Regnskap, Funksjonalitet

EHF - hva er det egentlig?

EHF er et format for elektronisk fakturering. Det er dette formatet det offentlige er pålagt å støtte, og som dermed er det digitale fakturaformatet det satses på i Norge. Mange blander EHF og eFaktura. Forskjellen mellom disse er at EHF er ment å brukes bedrift-til-bedrift, mens eFaktura er laget for faktura til privatpersoner. eFakturaer havner i mottakerens nettbank, mens EHF-fakturaer havner i mottakerens regnskapsprogram. Pr august 2017 støtter ca 85 000 norske virksomheter mottak av EHF og det sendes ca 5 millioner månedlige EHF-fakturaer.

Fordeler med EHF

  • Med EHF vet du at fakturaen kommer frem til mottakeren, i motsetning til post eller e-post som kan bli borte eller havne i spam-filter.
  • Det er enklere å regnskapsføre en EHF-faktura siden mottakerens system automatisk kan hente ut mva-sats, forfallsdato mm. Dette er da "ferdig" utfylt idet en EHF-faktura skal registreres.
  • Punktene over gjør at man ofte får raskere betalt fordi det er mindre krav til manuell behandling og lavere sjanse for at fakturaen blir "borte" i systemet.

Ulemper med EHF

  • Ikke alle mottakere støtter EHF. Derfor må du som regel regne med å både sende og motta faktura på andre formater. Det er kun virksomheter, ikke privatpersoner, som kan motta EHF. I gode systemer får du imidlertid beskjed om hvorvidt mottaker støtter EHF idet du skal sende faktura.
  • Ikke alle mottakere støtter å motta alle dokumenttyper (faktura, purring, betalingsmåminnelse, ordre og kreditnota). Men de viktigste, faktura og kreditnota, er støttet av de aller fleste mottakere.
  • For å motta EHF må du registrere deg i et felles register, det såkalte ELMA-registeret. Hvor mye arbeid dette er å sette opp vil variere fra system til system.

Sende EHF fra Fiken

Når du skal sende en faktura, sjekker Fiken automatisk om mottaker støtter å motta EHF. Dersom dette er tilfelle, foreslår Fiken å sende fakturaen som EHF, men du kan overstyre dette hvis du heller ønsker å sende på annen måte.

Sende EHF fra Fiken

Motta EHF i Fiken

Du kan registrere deg som mottaker av EHF under Foretak -> Abonnement. Du må da bekrefte opplysningene Fiken foreslår; deretter er du klar til å motta. Når du mottar en faktura på EHF får du varsel på e-post.

Sende EHF fra Fiken

I Fiken finnes disse fakturaene i en egen oversikt under Kjøp -> EHF-oversikt, der de kan regnskapsføres som et kjøp (en utgift) direkte.

Sende EHF fra Fiken

Det er lurt å si ifra til leverandørene dine at du ønsker å få faktura på EHF heretter da ikke alle programmer oppdaterer dette automatisk.

Author image

Om Bendik Gill Bakken

Medgründer og daglig leder i Fiken. Liker enkle ting som entrepenørskap og regnskap.
  • Oslo
Du abonnerer nå på Regnskap – helt enkelt. Tanker og tips rundt enkelt regnskap rett i innboksen din!