selv om det ikke er nødvendig, kan det også være nyttig å ta med andre data, som f.eks. kundeliste. Gammelt og nytt system har ofte egne funksjoner for å henholdsvis eksportere og importere slike data.

Hvorfor skal jeg som medlem i Gründerklubben bruke Fiken?

Først og fremst håper vi du vil bruke Fiken fordi det er et program du føler vil hjelpe deg - laget av gründere for gründere. Vi brenner for at andre også skal lykkes med sine ideer! Som en liten bonus kan du også få en ekstra gratis måned i prøveperioden gjennom å sende en epost til kontakt@fiken.no.

Denne artikkelen er skrevet i samarbeid med Gründerklubben for å hjelpe flere små med å lykkes. Neste artikkel vil ta for seg frister i regnskapet - hva må leveres og når?

Author image

Om Bendik Gill Bakken

Medgründer og daglig leder i Fiken. Liker enkle ting som entrepenørskap og regnskap.
  • Oslo
Du abonnerer nå på Regnskap – helt enkelt. Tanker og tips rundt enkelt regnskap rett i innboksen din!